Apresentação da universidade
Wrocław, Polónia

Dolnośląska Szkoła Wyższa

Tipo de universidade: outras escolas superiores
Status: privado

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Administração PúblicaEstudos na língua polonês
Administracja w biznesieEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Cultural animation and museum studiesEstudos na língua ingles
Edukacja dla bezpieczeństwa i profilaktyka współczesnych zagrożeńEstudos na língua polonês
Pedagog szkolny i doradca zawodowyEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i elementy socjoterapiiEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Asystent rodziny i doradca socjalnyEstudos na língua polonês
Organizacja i animacja działalności wolontariackiejEstudos na língua polonês
Organizacja i wsparcie w pracy socjalnejEstudos na língua polonês
Organizator polityki senioralnejEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzneEstudos na língua polonês
Security StudiesEstudos na língua ingles
Bezpieczeństwo państwaEstudos na língua polonês
Cyberbezpieczeństwo i systemy informatyczne w bezpieczeństwieEstudos na língua polonês
Kryminologia z elementami kryminalistykiEstudos na língua polonês
Menedżer bezpieczeństwaEstudos na língua polonês
Ochrona danych osobowych i informacji niejawnychEstudos na língua polonês
Służby policyjne i bezpieczeństwo lokalneEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo mody i styluEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo motoryzacyjneEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo muzyczneEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo sportoweEstudos na língua polonês
Fotografia i nowe technologieEstudos na língua polonês
Social media i e-PREstudos na língua polonês
Human resources i coachingEstudos na língua polonês
Coach i doradcaEstudos na língua polonês
HR Business PartnerEstudos na língua polonês
Talent Acquisition ManagementEstudos na língua polonês
Media Design i MarketingEstudos na língua polonês
Big data i prognozowanie trendówEstudos na língua polonês
Marketing internetowy i media mobilneEstudos na língua polonês
Media kreatywne: game design, animacja, efekty specjalneEstudos na língua polonês
3D Animation & Visual EffectsEstudos na língua ingles
Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gierEstudos na língua polonês
Game DesignEstudos na língua polonês
Sztuki nowoczesne – design nowEstudos na língua polonês
Creative writing – kreatywne pisanieEstudos na língua polonês
Performatyka i filmEstudos na língua polonês
Projektowanie, media, nowe technologieEstudos na língua polonês

I grau engenharia
Estudos
tempo integral
tempo parcial
InformáticaEstudos na língua polonês
Computer sience. Computer system design and data analysisEstudos na língua ingles
Magento PHP DeveloperEstudos na língua polonês
Programowanie gier komputerowychEstudos na língua polonês
Projektowanie systemów informatycznych i analiza danychEstudos na língua polonês
Zarządzanie projektami informatycznymiEstudos na língua polonês
Geodezja i kartografiaEstudos na língua polonês
Geodezja gospodarczaEstudos na língua polonês
GeoinformatykaEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PsicologiaEstudos na língua polonês
Psychologia kliniczna i zdrowiaEstudos na língua polonês
Psychologia sądowaEstudos na língua polonês
Psychologia zarządzania i biznesuEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudos na língua polonês
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąEstudos na língua polonês
Pedagogika terapeutycznaEstudos na língua polonês
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Speciální pedagogika, pedagogika pro MŠ a učitelství pro 1stupeň ZŠEstudos na língua tcheco
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Administracja samorządowaEstudos na língua polonês
Administracja usług społecznychEstudos na língua polonês
Analityka społeczno-gospodarczaEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Culture and educationEstudos na língua ingles
Andragogika i doradztwo zawodoweEstudos na língua polonês
Manager działań artystycznych i arteterapiaEstudos na língua polonês
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudos na língua polonês
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąEstudos na língua polonês
Poradnictwo psychologiczno-pedagogiczneEstudos na língua polonês
Przygotowanie i organizacja wczesnej edukacjiEstudos na língua polonês
Terapia pedagogicznaEstudos na língua polonês
PsicologiaEstudos na língua polonês
Psychologia klinicznaEstudos na língua polonês
Psychologia społeczno-wychowawczaEstudos na língua polonês
Psychologia zarządzania w organizacjiEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Mediacje i negocjacjeEstudos na língua polonês
Organizator pomocy społecznejEstudos na língua polonês
Praca socjalna z rodzinąEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Kierowanie działaniami ratowniczymiEstudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem informacjiEstudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem w administracji publicznejEstudos na língua polonês
Zarządzanie systemami bezpieczeństwaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Big data, digital marketing and trendwatchingEstudos na língua ingles
Dziennikarstwo i biznes muzycznyEstudos na língua polonês
Dziennikarz i menedżer w sporcieEstudos na língua polonês
Fotografia w multimediachEstudos na língua polonês
Kultura i mediaEstudos na língua polonês
Media i marketing w branży motoryzacyjnyEstudos na língua polonês
Promocja rynku Health & FashionEstudos na língua polonês
Zarządzanie wizerunkiem i e-PREstudos na língua polonês
Human resources i coachingEstudos na língua polonês
HR ManagerEstudos na língua polonês
Learning & Development ManagerEstudos na língua polonês
Media kreatywne: projektowanie gier i animacjiEstudos na língua polonês
Animacja 3D i efekty specjalne dla filmu i gierEstudos na língua polonês
Game designEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z elementami tyflopedagogikiEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią autyzmuEstudos na língua polonês
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąEstudos na língua polonês
Pedagogika terapeutyczna z elementami tyflopedagogikiEstudos na língua polonês
Pedagogika terapeutyczna z terapią autyzmuEstudos na língua polonês
Surdopedagogika z elementami logopediiEstudos na língua polonês
Terapia zajęciowa z psychomotorykąEstudos na língua polonês
Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka z psychomotorykąEstudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Administracja samorządowa Estudos na língua polonês
Akademia biznesu Estudos na língua polonês
Akademia trenera Estudos na língua polonês
Aplikacje internetowe i mobilne (on-line) Estudos na língua polonês
Arteterapia – terapia przez sztukę Estudos na língua polonês
Asystent osoby starszej i niepełnosprawnej Estudos na língua polonês
Coaching z elementami psychologii i zarządzania Estudos na língua polonês
Cyberbezpieczeństwo Estudos na língua polonês
Diagnoza i terapia dziecka ze spektrum Autyzmu – rekrutacja zimowa Estudos na língua polonês
Dialog motywujący – rekrutacja zimowa Estudos na língua polonês
Dogoterapia z przygotowaniem pedagogicznym Estudos na língua polonês
Doradca zawodowy Estudos na língua polonês
Dziennikarstwo i public relations Estudos na língua polonês
Edukacja dla bezpieczeństwa (uprawnienia do nauczania przedmiotu w szkole) Estudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (z uprawnieniami do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną) Estudos na língua polonês
Employer Branding Estudos na língua polonês
Grafika komputerowa i multimedia Estudos na língua polonês
Holilider – Integralny Lider Organizacji Przyszłości Estudos na língua polonês
Inspektor Ochrony Danych Osobowych Estudos na língua polonês
Integracja sensoryczna i psychomotoryka – rekrutacja zimowa Estudos na língua polonês
Język angielski w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej (+ certyfikacja) Estudos na língua polonês
Język i kultura osób niesłyszących Estudos na língua polonês
Komunikacja w biznesie Estudos na língua polonês
Kynopsychologia Estudos na língua polonês
Logopedia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych w szkole i przedszkolu) – rekrutacja zimowa Estudos na língua polonês
Logopedia dla osób nie będących nauczycielami – rekrutacja zimowa Estudos na língua polonês
Mediacje i negocjacje Estudos na língua polonês
Organizacja i zarządzanie oświatą Estudos na língua polonês
Organizacja pomocy społecznej i pracy socjalnej z uwzględnieniem środowisk wielokulturowych Estudos na língua polonês
Pedagogika lecznicza Estudos na língua polonês
Pedagogika Montessori w przedszkolu i szkole Estudos na língua polonês
Pomoc psychologiczna i interwencje systemowe Estudos na língua polonês
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – interwencja kryzysowa Estudos na língua polonês
Przygotowanie pedagogiczne dla nauczycieli – rekrutacja zimowa Estudos na língua polonês
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów – NOWOŚĆ! rekrutacja zimowa Estudos na língua polonês
Psychodietetyka Estudos na língua polonês
Psychogerontologia Estudos na língua polonês
Psychologia nowych technologii Estudos na língua polonês
Psychologia przywództwa Estudos na língua polonês
Psychologia reklamy i komunikacji Estudos na língua polonês
Psychologia rozwoju dziecka i młodzieży Estudos na língua polonês
Psychologia w biznesie Estudos na língua polonês
Psychologia w sporcie Estudos na língua polonês
Psychoterapia neuro-lingwistyczna 4–letnia szkoła psychoterapeutyczna Estudos na língua polonês
Psychoterapia zaburzeń w odżywianiu – rekrutacja zimowa Estudos na língua polonês
Relaksacja w edukacji Estudos na língua polonês
Socjoterapia (z uprawnieniami do prowadzenia zajęć specjalistycznych) Estudos na língua polonês
Systemy informacji geograficznej Estudos na língua polonês
Sztuki nowoczesne Estudos na língua polonês
Użytkowe wykorzystanie psiego węchu Estudos na língua polonês
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Estudos na língua polonês
Zaburzenia funkcji pokarmowych z dietetyką Estudos na língua polonês
Zarządzanie kryzysowe w samorządzie terytorialnym Estudos na língua polonês
Zarządzanie projektami unijnymi w placówce oświatowej Estudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimi Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Wydział Studiów Stosowanych

Centros não-residentes
Dolnośląska Szkoła Wyższa - Wydział Zamiejscowy w KłodzkuKłodzko
Site da universidade: www.dsw.edu.pl

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy