Estudantes na Europa

Universidades

estado
cidade
grupo de áreas 
língua 
status de universidade  
Apresentação da universidade
Sofia, Bulgária

Химикотехнологичен и металургичен университет

Tipo de universidade: universidades
Status: público

Contacto:

8 St. Kliment Ohridski – bul. 1756 Sofia
Tel.: (359 2) 681513

I grau licenciado
Estudos
Автоматика и информационни технологииEstudos na língua bulgaro
Безопасност на производствата и защита при бедствия и аварииEstudos na língua bulgaro
Биоенергийни технологии и биопродуктиEstudos na língua bulgaro
БиотехнологииEstudos na língua bulgaro
Електрохимични технологии и защита от корозияEstudos na língua bulgaro
Енергийна и екологична ефективност в металургиятаEstudos na língua bulgaro
Индустриален мениджмънтEstudos na língua bulgaro
Инженерна екология и опазване на околната средаEstudos na língua bulgaro
Материалознание-материали на метална основаEstudos na língua bulgaro
Материалознание-полимерни материалиEstudos na língua bulgaro
Материалознание-полупроводникови материалиEstudos na língua bulgaro
Материалознание-силикатни материалиEstudos na língua bulgaro
МеталургияEstudos na língua bulgaro
Металургия и мениджмънтEstudos na língua bulgaro
Неорганични химични технологииEstudos na língua bulgaro
Полимерно инженерствоEstudos na língua bulgaro
Природни и алтернативни гориваEstudos na língua bulgaro
Технологичен дизайн на текстила и кожитеEstudos na língua bulgaro
Технология на полиграфиятаEstudos na língua bulgaro
Технология на стъклото, керамиката и свързващите веществаEstudos na língua bulgaro
Фин органичен синтезEstudos na língua bulgaro
Химично и биохимично инженерствоEstudos na língua bulgaro
Химично инженерствоEstudos na língua bulgaro
Целулоза, хартия и опаковкиEstudos na língua bulgaro
МеталургияEstudos na língua ingles

II grau mestrado
Estudos
Polymer EngineeringEstudos na língua bulgaro
Автоматизация и ITEstudos na língua bulgaro
Безопасност на производствоEstudos na língua bulgaro
Бизнес администрацияEstudos na língua bulgaro
БиогориватаEstudos na língua bulgaro
БиотехнологииEstudos na língua bulgaro
Водородни технологииEstudos na língua bulgaro
Екология и опазване на околната средаEstudos na língua bulgaro
Електрохимия и защита от корозияEstudos na língua bulgaro
Енергийна ефективност и опазване на околната среда в металургиятаEstudos na língua bulgaro
Изделия от стъкло, керамика и свързващи съединенияEstudos na língua bulgaro
Индустриален мениджмънтEstudos na língua bulgaro
Индустриална химияEstudos na língua bulgaro
Информационни технологииEstudos na língua bulgaro
Кожа и кожени изделияEstudos na língua bulgaro
Материали на метална основа (метални материали)Estudos na língua bulgaro
Материалознание и технология на Инженеринг на английскиEstudos na língua bulgaro
Метали Science и термообработка на металиEstudos na língua bulgaro
МетрологияEstudos na língua bulgaro
Нанотехнологии и наноматериалиEstudos na língua bulgaro
Неорганични веществаEstudos na língua bulgaro
Опазване на околната среда и устойчиво развитиеEstudos na língua bulgaro
Пластична деформация за обработка на металEstudos na língua bulgaro
ПолиграфияEstudos na língua bulgaro
Полимерни материалиEstudos na língua bulgaro
Полупроводникови материали и технологииEstudos na língua bulgaro
Природни и синтетични гориваEstudos na língua bulgaro
Силикатни материалиEstudos na língua bulgaro
Системи и съоръжения за опазване на околната среда в металургиятаEstudos na língua bulgaro
Текстилна химияEstudos na língua bulgaro
Управление на качествотоEstudos na língua bulgaro
Фин органичен синтезEstudos na língua bulgaro
Химични технологии в енергетикатаEstudos na língua bulgaro
Цветна металургияEstudos na língua bulgaro
Цветната металургия и сплавиEstudos na língua bulgaro
Целулоза, хартия и опаковкиEstudos na língua bulgaro
Chemical EngineeringEstudos na língua frances
Material ScienceEstudos na língua frances
Химично и биохимично инженерствоEstudos na língua frances

Doutoramentomais »
Automation, Компютърни и системи за управление Estudos na língua bulgaro
Bioorganic химия и химия phisiologicaly активни compaunds Estudos na língua bulgaro
Chemical Estudos na língua bulgaro
Mechanics Estudos na língua bulgaro
Technology горското стопанство, производството на дървесина, целулозно-хартиената промишленост Estudos na língua bulgaro
Други технически науки Estudos na língua bulgaro
Екология и околна среда Estudos na língua bulgaro
Икономика, организация и управление Estudos na língua bulgaro
инженерни науки Estudos na língua bulgaro
математика Estudos na língua bulgaro
Металургия (всички посоки) Estudos na língua bulgaro
Педагогика Estudos na língua bulgaro
Технология на потребителски стоки Estudos na língua bulgaro
Физика Estudos na língua bulgaro

Химикотехнологичният и металургичен университет - София /ХТМУ/ е държавно висше училище, което има акредитация с максимална оценка в България и акредитирани специалности от Европейската федерация на националните асоциации на инженерите /FEANI/.

ХТМУ осъществява дейността си на принципа на академичната автономия съгласно Закона за висшето образование и вътрешната нормативна уредба, които са база за прилагане на приоритетите на европейското пространство за висше образование. Университетът обучава над 4000 студенти ежегодно в трите квалификационни образователни степени бакалавър, магистър и доктор в редовна и задочна форма. Издава на завършилите инженери европейско дипломно приложение, както и съвместни дипломи с техническите университети Хамбург - Харбург и Ото фон Герике в Германия и с Московския държавен университет по печата. По някои специалности се преподава съответно на немски, френски и английски език. Университетът поддържа дългосрочно сътрудничество с много чуждестранни университети по съвместни проекти, учебни програми и обмен на студенти и преподаватели.

Site da universidade: www.uctm.acad.bg

Mapa


Study in Poland
Privacy Policy