Zlín, Rep. Checa

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Tipo de universidade: university type
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
ComercializaçãoEstudos na língua tcheco
ParteiraEstudos na língua tcheco
ProduçãoEstudos na língua tcheco
Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféřeEstudos na língua tcheco
Anglický jazyk pro manažerskou praxiEstudos na língua tcheco
Animovaná tvorbaEstudos na língua tcheco
Audiovizuální tvorbaEstudos na língua tcheco
Bezpečnostní technologie, systémy a managementEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie materiálůEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie potravinEstudos na língua tcheco
Finanční řízení podnikuEstudos na língua tcheco
Informační a řídicí technologieEstudos na língua tcheco
Informační technologie v administrativěEstudos na língua tcheco
Inženýrství ochrany životního prostředíEstudos na língua tcheco
Klasická animovaná tvorbaEstudos na língua tcheco
Management a ekonomikaEstudos na língua tcheco
Marketingové komunikaceEstudos na língua tcheco
Materiálové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Multimédia a designEstudos na língua tcheco
Německý jazyk pro manažerskou praxiEstudos na língua tcheco
Ochrana obyvatelstvaEstudos na língua tcheco
Ovládání rizikEstudos na língua tcheco
Polymerní materiály a technologieEstudos na língua tcheco
Řízení environmentálních rizikEstudos na língua tcheco
Řízení výroby a kvalityEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Softwarové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Technologická zařízeníEstudos na língua tcheco
Technologie a řízení v gastronomiiEstudos na língua tcheco
Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentůEstudos na língua tcheco
Účetnictví a daněEstudos na língua tcheco
Učitelství odborných předmětů pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro mateřské školyEstudos na língua tcheco
Veřejná správa a regionální rozvojEstudos na língua tcheco
Všeobecná sestraEstudos na língua tcheco
Zdravotně sociální pracovníkEstudos na língua tcheco
English for Business AdministrationEstudos na língua ingles
Information and Control TechnologiesEstudos na língua ingles
Management and EconomicsEstudos na língua ingles

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Učitelství pro 1. stupeň základní školyEstudos na língua tcheco

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Economia de NegóciosEstudos na língua tcheco
GestãoEstudos na língua tcheco
Gestão FinanceiraEstudos na língua tcheco
ProduçãoEstudos na língua tcheco
Tecnologia AlimentarEstudos na língua tcheco
Tecnologia da InformaçãoEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
Animovaná tvorbaEstudos na língua tcheco
Audiovizuální tvorbaEstudos na língua tcheco
Automatické řízení a informatikaEstudos na língua tcheco
Bezpečnostní technologie, systémy a managementEstudos na língua tcheco
Chemie potravin a bioaktivních látekEstudos na língua tcheco
Integrované systémy v budováchEstudos na língua tcheco
Inženýrství ochrany životního prostředíEstudos na língua tcheco
Inženýrství polymerůEstudos na língua tcheco
Konstrukce technologických zařízeníEstudos na língua tcheco
Management ve zdravotnictvíEstudos na língua tcheco
Marketingové komunikaceEstudos na língua tcheco
Materiálové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Multimédia a designEstudos na língua tcheco
Pedagogika předškolního věkuEstudos na língua tcheco
Počítačové a komunikační systémyEstudos na língua tcheco
Průmyslové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Řízení jakostiEstudos na língua tcheco
Řízení netržních a sociálních služebEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Technologie a ekonomika výroby tuků, detergentů a kosmetikyEstudos na língua tcheco
Technologie tuků, detergentů a kosmetikyEstudos na língua tcheco
Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravinEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Veřejná správa a regionální rozvojEstudos na língua tcheco
Výrobní inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Economia de NegóciosEstudos na língua ingles
Tecnologia da InformaçãoEstudos na língua ingles
Advanced Security TechnologiesEstudos na língua ingles
FinanceEstudos na língua ingles
Integrated Systems in BuildingsEstudos na língua ingles
Management and MarketingEstudos na língua ingles
Marketing CommunicationsEstudos na língua ingles
Polymer EngineeringEstudos na língua ingles
Security Technologies, Systems and ManagementEstudos na língua ingles

Doutoramentomais »
Belas-Artes Estudos na língua tcheco
Pedagogia Estudos na língua tcheco
Chemie a technologie materiálů Estudos na língua tcheco
Chemie a technologie potravin Estudos na língua tcheco
Ekonomika a management Estudos na língua tcheco
Hospodářská politika a správa Estudos na língua tcheco
Inženýrská informatika Estudos na língua tcheco
Procesní inženýrství Estudos na língua tcheco
Artes Visuais Estudos na língua ingles
Chemistry and Food Technology Estudos na língua ingles
Chemistry and Materials Technology Estudos na língua ingles
Economic Policy and Administration Estudos na língua ingles
Economics and Management Estudos na língua ingles
Engineering Informatics Estudos na língua ingles
Process Engineering Estudos na língua ingles

Faculdades (nas universidades)mais »
Fakulta aplikované informatiky
Fakulta humanitních studií
Fakulta logistiky a krizového řízení
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta multimediálních komunikací
Fakulta technologická
Site da universidade:
www.utb.cz

Mapa

Privacy Policy