Bartoszyce, Polónia

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Tipo de universidade: outras escolas superiores
Status: privado

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Agent celny Estudos na língua polonês
Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej Estudos na língua polonês
Autokreacja i budowanie wizerunku Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo antyterrorystyczne Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo zdrowotne w kosmetologii bioestetycznej Estudos na língua polonês
Coaching i doradztwo zawodowe Estudos na língua polonês
Cyberbezpieczeństwo Estudos na língua polonês
Doskonalenie kompetencji wychowawczych – dla nauczycieli Estudos na língua polonês
Edukacja dla bezpieczeństwa Estudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Estudos na língua polonês
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Estudos na língua polonês
Edukacja obronna i zarządzanie kryzysowe Estudos na língua polonês
Hortiterapia Estudos na língua polonês
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Estudos na língua polonês
Inspektor ochrony danych osobowych z archiwistyką Estudos na língua polonês
Język obcy w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Estudos na língua polonês
Kryminalistyka i metody zwalczania przestępczości Estudos na língua polonês
Logopedia z komunikacją alternatywną Estudos na língua polonês
Mediacje i negocjacje Estudos na língua polonês
Menadżer Bezpieczeństwa i Compliance w przedsiębiorstwie Estudos na língua polonês
Menadżer bezpieczeństwa informacji z archiwistyką Estudos na língua polonês
Menadżer bezpieczeństwa w biznesie Estudos na língua polonês
Menadżer BHP z metodyką Estudos na língua polonês
Menadżer czasu wolnego i kultury Estudos na língua polonês
Menadżer turystyki zdrowotnej Estudos na língua polonês
Migracje i uchodźctwo Estudos na língua polonês
Naturoterapia z profilaktyką zdrowia Estudos na língua polonês
Negocjacje kryzysowe i policyjne Estudos na língua polonês
Neuropsychologia kliniczna Estudos na língua polonês
Obrona terytorialna Estudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Estudos na língua polonês
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką i terapią uzależnień Estudos na língua polonês
Prewencja i zwalczanie handlu ludźmi Estudos na língua polonês
Profilaktyka społeczna z elementami wsparcia zawodowego Estudos na língua polonês
Psychologia dochodzeniowo-śledcza Estudos na língua polonês
Psychologia zagrożeń społecznych – profilaktyka i interwencja Estudos na língua polonês
Terapia pedagogiczna w szkole podstawowej Estudos na língua polonês
Terapia zajęciowa Estudos na língua polonês
Turystyka uzdrowiskowa i spa Estudos na língua polonês
Wojsko w systemie bezpieczeństwa państwa Estudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem i logistyką w transporcie Estudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem państwa Estudos na língua polonês
Zarządzanie BHP Estudos na língua polonês
Zarządzanie kryzysowe w Systemie Bezpieczeństwa Narodowego Estudos na língua polonês
Zarządzanie oświatą Estudos na língua polonês
Zarządzanie w instytucjach oświaty i kultury Estudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimi Estudos na língua polonês
Zoopsychologia Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Wydział Nauk Społecznych w Bartoszycach

Centros não-residentes
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w GiżyckuGiżycko
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-ZdrojuJastrzębie-Zdrój
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w JaworznieJaworzno
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w Koszalinie Koszalin
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Nauk Społecznych w SkoczowieSkoczów
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GdańskuGdańsk
Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa - Wydział Studiów Społecznych w GliwicachGliwice

Site da universidade:
www.wsb.net.pl/

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy