Prague, Rep. Checa

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Tipo de universidade: university type
Status: público

I grau licenciado
Estudos
QuímicaEstudos na língua tcheco
Tecnologia AlimentarEstudos na língua tcheco
Alternativní energie a životní prostředíEstudos na língua tcheco
Analytická a forenzní chemieEstudos na língua tcheco
Analytická a fyzikální chemieEstudos na língua tcheco
Analytická chemie životního prostředíEstudos na língua tcheco
Analýza léčivEstudos na língua tcheco
Biochemie a biotechnologieEstudos na língua tcheco
BioinformatikaEstudos na língua tcheco
Bioinformatika a chemická informatikaEstudos na língua tcheco
Biomateriály pro medicínské využitíEstudos na língua tcheco
Biotechnologie léčivEstudos na língua tcheco
Chemické inženýrství a bioinženýrstvíEstudos na língua tcheco
Chemie a analýza potravinEstudos na língua tcheco
Chemie a chemické technologieEstudos na língua tcheco
Chemie a materiály pro ekologické aplikaceEstudos na língua tcheco
Chemie a materiály ve forenzní analýzeEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie materiálůEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie ochrany životního prostředíEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie paliv a prostředíEstudos na língua tcheco
Chemie a toxikologie životního prostředíEstudos na língua tcheco
Chemie biomateriálů pro medicínské využitíEstudos na língua tcheco
Chemie materiálů pro automobilový průmyslEstudos na língua tcheco
Ekonomika a managementEstudos na língua tcheco
Ekotoxikologie a environmentální analýzaEstudos na língua tcheco
Energie a palivaEstudos na língua tcheco
Forenzní analýzaEstudos na língua tcheco
Forenzní analýza a analýza potravinEstudos na língua tcheco
Fyzikální a výpočetní chemieEstudos na língua tcheco
Inženýrská informatikaEstudos na língua tcheco
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z kovůEstudos na língua tcheco
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálůEstudos na língua tcheco
Konzervování - restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramikyEstudos na língua tcheco
Konzervování-restaurování uměleckořemeslných dělEstudos na língua tcheco
Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Odpadové hospodářstvíEstudos na língua tcheco
Procesní inženýrství a managementEstudos na língua tcheco
Průmyslová ekologieEstudos na língua tcheco
Softwarové inženýrství pro chemické aplikaceEstudos na língua tcheco
Syntéza a výroba léčivEstudos na língua tcheco
Technologie konzervování a restaurováníEstudos na língua tcheco
Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictvíEstudos na língua tcheco
Učitelství odborných předmětůEstudos na língua tcheco
Voda a prostředíEstudos na língua tcheco
Vodíkové a membránové technologieEstudos na língua tcheco
Chemistry and MaterialsEstudos na língua ingles
Chemistry and TechnologyEstudos na língua ingles
Chemistry, Engineering and TechnologyEstudos na língua ingles
Economics and ManagementEstudos na língua ingles
Environmental chemistry and technologyEstudos na língua ingles
Food and Biochemical TechnologyEstudos na língua ingles

II grau mestrado
Estudos
BiotecnologiaEstudos na língua tcheco
QuímicaEstudos na língua tcheco
Química AnalíticaEstudos na língua tcheco
Tecnologia AlimentarEstudos na língua tcheco
Analytická chemie a jakostní inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Analytická chemie životního prostředíEstudos na língua tcheco
Analýza léčivEstudos na língua tcheco
Anorganická chemieEstudos na língua tcheco
Anorganické nekovové materiályEstudos na língua tcheco
Aplikovaná informatika v chemiiEstudos na língua tcheco
Aplikovaná inženýrská informatikaEstudos na língua tcheco
Biochemie a buněčná biologieEstudos na língua tcheco
BioinformatikaEstudos na língua tcheco
Bioinformatika a chemická informatikaEstudos na língua tcheco
BiomateriályEstudos na língua tcheco
Biotechnologie a bioinženýrstvíEstudos na língua tcheco
Biotechnologie léčivEstudos na língua tcheco
Chemické inženýrství a bioinženýrstvíEstudos na língua tcheco
Chemické technologieEstudos na língua tcheco
Chemie a analýza potravin a přírodních produktůEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie materiálůEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie ochrany životního prostředíEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie paliv a prostředíEstudos na língua tcheco
Chemie přírodních látekEstudos na língua tcheco
Datové inženýrství v chemiiEstudos na língua tcheco
Ekonomika a management chemických a potravinářských podnikůEstudos na língua tcheco
Energie a palivaEstudos na língua tcheco
Environmentální inženýrství a analýzaEstudos na língua tcheco
Forenzní analýzaEstudos na língua tcheco
Forenzní biologická analýzaEstudos na língua tcheco
Forenzní chemieEstudos na língua tcheco
Fyzikální chemieEstudos na língua tcheco
Kovové materiályEstudos na língua tcheco
Kvalita a bezpečnost potravinEstudos na língua tcheco
Laboratorní metody a příprava léčivých přípravkůEstudos na língua tcheco
Makromolekulární chemieEstudos na língua tcheco
Materiály pro elektronikuEstudos na língua tcheco
MikrobiologieEstudos na língua tcheco
Mikrobiologie a genové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Molekulární analytická a fyzikální chemieEstudos na língua tcheco
NanomateriályEstudos na língua tcheco
Obecná a aplikovaná biochemieEstudos na língua tcheco
Odpadové hospodářstvíEstudos na língua tcheco
Odvětvový managementEstudos na língua tcheco
Organická chemieEstudos na língua tcheco
Polymerní materiályEstudos na língua tcheco
Přírodní látky a léčivaEstudos na língua tcheco
Průmyslová ekologieEstudos na língua tcheco
Průmyslová ekologie a toxikologieEstudos na língua tcheco
Senzorika a kybernetika v chemiiEstudos na língua tcheco
Syntéza a výroba léčivEstudos na língua tcheco
Syntéza léčivEstudos na língua tcheco
Technologie konzervování a restaurováníEstudos na língua tcheco
Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictvíEstudos na língua tcheco
Technologie organických látek a chemické specialityEstudos na língua tcheco
Technologie vodyEstudos na língua tcheco
Vodíkové a membránové technologieEstudos na língua tcheco
Výroba léčivEstudos na língua tcheco
Základní a speciální anorganické technologieEstudos na língua tcheco
BiotecnologiaEstudos na língua ingles
QuímicaEstudos na língua ingles
Applied ChemistryEstudos na língua ingles
Applied Information EngineeringEstudos na língua ingles
Biotechnology and Food ScienceEstudos na língua ingles
Chemical Engineering and BioengineeringEstudos na língua ingles
Chemistry of MaterialsEstudos na língua ingles
Chemistry, Technology and MaterialsEstudos na língua ingles
Data Engineering in ChemistryEstudos na língua ingles
Engineering and TechnologyEstudos na língua ingles
Environmental chemistry and technologyEstudos na língua ingles
Environmental Technology and EngineeringEstudos na língua ingles
Membrane Materials and Process EngineeringEstudos na língua ingles
Sectoral ManagementEstudos na língua ingles
Sustainability and Environmental EngineeringEstudos na língua ingles

Doutoramentomais »
Bioquímica Estudos na língua tcheco
Biotecnologia Estudos na língua tcheco
Química Estudos na língua tcheco
Química Analítica Estudos na língua tcheco
Tecnologia Alimentar Estudos na língua tcheco
Anorganická chemie Estudos na língua tcheco
Anorganická technologie Estudos na língua tcheco
Aplikovaná matematika Estudos na língua tcheco
Biochemie a bioorganická chemie Estudos na língua tcheco
Bioinformatika Estudos na língua tcheco
Chemické a energetické zpracování paliv Estudos na língua tcheco
Chemické a procesní inženýrství Estudos na língua tcheco
Chemické inženýrství Estudos na língua tcheco
Chemie a analýza potravin Estudos na língua tcheco
Chemie a chemické technologie Estudos na língua tcheco
Chemie a technologie anorganických materiálů Estudos na língua tcheco
Chemie a technologie materiálů Estudos na língua tcheco
Chemie a technologie ochrany životního prostředí Estudos na língua tcheco
Chemie a technologie potravin Estudos na língua tcheco
Energetika v chemicko-technologických procesech Estudos na língua tcheco
Energie a paliva Estudos na língua tcheco
Fyzikální chemie Estudos na língua tcheco
Léčiva a biomateriály Estudos na língua tcheco
Makromolekulární chemie Estudos na língua tcheco
Materiálové inženýrství Estudos na língua tcheco
Měření a zpracování signálů v chemii Estudos na língua tcheco
Metalurgie Estudos na língua tcheco
Mikrobiologie Estudos na língua tcheco
Molekulární chemická fyzika a senzorika Estudos na língua tcheco
Organická chemie Estudos na língua tcheco
Organická technologie Estudos na língua tcheco
Potraviny a přírodní produkty Estudos na língua tcheco
Řízení a ekonomika podniku Estudos na língua tcheco
Technická kybernetika Estudos na língua tcheco
Technologie makromolekulárních látek Estudos na língua tcheco
Bioquímica Estudos na língua ingles
Biotecnologia Estudos na língua ingles
Química Estudos na língua ingles
Química Analítica Estudos na língua ingles
Tecnologia Alimentar Estudos na língua ingles
Analytical and Physical Chemistry Estudos na língua ingles
Biochemie a bioorganická chemie Estudos na língua ingles
Biochemistry and Bioorganic Chemistry Estudos na língua ingles
Bioinformatics Estudos na língua ingles
Chemical and Process Engineering Estudos na língua ingles
Chemical Engineering Estudos na língua ingles
Chemical Processing of Fuels and Energetics Estudos na língua ingles
Chemistry and Chemical Technologies Estudos na língua ingles
Chemistry and Technology of Inorganic Materials Estudos na língua ingles
Chemistry and Technology of Materials Estudos na língua ingles
Drugs and Biomaterials Estudos na língua ingles
Energy and Fuels Estudos na língua ingles
Environmental Chemistry and Technology Estudos na língua ingles
Food and Natural Products Estudos na língua ingles
Food Chemistry and Analysis Estudos na língua ingles
Food Chemistry and Technology Estudos na língua ingles
Inorganic Chemistry Estudos na língua ingles
Inorganic Technology Estudos na língua ingles
Macromolecular Chemistry Estudos na língua ingles
Materials Engeneering Estudos na língua ingles
Materials Engineering Estudos na língua ingles
Measurement and Signal Processing in Chemistry Estudos na língua ingles
Metallurgy Estudos na língua ingles
Microbiology Estudos na língua ingles
Molecular chemical physics and sensorics Estudos na língua ingles
Organic Chemistry Estudos na língua ingles
Organic Technology Estudos na língua ingles
Physical Chemistry Estudos na língua ingles
Physicochemical Processes in Power Engineering Estudos na língua ingles
Technical Cybernetics Estudos na língua ingles
Technology of Macromolecular Compounds Estudos na língua ingles
Site da universidade:
www.vscht.cz

Mapa

Privacy Policy