Olomouc, Rep. Checa

Univerzita Palackého v Olomouci

Tipo de universidade: university type
Status: público

I grau licenciado
Estudos
ArqueologiaEstudos na língua tcheco
BiologiaEstudos na língua tcheco
BioquímicaEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua tcheco
Ciências FísicasEstudos na língua tcheco
Cuidados de EnfermagemEstudos na língua tcheco
Educação FísicaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
GeografiaEstudos na língua tcheco
Geografia RegionalEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
InformáticaEstudos na língua tcheco
Informática AplicadaEstudos na língua tcheco
MatemáticaEstudos na língua tcheco
NanotecnologiaEstudos na língua tcheco
ParteiraEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
QuímicaEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Tecnologia da InformaçãoEstudos na língua tcheco
TeologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
AndragogikaEstudos na língua tcheco
Andragogika v profilaci na personální managementEstudos na língua tcheco
Anglická filologieEstudos na língua tcheco
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiEstudos na língua tcheco
Angličtina se zaměřením na komunitní tlumočení a překladEstudos na língua tcheco
Aplikovaná chemieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektorEstudos na língua tcheco
Aplikovaná ekonomická studiaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná matematikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná statistikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Aplikované pohybové aktivityEstudos na língua tcheco
Aplikované pohybové aktivity - speciálně pedagogický základEstudos na língua tcheco
ArchivnictvíEstudos na língua tcheco
Bioanorganická chemieEstudos na língua tcheco
BiofyzikaEstudos na língua tcheco
BioinformatikaEstudos na língua tcheco
Biologie a ekologieEstudos na língua tcheco
Biologie a environmentální výchovaEstudos na língua tcheco
Biologie a environmentální výchova pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Biologie pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Biologie v ochraně životního prostředíEstudos na língua tcheco
Bioorganická chemieEstudos na língua tcheco
Bioorganická chemie a chemická biologieEstudos na língua tcheco
Biotechnologie a genové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Česká filologieEstudos na língua tcheco
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcíchEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Charitativní a sociální práceEstudos na língua tcheco
Chemie - analytik specialistaEstudos na língua tcheco
Chemie pro víceoborové studiumEstudos na língua tcheco
Chemie pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Čínská filologieEstudos na língua tcheco
Dějiny výtvarných uměníEstudos na língua tcheco
Deskriptivní geometrieEstudos na língua tcheco
Deskriptivní geometrie pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Digitální a přístrojová optikaEstudos na língua tcheco
Diskrétní matematikaEstudos na língua tcheco
Divadelní studiaEstudos na língua tcheco
Divadelní vědaEstudos na língua tcheco
EkochemieEstudos na língua tcheco
Ekologie a ochrana životního prostředíEstudos na língua tcheco
Ekonomicko-manažerská studiaEstudos na língua tcheco
Environmentální geologieEstudos na língua tcheco
Environmentální rizika a klimatická změnaEstudos na língua tcheco
Environmentální studia a udržitelný rozvojEstudos na língua tcheco
Environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
ErgoterapieEstudos na língua tcheco
Etika a kultura v mediální komunikaciEstudos na língua tcheco
Evropská studia a diplomacieEstudos na língua tcheco
Experimentální biologieEstudos na língua tcheco
Filmová studiaEstudos na língua tcheco
Filmová vědaEstudos na língua tcheco
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studiaEstudos na língua tcheco
Francouzská filologieEstudos na língua tcheco
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomiiEstudos na língua tcheco
Fyzika pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
FyzioterapieEstudos na língua tcheco
Geografie pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Geoinformatika a geografieEstudos na língua tcheco
Geoinformatika a kartografieEstudos na língua tcheco
Geologie a ochrana životního prostředíEstudos na língua tcheco
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Historické vědyEstudos na língua tcheco
Historie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Humanitní studiaEstudos na língua tcheco
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruchEstudos na língua tcheco
Informační technologie se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Informační výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Informatika pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Italská filologieEstudos na língua tcheco
Japonská filologieEstudos na língua tcheco
Japonština pro hospodářskou praxiEstudos na língua tcheco
Judaistika. Židovská a izraelská studiaEstudos na língua tcheco
Korejština pro hospodářskou praxiEstudos na língua tcheco
Kulturní antropologieEstudos na língua tcheco
Latinská filologieEstudos na língua tcheco
Lingvistika a Digital HumanitiesEstudos na língua tcheco
Management v chemiiEstudos na língua tcheco
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictvíEstudos na língua tcheco
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictvíEstudos na língua tcheco
Matematika a její aplikaceEstudos na língua tcheco
Matematika pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Matematika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictvíEstudos na língua tcheco
Mezinárodní rozvojová a environmentální studiaEstudos na língua tcheco
Mezinárodní rozvojová studiaEstudos na língua tcheco
Mezinárodní sociální a humanitární práceEstudos na língua tcheco
Mezinárodní vztahy a bezpečnostEstudos na língua tcheco
Migrační studiaEstudos na língua tcheco
Molekulární a buněčná biologieEstudos na língua tcheco
Molekulární biofyzikaEstudos na língua tcheco
MuzikologieEstudos na língua tcheco
Náboženství se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetikaEstudos na língua tcheco
Nanomateriálová chemieEstudos na língua tcheco
Němčina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiEstudos na língua tcheco
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladEstudos na língua tcheco
Německá filologieEstudos na língua tcheco
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Nizozemská filologieEstudos na língua tcheco
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextuEstudos na língua tcheco
Nizozemština pro hospodářskou praxiEstudos na língua tcheco
Obecná fyzika a matematická fyzikaEstudos na língua tcheco
Obecná lingvistika a teorie komunikaceEstudos na língua tcheco
Ochrana a podpora zdravíEstudos na língua tcheco
Ochrana a tvorba životního prostředíEstudos na língua tcheco
Ochrana obyvatelstvaEstudos na língua tcheco
Optika a optoelektronikaEstudos na língua tcheco
OptometrieEstudos na língua tcheco
Pedagogické asistentstvíEstudos na língua tcheco
Pedagogika - sociální práceEstudos na língua tcheco
Pedagogika - veřejná správaEstudos na língua tcheco
Pedagogika volného času se zaměřením na sportEstudos na língua tcheco
Pediatrické ošetřovatelstvíEstudos na língua tcheco
Počítačová fyzikaEstudos na língua tcheco
Politická komunikace a politický marketingEstudos na língua tcheco
Politologie a evropská studiaEstudos na língua tcheco
Polská filologieEstudos na língua tcheco
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyEstudos na língua tcheco
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastEstudos na língua tcheco
Porodní asistenceEstudos na língua tcheco
Portugalská filologieEstudos na língua tcheco
Praktická nizozemská filologieEstudos na língua tcheco
Právo ve veřejné správěEstudos na língua tcheco
Přírodopis a environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Přírodopis se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Přístrojová a počítačová fyzikaEstudos na língua tcheco
Přístrojová fyzikaEstudos na língua tcheco
Přístrojová optikaEstudos na língua tcheco
Radiologická asistenceEstudos na língua tcheco
Radiologický asistentEstudos na língua tcheco
RekreologieEstudos na língua tcheco
Rekreologie - pedagogika volného časuEstudos na língua tcheco
ReligionistikaEstudos na língua tcheco
Řízení vzdělávacích institucíEstudos na língua tcheco
Ruská filologieEstudos na língua tcheco
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyEstudos na língua tcheco
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastEstudos na língua tcheco
Školský managementEstudos na língua tcheco
Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Sociální a humanitární práceEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Sociální práce s dětmi a mládežíEstudos na língua tcheco
Španělská filologieEstudos na língua tcheco
Speciálně pedagogická andragogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - andragogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - dramaterapieEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - intervenceEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - ortokomunikaceEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - vychovatelstvíEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika předškolního věkuEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školyEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika pro výchovné pracovníkyEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika raného věkuEstudos na língua tcheco
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Sportovní specialista - duální kariéra vrcholových sportovcůEstudos na língua tcheco
Systematická biologie a ekologieEstudos na língua tcheco
Technika a praktické činnosti se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sportEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sport pro vzdělávání se specializacemiEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a ochranu obyvatelstvaEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova se zaměřením na vzdělávání a speciální pedagogikuEstudos na língua tcheco
Televizní a rozhlasová studiaEstudos na língua tcheco
Teologická studiaEstudos na língua tcheco
Teologické naukyEstudos na língua tcheco
Teologie a spiritualita zasvěceného životaEstudos na língua tcheco
Teorie a dějiny dramatických uměníEstudos na língua tcheco
Teorie a dějiny výtvarných uměníEstudos na língua tcheco
Trenérství a sportEstudos na língua tcheco
Trenérství a sport - pedagogika volného časuEstudos na língua tcheco
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuEstudos na língua tcheco
Učitelství pro mateřské školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro mateřské školy a Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Ukrajinská filologieEstudos na língua tcheco
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastEstudos na língua tcheco
Uměnovědná studiaEstudos na língua tcheco
Vietnamská filologieEstudos na língua tcheco
Všeobecná sestraEstudos na língua tcheco
Všeobecné ošetřovatelstvíEstudos na língua tcheco
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
VychovatelstvíEstudos na língua tcheco
Vychovatelství a speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Výpočetní technikaEstudos na língua tcheco
Vyšší justiční úředníkEstudos na língua tcheco
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Základy technických věd a informačních technologií pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Zdravotnické záchranářstvíEstudos na língua tcheco
Zdravotnický záchranářEstudos na língua tcheco
ŽurnalistikaEstudos na língua tcheco
Deutsche PhilologieEstudos na língua alemão
Educação SanitáriaEstudos na língua ingles
Chinese PhilologyEstudos na língua ingles
Czech for ForeignersEstudos na língua ingles
English Language for EducationEstudos na língua ingles
English Language in EducationEstudos na língua ingles
English PhilologyEstudos na língua ingles
Geoinformatics and CartographyEstudos na língua ingles
Humanities and Social StudiesEstudos na língua ingles
International Law, War and PeaceEstudos na língua ingles
Jewish and Israeli StudiesEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationEstudos na língua ingles
Mathematics in EducationEstudos na língua ingles
MusicEstudos na língua ingles
Music Culture in EducationEstudos na língua ingles
Petroleum EngineeringEstudos na língua ingles
PhysiotherapyEstudos na língua ingles
Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher TrainingEstudos na língua ingles
Special EducationEstudos na língua ingles
Special Needs Education - After-school EducationEstudos na língua ingles
Special Needs Education - AndragogyEstudos na língua ingles
Special Needs Education - Drama TherapyEstudos na língua ingles
Special Needs Education - InterventionEstudos na língua ingles
Speciaľnaja pedagogika - andragogikaEstudos na língua russo
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaEstudos na língua russo
Speciaľnaja pedagogika - intervencijaEstudos na língua russo
Speciaľnaja pedagogika - vaspitátěľnaja rabótaEstudos na língua russo
Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta - pedagogika dlja djetskih sadovEstudos na língua russo

mestrados integrados
Estudos
Ciência JurídicaEstudos na língua tcheco
Clínica GeralEstudos na língua tcheco
Medicina DentáriaEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
Katolická teologieEstudos na língua tcheco
Křesťanská výchovaEstudos na língua tcheco
LogopedieEstudos na língua tcheco
Matematika a její aplikaceEstudos na língua tcheco
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školyEstudos na língua tcheco
Učitelství hudební výchovy pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základní školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základní školy a speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základní školEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Clínica GeralEstudos na língua ingles
DentistryEstudos na língua ingles
Primary School Teacher Training in Special Needs EducationEstudos na língua ingles
Speech and Language TherapyEstudos na língua ingles
Théologie catholiqueEstudos na língua frances

II grau mestrado
Estudos
ArqueologiaEstudos na língua tcheco
BioquímicaEstudos na língua tcheco
BotânicaEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua tcheco
Educação FísicaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
Geografia RegionalEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
InformáticaEstudos na língua tcheco
Informática AplicadaEstudos na língua tcheco
NanotecnologiaEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
Química AnalíticaEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
ZoologiaEstudos na língua tcheco
AndragogikaEstudos na língua tcheco
Anglická filologieEstudos na língua tcheco
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překladEstudos na língua tcheco
Anorganická a bioanorganická chemieEstudos na língua tcheco
Anorganická chemieEstudos na língua tcheco
Aplikace matematiky v ekonomiiEstudos na língua tcheco
Aplikovaná ekonomická studiaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzioterapieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná matematikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práciEstudos na língua tcheco
Aplikovaná tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Aplikované pohybové aktivityEstudos na língua tcheco
Aplikované pohybové aktivity - poradenství ve speciální pedagogiceEstudos na língua tcheco
Asijská studiaEstudos na língua tcheco
Bioanorganická chemieEstudos na língua tcheco
BiofyzikaEstudos na língua tcheco
BioinformatikaEstudos na língua tcheco
Bioorganická chemieEstudos na língua tcheco
Bioorganická chemie a chemická biologieEstudos na língua tcheco
Biotechnologie a genové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Česká filologieEstudos na língua tcheco
Charitativní a sociální práceEstudos na língua tcheco
Chemie životního prostředíEstudos na língua tcheco
Čínská filologieEstudos na língua tcheco
Dějiny výtvarných uměníEstudos na língua tcheco
Digitální a přístrojová optikaEstudos na língua tcheco
Diskrétní matematikaEstudos na língua tcheco
Divadelní studiaEstudos na língua tcheco
Divadelní vědaEstudos na língua tcheco
Ediční a nakladatelská praxeEstudos na língua tcheco
Edukace v kultuřeEstudos na língua tcheco
Ekologie a ochrana životního prostředíEstudos na língua tcheco
Environmentální geologieEstudos na língua tcheco
Evropská studia a mezinárodní vztahyEstudos na língua tcheco
Evropská studia se zaměřením na evropské právoEstudos na língua tcheco
Evropská unieEstudos na língua tcheco
Experimentální biologieEstudos na língua tcheco
Experimentální biologie rostlinEstudos na língua tcheco
Filmová studiaEstudos na língua tcheco
Filmová vědaEstudos na língua tcheco
Filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studiaEstudos na língua tcheco
Francouzská filologieEstudos na língua tcheco
FytopatologieEstudos na língua tcheco
Fyzikální chemieEstudos na língua tcheco
Fyziologie rostlinEstudos na língua tcheco
FyzioterapieEstudos na língua tcheco
Geografie a regionální rozvojEstudos na língua tcheco
GeoinformatikaEstudos na língua tcheco
Geoinformatika a kartografieEstudos na língua tcheco
Historické vědyEstudos na língua tcheco
Historie - Starší dějinyEstudos na língua tcheco
HydrobiologieEstudos na língua tcheco
Intenzivní péče v porodní asistenciEstudos na língua tcheco
Italská filologieEstudos na língua tcheco
Italština a italská kulturaEstudos na língua tcheco
Japonská filologieEstudos na língua tcheco
Judaistika. Dějiny a kultura ŽidůEstudos na língua tcheco
KatechetikaEstudos na língua tcheco
Komunikační studiaEstudos na língua tcheco
Kulturální studiaEstudos na língua tcheco
Kulturní antropologieEstudos na língua tcheco
Latinská filologieEstudos na língua tcheco
Management vědyEstudos na língua tcheco
Management zdravotnictvíEstudos na língua tcheco
Matematické a počítačové modelováníEstudos na língua tcheco
Matematika a její aplikaceEstudos na língua tcheco
Materiálová chemieEstudos na língua tcheco
Mediální studiaEstudos na língua tcheco
Mezinárodní humanitární a sociální práceEstudos na língua tcheco
Mezinárodní rozvojová a environmentální studiaEstudos na língua tcheco
Mezinárodní rozvojová studiaEstudos na língua tcheco
Molekulární a buněčná biologieEstudos na língua tcheco
Molekulární biofyzikaEstudos na língua tcheco
Muzejní a galerijní pedagogikaEstudos na língua tcheco
MuzikologieEstudos na língua tcheco
MuzikoterapieEstudos na língua tcheco
Nanomateriálová chemieEstudos na língua tcheco
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladEstudos na língua tcheco
Německá filologieEstudos na língua tcheco
Nizozemská filologieEstudos na língua tcheco
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazykEstudos na língua tcheco
Obecná fyzika a matematická fyzikaEstudos na língua tcheco
Obecná lingvistikaEstudos na língua tcheco
Obecná lingvistika a teorie komunikaceEstudos na língua tcheco
Ochrana a tvorba krajinyEstudos na língua tcheco
Ochrana a tvorba životního prostředíEstudos na língua tcheco
Odborná francouzština pro hospodářskou praxiEstudos na língua tcheco
Odborná ruština pro hospodářskou praxiEstudos na língua tcheco
Optika a optoelektronikaEstudos na língua tcheco
OptometrieEstudos na língua tcheco
Organická chemieEstudos na língua tcheco
Organizace a řízení ve zdravotnictvíEstudos na língua tcheco
Ošetřovatelská péče v interních oborechEstudos na língua tcheco
Pedagogika - sociální práceEstudos na língua tcheco
Pedagogika - veřejná správaEstudos na língua tcheco
Politická analýza a strategieEstudos na língua tcheco
Politologie a evropská studiaEstudos na língua tcheco
Polská filologieEstudos na língua tcheco
Polština pro překladateleEstudos na língua tcheco
Portugalská filologieEstudos na língua tcheco
Předškolní pedagogikaEstudos na língua tcheco
RekreologieEstudos na língua tcheco
ReligionistikaEstudos na língua tcheco
Řízení volnočasových aktivitEstudos na língua tcheco
Ruská filologieEstudos na língua tcheco
Ruština pro překladateleEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Španělská filologieEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - dramaterapieEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - poradenstvíEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a střední školyEstudos na língua tcheco
Spirituální a křesťanská formace dospělýchEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sportEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sport - RekreologieEstudos na língua tcheco
Televizní a rozhlasová studiaEstudos na língua tcheco
Teologická studiaEstudos na língua tcheco
Teologické naukyEstudos na língua tcheco
Teorie a dějiny dramatických uměníEstudos na língua tcheco
Teorie a dějiny výtvarných uměníEstudos na língua tcheco
Trenérství a management sportuEstudos na língua tcheco
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství anglického jazyka pro základní školyEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství českého jazyka a literatury pro 2. stupeň ZŠEstudos na língua tcheco
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství chemie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství dějepisu pro SŠ a 2. Stupeň ZŠEstudos na língua tcheco
Učitelství dějepisu pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství geografie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základní školEstudos na língua tcheco
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky pro 2. stupeň základní školyEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro 2. stupeň ZŠEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství náboženství pro základní školyEstudos na língua tcheco
Učitelství náboženství pro ZŠEstudos na língua tcheco
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství německého jazyka pro základní školyEstudos na língua tcheco
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyEstudos na língua tcheco
Učitelství pedagogiky pro střední školy a vyšší odborné školyEstudos na língua tcheco
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň ZŠEstudos na língua tcheco
Učitelství přírodopisu pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství sociálních a zdravovědných předmětů pro střední a vyšší odborné školyEstudos na língua tcheco
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství techniky pro střední školy a praktických činností pro 2. stupeň ZŠEstudos na língua tcheco
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠEstudos na língua tcheco
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ a ochrana obyvatelstvaEstudos na língua tcheco
Učitelství tělesné výchovy pro 2. Stupeň ZŠ a SŠ se specializacemiEstudos na língua tcheco
Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se zaměřením na speciální pedagogikuEstudos na língua tcheco
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠEstudos na língua tcheco
Učitelství výpočetní techniky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro 2.stupeň ZŠ, SŠ a ZUŠEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyEstudos na língua tcheco
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Ukrajinská filologieEstudos na língua tcheco
Veřejné zdravotnictvíEstudos na língua tcheco
Vládnutí a demokracieEstudos na língua tcheco
War and Peace StudiesEstudos na língua tcheco
Zobrazovací technologie v radiodiagnosticeEstudos na língua tcheco
Deutsche PhilologieEstudos na língua alemão
BioquímicaEstudos na língua ingles
EcologiaEstudos na língua ingles
NanotecnologiaEstudos na língua ingles
Adapted Physical ActivityEstudos na língua ingles
Applied MathematicsEstudos na língua ingles
Biotechnology and Genetic EngineeringEstudos na língua ingles
Development Studies and ForesightEstudos na língua ingles
English PhilologyEstudos na língua ingles
EurocultureEstudos na língua ingles
European Studies and International RelationsEstudos na língua ingles
Foresight for Environment and DevelopmentEstudos na língua ingles
Geoinformatics and CartographyEstudos na língua ingles
Global Development PolicyEstudos na língua ingles
International and European LawEstudos na língua ingles
International Development StudiesEstudos na língua ingles
Jewish StudiesEstudos na língua ingles
Leisure Time Activities Counselling and ManagementEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental EducationEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in English LanguageEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in Health EducationEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in MathematicsEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationEstudos na língua ingles
Material ChemistryEstudos na língua ingles
Nanomaterial chemistryEstudos na língua ingles
Physical Activity and Active LivingEstudos na língua ingles
Plant BiologyEstudos na língua ingles
Pre-primary EducationEstudos na língua ingles
Research and Development in Educational StudiesEstudos na língua ingles
Special Needs CounsellingEstudos na língua ingles
Special Needs Education - CounsellingEstudos na língua ingles
Special Needs Education - Drama TherapyEstudos na língua ingles
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music EducationEstudos na língua ingles
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational EducationEstudos na língua ingles
Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual ArtsEstudos na língua ingles
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaEstudos na língua russo
Speciaľnaja pedagogika - kansuľtirovanijeEstudos na língua russo

Doutoramentomais »
Bioquímica Estudos na língua tcheco
Botânica Estudos na língua tcheco
Ciência Política Estudos na língua tcheco
Cirurgia Estudos na língua tcheco
Cuidados de Enfermagem Estudos na língua tcheco
Direito Administrativo Estudos na língua tcheco
Direito Civil Estudos na língua tcheco
Direito Constitucional Estudos na língua tcheco
Direito Penal Estudos na língua tcheco
Ecologia Estudos na língua tcheco
Filosofia Estudos na língua tcheco
Geografia Regional Estudos na língua tcheco
Informática Estudos na língua tcheco
Medicina Dentária Estudos na língua tcheco
Medicina Social Estudos na língua tcheco
Nanotecnologia Estudos na língua tcheco
Neurologia Estudos na língua tcheco
Pedagogia Estudos na língua tcheco
Pediatria Estudos na língua tcheco
Psiquiatria Estudos na língua tcheco
Química Analítica Estudos na língua tcheco
Sociologia Estudos na língua tcheco
Toxicologia Estudos na língua tcheco
Zoologia Estudos na língua tcheco
Algebra a geometrie Estudos na língua tcheco
Anatomie, histologie a embryologie Estudos na língua tcheco
Andragogika Estudos na língua tcheco
Anglická a americká literatura Estudos na língua tcheco
Anglický jazyk Estudos na língua tcheco
Anorganická chemie Estudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzika Estudos na língua tcheco
Aplikovaná matematika Estudos na língua tcheco
Asijská studia Estudos na língua tcheco
Biblická teologie Estudos na língua tcheco
Biofyzika Estudos na língua tcheco
Bioinformatika a výpočetní biologie Estudos na língua tcheco
Česká literatura Estudos na língua tcheco
České dějiny Estudos na língua tcheco
Český jazyk Estudos na língua tcheco
Čtenářství a mediální výchova ve vzdělávání Estudos na língua tcheco
Cultural Anthropology Estudos na língua tcheco
Dějiny umění, památková péče a technologie pro materiálové průzkumy Estudos na língua tcheco
Didaktika chemie Estudos na língua tcheco
Didaktika fyziky Estudos na língua tcheco
Didaktika informatiky Estudos na língua tcheco
Didaktika informatiky a digitálních technologií Estudos na língua tcheco
Didaktika literatury Estudos na língua tcheco
Didaktika matematiky Estudos na língua tcheco
Ekonomicko-manažerská studia Estudos na língua tcheco
Environmentální a rozvojová studia Estudos na língua tcheco
Epidemiologie, preventivní medicína a hygiena Estudos na língua tcheco
Evropské a mezinárodní právo Estudos na língua tcheco
Experimentální biologie Estudos na língua tcheco
Fyzikální chemie Estudos na língua tcheco
Fyziologie a patologická fyziologie Estudos na língua tcheco
Geoinformatika a kartografie Estudos na língua tcheco
Geologické vědy Estudos na língua tcheco
Gynekologie a porodnictví Estudos na língua tcheco
Historické vědy Estudos na língua tcheco
Hudební teorie a pedagogika Estudos na língua tcheco
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Estudos na língua tcheco
Imunofarmakoterapie Estudos na língua tcheco
Jazyky a kultura Číny a Japonska Estudos na língua tcheco
Katolická teologie Estudos na língua tcheco
Kinantropologie Estudos na língua tcheco
Klinická a pedagogická psychologie Estudos na língua tcheco
Klinická psychologie Estudos na língua tcheco
Křesťanské myšlení Estudos na língua tcheco
Kulturní antropologie Estudos na língua tcheco
Lékařská biofyzika Estudos na língua tcheco
Lékařská biologie Estudos na língua tcheco
Lékařská chemie a biochemie Estudos na língua tcheco
Lékařská chemie a klinická biochemie Estudos na língua tcheco
Lékařská farmakologie Estudos na língua tcheco
Lékařská genetika Estudos na língua tcheco
Lékařská imunologie Estudos na língua tcheco
Lékařská mikrobiologie Estudos na língua tcheco
Lingvistika a Digital Humanities Estudos na língua tcheco
Matematická analýza Estudos na língua tcheco
Matematická gramotnost ve vzdělávání Estudos na língua tcheco
Mediální a kulturální studia Estudos na língua tcheco
Mezinárodní rozvojová studia Estudos na língua tcheco
Migrační studia Estudos na língua tcheco
Molekulární a buněčná biologie Estudos na língua tcheco
Nanomateriálová chemie Estudos na língua tcheco
Německá literatura Estudos na língua tcheco
Německý jazyk Estudos na língua tcheco
Neurovědy Estudos na língua tcheco
Nizozemská filologie Estudos na língua tcheco
Obecná fyzika a matematická fyzika Estudos na língua tcheco
Obecná jazykověda a teorie komunikace Estudos na língua tcheco
Obecné dějiny Estudos na língua tcheco
Onkologie Estudos na língua tcheco
Optika a optoelektronika Estudos na língua tcheco
Organická a bioorganická chemie Estudos na língua tcheco
Organická chemie Estudos na língua tcheco
Otorinolaryngologie Estudos na língua tcheco
Patologická anatomie a soudní lékařství Estudos na língua tcheco
Patologie a soudní lékařství Estudos na língua tcheco
Pedagogická psychologie Estudos na língua tcheco
Praktická teologie Estudos na língua tcheco
Psychologie práce, organizace a dopravy Estudos na língua tcheco
Religionistika Estudos na língua tcheco
Románské jazyky Estudos na língua tcheco
Románské literatury Estudos na língua tcheco
Ruská literatura Estudos na língua tcheco
Ruský jazyk Estudos na língua tcheco
Sociální a spirituální determinanty zdraví Estudos na língua tcheco
Speciální pedagogika Estudos na língua tcheco
Srovnávací slovanská filologie Estudos na língua tcheco
Studia kulturních průmyslů Estudos na língua tcheco
Systematická teologie a křesťanská filozofie Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny divadla, filmu, rozhlasu a televize Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny hudby Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny hudebního umění Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny literatury, divadla a filmu Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny výtvarných umění Estudos na língua tcheco
Teorie literatury Estudos na língua tcheco
Urologie Estudos na língua tcheco
Vnitřní nemoci Estudos na língua tcheco
Výtvarná pedagogika (teorie výtvarné výchovy a tvorby) Estudos na língua tcheco
Výtvarná výchova (teorie výtvarné pedagogiky a výtvarné tvorby) Estudos na língua tcheco
Zobrazovací metody Estudos na língua tcheco
Bioquímica Estudos na língua ingles
Botânica Estudos na língua ingles
Ciência Política Estudos na língua ingles
Cirurgia Estudos na língua ingles
Ecologia Estudos na língua ingles
Educação de Adultos Estudos na língua ingles
Filosofia Estudos na língua ingles
História Estudos na língua ingles
Medicina Social Estudos na língua ingles
Nanotecnologia Estudos na língua ingles
Neurologia Estudos na língua ingles
Pediatria Estudos na língua ingles
Psiquiatria Estudos na língua ingles
Química Analítica Estudos na língua ingles
Sociologia Estudos na língua ingles
Zoologia Estudos na língua ingles
Algebra and Geometry Estudos na língua ingles
Anatomy, Histology and Embryology Estudos na língua ingles
Andragogy Estudos na língua ingles
Applied Mathematics Estudos na língua ingles
Applied Physics Estudos na língua ingles
Art Education (Theory of Art Pedagogy and Art Production) Estudos na língua ingles
Bioinformatics and Computational Biology Estudos na língua ingles
Biophysics Estudos na língua ingles
Catholic Theology Estudos na língua ingles
Christian Thought Estudos na língua ingles
Clinical Psychology Estudos na língua ingles
Computer Science Estudos na língua ingles
Education Estudos na língua ingles
Educational Psychology Estudos na língua ingles
Environmental and Development Studies Estudos na língua ingles
European and International Law Estudos na língua ingles
Experimental Biology Estudos na língua ingles
General Physics and Mathematical Physics Estudos na língua ingles
Geoinformatics and Cartography Estudos na língua ingles
Geological Sciences Estudos na língua ingles
Gynaecology and Obstetrics Estudos na língua ingles
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Estudos na língua ingles
Imaging Methods Estudos na língua ingles
Immunopharmacoterapy Estudos na língua ingles
Inorganic Chemistry Estudos na língua ingles
Internal Medicine Estudos na língua ingles
International and European Law Estudos na língua ingles
International Development Studies Estudos na língua ingles
Kinanthropology Estudos na língua ingles
Mathematical Analysis Estudos na língua ingles
Medical Biology Estudos na língua ingles
Medical Biophysics Estudos na língua ingles
Medical Chemistry and Biochemistry Estudos na língua ingles
Medical Chemistry and Clinical Biochemistry Estudos na língua ingles
Medical Genetics Estudos na língua ingles
Medical Immunology Estudos na língua ingles
Medical Microbiology Estudos na língua ingles
Medical Pharmacology Estudos na língua ingles
Molecular and Cell Biology Estudos na língua ingles
Music Theory and Education Estudos na língua ingles
Nanomaterial chemistry Estudos na língua ingles
Neurosciences Estudos na língua ingles
Oncology Estudos na língua ingles
Optics and Optoelectronics Estudos na língua ingles
Organic and Bioorganic Chemistry Estudos na língua ingles
Organic Chemistry Estudos na língua ingles
Otorhinolaryngology Estudos na língua ingles
Pathological Anatomy and Forensic Medicine Estudos na língua ingles
Pediatrics Estudos na língua ingles
Physical Chemistry Estudos na língua ingles
Physiology and Pathological Physiology Estudos na língua ingles
Religious Studies Estudos na língua ingles
Social and Spiritual Determinants of Health Estudos na língua ingles
Special Education Estudos na língua ingles
Stomatology Estudos na língua ingles
Urology Estudos na língua ingles
Work & Organizational Psychology and Traffic Psychology Estudos na língua ingles
Teologia sistematica e filosofia cristiana Estudos na língua italiano
Speciálnaja pedagogika Estudos na língua russo
Specijálnaja pedagogika Estudos na língua russo
Site da universidade:
www.upol.cz

Mapa

Privacy Policy