Lublin, Polónia

Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie

Tipo de universidade: de economia
Status: privado

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
GestãoEstudos na língua inglesEducação a distância
Direção de EmpresaEstudos na língua ingles
Human Assets ManagementEstudos na língua ingles
Real Estate ValuationEstudos na língua ingles
Relações InternacionaisEstudos na língua inglesEducação a distância
Segurança InternacionalEstudos na língua ingles
Cross-Border Cooperation and International BusinessEstudos na língua ingles
International tourismEstudos na língua ingles
SociologiaEstudos na língua inglesEducação a distância
Marketing, Advertising and New MediaEstudos na língua ingles
Personal and Professional CounselingEstudos na língua ingles
Politics and social researchEstudos na língua ingles
Finance i AccountingEstudos na língua inglesEducação a distância
Accounting and Corporate FinanceEstudos na língua ingles
Finance and BankingEstudos na língua ingles
Public ProcurementEstudos na língua ingles
Journalism and social communicationEstudos na língua inglesEducação a distância
Modern Tools of Audiovisual CommunicationEstudos na língua ingles
Psychology of MassmediaEstudos na língua ingles
Public Relations and Media MarketingEstudos na língua ingles
AdministraçãoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Administração PúblicaEstudos na língua polonêsEducação a distância
E-administracjaEstudos na língua polonêsEducação a distância
GestãoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Wycena nieruchomościEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie firmąEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie kapitałem ludzkimEstudos na língua polonêsEducação a distância
Relações InternacionaisEstudos na língua polonêsEducação a distância
Segurança InternacionalEstudos na língua polonêsEducação a distância
Biznes międzynarodowy i współpraca transgranicznaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Serviço socialEstudos na língua polonês
Asystent rodzinyEstudos na língua polonês
Organizacja społeczności lokalnej i usług społecznychEstudos na língua polonês
System wsparcia dla osoby starszej i niepełnosprawnejEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
CriminologiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Doradztwo zawodowe i personalneEstudos na língua polonêsEducação a distância
Marketing, reklama i nowe mediaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Polityka i badania społeczneEstudos na língua polonêsEducação a distância
DziennikarstwoEstudos na língua polonês
Psychologia w massmediachEstudos na língua polonês
Public relations i marketing medialnyEstudos na língua polonês e inglesEstudos na língua polonês e ingles
Współczesne narzędzia komunikacji audiowizualnejEstudos na língua polonês
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonêsEducação a distância
Finanse i bankowośćEstudos na língua polonêsEducação a distância
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwEstudos na língua polonêsEducação a distância
Lingwistyka stosowanaEstudos na língua polonês
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka polskiego i angielskiegoEstudos na língua polonês
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka rosyjskiego i angielskiegoEstudos na língua polonês
Tłumaczenia pisemne i ustne w zakresie języka ukraińskiego i angielskiegoEstudos na língua polonês

I grau engenharia
Estudos
tempo integral
tempo parcial
ArquiteturaEstudos na língua inglesEducação a distância
Computer ScienceEstudos na língua inglesEducação a distância
Computer NetworksEstudos na língua ingles
Cybersecurity and Investigative ITEstudos na língua ingles
Databases, Warehouses and Data AnalysisEstudos na língua ingles
Design and Operation of IT SystemsEstudos na língua ingles
Graphic and Computer Games DesignEstudos na língua ingles
Internet SystemsEstudos na língua ingles
IT ManagementEstudos na língua ingles
Mobile SystemsEstudos na língua ingles
Interior DesignEstudos na língua ingles
TransportEstudos na língua inglesEducação a distância
Segurança dos TransportesEstudos na língua ingles
Air Traffic ManagementEstudos na língua ingles
Road Traffic Safety with Technical Expertise ElementsEstudos na língua ingles
Transport – Freight Forwarding – LogisticsEstudos na língua ingles
ArquiteturaEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Analityka i projektowanie systemów ITEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bazy, hurtownie i analiza danychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Cyberbezpieczeństwo i informatyka śledczaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Grafika komputerowa i projektowanie gierEstudos na língua polonêsEducação a distância
Informatyka zarządczaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Projektowanie i eksploatacja systemów informatycznychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Sieci komputeroweEstudos na língua polonêsEducação a distância
Systemy internetoweEstudos na língua polonêsEducação a distância
Systemy mobilneEstudos na língua polonêsEducação a distância
Gospodarka przestrzennaEstudos na língua polonês
RewitalizacjaEstudos na língua polonês
Wycena nieruchomościEstudos na língua polonês
Projektowanie wnętrzEstudos na língua polonês
TransportEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo ruchu drogowego z elementami rzeczoznawstwa technicznegoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Eksploatacja dronówEstudos na língua polonêsEducação a distância
Systemy bezzałogowe w transporcieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Transport – spedycja – logistykaEstudos na língua polonêsEducação a distância

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
SociologiaEstudos na língua inglesEducação a distância
Migration Phenomena AnalystEstudos na língua ingles
Social InformaticsEstudos na língua ingles
Social Innovations and InterventionsEstudos na língua ingles
GestãoEstudos na língua polonêsEducação a distância
E-biznes i nowoczesne formy marketinguEstudos na língua polonêsEducação a distância
Inwestycje na rynku finansowymEstudos na língua polonêsEducação a distância
InformáticaEstudos na língua polonêsEducação a distância
NeuromodelowanieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Systemy i sieci telekomunikacyjne oraz układy elektroniczneEstudos na língua polonêsEducação a distância
Sztuczne sieci neuronowe oraz przetwarzanie obrazów medycznychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Telemedycyna z elementami symulacji medycznejEstudos na língua polonêsEducação a distância
SociologiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Analityka zjawisk migracyjnychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Informatyka społecznaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Innowacje i interwencje społeczneEstudos na língua polonêsEducação a distância

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Administrowanie sieciami komputerowymi Estudos na língua polonês
Akademia menedżera sprzedaży Estudos na língua polonês
Behawiorystyka zwierząt Estudos na língua polonês
Certyfikowany Kierownik Projektu Estudos na língua polonês
Dietetyka Estudos na língua polonês
Informatyka śledcza Estudos na língua polonês
Kadry i płace w prawie i praktyce Estudos na língua polonês
Kształcenie zdalne w edukacji Estudos na língua polonês
Menedżer administracji publicznej Estudos na língua polonês
Organizacja i zarządzanie Centrum Usług Społecznych Estudos na língua polonês
Podatki Estudos na língua polonês
Profesjonalny coaching Estudos na língua polonês
Projektowanie ogrodów Estudos na língua polonês
Projektowanie wnętrz Estudos na língua polonês
Rachunkowość budżetowa Estudos na língua polonês
Rachunkowość i finanse Estudos na língua polonês
Systemy baz danych Estudos na língua polonês
Transport – spedycja – logistyka Estudos na língua polonês
Trener biznesu Estudos na língua polonês
Udostępnianie instytucji użyteczności publicznej dla osób z niepełnosprawnościami Estudos na língua polonês
Wycena nieruchomości Estudos na língua polonês
Zamówienia publiczne Estudos na língua polonês
Zarzadzanie zasobami ludzkimi Estudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Estudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy, wersja online Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie ochroną zdrowia Estudos na língua polonês
Zarządzanie oświatą Estudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimi Estudos na língua polonês
Żywność funkcjonalna i żywność ekologiczna Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych
Wydział Nauk Technicznych

Centros não-residentes
Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie - Filia w Wodzisławiu ŚląskimWodzisław Śląski
Site da universidade:
wspa.pl

Mapa

YouTube

« voltar - Universidades
Privacy Policy