Ostrava, Rep. Checa

Ostravská univerzita

Tipo de universidade: university type
Status: público

I grau licenciado
Estudos
BiologiaEstudos na língua tcheco
Ciências FísicasEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
GeografiaEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
InformáticaEstudos na língua tcheco
Informática AplicadaEstudos na língua tcheco
MatemáticaEstudos na língua tcheco
ParteiraEstudos na língua tcheco
PedagogiaEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
QuímicaEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
AndragogikaEstudos na língua tcheco
Anglická filologieEstudos na língua tcheco
Anglický jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Angličtina ve sféře podnikáníEstudos na língua tcheco
Animovaná tvorbaEstudos na língua tcheco
Aplikace matematiky v ekonomiiEstudos na língua tcheco
Aplikovaná ekologieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná matematikaEstudos na língua tcheco
BiofyzikaEstudos na língua tcheco
Bohemistika v praxiEstudos na língua tcheco
CembaloEstudos na língua tcheco
České a československé dějinyEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Čeština pro cizinceEstudos na língua tcheco
Dějiny uměníEstudos na língua tcheco
Dějiny umění a památková péčeEstudos na língua tcheco
Dějiny umění se zaměřením na památkovou péči a technické památkyEstudos na língua tcheco
Ekonomická geografie a regionální rozvojEstudos na língua tcheco
Environmentální geografieEstudos na língua tcheco
ErgoterapieEstudos na língua tcheco
Experimentální biologieEstudos na língua tcheco
FagotEstudos na língua tcheco
FlétnaEstudos na língua tcheco
Francouzská filologieEstudos na língua tcheco
Francouzský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Francouzština ve sféře podnikáníEstudos na língua tcheco
Fyzická geografie a geoekologieEstudos na língua tcheco
FyzioterapieEstudos na língua tcheco
Geografie a regionální rozvojEstudos na língua tcheco
Grafický design a vizuální komunikaceEstudos na língua tcheco
GrafikaEstudos na língua tcheco
Grafika a kresbaEstudos na língua tcheco
HobojEstudos na língua tcheco
HousleEstudos na língua tcheco
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Informační a komunikační technologie ve vzděláváníEstudos na língua tcheco
Informační technologie ve vzděláváníEstudos na língua tcheco
Informatika a výpočetní technika - aplikovaná informatikaEstudos na língua tcheco
Instrumentální hraEstudos na língua tcheco
Intermediální uměníEstudos na língua tcheco
Investiční poradenstvíEstudos na língua tcheco
Kartografie a geoinformatikaEstudos na língua tcheco
KlarinetEstudos na língua tcheco
KlavírEstudos na língua tcheco
Komunitní rozvojEstudos na língua tcheco
KontrabasEstudos na língua tcheco
KresbaEstudos na língua tcheco
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíEstudos na língua tcheco
Latinský jazyk a kulturaEstudos na língua tcheco
Lesní rohEstudos na língua tcheco
MalbaEstudos na língua tcheco
Management v neziskovém sektoruEstudos na língua tcheco
Matematika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Němčina ve sféře podnikáníEstudos na língua tcheco
Německá filologieEstudos na língua tcheco
Německý jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Nutriční terapeutEstudos na língua tcheco
Nutriční terapieEstudos na língua tcheco
Občanská výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Ochrana a podpora zdravíEstudos na língua tcheco
Ochrana a tvorba krajinyEstudos na língua tcheco
Ochrana veřejného zdravíEstudos na língua tcheco
Odborné předměty se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Ortotik a protetikEstudos na língua tcheco
Pediatrické ošetřovatelstvíEstudos na língua tcheco
Politická a kulturní geografieEstudos na língua tcheco
Polská filologieEstudos na língua tcheco
Polský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Polština ve sféře podnikáníEstudos na língua tcheco
Poradenství v sociální práciEstudos na língua tcheco
Porodní asistenceEstudos na língua tcheco
PozounEstudos na língua tcheco
Psychologie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Radiologický asistentEstudos na língua tcheco
RekreologieEstudos na língua tcheco
Ruská filologieEstudos na língua tcheco
Ruský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Ruština ve sféře podnikáníEstudos na língua tcheco
SaxofonEstudos na língua tcheco
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Sochařství - volná tvorbaEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogika - prevence a resocializaceEstudos na língua tcheco
Španělská filologieEstudos na língua tcheco
Španělský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Španělština ve sféře podnikáníEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Společenská patologie a logistika terénních rizikových situacíEstudos na língua tcheco
Systematická biologie a ekologieEstudos na língua tcheco
Technická výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sportEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
TrubkaEstudos na língua tcheco
Tvůrčí fotografieEstudos na língua tcheco
Učitelství odborných předmětůEstudos na língua tcheco
Učitelství odborných předmětů - specializace obchod a službyEstudos na língua tcheco
Učitelství odborných předmětů - specializace strojírenstvíEstudos na língua tcheco
Učitelství pro mateřské školyEstudos na língua tcheco
ViolaEstudos na língua tcheco
VioloncelloEstudos na língua tcheco
Všeobecná sestraEstudos na língua tcheco
Všeobecné ošetřovatelstvíEstudos na língua tcheco
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
VychovatelstvíEstudos na língua tcheco
Výtvarná výchova pro střední školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Výtvarná výchova pro stření školy a základní umělecké školy se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Základy společenských vědEstudos na língua tcheco
Zdravotně sociální pracovníkEstudos na língua tcheco
Zdravotně-sociální péčeEstudos na língua tcheco
Zdravotní laborantEstudos na língua tcheco
Zdravotnické záchranářstvíEstudos na língua tcheco
Zdravotnický záchranářEstudos na língua tcheco
ZpěvEstudos na língua tcheco
MatemáticaEstudos na língua ingles
Applied MathematicsEstudos na língua ingles
Economic Geography and Regional DevelopmentEstudos na língua ingles
English Language and LiteratureEstudos na língua ingles
English PhilologyEstudos na língua ingles
General NurseEstudos na língua ingles
PhysiotherapyEstudos na língua ingles
Political and Cultural GeographyEstudos na língua ingles
FisioterapiaEstudos na língua italiano

mestrados integrados
Estudos
Clínica GeralEstudos na língua tcheco
Učitelství hudební výchovy a sbormistrovství pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Clínica GeralEstudos na língua ingles

II grau mestrado
Estudos
BiologiaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
MatemáticaEstudos na língua tcheco
Química AnalíticaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
Analytická chemie pevné fázeEstudos na língua tcheco
Anglická filologieEstudos na língua tcheco
Anglický jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Angličtina pro překladatelskou praxiEstudos na língua tcheco
Aplikace matematiky v ekonomiiEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzioterapieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná matematikaEstudos na língua tcheco
Behaviorální zdraví, sport a technologieEstudos na língua tcheco
BiofyzikaEstudos na língua tcheco
CembaloEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Čeština pro cizinceEstudos na língua tcheco
Dějiny uměníEstudos na língua tcheco
Ekonomická geografie a regionální rozvojEstudos na língua tcheco
Environmentální geografieEstudos na língua tcheco
Experimentální biologieEstudos na língua tcheco
FagotEstudos na língua tcheco
Filozofická studiaEstudos na língua tcheco
FlétnaEstudos na língua tcheco
Francouzská filologieEstudos na língua tcheco
Francouzský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Francouzština pro překladatelskou praxiEstudos na língua tcheco
Fyzická geografie a geoekologieEstudos na língua tcheco
FyzioterapieEstudos na língua tcheco
Geografie a regionální rozvojEstudos na língua tcheco
Grafický design a vizuální komunikaceEstudos na língua tcheco
GrafikaEstudos na língua tcheco
Grafika a kresbaEstudos na língua tcheco
Historie a ochrana průmyslového dědictvíEstudos na língua tcheco
HobojEstudos na língua tcheco
Hospodářské a sociální dějiny novověkuEstudos na língua tcheco
HousleEstudos na língua tcheco
Informační systémyEstudos na língua tcheco
Informační technologie ve vzděláváníEstudos na língua tcheco
Instrumentální hraEstudos na língua tcheco
Intenzivní péčeEstudos na língua tcheco
Intermediální uměníEstudos na língua tcheco
KinantropologieEstudos na língua tcheco
KlarinetEstudos na língua tcheco
KlavírEstudos na língua tcheco
Komorní hraEstudos na língua tcheco
Komunitní péče v porodní asistenciEstudos na língua tcheco
KontrabasEstudos na língua tcheco
Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péčeEstudos na língua tcheco
KresbaEstudos na língua tcheco
Kulturní dějinyEstudos na língua tcheco
Latinský jazyk a kultura středověkuEstudos na língua tcheco
Lesní rohEstudos na língua tcheco
MalbaEstudos na língua tcheco
Management organizací služeb sociální práceEstudos na língua tcheco
Matematická informatikaEstudos na língua tcheco
MedievistikaEstudos na língua tcheco
Modelování v environmentální geografiiEstudos na língua tcheco
Němčina pro překladatelskou praxiEstudos na língua tcheco
Německá filologieEstudos na língua tcheco
Německý jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Ochrana a podpora veřejného zdravíEstudos na língua tcheco
Ochrana a tvorba krajinyEstudos na língua tcheco
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdravíEstudos na língua tcheco
Ošetřovatelská péče v geriatriiEstudos na língua tcheco
Ošetřovatelská péče v pediatriiEstudos na língua tcheco
Ošetřovatelská péče v psychiatriiEstudos na língua tcheco
Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborechEstudos na língua tcheco
Pedagogika předškolního věkuEstudos na língua tcheco
Politická a kulturní geografieEstudos na língua tcheco
Polská filologieEstudos na língua tcheco
Polský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Polština pro překladatelskou praxiEstudos na língua tcheco
PozounEstudos na língua tcheco
Produkce v kulturních a kreativních odvětvíchEstudos na língua tcheco
Ruská filologieEstudos na língua tcheco
Ruský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Ruština pro překladatelskou praxiEstudos na língua tcheco
SaxofonEstudos na língua tcheco
Sochařství - volná tvorbaEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogika - prevence a resocializaceEstudos na língua tcheco
Sociální práce s poradenským zaměřenímEstudos na língua tcheco
Španělská filologieEstudos na língua tcheco
Španělský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Španělština pro překladatelskou praxiEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika pro učiteleEstudos na língua tcheco
Středoevropská historická studia se zaměřením na české, polské a slovenské dějinyEstudos na língua tcheco
Systematická biologie a ekologieEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sportEstudos na língua tcheco
TrubkaEstudos na língua tcheco
Učitelství anglického jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství chemie pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství chemie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství geografie pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství geografie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství historie pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství historie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství hudební výchovy pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství německého jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství občanské výchovy pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství odborných předmětůEstudos na língua tcheco
Učitelství pedagogikyEstudos na língua tcheco
Učitelství polského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství polského jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství psychologie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství ruského jazyka a literatury pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství ruského jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství sbormistrovství pro střední školy a základní umělecké školyEstudos na língua tcheco
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství technické výchovy pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školyEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyEstudos na língua tcheco
Učitelství základů společenských věd pro střední školyEstudos na língua tcheco
ViolaEstudos na língua tcheco
VioloncelloEstudos na língua tcheco
Zdravotně-sociální péče a rehabilitaceEstudos na língua tcheco
ZpěvEstudos na língua tcheco
MatemáticaEstudos na língua ingles
Applied MathematicsEstudos na língua ingles
Chamber MusicEstudos na língua ingles
Economic Geography and Regional DevelopmentEstudos na língua ingles
English Language and LiteratureEstudos na língua ingles
English PhilologyEstudos na língua ingles
Political and Cultural GeographyEstudos na língua ingles

Doutoramentomais »
Biologia Estudos na língua tcheco
Cuidados de Enfermagem Estudos na língua tcheco
Filosofia Estudos na língua tcheco
Informática Aplicada Estudos na língua tcheco
Matemática Estudos na língua tcheco
Pedagogia Estudos na língua tcheco
Trabalho Social Estudos na língua tcheco
Analytická chemie heterogenních systémů Estudos na língua tcheco
Anglická a americká literatura Estudos na língua tcheco
Anglická filologie Estudos na língua tcheco
Anglický jazyk Estudos na língua tcheco
Aplikovaná algebra Estudos na língua tcheco
Aplikovaná matematika Estudos na língua tcheco
Aplikovaná matematika a Fuzzy modelování Estudos na língua tcheco
Biofyzika Estudos na língua tcheco
Biofyzika a fyzika nanostruktur Estudos na língua tcheco
České a československé dějiny Estudos na língua tcheco
Český jazyk Estudos na língua tcheco
Chirurgické obory Estudos na língua tcheco
Didaktika českého jazyka a literatury Estudos na língua tcheco
Didaktika dějepisu Estudos na língua tcheco
Ekonomická geografie a regionální rozvoj Estudos na língua tcheco
Environmentální geografie Estudos na língua tcheco
Fuzzy modelování Estudos na língua tcheco
Historické vědy Estudos na língua tcheco
Hospodářské a sociální dějiny Estudos na língua tcheco
Hudební teorie a pedagogika Estudos na língua tcheco
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Estudos na língua tcheco
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání Estudos na língua tcheco
Informační systémy Estudos na língua tcheco
Interpretace a teorie interpretace Estudos na língua tcheco
Jazykovědná a literárněvědná srovnávací slavistika Estudos na língua tcheco
Kinantropologie Estudos na língua tcheco
Klinické neurovědy Estudos na língua tcheco
Kulturní dějiny Estudos na língua tcheco
Literární věda - teorie a dějiny národních literatur Estudos na língua tcheco
Německá filologie Estudos na língua tcheco
Německý jazyk Estudos na língua tcheco
Ochrana veřejného zdraví Estudos na língua tcheco
Politická a ekonomická geografie Estudos na língua tcheco
Politická a kulturní geografie Estudos na língua tcheco
Polský jazyk Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny české literatury Estudos na língua tcheco
Teorie vzdělávání ve fyzice Estudos na língua tcheco
Wirtschafts-und Sozialgeschichte Estudos na língua alemão
Biologia Estudos na língua ingles
Matemática Estudos na língua ingles
Trabalho Social Estudos na língua ingles
Analytical Chemistry of Heterogeneous Systems Estudos na língua ingles
Applied Informatics Estudos na língua ingles
Applied Mathematics and Fuzzy Modelling Estudos na língua ingles
Biophysics Estudos na língua ingles
English Language Estudos na língua ingles
English Philology Estudos na língua ingles
Environmental Geography Estudos na língua ingles
Fuzzy Modelling Estudos na língua ingles
Political and Cultural Geography Estudos na língua ingles
Site da universidade:
www.osu.cz
Privacy Policy