Prague, Rep. Checa

Univerzita Karlova

Tipo de universidade: university type
Status: público

I grau licenciado
Estudos
BiologiaEstudos na língua tcheco
BioquímicaEstudos na língua tcheco
Ciência EconómicaEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua tcheco
Ciências da TerraEstudos na língua tcheco
Ciências FísicasEstudos na língua tcheco
DemografiaEstudos na língua tcheco
EtnologiaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
GeologiaEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
InformáticaEstudos na língua tcheco
ParteiraEstudos na língua tcheco
PedagogiaEstudos na língua tcheco
Proteção do AmbienteEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
QuímicaEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
AdiktologieEstudos na língua tcheco
Andragogika a personální řízeníEstudos na língua tcheco
Anglický jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Angličtina pro mezikulturní komunikaciEstudos na língua tcheco
Anglistika - amerikanistikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná geografieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiEstudos na língua tcheco
ArabistikaEstudos na língua tcheco
Archeologie pravěku a středověkuEstudos na língua tcheco
Archivnictví a pomocné vědy historickéEstudos na língua tcheco
Asijská studiaEstudos na língua tcheco
BioinformatikaEstudos na língua tcheco
Biologie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Blízkovýchodní studiaEstudos na língua tcheco
Bohemistika pro cizinceEstudos na língua tcheco
Česko-německá studiaEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Český jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Čeština pro cizinceEstudos na língua tcheco
Čeština v komunikaci neslyšícíchEstudos na língua tcheco
Chemie a fyzika materiálůEstudos na língua tcheco
Chemie a fyzika speciálních materiálůEstudos na língua tcheco
Chemie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Chemie v přírodních vědáchEstudos na língua tcheco
Chemie životního prostředíEstudos na língua tcheco
Dánská studiaEstudos na língua tcheco
Dějepis se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Dějiny a kultura islámských zemíEstudos na língua tcheco
Dějiny a kultura východního Středomoří ve starověkuEstudos na língua tcheco
Dějiny a kultura východního Středomoří ve středověkuEstudos na língua tcheco
Dějiny antické civilizaceEstudos na língua tcheco
Dějiny evropské kulturyEstudos na língua tcheco
Dějiny křesťanského uměníEstudos na língua tcheco
Dějiny uměníEstudos na língua tcheco
Demografie s ekonomiíEstudos na língua tcheco
Demografie se sociální geografiíEstudos na língua tcheco
Demografie se sociologiíEstudos na língua tcheco
Dentální hygienaEstudos na língua tcheco
Dentální hygienistkaEstudos na língua tcheco
Deskriptivní geometrie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Divadelní vědaEstudos na língua tcheco
Egypt a Přední východ ve starověkuEstudos na língua tcheco
Ekologická a evoluční biologieEstudos na língua tcheco
Ekonomie a financeEstudos na língua tcheco
ErgoterapieEstudos na língua tcheco
EstetikaEstudos na língua tcheco
Etnologie a kulturní antropologieEstudos na língua tcheco
Etnologie se specializací indonesistikaEstudos na língua tcheco
Etnologie se specializací vietnamistikaEstudos na língua tcheco
Evangelická teologieEstudos na língua tcheco
Filmová studiaEstudos na língua tcheco
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradiceEstudos na língua tcheco
Finanční matematikaEstudos na língua tcheco
Finská studiaEstudos na língua tcheco
FonetikaEstudos na língua tcheco
Francouzská filologieEstudos na língua tcheco
Francouzský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Francouzský jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Francouzština pro mezikulturní komunikaciEstudos na língua tcheco
Fyzická geografie a geoinformatikaEstudos na língua tcheco
Fyzika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Fyzika zaměřená na vzděláváníEstudos na língua tcheco
FyzioterapieEstudos na língua tcheco
Geografie a kartografieEstudos na língua tcheco
Geografie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Geologie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
GeotechnologieEstudos na língua tcheco
Germánská a severoevropská studiaEstudos na língua tcheco
HebraistikaEstudos na língua tcheco
Hebraistika a židovská studiaEstudos na língua tcheco
HispanistikaEstudos na língua tcheco
Historie - evropská studiaEstudos na língua tcheco
Historie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Hospodaření s přírodními zdrojiEstudos na língua tcheco
Hra na nástroj se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Hudební vědaEstudos na língua tcheco
Hudební výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Husitská teologieEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouEstudos na língua tcheco
Hydrologie a hydrogeologieEstudos na língua tcheco
Iberoamerická kulturaEstudos na língua tcheco
IndologieEstudos na língua tcheco
IndonesistikaEstudos na língua tcheco
Informační studia a knihovnictvíEstudos na língua tcheco
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Informatika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
ÍránistikaEstudos na língua tcheco
ItalianistikaEstudos na língua tcheco
Japonská studiaEstudos na língua tcheco
Jazyky a komunikace neslyšícíchEstudos na língua tcheco
Jihovýchodoevropská studiaEstudos na língua tcheco
JudaistikaEstudos na língua tcheco
Klasická archeologieEstudos na língua tcheco
Klinická a toxikologická analýzaEstudos na língua tcheco
Komunikační studiaEstudos na língua tcheco
Kondiční trenérEstudos na língua tcheco
KoreanistikaEstudos na língua tcheco
KulturologieEstudos na língua tcheco
Laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíEstudos na língua tcheco
LatinaEstudos na língua tcheco
Latinský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Latinský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
LogikaEstudos na língua tcheco
Management tělesné výchovy a sportuEstudos na língua tcheco
Marketingová komunikace a public relationsEstudos na língua tcheco
Matematické metody informační bezpečnostiEstudos na língua tcheco
Matematické modelováníEstudos na língua tcheco
Matematika pro informační technologieEstudos na língua tcheco
Matematika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Matematika zaměřená na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Mediální studiaEstudos na língua tcheco
Medicinální chemieEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - DeutschEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-DeutschEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - angličtinaEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - francouzštinaEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - němčinaEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - ruštinaEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: čeština jako cizí jazyk - španělštinaEstudos na língua tcheco
Mezikulturní komunikace: překlad a tlumočeníEstudos na língua tcheco
Mezinárodní teritoriální studiaEstudos na língua tcheco
Molekulární biologie a biochemie organismůEstudos na língua tcheco
MongolistikaEstudos na língua tcheco
Náboženství a základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Náboženství, etika a filozofie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Němčina pro mezikulturní komunikaciEstudos na língua tcheco
Německý jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Německý jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Nizozemský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Norská studiaEstudos na língua tcheco
Novořecká filologieEstudos na língua tcheco
NovořečtinaEstudos na língua tcheco
Nutriční terapeutEstudos na língua tcheco
Nutriční terapieEstudos na língua tcheco
Obecná fyzikaEstudos na língua tcheco
Obecná informatikaEstudos na língua tcheco
Obecná jazykovědaEstudos na língua tcheco
Obecná lingvistikaEstudos na língua tcheco
Obecná matematikaEstudos na língua tcheco
Ochrana obyvatelstva se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Ortotik - protetikEstudos na língua tcheco
Ortotik-protetikEstudos na língua tcheco
Pastorační a sociální práceEstudos na língua tcheco
Pediatrické ošetřovatelstvíEstudos na língua tcheco
Politologie a mezinárodní vztahyEstudos na língua tcheco
Politologie a veřejná politikaEstudos na língua tcheco
Porodní asistenceEstudos na língua tcheco
PortugalistikaEstudos na língua tcheco
Povrchová a podzemní vodaEstudos na língua tcheco
Praktická geobiologieEstudos na língua tcheco
Pravěká a raně středověká archeologieEstudos na língua tcheco
Pravoslavná teologieEstudos na língua tcheco
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiEstudos na língua tcheco
ProgramováníEstudos na língua tcheco
Programování a softwarové systémyEstudos na língua tcheco
Psychologie a speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Psychologie s rozšířením o speciální pedagogikuEstudos na língua tcheco
Řecká a latinská studiaEstudos na língua tcheco
Řecká antická filologieEstudos na língua tcheco
ReligionistikaEstudos na língua tcheco
RomistikaEstudos na língua tcheco
Ruský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Ruský jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Ruština pro mezikulturní komunikaciEstudos na língua tcheco
Sbormistrovství chrámové hudbyEstudos na língua tcheco
Sbormistrovství se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Sborový zpěv se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
SinologieEstudos na língua tcheco
Školský managementEstudos na língua tcheco
Sociální a charitativní práceEstudos na língua tcheco
Sociální geografie a geoinformatikaEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Sociologicko-ekonomická studiaEstudos na língua tcheco
Sociologie a sociální antropologieEstudos na língua tcheco
Sociologie a sociální politikaEstudos na língua tcheco
Softwarové a datové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Soudobé dějinyEstudos na língua tcheco
Španělský jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Španělština pro mezikulturní komunikaciEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika/LogopedieEstudos na língua tcheco
Správa počítačových systémůEstudos na língua tcheco
Srovnávací jazykovědaEstudos na língua tcheco
Starokatolická teologieEstudos na língua tcheco
StarořečtinaEstudos na língua tcheco
Středoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Studium humanitní vzdělanostiEstudos na língua tcheco
Švédská studiaEstudos na língua tcheco
Technická a informační výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sportEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Teologické naukyEstudos na língua tcheco
Teologie křesťanských tradicEstudos na língua tcheco
Teritoriální studiaEstudos na língua tcheco
TibetanistikaEstudos na língua tcheco
TrenérEstudos na língua tcheco
TurkologieEstudos na língua tcheco
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuEstudos na língua tcheco
Učitelství pro mateřské školyEstudos na língua tcheco
Veřejná správa a spisová službaEstudos na língua tcheco
Veřejné zdravotnictvíEstudos na língua tcheco
Vojenská tělovýchovaEstudos na língua tcheco
Vojenská tělovýchova, tělesná výchova a sport se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Všeobecná sestraEstudos na língua tcheco
Všeobecná sestra s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelstvíEstudos na língua tcheco
Všeobecné ošetřovatelstvíEstudos na língua tcheco
Východoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
VychovatelstvíEstudos na língua tcheco
Výtvarná výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Základy společenských věd se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Zdravotní laborantEstudos na língua tcheco
ŽurnalistikaEstudos na língua tcheco
Česko-německá studiaEstudos na língua alemão
Deutsch-Tschechische StudienEstudos na língua alemão
Mezikulturní komunikace čeština - němčina/Interkulturelle Kommunikation und Translation Tschechisch - DeutschEstudos na língua alemão
Mezikulturní komunikace: čeština a němčina pro překlad a tlumočení - Interkulturelle Kommunikation: Übersetzen und Dolmetschen Tschechisch-DeutschEstudos na língua alemão
BiologiaEstudos na língua ingles
BioquímicaEstudos na língua ingles
Ciências da TerraEstudos na língua ingles
Ciências SociaisEstudos na língua ingles
GeologiaEstudos na língua ingles
Proteção do AmbienteEstudos na língua ingles
QuímicaEstudos na língua ingles
Ancient Egypt and the Near EastEstudos na língua ingles
Applied GeobiologyEstudos na língua ingles
Applied PhysicsEstudos na língua ingles
BioinformaticsEstudos na língua ingles
Chemistry and Physics of Special MaterialsEstudos na língua ingles
Chemistry Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Choir Conducting Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Clinical and Toxicological AnalysisEstudos na língua ingles
CoachEstudos na língua ingles
Comparative LinguisticsEstudos na língua ingles
Computer ScienceEstudos na língua ingles
Demography and EconomicsEstudos na língua ingles
Demography and Social GeographyEstudos na língua ingles
Demography and SociologyEstudos na língua ingles
Ecological and Evolutionary BiologyEstudos na língua ingles
Economics and FinanceEstudos na língua ingles
English Language Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Environmental ChemistryEstudos na língua ingles
Financial MathematicsEstudos na língua ingles
Fitness CoachEstudos na língua ingles
General Computer ScienceEstudos na língua ingles
General MathematicsEstudos na língua ingles
General PhysicsEstudos na língua ingles
Geography and CartographyEstudos na língua ingles
GeotechnologyEstudos na língua ingles
History and Area StudiesEstudos na língua ingles
Hydrology and hydrogeologyEstudos na língua ingles
Liberal Arts and HumanitiesEstudos na língua ingles
Management of Natural ResourcesEstudos na língua ingles
Mathematical Methods of Information SecurityEstudos na língua ingles
Mathematical ModellingEstudos na língua ingles
Mathematics for Information TechnologiesEstudos na língua ingles
Mathematics Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Medicinal ChemistryEstudos na língua ingles
Molecular Biology and Biochemistry of OrganismsEstudos na língua ingles
Music Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Musical Instrument Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Physical Education and SportEstudos na língua ingles
Physics Directed Towards EducationEstudos na língua ingles
PhysiotherapyEstudos na língua ingles
Politics, Philosophy and EconomicsEstudos na língua ingles
Programming and Software SystemsEstudos na língua ingles
Protestant TheologyEstudos na língua ingles
Russian Language Oriented at EducationEstudos na língua ingles
Social Services Focused on Diaconia and Christian Social PracticeEstudos na língua ingles
Software and Data EngineeringEstudos na língua ingles

mestrados integrados
Estudos
BiologiaEstudos na língua tcheco
Ciência JurídicaEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua tcheco
Clínica GeralEstudos na língua tcheco
EtnologiaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
Medicina DentáriaEstudos na língua tcheco
PedagogiaEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
Anglistika - amerikanistikaEstudos na língua tcheco
ArabistikaEstudos na língua tcheco
Archivnictví a pomocné vědy historickéEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Čeština pro cizinceEstudos na língua tcheco
Čeština v komunikaci neslyšícíchEstudos na língua tcheco
DánštinaEstudos na língua tcheco
Dějiny a kultura islámských zemíEstudos na língua tcheco
Dějiny uměníEstudos na língua tcheco
Divadelní vědaEstudos na língua tcheco
EgyptologieEstudos na língua tcheco
EstetikaEstudos na língua tcheco
Evangelická teologieEstudos na língua tcheco
FarmacieEstudos na língua tcheco
Filmová vědaEstudos na língua tcheco
FinštinaEstudos na língua tcheco
FonetikaEstudos na língua tcheco
FrancouzštinaEstudos na língua tcheco
HebraistikaEstudos na língua tcheco
Hudební vědaEstudos na língua tcheco
Husitská teologieEstudos na língua tcheco
Husitská teologie - psychosociální studiaEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s filozofiíEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s judaistikouEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s religionistikouEstudos na língua tcheco
Indologie se specializací bengálština, hindština, sánskrt, tamilštinaEstudos na língua tcheco
ItalštinaEstudos na língua tcheco
Katolická teologieEstudos na língua tcheco
Klasická archeologieEstudos na língua tcheco
KomparatistikaEstudos na língua tcheco
KoreanistikaEstudos na língua tcheco
KulturologieEstudos na língua tcheco
LatinaEstudos na língua tcheco
Lingvistika a fonetikaEstudos na língua tcheco
LogikaEstudos na língua tcheco
MaďarštinaEstudos na língua tcheco
MongolistikaEstudos na língua tcheco
NěmčinaEstudos na língua tcheco
NizozemštinaEstudos na língua tcheco
NorštinaEstudos na língua tcheco
Pedagogika předškolního věkuEstudos na língua tcheco
PortugalštinaEstudos na língua tcheco
Právo a právní vědaEstudos na língua tcheco
Pravoslavná teologieEstudos na língua tcheco
Překladatelství a tlumočnictví - angličtinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství a tlumočnictví - francouzštinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství a tlumočnictví - němčinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství a tlumočnictví - ruštinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství a tlumočnictví - španělštinaEstudos na língua tcheco
Psychologie a speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
ŘečtinaEstudos na língua tcheco
ReligionistikaEstudos na língua tcheco
RomistikaEstudos na língua tcheco
RumunštinaEstudos na língua tcheco
SinologieEstudos na língua tcheco
Slavistická studia se specializací bulharistika, kroatistika, makedonistika, polonistika, serbistika, slavistika všeobecná a srovnávací, slovenistikaEstudos na língua tcheco
SlovakistikaEstudos na língua tcheco
ŠpanělštinaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Starokatolická teologieEstudos na língua tcheco
ŠvédštinaEstudos na língua tcheco
Učitelství na speciálních školáchEstudos na língua tcheco
Učitelství náboženství, etiky a filozofieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základní školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - chemieEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 2.stupeň základní školy - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematika pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - rodinná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro základní školy, střední školy a základní umělecké školyEstudos na língua tcheco
Vojenská farmacieEstudos na língua tcheco
Vojenské všeobecné lékařstvíEstudos na língua tcheco
Vojenské zubní lékařstvíEstudos na língua tcheco
Východoevropská studia se specializací rusistika, ukrajinistika, lettonistika, lithuanistikaEstudos na língua tcheco
Clínica GeralEstudos na língua ingles
DentistryEstudos na língua ingles
LawEstudos na língua ingles
Law and JurisprudenceEstudos na língua ingles
PharmacyEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Russian LanguageEstudos na língua ingles

II grau mestrado
Estudos
BioquímicaEstudos na língua tcheco
BotânicaEstudos na língua tcheco
Ciência EconómicaEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua tcheco
DemografiaEstudos na língua tcheco
EcologiaEstudos na língua tcheco
EtnologiaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
GeofísicaEstudos na língua tcheco
GeologiaEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
ImunologiaEstudos na língua tcheco
ParasitologiaEstudos na língua tcheco
PedagogiaEstudos na língua tcheco
Proteção do AmbienteEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
Química AnalíticaEstudos na língua tcheco
Química NuclearEstudos na língua tcheco
Relações InternacionaisEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
ZoologiaEstudos na língua tcheco
AdiktologieEstudos na língua tcheco
Americká studiaEstudos na língua tcheco
Anatomie a fyziologie rostlinEstudos na língua tcheco
Andragogika a management vzděláváníEstudos na língua tcheco
Andragogika a personální řízeníEstudos na língua tcheco
Anglický jazykEstudos na língua tcheco
Anglistika - amerikanistikaEstudos na língua tcheco
Anglofonní literatury a kulturyEstudos na língua tcheco
Anorganická chemieEstudos na língua tcheco
Antropologická studiaEstudos na língua tcheco
Antropologie a genetika člověkaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná etikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzioterapieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná geologieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiEstudos na língua tcheco
Aplikované sportovní vědyEstudos na língua tcheco
ArabistikaEstudos na língua tcheco
Archeologie pravěku a středověkuEstudos na língua tcheco
Archivnictví a pomocné vědy historickéEstudos na língua tcheco
Asijská studiaEstudos na língua tcheco
Astronomie a astrofyzikaEstudos na língua tcheco
Balkánská, euroasijská a středoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Bezpečnostní studiaEstudos na língua tcheco
Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictvíEstudos na língua tcheco
Biofyzika a chemická fyzikaEstudos na língua tcheco
Biofyzikální chemieEstudos na língua tcheco
BioinformatikaEstudos na língua tcheco
Blízkovýchodní studiaEstudos na língua tcheco
Bohemistika pro cizinceEstudos na língua tcheco
Buněčná a vývojová biologieEstudos na língua tcheco
Buněčná biologieEstudos na língua tcheco
Částicová a jaderná fyzikaEstudos na língua tcheco
Český jazykEstudos na língua tcheco
Český jazyk - specializační studiumEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Český jazyk-specializační studiumEstudos na língua tcheco
Čeština pro cizinceEstudos na língua tcheco
Čeština v komunikaci neslyšícíchEstudos na língua tcheco
Chemie a fyzika materiálůEstudos na língua tcheco
Chemie a fyzika speciálních materiálůEstudos na língua tcheco
Chemie životního prostředíEstudos na língua tcheco
Dějiny a kultura islámských zemíEstudos na língua tcheco
Dějiny antické civilizaceEstudos na língua tcheco
Dějiny evropské kulturyEstudos na língua tcheco
Dějiny křesťanského uměníEstudos na língua tcheco
Dějiny moderní evropské kulturyEstudos na língua tcheco
Dějiny uměníEstudos na língua tcheco
Diskrétní modely a algoritmyEstudos na língua tcheco
Divadelní vědaEstudos na língua tcheco
Edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictvíEstudos na língua tcheco
Egypt a Přední východ ve starověkuEstudos na língua tcheco
EgyptologieEstudos na língua tcheco
Ekonomický výzkumEstudos na língua tcheco
Ekonomie a financeEstudos na língua tcheco
Elektronická kultura a sémiotikaEstudos na língua tcheco
ErgoterapieEstudos na língua tcheco
Ergoterapie pro dospěléEstudos na língua tcheco
EstetikaEstudos na língua tcheco
Etnologie a kulturní antropologieEstudos na língua tcheco
Evangelická teologieEstudos na língua tcheco
Evoluční biologieEstudos na língua tcheco
Evropská studiaEstudos na língua tcheco
Evropské kulturní a duchovní dějinyEstudos na língua tcheco
Experimentální biologie rostlinEstudos na língua tcheco
Filmová studiaEstudos na língua tcheco
Filosofie v kontextu humanitních vědEstudos na língua tcheco
Filozofie v kontextu židovské a křesťanské tradiceEstudos na língua tcheco
Finanční a pojistná matematikaEstudos na língua tcheco
Finská filologieEstudos na língua tcheco
FonetikaEstudos na língua tcheco
Francouzská filologieEstudos na língua tcheco
Fyzická geografie a geoekologieEstudos na língua tcheco
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologieEstudos na língua tcheco
Fyzika kondenzovaných soustav a materiálůEstudos na língua tcheco
Fyzika povrchů a ionizovaných prostředíEstudos na língua tcheco
Fyzika povrchů a plazmatuEstudos na língua tcheco
Fyzikální chemieEstudos na língua tcheco
Fyziologie živočichůEstudos na língua tcheco
FyzioterapieEstudos na língua tcheco
Genderová studiaEstudos na língua tcheco
Genetika, molekulární biologie a virologieEstudos na língua tcheco
GeobiologieEstudos na língua tcheco
Geofyzika a fyzika planetEstudos na língua tcheco
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum ZeměEstudos na língua tcheco
Germánská a severoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Globální migrační a rozvojová studiaEstudos na língua tcheco
HebraistikaEstudos na língua tcheco
Hebraistika a židovská studiaEstudos na língua tcheco
HispanistikaEstudos na língua tcheco
Historická sociologieEstudos na língua tcheco
Historie - české dějiny v evropském kontextuEstudos na língua tcheco
Historie - hospodářské a sociální dějinyEstudos na língua tcheco
Historie - obecné dějinyEstudos na língua tcheco
Hudební vědaEstudos na língua tcheco
Husitská teologieEstudos na língua tcheco
Husitská teologie v kombinaci s psychosociálními studiiEstudos na língua tcheco
Hydrologie a hydrogeologieEstudos na língua tcheco
IberoamerikanistikaEstudos na língua tcheco
Iberoamerikanistika - dějiny Latinské AmerikyEstudos na língua tcheco
IndologieEstudos na língua tcheco
Informace, média a knižní kulturaEstudos na língua tcheco
Informační studia a knihovnictvíEstudos na língua tcheco
Informatika - Diskrétní modely a algoritmyEstudos na língua tcheco
Informatika - Jazykové technologie a počítačová lingvistikaEstudos na língua tcheco
Informatika - Softwarové a datové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Informatika - Softwarové systémyEstudos na língua tcheco
Informatika - Teoretická informatikaEstudos na língua tcheco
Informatika - Umělá inteligenceEstudos na língua tcheco
Informatika - Vizuální výpočty a vývoj počítačových herEstudos na língua tcheco
Intenzivní péčeEstudos na língua tcheco
ItalianistikaEstudos na língua tcheco
Jaderná a subjaderná fyzikaEstudos na língua tcheco
Japonská studiaEstudos na língua tcheco
Jihovýchodoevropská studiaEstudos na língua tcheco
JudaistikaEstudos na língua tcheco
Kartografie a geoinformatikaEstudos na língua tcheco
Klasická archeologieEstudos na língua tcheco
Klinická a toxikologická analýzaEstudos na língua tcheco
KlínopisEstudos na língua tcheco
KomparatistikaEstudos na língua tcheco
Komunitní krizová a pastorační práce - diakonikaEstudos na língua tcheco
KoreanistikaEstudos na língua tcheco
Krajina a společnostEstudos na língua tcheco
Křesťanská humanitární a pastorační práce - diakonikaEstudos na língua tcheco
Křesťanská krizová a pastorační práce - diakonikaEstudos na língua tcheco
Landscape and SocietyEstudos na língua tcheco
LatinaEstudos na língua tcheco
Latinská medievistikaEstudos na língua tcheco
Latinský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
LogikaEstudos na língua tcheco
LogopedieEstudos na língua tcheco
Lusobrazilská studiaEstudos na língua tcheco
Makromolekulární chemieEstudos na língua tcheco
Management tělesné výchovy a sportuEstudos na língua tcheco
Management vzděláváníEstudos na língua tcheco
Matematická analýzaEstudos na língua tcheco
Matematická lingvistikaEstudos na língua tcheco
Matematické a počítačové modelování ve fyziceEstudos na língua tcheco
Matematické a počítačové modelování ve fyzice a techniceEstudos na língua tcheco
Matematické metody informační bezpečnostiEstudos na língua tcheco
Matematické modelování ve fyzice a techniceEstudos na língua tcheco
Matematické strukturyEstudos na língua tcheco
Matematika pro informační technologieEstudos na língua tcheco
Mediální studiaEstudos na língua tcheco
Medicinální chemieEstudos na língua tcheco
Meteorologie a klimatologieEstudos na língua tcheco
Mezinárodní teritoriální studiaEstudos na língua tcheco
MikrobiologieEstudos na língua tcheco
Modelování chemických vlastností nano- a biostrukturEstudos na língua tcheco
MongolistikaEstudos na língua tcheco
Německá a francouzská filozofieEstudos na língua tcheco
Německá a rakouská studiaEstudos na língua tcheco
Německá a středoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Německý jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Nizozemský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
Novořecká filologieEstudos na língua tcheco
Numerická a výpočtová matematikaEstudos na língua tcheco
Nutriční specialistaEstudos na língua tcheco
Obecná antropologie - integrální studium člověkaEstudos na língua tcheco
Obecná lingvistikaEstudos na língua tcheco
Odborný pracovník v laboratorních metodáchEstudos na língua tcheco
Optika a optoelektronikaEstudos na língua tcheco
Orální historie - soudobé dějinyEstudos na língua tcheco
Organická chemieEstudos na língua tcheco
Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péčiEstudos na língua tcheco
Pedagogika předškolního věkuEstudos na língua tcheco
Počítačová grafika a vývoj počítačových herEstudos na língua tcheco
Politická a regionální geografieEstudos na língua tcheco
Politické teorieEstudos na língua tcheco
Politické teorie a současné dějinyEstudos na língua tcheco
Pravděpodobnost, matematická statistika a ekonometrieEstudos na língua tcheco
Pravěká a raně středověká archeologieEstudos na língua tcheco
Pravoslavná teologieEstudos na língua tcheco
Pravoslavná teologie v kombinaci s psychosociálními studiiEstudos na língua tcheco
PřekladatelstvíEstudos na língua tcheco
Překladatelství: čeština - angličtinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství: čeština - francouzštinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství: čeština - němčinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství: čeština - ruštinaEstudos na língua tcheco
Překladatelství: čeština - španělštinaEstudos na língua tcheco
ProtistologieEstudos na língua tcheco
Řecká a latinská studiaEstudos na língua tcheco
Řecká antická filologieEstudos na língua tcheco
Regionální a politická geografieEstudos na língua tcheco
ReligionistikaEstudos na língua tcheco
Reprodukční a vývojová biologieEstudos na língua tcheco
Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacíchEstudos na língua tcheco
RomistikaEstudos na língua tcheco
Ruská a východoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Ruský jazyk a literaturaEstudos na língua tcheco
SinologieEstudos na língua tcheco
SkandinavistikaEstudos na língua tcheco
Sociální a charitativní práceEstudos na língua tcheco
Sociální a kulturní ekologieEstudos na língua tcheco
Sociální epidemiologieEstudos na língua tcheco
Sociální geografie a regionální rozvojEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Softwarové a datové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Softwarové systémyEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika pro učitele 2. stupně základních škol a střední školyEstudos na língua tcheco
Srovnávací jazykovědaEstudos na língua tcheco
Starokatolická teologieEstudos na língua tcheco
StarořečtinaEstudos na língua tcheco
Strategická komunikaceEstudos na língua tcheco
Středoevropská komparativní studiaEstudos na língua tcheco
Středoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Studia nových médiíEstudos na língua tcheco
Studia občanské společnostiEstudos na língua tcheco
Studia občanského sektoruEstudos na língua tcheco
Tělesná a pracovní výchova zdravotně postiženýchEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sportEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebamiEstudos na língua tcheco
TEMA - evropské společnosti: identita a vývojEstudos na língua tcheco
TEMA+ Evropské společnosti: kulturní dědictví a vývojEstudos na língua tcheco
Teologické naukyEstudos na língua tcheco
Teologie - spiritualita - etikaEstudos na língua tcheco
Teologie křesťanských tradic - ekumenikaEstudos na língua tcheco
Teoretická a evoluční biologieEstudos na língua tcheco
Teoretická fyzikaEstudos na língua tcheco
Teoretická informatikaEstudos na língua tcheco
Teoreticko-výzkumná psychologieEstudos na língua tcheco
Teritoriální studiaEstudos na língua tcheco
TibetanistikaEstudos na língua tcheco
TlumočnictvíEstudos na língua tcheco
Tlumočnictví: čeština - angličtinaEstudos na língua tcheco
Tlumočnictví: čeština - francouzštinaEstudos na língua tcheco
Tlumočnictví: čeština - němčinaEstudos na língua tcheco
Tlumočnictví: čeština - ruštinaEstudos na língua tcheco
Tlumočnictví: čeština - španělštinaEstudos na língua tcheco
Transatlantická studiaEstudos na língua tcheco
TurkologieEstudos na língua tcheco
Učitelství anglického jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství českého jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství češtiny jako cizího jazykaEstudos na língua tcheco
Učitelství chemie pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství chemie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství dějepisu pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství deskriptivní geometrieEstudos na língua tcheco
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství francouzského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyzikyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky - matematiky pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky - matematiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky pro střední školy v kombinaci s odbornou fyzikouEstudos na língua tcheco
Učitelství geografie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství geologie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství historie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství hry na nástrojEstudos na língua tcheco
Učitelství hudební výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství informatikyEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky pro střední školy v kombinaci s odbornou informatikouEstudos na língua tcheco
Učitelství latinského jazyka a literaruty pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství latinského jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematikyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky - deskriptivní geometrie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky - informatiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro střední školy v kombinaci s odbornou matematikouEstudos na língua tcheco
Učitelství náboženství a základů společenských věd pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství náboženství, etiky a filozofieEstudos na língua tcheco
Učitelství německého jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pedagogikyEstudos na língua tcheco
Učitelství pedagogiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - Ochrana obyvatelstvaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro střední školy - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství ruského jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství ruského jazyka pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství sborového zpěvuEstudos na língua tcheco
Učitelství španělského jazyka a literatury pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství společenských věd, filozofie a etiky pro střední školy a vyšší odborné školyEstudos na língua tcheco
Učitelství tělesné výchovy a vojenské tělovýchovy pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství tělesné výchovy pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - anglický jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - biologieEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - český jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemieEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - chemie(dvouoborové)Estudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - dějepisEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - francouzský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hra na nástrojEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - hudební výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - informační a komunikační technologieEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - matematikaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - německý jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - pedagogikaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - ruský jazykEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - sbormistrovstvíEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - technická a informační výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výchova ke zdravíEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských vědEstudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy - základy společenských věd(dvouoborové)Estudos na língua tcheco
Učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro základní školy a střední školy a základní umělecké školy - výtvarná výchovaEstudos na língua tcheco
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro 2. stupeň základní školy a střední školy a základní umělecké školyEstudos na língua tcheco
Učitelství základů společenských věd pro 2. stupeň základní školy a střední školyEstudos na língua tcheco
Umělá inteligenceEstudos na língua tcheco
Veřejná a sociální politikaEstudos na língua tcheco
Veřejná správa a spisová službaEstudos na língua tcheco
Vojenská tělovýchovaEstudos na língua tcheco
Východoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Výživa dospělých a dětíEstudos na língua tcheco
Západoevropská studiaEstudos na língua tcheco
Židovská studiaEstudos na língua tcheco
ŽurnalistikaEstudos na língua tcheco
Deutsche Sprache und Literatur in MitteleuropaEstudos na língua alemão
Deutsche und französische PhilosophieEstudos na língua alemão
Deutsche und französische Philosophie in EuropaEstudos na língua alemão
Deutsche und mitteleuropäische StudienEstudos na língua alemão
BioquímicaEstudos na língua ingles
BotânicaEstudos na língua ingles
DemografiaEstudos na língua ingles
EcologiaEstudos na língua ingles
GeofísicaEstudos na língua ingles
GeologiaEstudos na língua ingles
ImunologiaEstudos na língua ingles
ParasitologiaEstudos na língua ingles
Proteção do AmbienteEstudos na língua ingles
Química AnalíticaEstudos na língua ingles
Relações InternacionaisEstudos na língua ingles
ZoologiaEstudos na língua ingles
AddictologyEstudos na língua ingles
Ancient Egypt and the Near EastEstudos na língua ingles
Anglophone Literatures and CulturesEstudos na língua ingles
Animal PhysiologyEstudos na língua ingles
Anthropology and Human GeneticsEstudos na língua ingles
Applied GeologyEstudos na língua ingles
Applied PhysiotherapyEstudos na língua ingles
Applied Sport ScienceEstudos na língua ingles
Artificial IntelligenceEstudos na língua ingles
Arts in Sports Ethics and IntegrityEstudos na língua ingles
Astronomy and AstrophysicsEstudos na língua ingles
Atmospheric Physics, Meteorology and ClimatologyEstudos na língua ingles
Balkan, Eurasian and Central European StudiesEstudos na língua ingles
BioinformaticsEstudos na língua ingles
Biophysical ChemistryEstudos na língua ingles
Biophysics and Chemical PhysicsEstudos na língua ingles
Cell BiologyEstudos na língua ingles
Cellular and Developmental BiologyEstudos na língua ingles
Central European Comparative StudiesEstudos na língua ingles
Chemistry and Physics of Special MaterialsEstudos na língua ingles
Civil Sector StudiesEstudos na língua ingles
Clinical and Toxicological AnalysisEstudos na língua ingles
Computational LinguisticsEstudos na língua ingles
Computational MathematicsEstudos na língua ingles
Computer Graphics and Game DevelopmentEstudos na língua ingles
Computer Science - Artificial IntelligenceEstudos na língua ingles
Computer Science - Discrete Models and AlgorithmsEstudos na língua ingles
Computer Science - Language Technologies and Computational LinguisticsEstudos na língua ingles
Computer Science - Software and Data EngineeringEstudos na língua ingles
Computer Science - Software SystemsEstudos na língua ingles
Computer Science - Theoretical Computer ScienceEstudos na língua ingles
Computer Science - Visual Computing and Game DevelopmentEstudos na língua ingles
Corporate Strategy and Finance in EuropeEstudos na língua ingles
Diaconia and Christian Social PracticeEstudos na língua ingles
Discrete Models and AlgorithmsEstudos na língua ingles
Economics and FinanceEstudos na língua ingles
English Language and LinguisticsEstudos na língua ingles
Environmental ChemistryEstudos na língua ingles
European Politics and Society: Vaclav Havel Joint Master ProgrammeEstudos na língua ingles
European StudiesEstudos na língua ingles
Experimental Plant BiologyEstudos na língua ingles
Finance and Data AnalyticsEstudos na língua ingles
Financial and Insurance MathematicsEstudos na língua ingles
Gender StudiesEstudos na língua ingles
General AnthropologyEstudos na língua ingles
Genetics, Molecular Biology and VirologyEstudos na língua ingles
Genetics, Molekular Biology and VirologyEstudos na língua ingles
Geoinformatics, Cartography and Remote SensingEstudos na língua ingles
Geophysics and Planetary ScienceEstudos na língua ingles
Geopolitical StudiesEstudos na língua ingles
German and Central European StudiesEstudos na língua ingles
Global Migration and Development StudiesEstudos na língua ingles
Hebrew and Jewish StudiesEstudos na língua ingles
Historical SociologyEstudos na língua ingles
History - General HistoryEstudos na língua ingles
Hydrology and hydrogeologyEstudos na língua ingles
Inorganic ChemistryEstudos na língua ingles
International Economic and Political StudiesEstudos na língua ingles
International Master in Security, Intelligence and Strategic StudiesEstudos na língua ingles
International Masters in Economy, State and SocietyEstudos na língua ingles
International Security StudiesEstudos na língua ingles
Journalism, Media and GlobalisationEstudos na língua ingles
Landscape and SocietyEstudos na língua ingles
LogicEstudos na língua ingles
Macromolecular ChemistryEstudos na língua ingles
Management and Supervision in Social and Health Care OrganizationsEstudos na língua ingles
Master in Area StudiesEstudos na língua ingles
Master in Economic ResearchEstudos na língua ingles
Mathematical AnalysisEstudos na língua ingles
Mathematical and Computational Modelling in PhysicsEstudos na língua ingles
Mathematical and Computer Modelling in PhysicsEstudos na língua ingles
Mathematical Methods of Information SecurityEstudos na língua ingles
Mathematical Modelling in Physics and TechnologyEstudos na língua ingles
Mathematical StructuresEstudos na língua ingles
Mathematics for Information TechnologiesEstudos na língua ingles
Media and Area studiesEstudos na língua ingles
Medicinal ChemistryEstudos na língua ingles
Meteorology and ClimatologyEstudos na língua ingles
MicrobiologyEstudos na língua ingles
Modeling of Chemical Properties of Nano- and BiostructuresEstudos na língua ingles
Nuclear and Subnuclear PhysicsEstudos na língua ingles
Numerical and Computational MathematicsEstudos na língua ingles
Optics and OptoelectronicsEstudos na língua ingles
Oral History - Comtemporary HistoryEstudos na língua ingles
Oral History - Contemporary HistoryEstudos na língua ingles
Organic ChemistryEstudos na língua ingles
Parasitology and Infection BiologyEstudos na língua ingles
Particle and Nuclear PhysicsEstudos na língua ingles
Pharmaceutical SciencesEstudos na língua ingles
Physical ChemistryEstudos na língua ingles
Physical Education and SportEstudos na língua ingles
Physical Geography and GeoecologyEstudos na língua ingles
Physics of Condensed Matter and MaterialsEstudos na língua ingles
Physics of Surfaces and Ionized MediaEstudos na língua ingles
PhysiotherapyEstudos na língua ingles
Plant Anatomy and PhysiologyEstudos na língua ingles
Political and Regional GeographyEstudos na língua ingles
Probability, Mathematical Statistics and EconometricsEstudos na língua ingles
Probability, Mathematical Statistics and EconometryEstudos na língua ingles
Protestant TheologyEstudos na língua ingles
ProtistologyEstudos na língua ingles
Public and Social PolicyEstudos na língua ingles
Public and Social Policy StudiesEstudos na língua ingles
Social Geography and Regional DevelopmentEstudos na língua ingles
Society, Communication and MediaEstudos na língua ingles
Sociology in European ContextEstudos na língua ingles
Sociology of Contemporary SocietiesEstudos na língua ingles
Software and Data EngineeringEstudos na língua ingles
Software SystemsEstudos na língua ingles
Special and Inclusive EducationEstudos na língua ingles
Special EducationEstudos na língua ingles
Special Education NeedsEstudos na língua ingles
Sports Ethics and IntegrityEstudos na língua ingles
Surface and Plasma PhysicsEstudos na língua ingles
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développementEstudos na língua ingles
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développementEstudos na língua ingles
Theoretical and Evolutionary BiologyEstudos na língua ingles
Theoretical and Research PsychologyEstudos na língua ingles
Theoretical Computer ScienceEstudos na língua ingles
Theoretical PhysicsEstudos na língua ingles
Tibetan StudiesEstudos na língua ingles
Training Teachers of Chemistry at Higher Secondary SchoolsEstudos na língua ingles
Training Teachers of Computer ScienceEstudos na língua ingles
Training Teachers of Descriptive GeometryEstudos na língua ingles
Training Teachers of Education at Higher Secondary Schools and CollegesEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Choir ConductingEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - English LanguageEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MathematicsEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - MusicEstudos na língua ingles
Training Teachers of General Subjects at Lower and Higher Secondary Schools - Musical InstrumentEstudos na língua ingles
Training Teachers of MathematicsEstudos na língua ingles
Training Teachers of PhysicsEstudos na língua ingles
Transatlantic StudiesEstudos na língua ingles
L´histoire - L´histoire généraleEstudos na língua frances
Philosophies allemande et française dans l'espace européen (EuroPhilosophie)Estudos na língua frances
TEMA - European Societies: Identity and Development - Sociétés européennes: identité et développementEstudos na língua frances
TEMA+ European Societies: Heritage and Development - Sociétés européennes: patrimoine et développementEstudos na língua frances
Studia niemcoznawcze i środkowoeuropejskieEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Bioética Estudos na língua tcheco
Bioquímica Estudos na língua tcheco
Botânica Estudos na língua tcheco
Ciência da Informação Estudos na língua tcheco
Ciência Económica Estudos na língua tcheco
Ciência Política Estudos na língua tcheco
Cirurgia Estudos na língua tcheco
Demografia Estudos na língua tcheco
Direito Comercial Estudos na língua tcheco
Direito do Ambiente Estudos na língua tcheco
Direito Internacional Estudos na língua tcheco
Ecologia Estudos na língua tcheco
Etnologia Estudos na língua tcheco
Filosofia Estudos na língua tcheco
Física Nuclear Estudos na língua tcheco
Geofísica Estudos na língua tcheco
Geologia Estudos na língua tcheco
Gerontologia Estudos na língua tcheco
Imunologia Estudos na língua tcheco
Medicina Dentária Estudos na língua tcheco
Medicina Social Estudos na língua tcheco
Neurologia Estudos na língua tcheco
Parasitologia Estudos na língua tcheco
Pedagogia Estudos na língua tcheco
Pediatria Estudos na língua tcheco
Psiquiatria Estudos na língua tcheco
Química Analítica Estudos na língua tcheco
Relações Internacionais Estudos na língua tcheco
Sociologia Estudos na língua tcheco
Trabalho Social Estudos na língua tcheco
Zoologia Estudos na língua tcheco
Adiktologie Estudos na língua tcheco
Adiktologie: Specializace ve zdravotnictví Estudos na língua tcheco
Algebra, teorie čísel a matematická logika Estudos na língua tcheco
Anatomie a fyziologie rostlin Estudos na língua tcheco
Anatomie, histologie a embryologie Estudos na língua tcheco
Andragogika Estudos na língua tcheco
Anglická a americká literatura Estudos na língua tcheco
Anglický jazyk Estudos na língua tcheco
Anglický jazyk a literatura s didaktikou Estudos na língua tcheco
Anglofonní literatury a kultury Estudos na língua tcheco
Anorganická chemie Estudos na língua tcheco
Antropologie Estudos na língua tcheco
Antropologie a genetika člověka Estudos na língua tcheco
Aplikovaná a krajinná ekologie Estudos na língua tcheco
Aplikovaná etika Estudos na língua tcheco
Aplikovaná geologie Estudos na língua tcheco
Aplikovaná geologie se zaměřeními Estudos na língua tcheco
Aplikovaná lingvistika se zaměřením na didaktiku jazyka Estudos na língua tcheco
Archeologie pravěku a středověku Estudos na língua tcheco
Biblická teologie Estudos na língua tcheco
Bioanalytická chemie Estudos na língua tcheco
Bioanalytické metody Estudos na língua tcheco
Biochemie a patobiochemie Estudos na língua tcheco
Biofyzika, chemická a makromolekulární fyzika Estudos na língua tcheco
Biologie a patologie buňky Estudos na língua tcheco
Biomechanika Estudos na língua tcheco
Biomedicínská informatika Estudos na língua tcheco
Bioorganická chemie Estudos na língua tcheco
Blízkovýchodní studia Estudos na língua tcheco
Částicová a jaderná fyzika Estudos na língua tcheco
České a československé dějiny Estudos na língua tcheco
České dějiny Estudos na língua tcheco
Český jazyk Estudos na língua tcheco
Církevní a obecné dějiny Estudos na língua tcheco
Dějiny a kultury Asie Estudos na língua tcheco
Dějiny a kultury zemí Asie a Afriky Estudos na língua tcheco
Dějiny antické civilizace Estudos na língua tcheco
Dějiny antického starověku Estudos na língua tcheco
Dějiny české literatury a teorie literatury Estudos na língua tcheco
Dějiny křesťanského umění Estudos na língua tcheco
Dějiny lékařství Estudos na língua tcheco
Dějiny výtvarného umění Estudos na língua tcheco
Dermatovenerologie Estudos na língua tcheco
Didaktika českého jazyka Estudos na língua tcheco
Didaktika chemie Estudos na língua tcheco
Didaktika dějepisu Estudos na língua tcheco
Didaktika fyziky a obecné otázky fyziky Estudos na língua tcheco
Didaktika geografie Estudos na língua tcheco
Didaktika konkrétního jazyka Estudos na língua tcheco
Didaktika matematiky Estudos na língua tcheco
Didaktika výtvarné výchovy Estudos na língua tcheco
Diskrétní modely a algoritmy Estudos na língua tcheco
Divadelní věda Estudos na língua tcheco
Egyptologie Estudos na língua tcheco
Ekonomie a Ekonometrie Estudos na língua tcheco
Ekonomie a finance Estudos na língua tcheco
Environmentální studia Estudos na língua tcheco
Environmentální vědy Estudos na língua tcheco
Estetika Estudos na língua tcheco
Etnologie a kulturní antropologie Estudos na língua tcheco
Evropské právo Estudos na língua tcheco
Experimentální biologie rostlin Estudos na língua tcheco
Experimentální chirurgie Estudos na língua tcheco
Farmaceutická analýza Estudos na língua tcheco
Farmaceutická chemie Estudos na língua tcheco
Farmaceutická technologie Estudos na língua tcheco
Farmakognosie Estudos na língua tcheco
Farmakognosie a nutraceutika Estudos na língua tcheco
Farmakognozie a toxikologie přírodních látek Estudos na língua tcheco
Farmakologie a toxikologie Estudos na língua tcheco
Filmová věda Estudos na língua tcheco
Filozofie a dějiny přírodních věd Estudos na língua tcheco
Filozofie náboženství Estudos na língua tcheco
Filozofie výchovy a vzdělávání Estudos na língua tcheco
Finanční právo a finanční věda Estudos na língua tcheco
Fonetika Estudos na língua tcheco
Fyzická geografie a geoekologie Estudos na língua tcheco
Fyzika atmosféry, meteorologie a klimatologie Estudos na língua tcheco
Fyzika kondenzovaných látek a materiálový výzkum Estudos na língua tcheco
Fyzika nanostruktur Estudos na língua tcheco
Fyzika nanostruktur a nanomateriálů Estudos na língua tcheco
Fyzika plazmatu a ionizovaných prostředí Estudos na língua tcheco
Fyzika povrchů a rozhraní Estudos na língua tcheco
Fyzika Země a planet Estudos na língua tcheco
Fyzikální chemie Estudos na língua tcheco
Fyziologie a patofyziologie člověka Estudos na língua tcheco
Fyziologie a patologická fyziologie Estudos na língua tcheco
Fyziologie živočichů Estudos na língua tcheco
Geoinformatika, kartografie a dálkový průzkum Země Estudos na língua tcheco
Geologie se zaměřeními Estudos na língua tcheco
Geometrie a topologie, globální analýza a obecné struktury Estudos na língua tcheco
Geometrie, topologie, a globální analýza Estudos na língua tcheco
Germanoslavistika Estudos na língua tcheco
Germánské a severské jazyky a literatury Estudos na língua tcheco
Germánské jazyky Estudos na língua tcheco
Germánské jazyky a literatury Estudos na língua tcheco
Germánské literatury Estudos na língua tcheco
Gynekologie a porodnictví Estudos na língua tcheco
Historická a systematická teologie Estudos na língua tcheco
Historická sociologie Estudos na língua tcheco
Historická teologie a teologie náboženství Estudos na língua tcheco
Historie - obecné dějiny Estudos na língua tcheco
Historie ve veřejném prostoru Estudos na língua tcheco
Hudební teorie a pedagogika Estudos na língua tcheco
Hudební věda Estudos na língua tcheco
Husitská teologie Estudos na língua tcheco
Hygiena a preventivní lékařství Estudos na língua tcheco
Hygiena, preventivní lékařství Estudos na língua tcheco
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Estudos na língua tcheco
Iberoamerikanistika Estudos na língua tcheco
Informatika - Softwarové systémy Estudos na língua tcheco
Informatika - teorie, diskrétní modely a optimalizace Estudos na língua tcheco
Informatika - Vizuální výpočty a počítačové hry Estudos na língua tcheco
Integrální studium člověka - Obecná antropologie Estudos na língua tcheco
Jazyky zemí Asie a Afriky Estudos na língua tcheco
Judaistika Estudos na língua tcheco
Kardiovaskulární vědy Estudos na língua tcheco
Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země Estudos na língua tcheco
Katolická teologie Estudos na língua tcheco
Kinantropologie Estudos na língua tcheco
Kineziologie a rehabilitace Estudos na língua tcheco
Klasická archeologie Estudos na língua tcheco
Klasická filologie Estudos na língua tcheco
Klinická a sociální farmacie Estudos na língua tcheco
Klinická biochemie Estudos na língua tcheco
Klinická farmacie Estudos na língua tcheco
Klinická onkologie a radioterapie Estudos na língua tcheco
Klinická psychologie Estudos na língua tcheco
Klinická psychologie a psychologie zdraví Estudos na língua tcheco
Korpusová a teoretická lingvistika Estudos na língua tcheco
Kulturologie Estudos na língua tcheco
Kvantová optika a optoelektronika Estudos na língua tcheco
Latinská medievistika a novolatinská studia Estudos na língua tcheco
Lékařská biofyzika Estudos na língua tcheco
Lékařská biologie Estudos na língua tcheco
Lékařská biologie a genetika Estudos na língua tcheco
Lékařská chemie a biochemie Estudos na língua tcheco
Lékařská farmakologie Estudos na língua tcheco
Lékařská imunologie Estudos na língua tcheco
Lékařská mikrobiologie Estudos na língua tcheco
Lékařská psychologie a psychopatologie Estudos na língua tcheco
Logika Estudos na língua tcheco
Makromolekulární chemie Estudos na língua tcheco
Matematická analýza Estudos na língua tcheco
Matematická lingvistika Estudos na língua tcheco
Matematické a počítačové modelování Estudos na língua tcheco
Mediální a komunikační studia Estudos na língua tcheco
Mediální studia Estudos na língua tcheco
Meteorologie a klimatologie Estudos na língua tcheco
Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Estudos na língua tcheco
Mezinárodní teritoriální studia Estudos na língua tcheco
Mikrobiologie Estudos na língua tcheco
Modelování chemických vlastností nano- a biostruktur Estudos na língua tcheco
Moderní dějiny Estudos na língua tcheco
Moderní hospodářské a sociální dějiny Estudos na língua tcheco
Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie Estudos na língua tcheco
Německá a francouzská filozofie Estudos na língua tcheco
Německý jazyk a literatura s didaktikou Estudos na língua tcheco
Neurologie a psychiatrie Estudos na língua tcheco
Neurovědy Estudos na língua tcheco
Numerická a výpočtová matematika Estudos na língua tcheco
Nutriční a metabolické vědy Estudos na língua tcheco
Občanské právo (civilní proces, rodinné právo, právo k nehmotným statkům) Estudos na língua tcheco
Obecná a srovnávací literatura (komparatistika) Estudos na língua tcheco
Obecná antropologie Estudos na língua tcheco
Obecná geografie Estudos na língua tcheco
Obecná lingvistika Estudos na língua tcheco
Obecná psychologie Estudos na língua tcheco
Obecné otázky geografie Estudos na língua tcheco
Obecné otázky matematiky a informatiky Estudos na língua tcheco
Oční lékařství Estudos na língua tcheco
Onkologie Estudos na língua tcheco
Organická chemie Estudos na língua tcheco
Ortopedie Estudos na língua tcheco
Otorinolaryngologie Estudos na língua tcheco
Patobiochemie a xenobiochemie Estudos na língua tcheco
Patologie Estudos na língua tcheco
Pedagogická a školní psychologie Estudos na língua tcheco
Pedagogická psychologie Estudos na língua tcheco
Počítačová grafika a analýza obrazu Estudos na língua tcheco
Pomocné vědy historické Estudos na língua tcheco
Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Estudos na língua tcheco
Praktická a ekumenická teologie a teologická etika Estudos na língua tcheco
Pravděpodobnost a matematická statistika Estudos na língua tcheco
Pravděpodobnost a statistika, ekonometrie a finanční matematika Estudos na língua tcheco
Pravěká a středověká archeologie Estudos na língua tcheco
Právní dějiny a římské právo Estudos na língua tcheco
Preventivní medicína Estudos na língua tcheco
Preventivní medicína a epidemiologie Estudos na língua tcheco
Psychologie práce a organizace Estudos na língua tcheco
Radiologie Estudos na língua tcheco
Regionální a politická geografie Estudos na língua tcheco
Religionistika Estudos na língua tcheco
Románské jazyky Estudos na língua tcheco
Románské literatury Estudos na língua tcheco
Sémiotika a filozofie komunikace Estudos na língua tcheco
Slovanské filologie Estudos na língua tcheco
Slovanské literatury Estudos na língua tcheco
Sociální ekologie Estudos na língua tcheco
Sociální geografie a regionální rozvoj Estudos na língua tcheco
Sociální psychologie Estudos na língua tcheco
Sociální psychologie a psychologie práce Estudos na língua tcheco
Softwarové systémy Estudos na língua tcheco
Soudobé evropské dějiny Estudos na língua tcheco
Soudobé evropské kulturní dějiny Estudos na língua tcheco
Speciální pedagogika Estudos na língua tcheco
Správní právo a správní věda Estudos na língua tcheco
Studia dlouhověkosti Estudos na língua tcheco
Studia občanského sektoru Estudos na língua tcheco
Subjaderná fyzika Estudos na língua tcheco
Systematická a praktická teologie Estudos na língua tcheco
Teoretická a evoluční biologie Estudos na língua tcheco
Teoretická fyzika, astronomie a astrofyzika Estudos na língua tcheco
Teoretická informatika Estudos na língua tcheco
Teoretická informatika a umělá inteligence Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Evropské právo Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Finanční právo a finanční věda Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Mezinárodní právo soukromé a právo mezinárodního obchodu Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Občanské právo Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Obchodní právo Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Právní dějiny a římské právo Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Právo životního prostředí Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Správní právo a správní věda Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Teorie, filozofie a sociologie práva Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Trestní právo, kriminologie a kriminalistika Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy - Ústavní právo a státověda Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny literatur zemí Asie a Afriky Estudos na língua tcheco
Teorie, filozofie a sociologie práva Estudos na língua tcheco
Toxikologie přírodních látek Estudos na língua tcheco
Translatologie Estudos na língua tcheco
Trestní právo, kriminologie a kriminalistika Estudos na língua tcheco
Učitelství - Didaktika dějepisu Estudos na língua tcheco
Ústavní právo a státověda Estudos na língua tcheco
Vědecko-technické výpočty Estudos na língua tcheco
Veřejná a sociální politika Estudos na língua tcheco
Veřejné zdravotnictví Estudos na língua tcheco
Vnitřní nemoci Estudos na língua tcheco
Výtvarná výchova Estudos na língua tcheco
Vývojová a buněčná biologie Estudos na língua tcheco
Vývojová biologie Estudos na língua tcheco
Vzdělávání v biologii Estudos na língua tcheco
Vzdělávání v chemii Estudos na língua tcheco
Xenobiochemie a patobiochemie Estudos na língua tcheco
Židovská studia Estudos na língua tcheco
Zobrazovací metody v lékařství Estudos na língua tcheco
Zpracování dat a matematické modelování v přírodních vědách Estudos na língua tcheco
Filosofia Estudos na língua alemão
Bibelwissenschaft Estudos na língua alemão
Deutsch und Slawistik Estudos na língua alemão
Deutsche Sprache und Literatur mit Didaktik Estudos na língua alemão
Deutsche und französische Philosophie Estudos na língua alemão
Europäische Kulturzeitgeschichte Estudos na língua alemão
Germanische und skandinavische Sprachen und Literaturen Estudos na língua alemão
Geschichte der tschechischen Literatur und der Literaturtheorie Estudos na língua alemão
Historische und Systematische Theologie Estudos na língua alemão
Hussitische Theologie Estudos na língua alemão
Kirchen und Allgemeine Geschichte Estudos na língua alemão
Moderne europäische Geschichte Estudos na língua alemão
Musikwissenschaft Estudos na língua alemão
Philosophie der Religion Estudos na língua alemão
Praktische und Ökumenische Theologie und theologische Ethik Estudos na língua alemão
Sonderpädagogik Estudos na língua alemão
Bioquímica Estudos na língua ingles
Botânica Estudos na língua ingles
Ciência da Informação Estudos na língua ingles
Ciência Económica Estudos na língua ingles
Ciência Política Estudos na língua ingles
Cirurgia Estudos na língua ingles
Demografia Estudos na língua ingles
Direito do Ambiente Estudos na língua ingles
Direito Internacional Estudos na língua ingles
Ecologia Estudos na língua ingles
Filosofia Estudos na língua ingles
Física Nuclear Estudos na língua ingles
Geofísica Estudos na língua ingles
Geologia Estudos na língua ingles
Gerontologia Estudos na língua ingles
História Antiga Estudos na língua ingles
História Moderna Estudos na língua ingles
Imunologia Estudos na língua ingles
Medicina Social Estudos na língua ingles
Neurologia Estudos na língua ingles
Parasitologia Estudos na língua ingles
Pediatria Estudos na língua ingles
Psiquiatria Estudos na língua ingles
Química Analítica Estudos na língua ingles
Relações Internacionais Estudos na língua ingles
Sociologia Estudos na língua ingles
Trabalho Social Estudos na língua ingles
Zoologia Estudos na língua ingles
Addiction: Specialization in Health Care Estudos na língua ingles
Addictology Estudos na língua ingles
Administrative Law and Administrative Science Estudos na língua ingles
Aesthetics Estudos na língua ingles
Algebra, Number Theory and Mathematical Logic Estudos na língua ingles
Algebra, Theory of Numbers and Mathematical Logic Estudos na língua ingles
Anatomy, Histology and Embryology Estudos na língua ingles
Anglophone Literatures and Cultures Estudos na língua ingles
Animal Physiology Estudos na língua ingles
Anthropology Estudos na língua ingles
Anthropology and Human Genetics Estudos na língua ingles
Applied Ethics Estudos na língua ingles
Applied Geology Estudos na língua ingles
Applied Linguistics for Language Teaching Estudos na língua ingles
Archaeology of Prehistory and Middle Ages Estudos na língua ingles
Area Studies Estudos na língua ingles
Art Education Estudos na língua ingles
Asian History and Culture Estudos na língua ingles
Atmospheric physics, meteorology and climatology Estudos na língua ingles
Auxiliary Historical Sciences Estudos na língua ingles
Biblical studies Estudos na língua ingles
Biblical Theology Estudos na língua ingles
Bioanalytical Chemistry Estudos na língua ingles
Bioanalytical methods Estudos na língua ingles
Biochemistry and Pathobiochemistry Estudos na língua ingles
Bioethics Estudos na língua ingles
Biomechanics Estudos na língua ingles
Biomedical Informatics Estudos na língua ingles
Bioorganic Chemistry Estudos na língua ingles
Biophysics, Chemical and Macromolecular Physics Estudos na língua ingles
Business Law Estudos na língua ingles
Cardiovascular Science Estudos na língua ingles
Cartography, Geoinformatics and Remote Sensing Estudos na língua ingles
Cell Biology and Pathology Estudos na língua ingles
Church and General History Estudos na língua ingles
Civil Law (Civil Procedure, Family Law, Intellectual Property Law) Estudos na língua ingles
Civil Sector Studies Estudos na língua ingles
Classical Archaeology Estudos na língua ingles
Classical Philology Estudos na língua ingles
Clinical and Health Psychology Estudos na língua ingles
Clinical and Social Pharmacy Estudos na língua ingles
Clinical Biochemistry Estudos na língua ingles
Clinical Oncology and Radiotherapy Estudos na língua ingles
Clinical Pharmacy Estudos na língua ingles
Computational linguistics Estudos na língua ingles
Computational mathematics Estudos na língua ingles
Computer Graphics and Image Analysis Estudos na língua ingles
Computer Science - Software Systems Estudos na língua ingles
Computer Science - Theory of Computing, Discrete Models and Optimization Estudos na língua ingles
Computer Science - Visual computing and computer games Estudos na língua ingles
Constitutional Law and Politics Estudos na língua ingles
Contemporary European Cultural History Estudos na língua ingles
Contemporary European History Estudos na língua ingles
Corpus and Theoretical Linguistics Estudos na língua ingles
Criminal Law, Criminology and Criminalistics Estudos na língua ingles
Czech and Czechoslovak History Estudos na língua ingles
Czech History Estudos na língua ingles
Czech Language Estudos na língua ingles
Dentistry Estudos na língua ingles
Dermatology Estudos na língua ingles
Dermatovenerology Estudos na língua ingles
Developmental and Cell Biology Estudos na língua ingles
Didactics of Art Education Estudos na língua ingles
Didactics of Chemistry Estudos na língua ingles
Didactics of Geography Estudos na língua ingles
Didactics of Mathematics Estudos na língua ingles
Discrete Models and Algorithms Estudos na língua ingles
Economics and Econometrics Estudos na língua ingles
Economics and Finance Estudos na língua ingles
Education Estudos na língua ingles
Educational and School Psychology Estudos na língua ingles
Educational Psychology Estudos na língua ingles
Egyptology Estudos na língua ingles
Employment Law and Social Security Law Estudos na língua ingles
English and American Literature Estudos na língua ingles
English Language Estudos na língua ingles
English Language and Literature in a Didactic Perspective Estudos na língua ingles
Environmental Science Estudos na língua ingles
Environmental Studies Estudos na língua ingles
Ethnology and Cultural Anthropology Estudos na língua ingles
European Joint Doctorate Migration and Modernity: Historical and Cultural Challenges (EJD MOVES) Estudos na língua ingles
European Law Estudos na língua ingles
Experimental Plant Biology Estudos na língua ingles
Experimental Surgery Estudos na língua ingles
Film Studies Estudos na língua ingles
Financial Law and Financial Science Estudos na língua ingles
Financial Law and Politics Estudos na língua ingles
General and Comparative Literature Estudos na língua ingles
General Anthropology Estudos na língua ingles
General Antropology Estudos na língua ingles
General Geography Estudos na língua ingles
General Issues in Geography Estudos na língua ingles
General Linguistics Estudos na língua ingles
General Questions of Mathematics and Computer Science Estudos na língua ingles
General Questions of Mathematics and Information Science Estudos na língua ingles
Geoinformatics, Cartography and Remote Sensing Estudos na língua ingles
Geometry, topology, and global analysis Estudos na língua ingles
Geometry, Topology, Global Analysis and General Structures Estudos na língua ingles
Germanic and Nordic Languages and Literatures Estudos na língua ingles
Gynaecology and Obstetrics Estudos na língua ingles
Historical and Systematic Theology Estudos na língua ingles
Historical Sociology Estudos na língua ingles
Historical Theology and Theology of Religions Estudos na língua ingles
History of Ancient Civilization Estudos na língua ingles
History of Christian Art Estudos na língua ingles
History of Czech Literature and Literary Theory Estudos na língua ingles
History of Law and Roman Law Estudos na língua ingles
History of Medicine Estudos na língua ingles
History of Visual Arts Estudos na língua ingles
History/General History Estudos na língua ingles
Human Physiology and Pathophysiology Estudos na língua ingles
Hussite Theology Estudos na língua ingles
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Estudos na língua ingles
Hygiene and Preventive Medicine Estudos na língua ingles
Hygiene, Preventive Medicine Estudos na língua ingles
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Estudos na língua ingles
Ibero-American Studies Estudos na língua ingles
Imaging Methods in Medicine Estudos na língua ingles
Inorganic Chemistry Estudos na língua ingles
Internal Medicine Estudos na língua ingles
Jewish Studies Estudos na língua ingles
Katolická teologie Estudos na língua ingles
Kinanthropology Estudos na língua ingles
Kinesiology and Rehabilitation Estudos na língua ingles
Languages of Asia and Africa Estudos na língua ingles
Lékařská mikrobiologie Estudos na língua ingles
Logic Estudos na língua ingles
Longevity Studies Estudos na língua ingles
Macromolecular chemistry Estudos na língua ingles
Mathematical Analysis Estudos na língua ingles
Mathematical and computer modeling Estudos na língua ingles
Mathematical and Computer Modelling Estudos na língua ingles
Mathematical Linguistics Estudos na língua ingles
Mathematics Education Estudos na língua ingles
Media and Communication Studies Estudos na língua ingles
Medical Biology Estudos na língua ingles
Medical Biology and Genetics Estudos na língua ingles
Medical Biophysics Estudos na língua ingles
Medical Chemistry and Biochemistry Estudos na língua ingles
Medical Immunology Estudos na língua ingles
Medical Microbiology Estudos na língua ingles
Medical Pharmacology Estudos na língua ingles
Medical Psychology and Psychopathology Estudos na língua ingles
Medieval and Neo-Latin Studies Estudos na língua ingles
Meteorology and Climatology Estudos na língua ingles
Microbiology Estudos na língua ingles
Middle Eastern Studies Estudos na língua ingles
Mikrobiology Estudos na língua ingles
Modeling of Chemical Properties of Nano-and Biostructures Estudos na língua ingles
Modelling of Chemical Properties on Nano- and Biostructures Estudos na língua ingles
Modern Economic and Social History Estudos na língua ingles
Molecular and Cell Biology, Genetics and Virology Estudos na língua ingles
Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology Estudos na língua ingles
Music Theory and Education Estudos na língua ingles
Musical Theory and Education Estudos na língua ingles
Musicology Estudos na língua ingles
Neurology and Psychiatry Estudos na língua ingles
Neurosciences Estudos na língua ingles
Nutritional and Metabolic Sciences Estudos na língua ingles
Oncology Estudos na língua ingles
Ophthalmology Estudos na língua ingles
Organic Chemistry Estudos na língua ingles
Orthopaedics Estudos na língua ingles
Otorhinolaryngology Estudos na língua ingles
Particle and Nuclear Physics Estudos na língua ingles
Pathobiochemistry and Xenobiochemistry Estudos na língua ingles
Pathological Anatomy Estudos na língua ingles
Pathology Estudos na língua ingles
Pediatrics Estudos na língua ingles
Pharmaceutical Analysis Estudos na língua ingles
Pharmaceutical Chemistry Estudos na língua ingles
Pharmaceutical Technology Estudos na língua ingles
Pharmacognosy Estudos na língua ingles
Pharmacognosy and Nutraceuticals Estudos na língua ingles
Pharmacognosy and Toxicology of Natural Compounds Estudos na língua ingles
Pharmacology and Toxicology Estudos na língua ingles
Philosophy and History of Science Estudos na língua ingles
Philosophy of Education Estudos na língua ingles
Philosophy of Religion Estudos na língua ingles
Phonetics Estudos na língua ingles
Physical Chemistry Estudos na língua ingles
Physical Geography and Geoecology Estudos na língua ingles
Physics Education and General Problems of Physics Estudos na língua ingles
Physics of Condensed Matter and Materials Research Estudos na língua ingles
Physics of Nanostructures Estudos na língua ingles
Physics of nanostructures and nanomaterials Estudos na língua ingles
Physics of Plasma and Ionized Media Estudos na língua ingles
Physics of Plasmas and Ionized Media Estudos na língua ingles
Physics of Surfaces and Interfaces Estudos na língua ingles
Physics of the Earth and Planets Estudos na língua ingles
Physiology and Pathological Physiology Estudos na língua ingles
Plant Anatomy and Physiology Estudos na língua ingles
Practical and Ecumenical Theology and Theological Ethics Estudos na língua ingles
Preventive Medicine Estudos na língua ingles
Preventive Medicine and Epidemiology Estudos na língua ingles
Private International Law and International Trade Law Estudos na língua ingles
Probability and Mathematical Statistics Estudos na língua ingles
Probability and Statistics, Econometrics and Financial Mathematics Estudos na língua ingles
Public and Social Policy Estudos na língua ingles
Public History Estudos na língua ingles
Quantum Optics and Optoelectronics Estudos na língua ingles
Radiology Estudos na língua ingles
Regional and Political Geography Estudos na língua ingles
Religious Studies Estudos na língua ingles
Romance Languages Estudos na língua ingles
Romance Literatures Estudos na língua ingles
Scientific and Technical Calculations Estudos na língua ingles
Semiotics and Philosophy of Communication Estudos na língua ingles
Slavic Literature Studies Estudos na língua ingles
Social Ecology Estudos na língua ingles
Social Geography and Regional Development Estudos na língua ingles
Social Psychology and Psychology of Work Estudos na língua ingles
Software Systems Estudos na língua ingles
Special Education Estudos na língua ingles
Subnuclear Physics Estudos na língua ingles
Systematic and Practical Theology Estudos na língua ingles
Teaching - History Education Estudos na língua ingles
Text and Event in Early Modern Europe Estudos na língua ingles
Theatre Studies Estudos na língua ingles
Theoretical and Evolutionary Biology Estudos na língua ingles
Theoretical Computer Science Estudos na língua ingles
Theoretical Computer Science and Artificial Intelligence Estudos na língua ingles
Theoretical Legal Sciences - Law and Legal Theory in European Context Estudos na língua ingles
Theoretical Physics, Astronomy and Astrophysics Estudos na língua ingles
Theory, Philosophy and Sociology of Law Estudos na língua ingles
Toxicology of Natural Products Estudos na língua ingles
Translation Studies Estudos na língua ingles
Xenobiochemistry and Pathobiochemistry Estudos na língua ingles
Philosophies allemande et française Estudos na língua frances
Phonétique Estudos na língua frances
Sémiotique et Philosophie de la communication Estudos na língua frances
Traductologie Estudos na língua frances
Katolická teologie Estudos na língua italiano
Teologia cattolica Estudos na língua italiano
Germanoslavistika Estudos na língua russo
Slavjanskije filologii Estudos na língua russo
Slavjanskije litěratury Estudos na língua russo

Univerzita Karlova byla založena v roce 1348 a patří mezi nejstarší světové univerzity. Je však vnímána jako moderní a dynamická, kosmopolitní a prestižní vysoká škola. Je největší českou vysokou školou a zároveň nejznámější a nejlépe mezinárodně hodnocenou českou univerzitou. V současnosti má 17 fakult (14 v Praze, 2 v Hradci Králové a 1 v Plzni), 3 vysokoškolské ústavy, 6 dalších pracovišť pro vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a pracoviště pro poskytování informačních služeb, 5 celouniverzitních účelových zařízení a rektorát jako výkonné pracoviště řízení UK.

Věda a výzkum tvoří významnou součást činnosti Univerzity Karlovy, jejíž prioritou je dále rozvíjet prestižní postavení tzv. vědecké univerzity. Na UK působí řada špičkových výzkumných týmů, které spolupracují se zahraničními pracovišti. Možnost zapojit se do vědecké a výzkumné činnosti univerzity mají na jednotlivých fakultách také studenti. Univerzita je nejvýkonnější vědeckou institucí v ČR, jak ukazuje např. hodnocení vědeckých výstupů Radou pro výzkum, vývoj a inovace. S bezmála půlmilionem bodů, podle aktuálně platné státní Metodiky hodnocení výsledků, vede UK před druhou institucí v pořadí s enormním náskokem.

Univerzita Karlova dlouhodobě usiluje o to, promítat výsledky výzkumu a vývoje do vzdělávací činnosti a zapojení co nejvyššího počtu vědeckých pracovníků a studentů do českých i zahraničních projektů v největší možné míře. Důkazem úspěšnosti politiky Univerzity Karlovy v oblasti vědy a výzkumu jsou i žebříčky vědecké úspěšnosti univerzity jako celku, které ukazují i srovnání se zahraničními prestižními ústavy. Pracovníci UK se účastní řešení mezinárodních projektů, např. programu Evropské organizace pro jaderný výzkum – CERN (European Organization for Nuclear Research), za všechny další významné a úspěšné vědecké týmy lze uvést alespoň tým Českého egyptologického ústavu.


Na univerzitě bylo uvedeno v život nové rozdělování institucionálních prostředků v rámci univerzity do praxe. K tomuto účelu byly vytvořeny projekty UNCE a programy PRVOUK. Tyto programy mají navázat na již skončené programy „Výzkumných záměrů“ a „Výzkumných center“ a tím zajistit efektivní využití prostředků a lidských zdrojů k vytvoření dalších excelentních výsledků.

V hodnocení The Times Higher Education World University Rankings 2011–2012 se UK umístila jako jediná z českých vysokých škol mezi prvními pěti sty hodnocenými univerzitami, a to na 305. místě.


Academic Ranking of World Universities, tzv. šanghajský žebříček, který každoročně srovnává více než 1000 nejlepších světových univerzit, vybraných z více než 17 000 univerzit z celého světa, opakovaně zařadil UK v minulých letech do třetí stovky univerzit, čímž se opětovně začlenila mezi 2 % nejlepších světových univerzit a 100 nejlepších univerzit evropských

Site da universidade:
www.cuni.cz

Mapa

Privacy Policy