Prague, Rep. Checa

Univerzita Karlova v Praze

Tipo de universidade: university type
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
BiologiaEstudos na língua tcheco
BioquímicaEstudos na língua tcheco
Ciência EconómicaEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua tcheco
EtnologiaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
GeologiaEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
ParteiraEstudos na língua tcheco
PedagogiaEstudos na língua tcheco
Proteção do AmbienteEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
QuímicaEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
AdiktologieEstudos na língua tcheco
Andragogika a personální řízeníEstudos na língua tcheco
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Angličtina pro mezikulturní komunikaciEstudos na língua tcheco
Anglistika - amerikanistikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiEstudos na língua tcheco
ArabistikaEstudos na língua tcheco
Archeologie pravěku a středověkuEstudos na língua tcheco
Archivnictví a pomocné vědy historickéEstudos na língua tcheco
BiochemistryEstudos na língua tcheco
BioinformatikaEstudos na língua tcheco
Biologie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische StudienEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Čeština pro cizinceEstudos na língua tcheco
Čeština v komunikaci neslyšícíchEstudos na língua tcheco
Chemie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Chemie v přírodních vědáchEstudos na língua tcheco
Chemie životního prostředíEstudos na língua tcheco
Dánská studiaEstudos na língua tcheco
Dějepis se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Dějiny a kultura islámských zemíEstudos na língua tcheco
Dějiny a kultura východního StředomoříEstudos na língua tcheco
Dějiny antické civilizaceEstudos na língua tcheco
Dějiny evropské kulturyEstudos na língua tcheco
Dějiny křesťanského uměníEstudos na língua tcheco
Dějiny uměníEstudos na língua tcheco
Demografie s ekonomiíEstudos na língua tcheco
Demografie se sociální geografiíEstudos na língua tcheco
Demografie se sociologiíEstudos na língua tcheco
Dentální hygienistkaEstudos na língua tcheco
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Ekologická a evoluční biologieEstudos na língua tcheco
Ekonomie a financeEstudos na língua tcheco
ErgoterapieEstudos na língua tcheco
EstetikaEstudos na língua tcheco
Etnologie se specializací indonesistikaEstudos na língua tcheco
Etnologie se specializací vietnamistikaEstudos na língua tcheco
Evangelická teologieEstudos na língua tcheco
Filmová studiaEstudos na língua tcheco
Finanční matematikaEstudos na língua tcheco
Finská studiaEstudos na língua tcheco
FonetikaEstudos na língua tcheco
Francouzská filologieEstudos na língua tcheco
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Francouzština pro mezikulturní komunikaciEstudos na língua tcheco
Fyzická geografie a geoinformatikaEstudos na língua tcheco
Fyzika zaměřená na vzděláváníEstudos na língua tcheco
FyzioterapieEstudos na língua tcheco
Geografie a kartografieEstudos na língua tcheco
Geografie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Geologie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
GeologyEstudos na língua tcheco
GeotechnologieEstudos na língua tcheco
GeotechnologyEstudos na língua tcheco
HebraistikaEstudos na língua tcheco
HispanistikaEstudos na língua tcheco
Historická hudební praxeEstudos na língua tcheco
Historie - evropská studiaEstudos na língua tcheco
Hospodaření s přírodními zdrojiEstudos na língua tcheco
Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Hudební vědaEstudos na língua tcheco
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Husitská teologieEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouEstudos na língua tcheco
Iberoamerická kulturaEstudos na língua tcheco
IndologieEstudos na língua tcheco
IndonesistikaEstudos na língua tcheco
Informační studia a knihovnictvíEstudos na língua tcheco
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Informatika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
ÍránistikaEstudos na língua tcheco
ItalianistikaEstudos na língua tcheco
Japonská studiaEstudos na língua tcheco
Jihovýchodoevropská studiaEstudos na língua tcheco
JudaistikaEstudos na língua tcheco
Klasická archeologieEstudos na língua tcheco
Klinická a toxikologická analýzaEstudos na língua tcheco
KoreanistikaEstudos na língua tcheco
KulturologieEstudos na língua tcheco
LatinaEstudos na língua tcheco
Latinský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
LogikaEstudos na língua tcheco
Management of Natural ResourcesEstudos na língua tcheco
Management tělesné výchovy a sportuEstudos na língua tcheco
Marketingová komunikace a public relationsEstudos na língua tcheco
Matematické metody informační bezpečnostiEstudos na língua tcheco
Matematika pro informační technologieEstudos na língua tcheco
Matematika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Matematika zaměřená na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Mediální studiaEstudos na língua tcheco
Medicinální chemieEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtinaEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzštinaEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčinaEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruštinaEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělštinaEstudos na língua tcheco
Mezinárodní teritoriální studiaEstudos na língua tcheco
Molekulární biologie a biochemie organismůEstudos na língua tcheco
MongolistikaEstudos na língua tcheco
Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Němčina pro mezikulturní komunikaciEstudos na língua tcheco
Německý jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Nizozemský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Norská studiaEstudos na língua tcheco
Novořecká filologieEstudos na língua tcheco
NovořečtinaEstudos na língua tcheco
Nutriční terapeutEstudos na língua tcheco
Obecná fyzikaEstudos na língua tcheco
Obecná informatikaEstudos na língua tcheco
Obecná jazykovědaEstudos na língua tcheco
Obecná lingvistikaEstudos na língua tcheco
Obecná matematikaEstudos na língua tcheco
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Ortotik - protetikEstudos na língua tcheco
Ortotik-protetikEstudos na língua tcheco
Pastorační a sociální práceEstudos na língua tcheco
Politologie a mezinárodní vztahyEstudos na língua tcheco
Politologie a veřejná politikaEstudos na língua tcheco
PortugalistikaEstudos na língua tcheco
Praktická geobiologieEstudos na língua tcheco
Pravěká a raně středověká archeologieEstudos na língua tcheco
Pravoslavná teologieEstudos na língua tcheco
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiEstudos na língua tcheco
ProgramováníEstudos na língua tcheco
Programování a softwarové systémyEstudos na língua tcheco
Psychologie a speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Řecká antická filologieEstudos na língua tcheco
ReligionistikaEstudos na língua tcheco
RomistikaEstudos na língua tcheco
Ruský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Ruština pro mezikulturní komunikaciEstudos na língua tcheco
Sbormistrovství chrámové hudbyEstudos na língua tcheco
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
SinologieEstudos na língua tcheco
Školský managementEstudos na língua tcheco
Sociální a charitativní práceEstudos na língua tcheco
Sociální geografie a geoinformatikaEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Sociologicko-ekonomická studiaEstudos na língua tcheco
Sociologie a sociální antropologieEstudos na língua tcheco
Sociologie a sociální politikaEstudos na língua tcheco
Softwarové a datové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Soudobé dějinyEstudos na língua tcheco
Španělština pro mezikulturní komunikaciEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Správa počítačových systémůEstudos na língua tcheco
Srovnávací jazykovědaEstudos na língua tcheco
Starokatolická teologieEstudos na língua tcheco
StarořečtinaEstudos na língua tcheco
Středoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Studium humanitní vzdělanostiEstudos na língua tcheco
Švédská studiaEstudos na língua tcheco
Technická a informační výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sportEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Teologické naukyEstudos na língua tcheco
Teologie křesťanských tradicEstudos na língua tcheco
Teritoriální studiaEstudos na língua tcheco
TibetanistikaEstudos na língua tcheco
TurkologieEstudos na língua tcheco
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuEstudos na língua tcheco
Učitelství pro mateřské školyEstudos na língua tcheco
Veřejná správa a spisová službaEstudos na língua tcheco
Veřejné zdravotnictvíEstudos na língua tcheco
Vojenská tělovýchovaEstudos na língua tcheco
Všeobecná sestraEstudos na língua tcheco
Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelstvíEstudos na língua tcheco
Východoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
VychovatelstvíEstudos na língua tcheco
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Zdravotní laborantEstudos na língua tcheco
ŽurnalistikaEstudos na língua tcheco
Česko-německá studia/Deutsch-Tschechische StudienEstudos na língua alemão
BiologiaEstudos na língua ingles
BioquímicaEstudos na língua ingles
GeologiaEstudos na língua ingles
Proteção do AmbienteEstudos na língua ingles
QuímicaEstudos na língua ingles
Applied PhysicsEstudos na língua ingles
BioinformaticsEstudos na língua ingles
Chemistry Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Choir Conducting Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Demography and EconomicsEstudos na língua ingles
Demography and Social GeographyEstudos na língua ingles
Demography and SociologyEstudos na língua ingles
Early Music Performance PracticeEstudos na língua ingles
Ecological and Evolutionary BiologyEstudos na língua ingles
Economics and FinanceEstudos na língua ingles
English Language Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Environmental ChemistryEstudos na língua ingles
Financial MathematicsEstudos na língua ingles
General Computer ScienceEstudos na língua ingles
General MathematicsEstudos na língua ingles
General PhysicsEstudos na língua ingles
GeotechnologyEstudos na língua ingles
Liberal Arts and HumanitiesEstudos na língua ingles
Management of Natural ResourcesEstudos na língua ingles
Mathematical Methods of Information SecurityEstudos na língua ingles
Mathematics for Information TechnologiesEstudos na língua ingles
Mathematics Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Medicinal ChemistryEstudos na língua ingles
Molecular Biology and Biochemistry of OrganismsEstudos na língua ingles
Music Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Musical Instrument Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Physical Education and SportEstudos na língua ingles
Physics Directed Towards EducationEstudos na língua ingles
PhysiotherapyEstudos na língua ingles
Programming and Software SystemsEstudos na língua ingles
Russian Language Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Social Services Focused on Diaconia and Christian Social PracticeEstudos na língua ingles
Software and Data EngineeringEstudos na língua ingles

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
BiologiaEstudos na língua tcheco
Ciência JurídicaEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua tcheco
Clínica GeralEstudos na língua tcheco
EtnologiaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
Medicina DentáriaEstudos na língua tcheco
PedagogiaEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
Anglistika - amerikanistikaEstudos na língua tcheco
ArabistikaEstudos na língua tcheco
Archivnictví a pomocné vědy historickéEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Čeština pro cizinceEstudos na língua tcheco
Čeština v komunikaci neslyšícíchEstudos na língua tcheco
DánštinaEstudos na língua tcheco
Dějiny a kultura islámských zemíEstudos na língua tcheco
Dějiny uměníEstudos na língua tcheco
Divadelní vědaEstudos na língua tcheco
EgyptologieEstudos na língua tcheco
EstetikaEstudos na língua tcheco
Evangelická teologieEstudos na língua tcheco
FarmacieEstudos na língua tcheco
Filmová vědaEstudos na língua tcheco
FinštinaEstudos na língua tcheco
FonetikaEstudos na língua tcheco
FrancouzštinaEstudos na língua tcheco
HebraistikaEstudos na língua tcheco
Hudební vědaEstudos na língua tcheco
Husitská teologieEstudos na língua tcheco
Husitská teologie - psychosociální studiaEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouEstudos na língua tcheco
Indologie - bengálština, hindština, sánskrt, tamilštinaEstudos na língua tcheco
ItalštinaEstudos na língua tcheco
Katolická teologieEstudos na língua tcheco
Klasická archeologieEstudos na língua tcheco
Kombinace akreditovaných dvouoborových studijních oborůEstudos na língua tcheco
KomparatistikaEstudos na língua tcheco
KoreanistikaEstudos na língua tcheco
KulturologieEstudos na língua tcheco
LatinaEstudos na língua tcheco
Lingvistika a fonetikaEstudos na língua tcheco
LogikaEstudos na língua tcheco
MaďarštinaEstudos na língua tcheco
MongolistikaEstudos na língua tcheco
NěmčinaEstudos na língua tcheco
NizozemštinaEstudos na língua tcheco
NorštinaEstudos na língua tcheco
Pedagogika předškolního věkuEstudos na língua tcheco
PortugalštinaEstudos na língua tcheco
Pravoslavná teologieEstudos na língua tcheco
Překladatelství a tlumočnictví - angličtinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství a tlumočnictví - francouzštinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství a tlumočnictví - němčinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství a tlumočnictví - ruštinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství a tlumočnictví - španělštinaEstudos na língua tcheco
Psychologie a speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
ŘečtinaEstudos na língua tcheco
ReligionistikaEstudos na língua tcheco
RomistikaEstudos na língua tcheco
RumunštinaEstudos na língua tcheco
SinologieEstudos na língua tcheco
Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistikaEstudos na língua tcheco
SlovakistikaEstudos na língua tcheco
ŠpanělštinaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Starokatolická teologieEstudos na língua tcheco
ŠvédštinaEstudos na língua tcheco
Učitelství na speciálních školáchEstudos na língua tcheco
Učitelství náboženství, etiky a filozofieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základní školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - chemieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyEstudos na língua tcheco
Vojenská farmacieEstudos na língua tcheco
Vojenské všeobecné lékařstvíEstudos na língua tcheco
Vojenské zubní lékařstvíEstudos na língua tcheco
Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistikaEstudos na língua tcheco
Clínica GeralEstudos na língua ingles
DentistryEstudos na língua ingles
LawEstudos na língua ingles
PharmacyEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Russian LanguageEstudos na língua ingles

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
BioquímicaEstudos na língua tcheco
BotânicaEstudos na língua tcheco
Ciência EconómicaEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua tcheco
DemografiaEstudos na língua tcheco
EcologiaEstudos na língua tcheco
EtnologiaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
GeofísicaEstudos na língua tcheco
GeologiaEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
ImunologiaEstudos na língua tcheco
ParasitologiaEstudos na língua tcheco
PedagogiaEstudos na língua tcheco
Proteção do AmbienteEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
Química AnalíticaEstudos na língua tcheco
Química NuclearEstudos na língua tcheco
Relações InternacionaisEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
ZoologiaEstudos na língua tcheco
AdiktologieEstudos na língua tcheco
Americká studiaEstudos na língua tcheco
Anatomie a fyziologie rostlinEstudos na língua tcheco
Andragogika a personální řízeníEstudos na língua tcheco
Anglický jazykEstudos na língua tcheco
Anglistika - amerikanistikaEstudos na língua tcheco
Anglofonní literatury a kulturyEstudos na língua tcheco
Anorganická chemieEstudos na língua tcheco
Antropologie a genetika člověkaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná etikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná geologieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiEstudos na língua tcheco
Applied GeologyEstudos na língua tcheco
ArabistikaEstudos na língua tcheco
Archeologie pravěku a středověkuEstudos na língua tcheco
Archivnictví a pomocné vědy historickéEstudos na língua tcheco
Astronomie a astrofyzikaEstudos na língua tcheco
Balkánská, euroasijská a středoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Bezpečnostní studiaEstudos na língua tcheco
BiochemistryEstudos na língua tcheco
Biofyzika a chemická fyzikaEstudos na língua tcheco
Biofyzikální chemieEstudos na língua tcheco
Buněčná a vývojová biologieEstudos na língua tcheco
Český jazykEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Čeština pro cizinceEstudos na língua tcheco
Čeština v komunikaci neslyšícíchEstudos na língua tcheco
Chemie životního prostředíEstudos na língua tcheco
Dějiny a kultura islámských zemíEstudos na língua tcheco
Dějiny antické civilizaceEstudos na língua tcheco
Dějiny evropské kulturyEstudos na língua tcheco
Dějiny křesťanského uměníEstudos na língua tcheco
Dějiny uměníEstudos na língua tcheco
Diskrétní modely a algoritmyEstudos na língua tcheco
Divadelní vědaEstudos na língua tcheco
EgyptologieEstudos na língua tcheco
Ekonomie a financeEstudos na língua tcheco
Elektronická kultura a sémiotikaEstudos na língua tcheco
ErgoterapieEstudos na língua tcheco
EstetikaEstudos na língua tcheco
Evangelická teologieEstudos na língua tcheco
Evropská studiaEstudos na língua tcheco
Evropské kulturní a duchovní dějinyEstudos na língua tcheco
Experimentální biologie rostlinEstudos na língua tcheco
Filmová studiaEstudos na língua tcheco
Finanční a pojistná matematikaEstudos na língua tcheco
Finská filologieEstudos na língua tcheco
FonetikaEstudos na língua tcheco
Francouzská filologieEstudos na língua tcheco
Fyzická geografie a geoekologieEstudos na língua tcheco
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálůEstudos na língua tcheco
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředíEstudos na língua tcheco
Fyzikální chemieEstudos na língua tcheco
Fyziologie živočichůEstudos na língua tcheco
FyzioterapieEstudos na língua tcheco
Genderová studiaEstudos na língua tcheco
Genetika, molekulární biologie a virologieEstudos na língua tcheco
GeobiologieEstudos na língua tcheco
GeologyEstudos na língua tcheco
Globální migrační a rozvojová studiaEstudos na língua tcheco
HebraistikaEstudos na língua tcheco
HispanistikaEstudos na língua tcheco
Historická sociologieEstudos na língua tcheco
Historie - české dějiny v evropském kontextuEstudos na língua tcheco
Historie - hospodářské a sociální dějinyEstudos na língua tcheco
Historie - obecné dějinyEstudos na língua tcheco
History - General HistoryEstudos na língua tcheco
Hudební vědaEstudos na língua tcheco
Husitská teologieEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiEstudos na língua tcheco
IberoamerikanistikaEstudos na língua tcheco
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské AmerikyEstudos na língua tcheco
IndologieEstudos na língua tcheco
Informační studia a knihovnictvíEstudos na língua tcheco
Intenzivní péčeEstudos na língua tcheco
ItalianistikaEstudos na língua tcheco
Jaderná a subjaderná fyzikaEstudos na língua tcheco
Japonská studiaEstudos na língua tcheco
Jihovýchodoevropská studiaEstudos na língua tcheco
JudaistikaEstudos na língua tcheco
Kartografie a geoinformatikaEstudos na língua tcheco
Klasická archeologieEstudos na língua tcheco
Klinická a toxikologická analýzaEstudos na língua tcheco
KlínopisEstudos na língua tcheco
KomparatistikaEstudos na língua tcheco
KoreanistikaEstudos na língua tcheco
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikaEstudos na língua tcheco
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonikaEstudos na língua tcheco
LatinaEstudos na língua tcheco
Latinská medievistikaEstudos na língua tcheco
Latinský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
LogikaEstudos na língua tcheco
Lusobrazilská studiaEstudos na língua tcheco
Makromolekulární chemieEstudos na língua tcheco
Management tělesné výchovy a sportuEstudos na língua tcheco
Management vzděláváníEstudos na língua tcheco
Matematická analýzaEstudos na língua tcheco
Matematická lingvistikaEstudos na língua tcheco
Matematické a počítačové modelování ve fyziceEstudos na língua tcheco
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a techniceEstudos na língua tcheco
Matematické metody informační bezpečnostiEstudos na língua tcheco
Matematické modelování ve fyzice a techniceEstudos na língua tcheco
Matematické strukturyEstudos na língua tcheco
Matematika pro informační technologieEstudos na língua tcheco
Mediální studiaEstudos na língua tcheco
Medicinální chemieEstudos na língua tcheco
Meteorologie a klimatologieEstudos na língua tcheco
Mezinárodní teritoriální studiaEstudos na língua tcheco
MikrobiologieEstudos na língua tcheco
Modelování chemických vlastností nano- a biostrukturEstudos na língua tcheco
MongolistikaEstudos na língua tcheco
Německá a francouzská filozofieEstudos na língua tcheco
Německá a rakouská studiaEstudos na língua tcheco
Německá a středoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Německý jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Nizozemský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Novořecká filologieEstudos na língua tcheco
Numerická a výpočtová matematikaEstudos na língua tcheco
Nutriční specialistaEstudos na língua tcheco
Obecná antropologie - integrální studium člověkaEstudos na língua tcheco
Obecná lingvistikaEstudos na língua tcheco
Odborný pracovník v laboratorních metodáchEstudos na língua tcheco
Optika a optoelektronikaEstudos na língua tcheco
Oral History - Contemporary HistoryEstudos na língua tcheco
Orální historie - soudobé dějinyEstudos na língua tcheco
Organická chemieEstudos na língua tcheco
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčiEstudos na língua tcheco
Pedagogika předškolního věkuEstudos na língua tcheco
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)Estudos na língua tcheco
Počítačová grafika a vývoj počítačových herEstudos na língua tcheco
Politické teorieEstudos na língua tcheco
Politické teorie a současné dějinyEstudos na língua tcheco
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrieEstudos na língua tcheco
Pravěká a raně středověká archeologieEstudos na língua tcheco
Pravoslavná teologieEstudos na língua tcheco
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiEstudos na língua tcheco
Překladatelství: čeština - angličtinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství: čeština - francouzštinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství: čeština - němčinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství: čeština - ruštinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství: čeština - španělštinaEstudos na língua tcheco
ProtistologieEstudos na língua tcheco
Řecká antická filologieEstudos na língua tcheco
Regionální a politická geografieEstudos na língua tcheco
ReligionistikaEstudos na língua tcheco
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchEstudos na língua tcheco
RomistikaEstudos na língua tcheco
Ruská a východoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Ruský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
SinologieEstudos na língua tcheco
SkandinavistikaEstudos na língua tcheco
Sociální a charitativní práceEstudos na língua tcheco
Sociální a kulturní ekologieEstudos na língua tcheco
Sociální epidemiologieEstudos na língua tcheco
Sociální geografie a regionální rozvojEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Sociétés européennes: identité et développmentEstudos na língua tcheco
Softwarové a datové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Softwarové systémyEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Srovnávací jazykovědaEstudos na língua tcheco
Starokatolická teologieEstudos na língua tcheco
StarořečtinaEstudos na língua tcheco
Středoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Studia nových médiíEstudos na língua tcheco
Studia občanského sektoruEstudos na língua tcheco
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiženýchEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sportEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiEstudos na língua tcheco
TEMA - evropské společnosti: identita a vývojEstudos na língua tcheco
Teologické naukyEstudos na língua tcheco
Teologie - spiritualita - etikaEstudos na língua tcheco
Teologie křesťanských tradic - ekumenikaEstudos na língua tcheco
Teoretická a evoluční biologieEstudos na língua tcheco
Teoretická fyzikaEstudos na língua tcheco
Teoretická informatikaEstudos na língua tcheco
TibetanistikaEstudos na língua tcheco
Tlumočnictví: čeština - angličtinaEstudos na língua tcheco
Tlumočnictví: čeština - francouzštinaEstudos na língua tcheco
Tlumočnictví: čeština - němčinaEstudos na língua tcheco
Tlumočnictví: čeština - ruštinaEstudos na língua tcheco
Tlumočnictví: čeština - španělštinaEstudos na língua tcheco
Transatlantická studiaEstudos na língua tcheco
TurkologieEstudos na língua tcheco
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství češtiny jako cizího jazykaEstudos na língua tcheco
Učitelství chemie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství deskriptivní geometrieEstudos na língua tcheco
Učitelství fyzikyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky - matematiky pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikouEstudos na língua tcheco
Učitelství geografie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství geologie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství informatikyEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikouEstudos na língua tcheco
Učitelství latinského jazyka a literaruty pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematikyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikouEstudos na língua tcheco
Učitelství náboženství, etiky a filozofieEstudos na língua tcheco
Učitelství pedagogikyEstudos na língua tcheco
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstvaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školyEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie(dvouoborové)Estudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologieEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdravíEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd(dvouoborové)Estudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Umělá inteligenceEstudos na língua tcheco
Veřejná a sociální politikaEstudos na língua tcheco
Vojenská tělovýchovaEstudos na língua tcheco
Východoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Západoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Židovská studiaEstudos na língua tcheco
ŽurnalistikaEstudos na língua tcheco
Deutsche und französische PhilosophieEstudos na língua alemão
Deutsche und französische Philosophie in Europa (EuroPhilosophie)Estudos na língua alemão
Deutsche und mitteleuropäische StudienEstudos na língua alemão
BioquímicaEstudos na língua ingles
BotânicaEstudos na língua ingles
DemografiaEstudos na língua ingles
EcologiaEstudos na língua ingles
GeofísicaEstudos na língua ingles
GeologiaEstudos na língua ingles
ImunologiaEstudos na língua ingles
ParasitologiaEstudos na língua ingles
Proteção do AmbienteEstudos na língua ingles
Química AnalíticaEstudos na língua ingles
Relações InternacionaisEstudos na língua ingles
ZoologiaEstudos na língua ingles
AddictologyEstudos na língua ingles
Anglophone Literatures and CulturesEstudos na língua ingles
Animal PhysiologyEstudos na língua ingles
Anthropology and Human GeneticsEstudos na língua ingles
Applied GeologyEstudos na língua ingles
Artificial IntelligenceEstudos na língua ingles
Astronomy and AstrophysicsEstudos na língua ingles
Balkan, Eurasian and Central European StudiesEstudos na língua ingles
Biophysical ChemistryEstudos na língua ingles
Biophysics and Chemical PhysicsEstudos na língua ingles
Cellular and Developmental BiologyEstudos na língua ingles
Civil Sector StudiesEstudos na língua ingles
Computational LinguisticsEstudos na língua ingles
Computer Graphics and Game DevelopmentEstudos na língua ingles
Corporate Strategy and Finance in EuropeEstudos na língua ingles
Diaconia and Christian Social PracticeEstudos na língua ingles
Discrete Models and AlgorithmsEstudos na língua ingles
Economics and FinanceEstudos na língua ingles
English Language and LinguisticsEstudos na língua ingles
Environmental ChemistryEstudos na língua ingles
European StudiesEstudos na língua ingles
Experimental Plant BiologyEstudos na língua ingles
Financial and Insurance MathematicsEstudos na língua ingles
Gender StudiesEstudos na língua ingles
General AnthropologyEstudos na língua ingles
Genetics, Molekular Biology and VirologyEstudos na língua ingles
Geopolitical StudiesEstudos na língua ingles
German and Central European StudiesEstudos na língua ingles
Historical SociologyEstudos na língua ingles
Inorganic ChemistryEstudos na língua ingles
International Economic and Political StudiesEstudos na língua ingles
International Masters in Economy, State and SocietyEstudos na língua ingles
International Security StudiesEstudos na língua ingles
Macromolecular ChemistryEstudos na língua ingles
Management and Supervision in Social and Health Care OrganizationsEstudos na língua ingles
Mathematical AnalysisEstudos na língua ingles
Mathematical and Computer Modelling in PhysicsEstudos na língua ingles
Mathematical Methods of Information SecurityEstudos na língua ingles
Mathematical Modelling in Physics and TechnologyEstudos na língua ingles
Mathematical StructuresEstudos na língua ingles
Mathematics for Information TechnologiesEstudos na língua ingles
Medicinal ChemistryEstudos na língua ingles
Meteorology and ClimatologyEstudos na língua ingles
MicrobiologyEstudos na língua ingles
Modeling of Chemical Properties of Nano- and BiostructuresEstudos na língua ingles
Nuclear and Subnuclear PhysicsEstudos na língua ingles
Numerical and Computational MathematicsEstudos na língua ingles
Optics and OptoelectronicsEstudos na língua ingles
Organic ChemistryEstudos na língua ingles
Physical ChemistryEstudos na língua ingles
Physical Education and SportEstudos na língua ingles
Physics of Condensed Matter and MaterialsEstudos na língua ingles
Physics of Surfaces and Ionized MediaEstudos na língua ingles
PhysiotherapyEstudos na língua ingles
Plant Anatomy and PhysiologyEstudos na língua ingles
Probability, Mathematical Statistics and EconometryEstudos na língua ingles
Protestant TheologyEstudos na língua ingles
ProtistologyEstudos na língua ingles
Public and Social PolicyEstudos na língua ingles
Sociology in European ContextEstudos na língua ingles
Software and Data EngineeringEstudos na língua ingles
Software SystemsEstudos na língua ingles
Special and Inclusive EducationEstudos na língua ingles
Special EducationEstudos na língua ingles
Special Education NeedsEstudos na língua ingles
Sports Ethics and IntegrityEstudos na língua ingles
Theoretical and Evolutionary BiologyEstudos na língua ingles
Theoretical Computer ScienceEstudos na língua ingles
Theoretical PhysicsEstudos na língua ingles
Tibetan StudiesEstudos na língua ingles
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary SchoolsEstudos na língua ingles
Training Teachers of Computer ScienceEstudos na língua ingles
Training Teachers of Descriptive GeometryEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MathematicsEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical InstrumentEstudos na língua ingles
Training Teachers of MathematicsEstudos na língua ingles
Training Teachers of PhysicsEstudos na língua ingles
Transatlantic StudiesEstudos na língua ingles
Histoire généraleEstudos na língua frances
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)Estudos na língua frances
Sociétés européennes: identité et développementEstudos na língua frances
Sociétés européennes: identité et développmentEstudos na língua frances

Doutoramentomais »
Bioética Estudos na língua tcheco
Bioquímica Estudos na língua tcheco
Botânica Estudos na língua tcheco
Ciência Política Estudos na língua tcheco
Ciências Físicas Estudos na língua tcheco
Cirurgia Estudos na língua tcheco
Demografia Estudos na língua tcheco
Ecologia Estudos na língua tcheco
Filosofia Estudos na língua tcheco
Geologia Estudos na língua tcheco
Gerontologia Estudos na língua tcheco
Imunologia Estudos na língua tcheco
Informática Estudos na língua tcheco
Matemática Estudos na língua tcheco
Medicina Dentária Estudos na língua tcheco
Medicina Social Estudos na língua tcheco
Neurologia Estudos na língua tcheco
Parasitologia Estudos na língua tcheco
Pedagogia Estudos na língua tcheco
Pediatria Estudos na língua tcheco
Psicologia Estudos na língua tcheco
Psiquiatria Estudos na língua tcheco
Química Analítica Estudos na língua tcheco
Sociologia Estudos na língua tcheco
Teologia Estudos na língua tcheco
Zoologia Estudos na língua tcheco
Anatomie a fyziologie rostlin Estudos na língua tcheco
Anatomie, histologie a embryologie Estudos na língua tcheco
Anorganická chemie Estudos na língua tcheco
Antropologie Estudos na língua tcheco
Antropologie a genetika člověka Estudos na língua tcheco
Aplikovaná geologie Estudos na língua tcheco
Aplikovaná matematika Estudos na língua tcheco
Biochemie a patobiochemie Estudos na língua tcheco
Biochemistry Estudos na língua tcheco
Biologie a patologie buňky Estudos na língua tcheco
Biomechanika Estudos na língua tcheco
Biomedicínská informatika Estudos na língua tcheco
Dějiny lékařství Estudos na língua tcheco
Dermatovenerologie Estudos na língua tcheco
Didaktika chemie Estudos na língua tcheco
Ekologie a ochrana prostředí Estudos na língua tcheco
Ekonomické teorie Estudos na língua tcheco
Ekonomie a Ekonometrie Estudos na língua tcheco
Environmentální studia Estudos na língua tcheco
Environmentální vědy Estudos na língua tcheco
Experimentální chirurgie Estudos na língua tcheco
Farmacie Estudos na língua tcheco
Farmakologie a toxikologie Estudos na língua tcheco
Filologie Estudos na língua tcheco
Filozofie a dějiny přírodních věd Estudos na língua tcheco
Fyzická geografie a geoekologie Estudos na língua tcheco
Fyzikální chemie Estudos na língua tcheco
Fyziologie a patofyziologie člověka Estudos na língua tcheco
Fyziologie a patologická fyziologie Estudos na língua tcheco
Fyziologie živočichů Estudos na língua tcheco
Geology Estudos na língua tcheco
Gerontology Estudos na língua tcheco
Gynekologie a porodnictví Estudos na língua tcheco
Historické vědy Estudos na língua tcheco
History Estudos na língua tcheco
Humanitní studia Estudos na língua tcheco
Hygiena a preventivní lékařství Estudos na língua tcheco
Hygiena, preventivní lékařství Estudos na língua tcheco
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Estudos na língua tcheco
Informační studia a knihovnictví Estudos na língua tcheco
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Estudos na língua tcheco
Kinantropologie Estudos na língua tcheco
Klinická biochemie Estudos na língua tcheco
Klinická onkologie a radioterapie Estudos na língua tcheco
Lékařská biofyzika Estudos na língua tcheco
Lékařská biologie Estudos na língua tcheco
Lékařská chemie a biochemie Estudos na língua tcheco
Lékařská farmakologie Estudos na língua tcheco
Lékařská imunologie Estudos na língua tcheco
Lékařská mikrobiologie Estudos na língua tcheco
Logika Estudos na língua tcheco
Makromolekulární chemie Estudos na língua tcheco
Mediální a komunikační studia Estudos na língua tcheco
Mezinárodní teritoriální studia Estudos na língua tcheco
Mikrobiologie Estudos na língua tcheco
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Estudos na língua tcheco
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Estudos na língua tcheco
Neurologie a psychiatrie Estudos na língua tcheco
Neurovědy Estudos na língua tcheco
Obecná teorie a dějiny umění a kultury Estudos na língua tcheco
Obecné otázky geografie Estudos na língua tcheco
Oční lékařství Estudos na língua tcheco
Organická chemie Estudos na língua tcheco
Ortopedie Estudos na língua tcheco
Otorinolaryngologie Estudos na língua tcheco
Patologie Estudos na língua tcheco
Philosophie Estudos na língua tcheco
Preventivní medicína Estudos na língua tcheco
Radiologie Estudos na língua tcheco
Regionální a politická geografie Estudos na língua tcheco
Sociální geografie a regionální rozvoj Estudos na língua tcheco
Specializace v pedagogice Estudos na língua tcheco
Specializace ve zdravotnictví Estudos na língua tcheco
Teoretická a evoluční biologie Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy Estudos na língua tcheco
Text and Event in Early Modern Europe Estudos na língua tcheco
Vnitřní nemoci Estudos na língua tcheco
Vývojová a buněčná biologie Estudos na língua tcheco
Vývojová biologie Estudos na língua tcheco
Vzdělávání v chemii Estudos na língua tcheco
Zdravotnická bioanalytika Estudos na língua tcheco
Zobrazovací metody v lékařství Estudos na língua tcheco
Filosofia Estudos na língua alemão
Teologia Estudos na língua alemão
Allgemeine Teorie und Geschichte der Kunst und Kultur Estudos na língua alemão
Geschichte Estudos na língua alemão
Pädagogik Estudos na língua alemão
Botânica Estudos na língua ingles
Ciência Política Estudos na língua ingles
Cirurgia Estudos na língua ingles
Demografia Estudos na língua ingles
Ecologia Estudos na língua ingles
Filosofia Estudos na língua ingles
Imunologia Estudos na língua ingles
Matemática Estudos na língua ingles
Medicina Social Estudos na língua ingles
Neurologia Estudos na língua ingles
Parasitologia Estudos na língua ingles
Pediatria Estudos na língua ingles
Psicologia Estudos na língua ingles
Psiquiatria Estudos na língua ingles
Química Analítica Estudos na língua ingles
Sociologia Estudos na língua ingles
Teologia Estudos na língua ingles
Zoologia Estudos na língua ingles
Anatomy, Histology and Embryology Estudos na língua ingles
Animal Physiology Estudos na língua ingles
Anthropology Estudos na língua ingles
Anthropology and Human Genetics Estudos na língua ingles
Applied Geology Estudos na língua ingles
Biochemistry and Pathobiochemistry Estudos na língua ingles
Bioethics Estudos na língua ingles
Biomechanics Estudos na língua ingles
Biomedical Informatics Estudos na língua ingles
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing Estudos na língua ingles
Cell Biology and Pathology Estudos na língua ingles
Clinical Biochemistry Estudos na língua ingles
Clinical Oncology and Radiotherapy Estudos na língua ingles
Dentistry Estudos na língua ingles
Dermatovenerology Estudos na língua ingles
Developmental and Cell Biology Estudos na língua ingles
Didactics of Chemistry Estudos na língua ingles
Economic Theory Estudos na língua ingles
Economics and Econometrics Estudos na língua ingles
Education Estudos na língua ingles
Environmental Science Estudos na língua ingles
Environmental Studies Estudos na língua ingles
Experimental Surgery Estudos na língua ingles
General Issues in Geography Estudos na língua ingles
Gynaecology and Obstetrics Estudos na língua ingles
Healthcare Bioanalytics Estudos na língua ingles
History of Medicine Estudos na língua ingles
Human Physiology and Pathophysiology Estudos na língua ingles
Humanities Estudos na língua ingles
Hygiene and Preventive Medicine Estudos na língua ingles
Hygiene, Preventive Medicine Estudos na língua ingles
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Estudos na língua ingles
Imaging Methods in Medicine Estudos na língua ingles
Informatics Estudos na língua ingles
Inorganic Chemistry Estudos na língua ingles
Internal Medicine Estudos na língua ingles
Kinathropology Estudos na língua ingles
Logic Estudos na língua ingles
Macromolecular chemistry Estudos na língua ingles
Medical Biology Estudos na língua ingles
Medical Biophysics Estudos na língua ingles
Medical Chemistry and Biochemistry Estudos na língua ingles
Medical Immunology Estudos na língua ingles
Medical Microbiology Estudos na língua ingles
Medical Pharmacology Estudos na língua ingles
Microbiology Estudos na língua ingles
Modeling of Chemical Properties of Nano- and Biostructures Estudos na língua ingles
Modeling of Chemical Properties of Nano-and Biostructures Estudos na língua ingles
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology Estudos na língua ingles
Neurology and Psychiatry Estudos na língua ingles
Neurosciences Estudos na língua ingles
Ophthalmology Estudos na língua ingles
Organic Chemistry Estudos na língua ingles
Orthopaedics Estudos na língua ingles
Otorhinolaryngology Estudos na língua ingles
Pathological Anatomy Estudos na língua ingles
Pathology Estudos na língua ingles
Pediatrics Estudos na língua ingles
Pharmacology and Toxicology Estudos na língua ingles
Pharmacy Estudos na língua ingles
Philologie Estudos na língua ingles
Philology Estudos na língua ingles
Philosophy and History of Science Estudos na língua ingles
Physical Chemistry Estudos na língua ingles
Physical Geography and Geoecology Estudos na língua ingles
Physics Estudos na língua ingles
Physiology and Pathological Physiology Estudos na língua ingles
Plant Anatomy and Physiology Estudos na língua ingles
Preventive Medicine Estudos na língua ingles
Radiology Estudos na língua ingles
Regional and Political Geography Estudos na língua ingles
Social Geography and Regional Development Estudos na língua ingles
Specialization in Education Estudos na língua ingles
Specialization in Health Service Estudos na língua ingles
Theoretical and Evolutionary Biology Estudos na língua ingles
Theoretical Legal Science Estudos na língua ingles
Theory and History of Arts and Culture Estudos na língua ingles

Faculdades (nas universidades)mais »
1. lékařská fakulta
2. lékařská fakulta
3. lékařská fakulta
Evangelická teologická fakulta
Fakulta humanitních studií
Fakulta sociálních věd
Fakulta tělesné výchovy a sportu
Farmaceutická fakulta v Hradci Králové
Filozofická fakulta
Husitská teologická fakulta
Katolická teologická fakulta
Lékařská fakulta v Hradci Králové
Lékařská fakulta v Plzni
Matematicko-fyzikální fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Věda a výzkum tvoří významnou součást činnosti Univerzity Karlovy, jejíž prioritou je dále rozvíjet prestižní postavení tzv. vědecké univerzity. Na UK působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bezmála půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem.

Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o to, promítat výsledky výzkumu a vývoje do vzdělávací činnosti a zapojení co nejvyššího počtu vědeckých pracovníků a studentů do českých i zahraničních projektů v největší možné míře. Důkazem úspěšnosti politiky Univerzity Karlovy v oblasti vědy a výzkumu jsou i žebříčky vědecké úspěšnosti univerzity jako celku, které ukazují i srovnání se zahraničními prestižními ústavy. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), za všechny další významné a úspěšné vědecké týmy lze uvést alespoň tým Českého egyptologického ústavu.


Na univerzitě bylo uvedeno v život nové rozdělování institucionálních prostředků v rámci univerzity do praxe. K tomuto účelu byly vytvořeny projekty UNCE a programy PRVOUK. Tyto programy mají navázat na již skončené programy „Výzkumných záměrů“ a „Výzkumných center“ a tím zajistit efektivní využití prostředků a lidských zdrojů k vytvoření dalších excelentních výsledků.

V hodnocení The Times Higher Education World University Rankings 2011–2012 se UK umístila jako jediná z českých vysokých škol mezi prvními pěti sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. místě.


Academic Ranking of World Universities, tzv. šanghajský žebříček, který každoročně srovnává více než 1000 nejlepších světových univerzit, vybraných z více než 17 000 univerzit z celého světa, opakovaně zařadil UK v minulých letech do třetí stovky univerzit, čímž se opětovně začlenila mezi 2 % nejlepších světových univerzit a 100 nejlepších univerzit evropských

Site da universidade: www.cuni.cz

Mapa

Privacy Policy