Apresentação da universidade
Cracow, Polónia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tipo de universidade: universidades
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
FilosofiaEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
Doktryny Polityczne i PrawneEstudos na língua polonês
Europa wschodniaEstudos na língua polonês
Historia kościołaEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Praca socjalna z bezrobotnym i bezdomnymEstudos na língua polonês
Praca socjalna z osobą chorującą psychicznieEstudos na língua polonês
Praca socjalna z osobą starsząEstudos na língua polonês
Turismo ReligiosoEstudos na língua polonês
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Relações PúblicasEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo 2.0Estudos na língua polonês
Edukacja medialna/media relationsEstudos na língua polonês
Realizacja radiowo-telewizyjnaEstudos na língua polonês
Technologia komunikowania i grafika medialnaEstudos na língua polonês
Historia sztukiEstudos na língua polonês
Muzyka kościelnaEstudos na língua polonês
Nauki o rodzinieEstudos na língua polonês
Niepełnosprawność w rodzinieEstudos na língua polonês
Poradnictwo i mediacjeEstudos na língua polonês
Terapia zajęciowaEstudos na língua polonês
Ochrona dóbr kulturyEstudos na língua polonês
Turystyka historycznaEstudos na língua polonês
TurismoEstudos na língua polonês
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
FilosofiaEstudos na língua ingles
FilosofiaEstudos na língua polonês
Coaching i doradztwo filozoficzneEstudos na língua polonês
Etyka stosowanaEstudos na língua polonês
Filozofia a chrześcijaństwoEstudos na língua polonês
Filozofia systematycznaEstudos na língua polonês
Filozofia w nauceEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
Doktryny Polityczne i PrawneEstudos na língua polonês
Europa wschodniaEstudos na língua polonês
GenealogiaEstudos na língua polonês
Historia kościołaEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapiąEstudos na língua polonês
TanatopedagogikaEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonêsEstudos duais
Praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnychEstudos na língua polonês
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwieEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo 2.0Estudos na língua polonês
Edukacja medialna/media relationsEstudos na língua polonês
Produkcja radiowo-telewizyjnaEstudos na língua polonês
Promocja, reklama, branding, public relationsEstudos na língua polonês
Zarządzanie w mediach i kulturzeEstudos na língua polonês
Historia sztukiEstudos na língua polonês
Muzyka kościelnaEstudos na língua polonês
Nauki o rodzinieEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Direito CanónicoEstudos na língua polonês
TeologiaEstudos na língua polonês
Teologia kapłańskaEstudos na língua polonês
Teologia katechetyczno-pastoralnaEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Filosofia Estudos na língua ingles
Filosofia Estudos na língua polonês
História Estudos na língua polonês
Teologia Estudos na língua polonês
Nauki o mediach Estudos na língua polonês
Nauki o rodzinie Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media / Creative Social Media Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w kulturach świata" Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Bioetyki Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Teologiczny

Centros não-residentes
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

Site da universidade: www.upjp2.edu.pl

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy