Apresentação da universidade
Warsaw, Polónia

Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie

Tipo de universidade: de economia
Status: privado

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
GestãoEstudos na língua ingles
Accounting and ControllingEstudos na língua ingles
Corporate ManagementEstudos na língua ingles
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Administração PúblicaEstudos na língua polonês
Comunidade TerritorialEstudos na língua polonês
Administracja bezpieczeństwa narodowegoEstudos na língua polonês
Administracja dyplomatyczno-konsularnaEstudos na língua polonês
Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)Estudos na língua polonês
Administracja instytucji europejskichEstudos na língua polonês
Administracja skarbowaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Estudos na língua polonês
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaEstudos na língua polonês
Zamówienia publiczneEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
EMarketing & Social MediaEstudos na língua polonês
Menedżer biznesuEstudos na língua polonês
MerketingEstudos na língua polonês
Nowe trendy w turystyceEstudos na língua polonês
Organizacja i zarządzanie w turystyce międzynarodowejEstudos na língua polonês
Przedsiębiorczość międzynarodowaEstudos na língua polonês
Rachunkowość i controllingEstudos na língua polonês
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieEstudos na língua polonês
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiejEstudos na língua polonês
Zarządzanie działalnością innowacyjnąEstudos na língua polonês
Zarządzanie państwemEstudos na língua polonês
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europieEstudos na língua polonês
Zarządzanie w bankowości i finansachEstudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimiEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo informacji publicznejEstudos na língua polonês
DyplomacjaEstudos na língua polonês
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonês
Análise FinanceiraEstudos na língua polonês
Contabilidade GeralEstudos na língua polonês
Bankowość i ubezpieczeniaEstudos na língua polonês
Controlling i audyt finansowyEstudos na língua polonês
Doradztwo finansowo-księgoweEstudos na língua polonês
Finanse i inwestycjeEstudos na língua polonês
Rachunkowość i finanse publiczneEstudos na língua polonês
Rachunkowość i podatki w małym i średnim przedsiębiorstwieEstudos na língua polonês
Zarządzanie finansami przedsiębiorstwaEstudos na língua polonês

I grau engenharia
Estudos
tempo integral
tempo parcial
InformáticaEstudos na língua polonês
Bazy danychEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo obiektów i informacjiEstudos na língua polonês
Inżynieria systemówEstudos na língua polonês
Systemy mobilneEstudos na língua polonês
Systemy weboweEstudos na língua polonês
Technologie siecioweEstudos na língua polonês
Zarządzanie i inżynieria produkcjiEstudos na língua polonês
Inżynieria obsługi procesów wytwórczychEstudos na língua polonês
Logistyka procesów wytwórczychEstudos na língua polonês
Zarządzanie systemami jakości w procesach wytwórczychEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PsicologiaEstudos na língua polonês
Psychologia biznesu, rynku pracy i zarządzaniaEstudos na língua polonês
Psychologia kliniczna dzieci i dorosłychEstudos na língua polonês
Psychologia mediówEstudos na língua polonês
Psychologia ogólnaEstudos na língua polonês
Psychologia rozwoju, dojrzałości i samorealizacjiEstudos na língua polonês
Psychologia sądowaEstudos na língua polonês
Psychologia sportu, zdrowia, life-style coachingEstudos na língua polonês
Psychologia transportuEstudos na língua polonês
Psychoprofilaktyka i poradnictwo psychologiczneEstudos na língua polonês
Społeczna psychologia międzykulturowaEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
PrawoEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Administração PúblicaEstudos na língua polonês
Comunidade TerritorialEstudos na língua polonês
Administracja bezpieczeństwa narodowegoEstudos na língua polonês
Administracja dyplomatyczno-konsularnaEstudos na língua polonês
Administracja gospodarcza (w tym działalność gospodarcza w warunkach integracji europejskiej)Estudos na língua polonês
Administracja instytucji europejskichEstudos na língua polonês
Administracja skarbowaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo pracy (BHP)Estudos na língua polonês
Fundusze i systemy finansowania projektów Unii EuropejskiejEstudos na língua polonês
Ochrona danych osobowych, informacji niejawnych i baz danychEstudos na língua polonês
Prawo pracy i polityka zatrudnieniaEstudos na língua polonês
Zamówienia publiczneEstudos na língua polonês
Zarządzanie ochroną zdrowiaEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
EMarketing & Social MediaEstudos na língua polonês
Marketing politycznyEstudos na língua polonês
Menedżer HREstudos na língua polonês
MerketingEstudos na língua polonês
Nowe trendy w turystyceEstudos na língua polonês
Przedsiębiorczość międzynarodowaEstudos na língua polonês
Przywództwo w biznesieEstudos na língua polonês
Rachunkowość i audytEstudos na língua polonês
Rachunkowość i finanse w małym i średnim przedsiębiorstwieEstudos na língua polonês
Zarządzanie administracją publiczną w unii europejskiejEstudos na língua polonês
Zarządzanie działalnością innowacyjnąEstudos na língua polonês
Zarządzanie kryzysoweEstudos na língua polonês
Zarządzanie państwemEstudos na língua polonês
Zarządzanie projektamiEstudos na língua polonês
Zarządzanie przedsiębiorstwem w zintegrowanej europieEstudos na língua polonês
Zarządzanie w bankowości i finansachEstudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimiEstudos na língua polonês

MBAmais »
Executive Master of Business Administration Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Asystent rodziny Estudos na língua polonês
Audyt podatkowy z elementami rachunkowości Estudos na língua polonês
Audyt śledczy Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo i higiena pracy Estudos na língua polonês
Bibliotekoznawsto i informacja naukowa Estudos na língua polonês
Budowanie kompetencji menedżerskich Estudos na língua polonês
Compliance w organizacji Estudos na língua polonês
Doradztwo i mentoring międzykulturowy Estudos na língua polonês
Dyplomacja współczesna i protokół dyplomatyczny. Teoria i praktyka. Estudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i zespołem Aspergera Estudos na língua polonês
Emisja głosu Estudos na língua polonês
Executive Master of Business Administration (EMBA) Estudos na língua polonês
Inspektor Ochrony Danych (RODO) Estudos na língua polonês
Kontrola wewnętrzna i audyt Estudos na língua polonês
Logopedia Estudos na língua polonês
Media, kultura, sztuka Estudos na língua polonês
Menedżer Jakości Estudos na língua polonês
Menedżer sportu, organizator imprez sportowych Estudos na língua polonês
Menedżerskie studia podyplomowe Estudos na língua polonês
Mindfulness w zarządzaniu i biznesie Estudos na língua polonês
Neurologopedia Estudos na língua polonês
Oligofrenopedagogika - Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną z terapią pedagogiczną Estudos na língua polonês
Organizacja i zarządzanie oświatą Estudos na língua polonês
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Estudos na língua polonês
Psychologia kliniczna Estudos na língua polonês
Technika z wychowaniem komunikacyjnym Estudos na língua polonês
Zarządzanie Flotą Samochodową Estudos na língua polonês
Zarządzanie małymi i średnimi przedsiębiorstwami Estudos na língua polonês
Zarządzanie podmiotami leczniczymi Estudos na língua polonês

Centros não-residentes
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Filia w BełchatowieBełchatów
Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie - Wydział Zamiejscowy w CiechanowieCiechanów

Site da universidade: www.wsm.warszawa.pl/

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy