Siedlce, Polónia

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Tipo de universidade: universidades
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AdministraçãoEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Analityka z diagnostyką molekularnąEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzneEstudos na língua polonês
Biologia nauczycielskaEstudos na língua polonês
Biologia sądowaEstudos na língua polonês
DietetykaEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudos na língua polonês
FilologiaEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
Gastronomia i hotelarstwoEstudos na língua polonês
Kryminologia stosowanaEstudos na língua polonês
LogistykaEstudos na língua polonês
Logopedia z audiologiąEstudos na língua polonês
PielęgniarstwoEstudos na língua polonês
Ratownictwo medyczneEstudos na língua polonês

I grau engenharia
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AgrossilviculturaEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Setor AgrícolaEstudos na língua polonês
ZootecniaEstudos na língua polonês
Gospodarka przestrzennaEstudos na língua polonês
Inżynieria ekologicznaEstudos na língua polonês
Inżynieria procesów technologicznychEstudos na língua polonês
Menadżer produkcji i dystrybucji żywnościEstudos na língua polonês
Zoopsychologia z animaloterapiąEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
GestãoEstudos na língua ingles
MatemáticaEstudos na língua ingles
National SecurityEstudos na língua ingles
AdministraçãoEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
CriminologiaEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Setor AgrícolaEstudos na língua polonês
ZootecniaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzneEstudos na língua polonês
DietetykaEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
LogistykaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »

Estudos de Pós-graduaçãomais »

Faculdades (nas universidades)mais »
Site da universidade: www.uph.edu.pl

Mapa

Privacy Policy