Apresentação da universidade
Poznań, Polónia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa w Poznaniu

Tipo de universidade: outras escolas superiores
Status: privado

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
GestãoEstudos na língua polonês
Audyt i kontrola jakości zarządzaniaEstudos na língua polonês
Coaching i przywództwo w biznesieEstudos na língua polonês
Marketing i zarządzanie sprzedażąEstudos na língua polonês
Menedżer bezpieczeństwa w biznesieEstudos na língua polonês
Negocjacje i mediacje w zarządzaniuEstudos na língua polonês
Psychologia w zarządzaniuEstudos na língua polonês
Turystyka i rekreacjaEstudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem informacji oraz BHPEstudos na língua polonês
Zarządzanie kadrami – outsourcing HREstudos na língua polonês
Zarządzanie produktem i markąEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Animacja kultury z arteterapiąEstudos na língua polonês
Animacja rozwoju osobistego- coaching, mentoring i tutoringEstudos na língua polonês
LogopediaEstudos na língua polonês
Pedagogika małego dzieckaEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i socjoterapiaEstudos na língua polonês
Pedagogika pracy z BHPEstudos na língua polonês
Pedagogika rodziny – asystent rodziny i osoby starszejEstudos na língua polonês
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąEstudos na língua polonês
Resocjalizacja i pedagogika penitencjarnaEstudos na língua polonês
Terapia zajęciowaEstudos na língua polonês
PsicologiaEstudos na língua polonês
NeuropsychologiaEstudos na língua polonês
Psychologia emocjiEstudos na língua polonês
Psychologia kryminalistyczno – śledczaEstudos na língua polonês
Psychologia służb mundurowychEstudos na língua polonês
Psychologia sytuacji kryzysowychEstudos na língua polonês
Psychologia w biznesie i zarządzaniuEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Segurança PúblicaEstudos na língua polonês
AntyterroryzmEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo informacji – cyberterroryzmEstudos na língua polonês
BHP i ochrona przeciwpożarowaEstudos na língua polonês
Detektywistyka i wywiad gospodarczyEstudos na língua polonês
Obrona terytorialna i obrona cywilnaEstudos na língua polonês
Specjalność policyjnaEstudos na língua polonês
Specjalność wojskowaEstudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem narodowymEstudos na língua polonês
Zarządzanie kryzysoweEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo zdrowotneEstudos na língua polonês
BHP i ochrona przeciwpożarowaEstudos na língua polonês
BioterroryzmEstudos na língua polonês
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaEstudos na língua polonês
Gospodarowanie odpadami i OZEEstudos na língua polonês
Komunikacja i opieka nad osobą starsząEstudos na língua polonês
Psychodietetyka – trener personalnyEstudos na língua polonês
Psychologia zdrowiaEstudos na língua polonês
Terapia zajęciowaEstudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem i jakością żywnościEstudos na língua polonês
Zarządzanie w instytucjach służby zdrowiaEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PsicologiaEstudos na língua polonês
NeuropsychologiaEstudos na língua polonês
PsychoekologiaEstudos na língua polonês
Psychologia konfliktu i przemocyEstudos na língua polonês
Psychologia sądowa i penitencjarnaEstudos na língua polonês
Psychologia zagrożeń społecznychEstudos na língua polonês
PsychoonkologiaEstudos na língua polonês
Seksuologia społecznaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Segurança PúblicaEstudos na língua polonês
Audyt i bezpieczeństwo informacji z archiwistykąEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo militarneEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo portów lotniczychEstudos na língua polonês
CyberbezpieczeństwoEstudos na língua polonês
Detektywistyka i wywiadEstudos na língua polonês
Edukacja i promocja bezpieczeństwa z BHPEstudos na língua polonês
Kryminalistyka śledczaEstudos na língua polonês
Obrona terytorialna i obrona cywilnaEstudos na língua polonês
Systemy jakości w zarządzaniu bezpieczeństwemEstudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Agent celny Estudos na língua polonês
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Estudos na língua polonês
Autokreacja i budowanie wizerunku Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Estudos na língua polonês
Coaching i doradztwo zawodowe Estudos na língua polonês
CYBERBEZPIECZEŃSTWO Estudos na língua polonês
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Estudos na língua polonês
Edukacja dla bezpieczeństwa Estudos na língua polonês
EDUKACJA I REHABILITACJA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ Estudos na língua polonês
EDUKACJA I TERAPIA OSÓB Z ZABURZENIAMI ZE SPEKTRUM AUTYZMU Estudos na língua polonês
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Estudos na língua polonês
Hortiterapia Estudos na língua polonês
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Estudos na língua polonês
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Estudos na língua polonês
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Estudos na língua polonês
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Estudos na língua polonês
Logopedia z komunikacją alternatywną Estudos na língua polonês
Mediacje i negocjacje Estudos na língua polonês
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA I COMPLIANCE W PRZEDSIĘBIORSTWIE Estudos na língua polonês
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Estudos na língua polonês
MENADŻER BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE Estudos na língua polonês
Menadżer bhp z metodyką Estudos na língua polonês
Menadżer czasu wolnego i kultury Estudos na língua polonês
Menadżer turystyki zdrowotnej Estudos na língua polonês
MIGRACJE I UCHODŹSTWO Estudos na língua polonês
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Estudos na língua polonês
Negocjacje kryzysowe i policyjne Estudos na língua polonês
NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA Estudos na língua polonês
Obrona terytorialna Estudos na língua polonês
PEDAGOGIKA KOREKCYJNA Z SOCJOTERAPIĄ Estudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Estudos na língua polonês
PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA Z PROFILAKTYKĄ I TERAPIĄ UZALEŻNIEŃ Estudos na língua polonês
PREWENCJA I ZWALCZANIE HANDLU LUDŹMI Estudos na língua polonês
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Estudos na língua polonês
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Estudos na língua polonês
Psychologia przywództwa w praktyce Estudos na língua polonês
PSYCHOLOGIA ZAGROŻEŃ SPOŁECZNYCH – PROFILAKTYKA I INTERWENCJA Estudos na língua polonês
TERAPIA PEDAGOGICZNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ Estudos na língua polonês
Terapia zajęciowa Estudos na língua polonês
Turystyka uzdrowiskowa i SPA Estudos na língua polonês
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Estudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Estudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Estudos na língua polonês
Zarządzanie BHP Estudos na língua polonês
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Estudos na língua polonês
Zarządzanie oświatą Estudos na língua polonês
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Estudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimi Estudos na língua polonês
Zoopsychologia Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Wydział Studiów Społecznych w Poznaniu

Centros não-residentes
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GliwicachGliwice
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w BartoszycachBartoszyce
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w Jastrzębiu ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Filia w SkoczowieSkoczów

Site da universidade: www.wsb.net.pl/, rekrutacja.wsb.net.pl

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy