Apresentação da universidade
Cracow, Polónia

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

Tipo de universidade: universidades
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
FilosofiaEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
Doktryny Polityczne i PrawneEstudos na língua polonês
Europa wschodniaEstudos na língua polonês
Historia kościołaEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Praca socjalna z bezrobotnym i bezdomnymEstudos na língua polonês
Praca socjalna z osobą chorującą psychicznieEstudos na língua polonês
Praca socjalna z osobą starsząEstudos na língua polonês
Turismo ReligiosoEstudos na língua polonês
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Relações PúblicasEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo 2.0Estudos na língua polonês
Edukacja medialna/media relationsEstudos na língua polonês
Realizacja radiowo-telewizyjnaEstudos na língua polonês
Technologia komunikowania i grafika medialnaEstudos na língua polonês
Historia sztukiEstudos na língua polonês
Muzyka kościelnaEstudos na língua polonês
Nauki o rodzinieEstudos na língua polonês
Niepełnosprawność w rodzinieEstudos na língua polonês
Poradnictwo i mediacjeEstudos na língua polonês
Terapia zajęciowaEstudos na língua polonês
Ochrona dóbr kulturyEstudos na língua polonês
Turystyka historycznaEstudos na língua polonês
TurismoEstudos na língua polonês
Zarządzanie dziedzictwem materialnym i niematerialnymEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
FilosofiaEstudos na língua ingles
FilosofiaEstudos na língua polonês
Coaching i doradztwo filozoficzneEstudos na língua polonês
Etyka stosowanaEstudos na língua polonês
Filozofia a chrześcijaństwoEstudos na língua polonês
Filozofia systematycznaEstudos na língua polonês
Filozofia w nauceEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
Doktryny Polityczne i PrawneEstudos na língua polonês
Europa wschodniaEstudos na língua polonês
GenealogiaEstudos na língua polonês
Historia kościołaEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonêsEstudos duais
Praca socjalna na rzecz animacji społeczności lokalnychEstudos na língua polonês
Praca socjalna wobec sytuacji kryzysowych w społeczeństwieEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo 2.0Estudos na língua polonês
Edukacja medialna/media relationsEstudos na língua polonês
Produkcja radiowo-telewizyjnaEstudos na língua polonês
Promocja, reklama, branding, public relationsEstudos na língua polonês
Zarządzanie w mediach i kulturzeEstudos na língua polonês
Historia sztukiEstudos na língua polonês
Muzyka kościelnaEstudos na língua polonês
Nauki o rodzinieEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Direito CanónicoEstudos na língua polonês
TeologiaEstudos na língua polonês
Teologia kapłańskaEstudos na língua polonês
Teologia katechetyczno-pastoralnaEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Filosofia Estudos na língua ingles
Filosofia Estudos na língua polonês
História Estudos na língua polonês
Teologia Estudos na língua polonês
Nauki o mediach Estudos na língua polonês
Nauki o rodzinie Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Podyplomowe Studia Edukacja Medialna / Media Relations Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Filozofia w Biznesie Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Kreatywność w Social Media / Creative Social Media Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Menedżer Ekonomii Społecznej Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Pastoralne Formacji Stałej Kapłanów Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Semiologiczne "Symbolika w kulturach świata" Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Specjalista Pracy z Osobą Starszą w Środowisku Domowym i Instytucjonalnym Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Bioetyki Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Filozofii i Etyki Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Mediacji Cywilnych i Rodzinnych Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Monodii Liturgicznej Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia z Teologii ze Specjalizacją w Eklezjologii Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Zarządzanie w Mediach i Kulturze Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Zespołowej Opieki Duszpasterskiej św. Jana Bożego Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Wydział Filozoficzny
Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa Kanonicznego
Wydział Teologiczny

Centros não-residentes
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie - Sekcja w TarnowieTarnów

Site da universidade: www.upjp2.edu.pl

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy