Apresentação da universidade
Łódź, Polónia

Społeczna Akademia Nauk w Łodzi

Tipo de universidade: outras escolas superiores
Status: privado

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Administracja porządku publicznegoEstudos na língua polonês
Prawna obsługa biznesuEstudos na língua polonês
Prawo pracy i kadrEstudos na língua polonês
Specjalność samorządowaEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
E-commerce i marketingEstudos na língua polonês
Rachunkowość i finanse w zarządzaniuEstudos na língua polonês
Zarządzanie logistyczneEstudos na língua polonês
Zarządzanie w biznesie i sektorze publicznymEstudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimiEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Andragogika z elementami gerontologiiEstudos na língua polonês
Doradztwo zawodowe i personalneEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo–wychowawczaEstudos na língua polonês
Pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchowąEstudos na língua polonês
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalnąEstudos na língua polonês
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Relações InternacionaisEstudos na língua polonês
Administracja w UEEstudos na língua polonês
Biznes i współpraca na rynku europejskimEstudos na língua polonês
Media i komunikowanie w UEEstudos na língua polonês
Saúde PúblicaEstudos na língua polonês
Specjalista ds. marketingu usług zdrowotnychEstudos na língua polonês
Specjalista ds. zarządzania w ochronie zdrowiaEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Asystent osoby zależnejEstudos na língua polonês
Asystent rodzinyEstudos na língua polonês
Doradztwo socjalne z terapią i mediacją w rodzinieEstudos na língua polonês
Interwencja kryzysowaEstudos na língua polonês
Mediator rodzinnyEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
SocjokryminologiaEstudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimiEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwaEstudos na língua polonês
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwoEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i nowe mediaEstudos na língua polonês
EuropeistykaEstudos na língua polonês
Administracja w UEEstudos na língua polonês
Biznes i współpraca na rynku europejskimEstudos na língua polonês
Media i komunikowanie w UEEstudos na língua polonês
Film i sztuki audiowizualneEstudos na língua polonês
Aktorstwo filmowe, telewizyjne i reklamoweEstudos na língua polonês
Produkcja filmowa, telewizyjna i reklamowaEstudos na língua polonês
Reżyseria filmowa, telewizyjna i reklamowaEstudos na língua polonês
Sztuka operatorska filmowa, telewizyjna i reklamowaEstudos na língua polonês
Filologia angielskaEstudos na língua polonês
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)Estudos na língua polonês
TranslatorykaEstudos na língua polonês
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonês
Gestão FinanceiraEstudos na língua polonês
Rachunkowość i analiza finansowaEstudos na língua polonês
GrafikaEstudos na língua polonês
MultimédiaEstudos na língua polonês
Grafika komputerowa – projektowanie gier i efektów specjalnychEstudos na língua polonês
Grafika projektowaEstudos na língua polonês
JaponistykaEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
TranslatorykaEstudos na língua polonês
KosmetologiaEstudos na língua polonês
Kosmetologia estetycznaEstudos na língua polonês
Odnowa biologicznaEstudos na língua polonês
LogistykaEstudos na língua polonês
Koordynator pojazdów autonomicznychEstudos na língua polonês
PielęgniarstwoEstudos na língua polonês
Turystyka i rekreacjaEstudos na língua polonês
Hotelarstwo i przemysł spotkań (MICE)Estudos na língua polonês
Regionalna gospodarka turystycznaEstudos na língua polonês

I grau engenharia
Estudos
tempo integral
tempo parcial
InformáticaEstudos na língua polonês
Grafika komputerowa i aplikacje internetoweEstudos na língua polonês
Sieci i systemy komputeroweEstudos na língua polonês
Technologie programowaniaEstudos na língua polonês
Architektura i urbanistykaEstudos na língua polonês
Architektura z projektowaniem terenów zieleniEstudos na língua polonês
Architektura z projektowaniem wnętrzEstudos na língua polonês
Urbanistyka i zagospodarowanie przestrzenneEstudos na língua polonês
Geodezja i kartografiaEstudos na língua polonês
Geodezja gospodarczaEstudos na língua polonês
Kataster i gospodarka nieruchomościamiEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
GestãoEstudos na língua polonês
Administracja i zarządzanie publiczneEstudos na língua polonês
E-biznes & Professional CommunicationEstudos na língua polonês
Logistyka w zarządzaniuEstudos na língua polonês
Profil menedżerskiEstudos na língua polonês
Rachunkowość i finanse w zarządzaniuEstudos na língua polonês
Zdrowie publiczne i zarządzanie w ochronie zdrowiaEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonês
Integracja systemów otwartychEstudos na língua polonês
Systemy wizualizacji i zarządzania informacjąEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Ensino CorrecionalEstudos na língua polonês
Andragogika z gerontologiąEstudos na língua polonês
Diagnoza i terapia pedagogicznaEstudos na língua polonês
Doradztwo zawodowe w szkoleEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo–wychowawczaEstudos na língua polonês
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Relações InternacionaisEstudos na língua polonês
Administracja w UEEstudos na língua polonês
Biznes i współpraca na rynku europejskimEstudos na língua polonês
Media i komunikowanie w UEEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo militarne i obrona narodowaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzne państwaEstudos na língua polonês
Zarządzanie kryzysowe i ratownictwoEstudos na língua polonês
Filologia angielskaEstudos na língua polonês
Nauczycielska (nauczanie języka angielskiego)Estudos na língua polonês
TranslatorykaEstudos na língua polonês
FizjoterapiaEstudos na língua polonês
JaponistykaEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
TranslatorykaEstudos na língua polonês
KosmetologiaEstudos na língua polonês
Kosmetologia medycznaEstudos na língua polonês
Odnowa biologicznaEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PsicologiaEstudos na língua polonês
PsychogeriatriaEstudos na língua polonês
Psychologia biznesuEstudos na língua polonês
Psychologia doradztwa zawodowegoEstudos na língua polonês
Psychologia sportuEstudos na língua polonês
Psychologia zdrowia i klinicznaEstudos na língua polonês
FizjoterapiaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudos na língua polonês
Edukacja specjalna i terapia autyzmuEstudos na língua polonês
PrawoEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Gestão Estudos na língua polonês
Informática Estudos na língua polonês
Linguística Estudos na língua polonês

MBAmais »
MBA in Healthcare Administration Estudos na língua ingles
MBA in Information Technology Estudos na língua ingles
MBA in Professional Communication Estudos na língua ingles

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Postgraduate Studies in English for Specific Purposes Estudos na língua ingles
Direito Fiscal Estudos na língua polonês
Administracja Rządowa i Samorządowa Estudos na língua polonês
Asystent medyczny Estudos na língua polonês
Audyt wewnętrzny Estudos na língua polonês
Bankowość usługowa Estudos na língua polonês
BIM - Modelowanie cyfrowe i zarządzanie cyklem życia budynków Estudos na língua polonês
Coaching w zarządzaniu i biznesie Estudos na língua polonês
Doradztwo zawodowe w edukacji-studia podyplomowe kwalifikacyjne Estudos na língua polonês
Edukacja dla bezpieczeństwa- studia podyplomowe kwalifikacyjne Estudos na língua polonês
Informatyka w Edukacji Estudos na língua polonês
Integralna edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami pedagogiki Marii Montessorii Estudos na língua polonês
Internet rzeczy Estudos na língua polonês
Kardiorehabilitacja w praktyce klinicznej Estudos na língua polonês
Lean Leader Estudos na língua polonês
Lean Management Estudos na língua polonês
Mediacje i negocjacje Estudos na língua polonês
Multimedialna grafika komputerowa w mediach Estudos na língua polonês
Ochrona informacji niejawnych i danych osobowych Estudos na língua polonês
Ochrona Interesu Finansowego Skarbu Państwa Estudos na língua polonês
Optyk sprzedawca Estudos na língua polonês
Organizacja i Zarządzanie w Ochronie Zdrowia Estudos na língua polonês
Organizacja pomocy społecznej Estudos na língua polonês
Organizacja, Zarządzanie i Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego Estudos na língua polonês
Prawo Karne Gospodarcze i Skarbowe Estudos na língua polonês
Prawo Obrotu Gospodarczego Estudos na língua polonês
Prawo pracy, kadr i ubezpieczeń społecznych Estudos na língua polonês
Prawo Spółek - aspekty polskie i europejskie Estudos na língua polonês
Profesjonalny Menedżer Biznesu - IntroMBA po polsku Estudos na língua polonês
Programowanie aplikacji (FRONTEND) Estudos na língua polonês
Przygotowanie obronne w administracji Estudos na língua polonês
Przygotowanie pedagogiczne Estudos na língua polonês
Psychologia transportu Estudos na língua polonês
Psychologia uzależnień Estudos na língua polonês
Public Relations w firmie Estudos na língua polonês
Rachunkowość finansowa i podatkowa Estudos na língua polonês
Rachunkowość finansowa i zarządcza Estudos na língua polonês
Rachunkowość z elementami analizy finansowej Estudos na língua polonês
RODO, Ochrona danych osobowych-audyt wewnętrzny Estudos na língua polonês
Specjalista z zakresu zaopatrzenia ortopedycznego i medycznych środków pomocniczych Estudos na língua polonês
Trener biznesowy Estudos na língua polonês
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna z terapią i wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka Estudos na língua polonês
Zamówienia publiczne Estudos na língua polonês
Zarzadzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi Estudos na língua polonês
Zarzadzanie w lotnictwie cywilnym Estudos na língua polonês
Zarządzanie BHP oraz ochroną środowiska-studia podyplomowe kwalifikacyjne Estudos na língua polonês
Zarządzanie kapitałem ludzkim w nowoczesnych organizacjach Estudos na língua polonês
Zarządzanie kryzysowe Estudos na língua polonês
Zarządzanie oświatą Estudos na língua polonês
Zarządzanie projektami translatorskimi – lokalizacja, transkreacja oraz copywriting w ujęciu interkulturowym oraz marketingowym Estudos na língua polonês
Zarządzanie transportem Estudos na língua polonês
Zarządzanie w spółkach skarbu państwa Estudos na língua polonês
Zarządzanie w ubezpieczeniach społecznych Estudos na língua polonês
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi – Przywództwo, Innowacyjność, Partnerstwo Estudos na língua polonês
Zintegrowana profilaktyka społeczna z terapią uzależnień i zaburzeń zachowania Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Studiów Międzynarodowych i Informatyki
Wydział Zarządzania

Centros não-residentes
Clark University ŁódźŁódź
Clark University WarszawaWarsaw
Polska Akademia OtwartaŁódź
Społeczna Akademia Nauk KrakówCracow
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BełchatowieBełchatów
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w BrodnicyBrodnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w GarwolinieGarwolin
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KielcachKielce
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w KołobrzeguKołobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w OlkuszuOlkusz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Ostrowie WielkopolskimOstrów Wielkopolski
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SieradzuSieradz
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Skarżysku KamiennejSkarżysko-Kamienna
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w SzczecinkuSzczecinek
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w ŚwidnicyŚwidnica
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w TarnobrzeguTarnobrzeg
Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w Zduńskiej WoliZduńska Wola
Społeczna Akademia Nauk WarszawaWarsaw
Społeczna Akademia Nauk z siedzibą w Łodzi - Wydział Zamiejscowy w LondynieLondon

Site da universidade: lodz.san.edu.pl

Mapa

YouTube

« voltar - Universidades
Privacy Policy