Apresentação da universidade
Cracow, Polónia

Akademia Ignatianum w Krakowie

Tipo de universidade: outras escolas superiores
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
FilosofiaEstudos na língua polonês
Etyka i coachingEstudos na língua polonês
Filozofia klasyczna i współczesnaEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
LogopediaEstudos na língua polonês
Pedagogika szkolna z profilaktyką społecznąEstudos na língua polonês
Resocjalizacja kreującaEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychEstudos na língua polonês
Praca socjalna z dzieckiem i rodzinąEstudos na língua polonês
Praca socjalna z migrantami i uchodźcamiEstudos na língua polonês
Administracja i polityka publicznaEstudos na língua polonês
Administracja publiczna i służby państwoweEstudos na língua polonês
Administracja samorządowa i fundusze europejskieEstudos na língua polonês
Administration and Public Policy in the European UnionEstudos na língua polonês
Analityk i koordynator polityk publicznych w administracjiEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo internetoweEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo prasoweEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo radioweEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo telewizyjneEstudos na língua polonês
Filologia angielskaEstudos na língua polonês
Komunikacja międzykulturowa w biznesieEstudos na língua polonês
Nauczanie języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowychEstudos na língua polonês
Redakcja tekstów anglojęzycznychEstudos na língua polonês
KulturoznawstwoEstudos na língua polonês
Cyberkultura i mediaEstudos na língua polonês
Sztuki wizualneEstudos na língua polonês
Zarządzanie instytucjami kulturyEstudos na língua polonês
Nauki o polityceEstudos na língua polonês
Segurança PúblicaEstudos na língua polonês
CyberbezpieczeństwoEstudos na língua polonês
International Politics and CommunicationEstudos na língua polonês
Logistyka bezpieczeństwaEstudos na língua polonês
Public relations i marketing politycznyEstudos na língua polonês
Zarządzanie informacją i mediaEstudos na língua polonês
Turystyka i rekreacjaEstudos na língua polonês
Turystyka biznesowa i kwalifikowanaEstudos na língua polonês
Turystyka regionalnaEstudos na língua polonês
Zarządzanie i nowe technologie w sferze publicznejEstudos na língua polonês
Infobrokering i zarządzanie informacjąEstudos na língua polonês
Zarządzanie w administracji publicznejEstudos na língua polonês
Zarządzanie w instytucjach kościelnychEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PsicologiaEstudos na língua polonês
PsychokryminologiaEstudos na língua polonês
Psychologia klinicznaEstudos na língua polonês
Psychologia zarządzaniaEstudos na língua polonês
Wspomaganie rozwojuEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
FilosofiaEstudos na língua polonês
Etyka i coachingEstudos na língua polonês
Filozofia klasyczna i współczesnaEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Arteterapia z twórczą resocjalizacjąEstudos na língua polonês
Opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką montessoriEstudos na língua polonês
Pedagogika pracy z doradztwem zawodowymEstudos na língua polonês
Pedagogika resocjalizacyjna z interwencją kryzysowąEstudos na língua polonês
Pedagogika szkolna z terapią pedagogicznąEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Aktywizacja, poradnictwo i wsparcie osób starszych i niepełnosprawnychEstudos na língua polonês
Profilaktyka społeczna z interwencją kryzysowąEstudos na língua polonês
Wsparcie społeczneEstudos na língua polonês
Administracja i polityka publicznaEstudos na língua polonês
Administracja rządowa i tworzenie polityk publicznychEstudos na língua polonês
Administracja samorządowa i rozwój lokalnyEstudos na língua polonês
Zarządzanie kapitałem ludzkimEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo międzykulturowe: Europa Środkowo-WschodniaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo śledczeEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo w mediach cyfrowychEstudos na língua polonês
Filologia angielskaEstudos na língua polonês
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem hiszpańskimEstudos na língua polonês
Komunikacja w biznesie z językiem angielskim oraz językiem niemieckimEstudos na língua polonês
Nauczanie języka angielskiego w szkołach ponadpodstawowychEstudos na língua polonês
Wolontariat misyjny z językiem angielskimEstudos na língua polonês
KulturoznawstwoEstudos na língua polonês
Cyberkultura i mediaEstudos na língua polonês
Kultura europy środkowo-wschodniejEstudos na língua polonês
Promocja kulturyEstudos na língua polonês
Sztuki wizualne i teatrEstudos na língua polonês
Turystyka międzynarodowaEstudos na língua polonês
Nauki o polityceEstudos na língua polonês
Analityka politycznaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo państwaEstudos na língua polonês
CyberbezpieczeństwoEstudos na língua polonês
Media, reklama i promocja w sferze publicznejEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Filosofia Estudos na língua polonês
Pedagogia Estudos na língua polonês
Nauki o kulturze i religii Estudos na língua polonês
Nauki o polityce i administracji Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Administração Pública Estudos na língua polonês
Segurança Pública Estudos na língua polonês
Arteterapia w animacji kultury Estudos na língua polonês
Budżety obywatelskie, konsultacje społeczne, demokracja lokalna Estudos na língua polonês
Cyberbezpieczeństwo Estudos na língua polonês
Doradztwo zawodowe Estudos na língua polonês
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Estudos na língua polonês
Etyka - specjalizacja nauczycielska Estudos na língua polonês
Katecheza przedszkolna Estudos na língua polonês
Komunikacja i migracje kulturowe Estudos na língua polonês
Logopedia Estudos na língua polonês
Nowoczesne technologie cyfrowe i grafika multimedialna Estudos na língua polonês
Ochrona danych osobowych - inspektor ochrony danych osobowych Estudos na língua polonês
Organizacja i zarządzanie w oświacie Estudos na língua polonês
Profilaktyka przemocy seksualnej wobec dzieci i młodzieży Estudos na língua polonês
Szkoła Formatorów Estudos na língua polonês
Technologie internetowe w polityce Estudos na língua polonês
Wczesne wspomaganie rozwoju oraz edukacji dzieci i młodzieży z autyzmem, zespołem Aspergera i zaburzeniami pokrewnymi Estudos na língua polonês
Wiedza o kulturze i sztuce Estudos na língua polonês
Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Międzywydziałowe Studium Języków Obcych
Wydział Filozoficzny
Wydział Pedagogiczny

Site da universidade: www.ignatianum.edu.pl

Mapa

YouTube

« voltar - Universidades
Privacy Policy