Hradec Králové, Rep. Checa

Univerzita Hradec Králové

Tipo de universidade: university type
Status: público

I grau licenciado
Estudos
ArqueologiaEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua tcheco
Informática AplicadaEstudos na língua tcheco
QuímicaEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Archivnictví - historieEstudos na língua tcheco
Bezpečnost práce v nevýrobní sféřeEstudos na língua tcheco
Biologie a ekologieEstudos na língua tcheco
Biologie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Chemie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Cizí jazyky pro cestovní ruch - anglický jazykEstudos na língua tcheco
Cizí jazyky pro cestovní ruch - francouzský jazykEstudos na língua tcheco
Cizí jazyky pro cestovní ruch - německý jazykEstudos na língua tcheco
Cizí jazyky pro cestovní ruch - ruský jazykEstudos na língua tcheco
Digitální historické vědyEstudos na língua tcheco
Ekonomika a managementEstudos na língua tcheco
Etická výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Filozofie a společenské vědyEstudos na língua tcheco
Finanční a pojistná matematikaEstudos na língua tcheco
Finanční managementEstudos na língua tcheco
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Fyzika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Fyzikálně-technická měření a výpočetní technikaEstudos na língua tcheco
Grafická a intermediální tvorbaEstudos na língua tcheco
Grafická tvorba - multimediaEstudos na língua tcheco
Historické vědyEstudos na língua tcheco
Historie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Informační managementEstudos na língua tcheco
Informatika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Jazyková a literární kulturaEstudos na língua tcheco
Literární dokumentaristika a teorie čtenářstvíEstudos na língua tcheco
Management cestovního ruchuEstudos na língua tcheco
Matematika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Náboženská výchovaEstudos na língua tcheco
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Pedagogika volného času se zaměřením na tělesnou výchovu a sportEstudos na língua tcheco
Počítačová podpora v archivnictvíEstudos na língua tcheco
Prezentace a ochrana kulturního dědictvíEstudos na língua tcheco
Řízení sboruEstudos na língua tcheco
Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Sbormistrovství chrámové hudbyEstudos na língua tcheco
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Sociální a charitativní práceEstudos na língua tcheco
Sociální komunikace v neziskovém sektoruEstudos na língua tcheco
Sociální komunikace ve státní správěEstudos na língua tcheco
Sociální patologie a prevenceEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogika se zaměřením na etopediiEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogika se zaměřením na výchovnou práci v etopedických zařízeníchEstudos na língua tcheco
Sociální práce s osobami se sníženou soběstačnostíEstudos na língua tcheco
Sociální práce ve veřejné správěEstudos na língua tcheco
Sociologie obecná a empirickáEstudos na língua tcheco
Sólový zpěv se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Speciálně pedagogická péče o osoby s poruchami komunikaceEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - intervenceEstudos na língua tcheco
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Sportovní managementEstudos na língua tcheco
Systematická biologie a ekologieEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Tělovýchovné a sportovní aktivity se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Textilní designEstudos na língua tcheco
Textilní tvorbaEstudos na língua tcheco
Toxikologie a analýza škodlivinEstudos na língua tcheco
Transkulturní komunikaceEstudos na língua tcheco
Učitelství praktického vyučováníEstudos na língua tcheco
Učitelství pro mateřské školyEstudos na língua tcheco
Uměleckořemeslné textilní disciplínyEstudos na língua tcheco
Výchovná práce ve speciálních zařízeníchEstudos na língua tcheco
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Základy techniky se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua ingles
QuímicaEstudos na língua ingles
Applied InformaticsEstudos na língua ingles
Biology and EcologyEstudos na língua ingles
Biology Focused on EducationEstudos na língua ingles
Chemistry Focused on EducationEstudos na língua ingles
Choir ConductingEstudos na língua ingles
Church Music Choir ConductingEstudos na língua ingles
Educational Work in Specialized InstitutionsEstudos na língua ingles
Financial and Insurance MathematicsEstudos na língua ingles
Graphic Arts and IntermediaEstudos na língua ingles
Informatics Focused on EducationEstudos na língua ingles
Information ManagementEstudos na língua ingles
Matematics Focused on EducationEstudos na língua ingles
Multimedia Graphic DesignEstudos na língua ingles
Music Culture Focused on EducationEstudos na língua ingles
Physical-Technical Measurement and Computer TechnologyEstudos na língua ingles
Physical-Technical Measurements and Computer TechnologyEstudos na língua ingles
Physics Focused on EducationEstudos na língua ingles
Playing a Musical Instrument and Solo Singing Focused on EducationEstudos na língua ingles
Playing a Musical Instrument Focused on EducationEstudos na língua ingles
Social Pathology and PreventionEstudos na língua ingles
Solo Singing Focused on EducationEstudos na língua ingles
Systematic Biology and EcologyEstudos na língua ingles
Textile DesignEstudos na língua ingles
Textile ProductionEstudos na língua ingles
Toxicology and Analysis of PollutantsEstudos na língua ingles
Transcultural CommunicationEstudos na língua ingles

mestrados integrados
Estudos
Informační managementEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogika se zaměřením na etopediiEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogika se zaměřením na tělesnou výchovu a sportEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - anglický jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - dramatická výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - francouzský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - hudební výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - německý jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - ruský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - vlastivědná a přírodovědná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepisEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská naukaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výchova k občanstvíEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy technikyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - biologieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - český jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - chemieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - dějepisEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - fyzikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - hra na nástrojEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - hudební výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - informatikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - matematikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - ruský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - sbormistrovstvíEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - sólový zpěvEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - základy společenských vědEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - základy technikyEstudos na língua tcheco

II grau mestrado
Estudos
ArqueologiaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
Informática AplicadaEstudos na língua tcheco
QuímicaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
ArchivnictvíEstudos na língua tcheco
Biologie a ekologieEstudos na língua tcheco
Bioorganická chemie a toxikologie škodlivinEstudos na língua tcheco
Datová vědaEstudos na língua tcheco
Ekonomika a managementEstudos na língua tcheco
Fyzikální měření a modelováníEstudos na língua tcheco
Hra na nástroj a sólový zpět se zaměřením na učitelství základních uměleckých školEstudos na língua tcheco
Informační managementEstudos na língua tcheco
Pedagogika předškolního věkuEstudos na língua tcheco
Pedagogika předškolního věku se zaměřením na děti se speciálními potřebamiEstudos na língua tcheco
Politologie - africká studiaEstudos na língua tcheco
Politologie - latinskoamerická studiaEstudos na língua tcheco
Pomocné vědy historické a archivnictvíEstudos na língua tcheco
SbormistrovstvíEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - logopedieEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika rehabilitační činnosti a management speciálních zařízeníEstudos na língua tcheco
Systematická biologie a ekologieEstudos na língua tcheco
Transkulturní komunikaceEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství chemie a biologie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství chemie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky a matematiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky a fyziky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky a matematiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky a chemie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - anglický jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - biologieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - chemieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - dějepisEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - etická výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - francouzský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - fyzikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - hudební výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - informatikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - matematikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - německý jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - občanská naukaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - ruský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2. stupeň základních škol - základy technikyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - chemieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - dějepisEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - hudební výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - informatikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - ruský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - sbormistrovstvíEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - základy společenských vědEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - základy technikyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro ZUŠ - hra na nástroj a sólový zpěvEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro základní umělecké školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro ZUŠ a SŠEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua ingles
QuímicaEstudos na língua ingles
Trabalho SocialEstudos na língua ingles
Applied InformaticsEstudos na língua ingles
Biology and EcologyEstudos na língua ingles
Central European StudiesEstudos na língua ingles
Choir ConductingEstudos na língua ingles
Early Childhood EducationEstudos na língua ingles
Economics and ManagementEstudos na língua ingles
Information ManagementEstudos na língua ingles
Physical Measurements and ModellingEstudos na língua ingles
Playing a Musical Instrument and Solo Singing Focused on Teaching at Basic Artistic SchoolsEstudos na língua ingles
Social PedagogyEstudos na língua ingles
Systematic Biology and EcologyEstudos na língua ingles
Teaching at Basic Art Schools - Playing a Musical Instrument and Solo SingingEstudos na língua ingles
Teaching at Secondary Schools - Specialization in Music EducationEstudos na língua ingles
Teaching Biology in Secondary SchoolsEstudos na língua ingles
Teaching Chemistry in Secondary SchoolsEstudos na língua ingles
Teaching Mathematics in Secondary SchoolsEstudos na língua ingles
Teaching Physics in Secondary SchoolsEstudos na língua ingles

Doutoramentomais »
Arqueologia Estudos na língua tcheco
Ciência Política Estudos na língua tcheco
Filosofia Estudos na língua tcheco
História Estudos na língua tcheco
Informática Aplicada Estudos na língua tcheco
Toxicologia Estudos na língua tcheco
Africká studia Estudos na língua tcheco
Aplikovaná biologie a ekologie Estudos na língua tcheco
Archivnictví Estudos na língua tcheco
Biologie a ekologie Estudos na língua tcheco
České a československé dějiny Estudos na língua tcheco
Didaktika chemie Estudos na língua tcheco
Didaktika fyziky Estudos na língua tcheco
Hudební teorie a pedagogika Estudos na língua tcheco
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání Estudos na língua tcheco
Informační a znalostní management Estudos na língua tcheco
Latinskoamerická studia Estudos na língua tcheco
Systémové inženýrství a informatika Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny české literatury Estudos na língua tcheco
Teorie vzdělávání ve fyzice Estudos na língua tcheco
Ciência Política Estudos na língua ingles
Filosofia Estudos na língua ingles
African Studies Estudos na língua ingles
Applied Informatics Estudos na língua ingles
Biology and Ecology Estudos na língua ingles
Didactics of Chemistry Estudos na língua ingles
Didactics of Physics Estudos na língua ingles
Information and Knowledge Management Estudos na língua ingles
Latin American Studies Estudos na língua ingles
System Engineering and Informatics Estudos na língua ingles
Site da universidade:
www.uhk.cz
Privacy Policy