Olomouc, Rep. Checa

Univerzita Palackého v Olomouci

Tipo de universidade: university type
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
ArqueologiaEstudos na língua tcheco
BiologiaEstudos na língua tcheco
BioquímicaEstudos na língua tcheco
Ciências FísicasEstudos na língua tcheco
Cuidados de EnfermagemEstudos na língua tcheco
Educação FísicaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
GeografiaEstudos na língua tcheco
Geografia RegionalEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
InformáticaEstudos na língua tcheco
Informática AplicadaEstudos na língua tcheco
MatemáticaEstudos na língua tcheco
NanotecnologiaEstudos na língua tcheco
ParteiraEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
QuímicaEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
Trabalho SocialEstudos na língua tcheco
AndragogikaEstudos na língua tcheco
Andragogika v profilaci na personální managementEstudos na língua tcheco
Anglická filologieEstudos na língua tcheco
Anglický jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Angličtina se zaměřením na aplikovanou ekonomiiEstudos na língua tcheco
Aplikovaná chemieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná ekologie pro veřejný sektorEstudos na língua tcheco
Aplikovaná ekonomická studiaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná statistikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Aplikované pohybové aktivityEstudos na língua tcheco
ArchivnictvíEstudos na língua tcheco
Bioanorganická chemieEstudos na língua tcheco
BiofyzikaEstudos na língua tcheco
BioinformatikaEstudos na língua tcheco
Biologie a ekologieEstudos na língua tcheco
Biologie a environmentální výchovaEstudos na língua tcheco
Biologie v ochraně životního prostředíEstudos na língua tcheco
Bioorganická chemieEstudos na língua tcheco
Bioorganická chemie a chemická biologieEstudos na língua tcheco
Biotechnologie a genové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Česká filologieEstudos na língua tcheco
Česká filologie se zaměřením na editorskou práci ve sdělovacích prostředcíchEstudos na língua tcheco
Český jazyk a literatura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Charitativní a sociální práceEstudos na língua tcheco
Chemie pro víceoborové studiumEstudos na língua tcheco
Čínská filologieEstudos na língua tcheco
Dějiny výtvarných uměníEstudos na língua tcheco
Deskriptivní geometrieEstudos na língua tcheco
Digitální a přístrojová optikaEstudos na língua tcheco
Diskrétní matematikaEstudos na língua tcheco
Divadelní vědaEstudos na língua tcheco
EkochemieEstudos na língua tcheco
Ekologie a ochrana životního prostředíEstudos na língua tcheco
Environmentální geologieEstudos na língua tcheco
Environmentální studia a udržitelný rozvojEstudos na língua tcheco
Environmentální výchova se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Experimentální biologieEstudos na língua tcheco
Filmová vědaEstudos na língua tcheco
Francouzská filologieEstudos na língua tcheco
Francouzština se zaměřením na aplikovanou ekonomiiEstudos na língua tcheco
FyzioterapieEstudos na língua tcheco
Geoinformatika a geografieEstudos na língua tcheco
Geologie a ochrana životního prostředíEstudos na língua tcheco
Geologie a ochrana životního prostředí pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Hudební kultura se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Humanitní studiaEstudos na língua tcheco
Indonéská studia se zaměřením na cestovní ruchEstudos na língua tcheco
Informatika pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
Italská filologieEstudos na língua tcheco
Japonská filologieEstudos na língua tcheco
Japonština pro hospodářskou praxiEstudos na língua tcheco
Judaistika. Židovská a izraelská studiaEstudos na língua tcheco
Korejština pro hospodářskou praxiEstudos na língua tcheco
Kulturní antropologieEstudos na língua tcheco
Latinská filologieEstudos na língua tcheco
Management v chemiiEstudos na língua tcheco
Matematika - ekonomie se zaměřením na bankovnictvíEstudos na língua tcheco
Matematika - ekonomie se zaměřením na pojišťovnictvíEstudos na língua tcheco
Matematika a její aplikaceEstudos na língua tcheco
Matematika se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Matematika-ekonomie se zaměřením na bankovnictví/pojišťovnictvíEstudos na língua tcheco
Mezinárodní rozvojová studiaEstudos na língua tcheco
Mezinárodní sociální a humanitární práceEstudos na língua tcheco
Molekulární a buněčná biologieEstudos na língua tcheco
Molekulární biofyzikaEstudos na língua tcheco
MuzikologieEstudos na língua tcheco
Náboženství se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetikaEstudos na língua tcheco
Nanomateriálová chemieEstudos na língua tcheco
Němčina se zaměřením na tlumočení a překladEstudos na língua tcheco
Německá filologieEstudos na língua tcheco
Německý jazyk se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Nizozemská filologieEstudos na língua tcheco
Nizozemský jazyk, literatura a kultura ve středoevropském kontextuEstudos na língua tcheco
Nizozemština pro hospodářskou praxiEstudos na língua tcheco
Obecná fyzika a matematická fyzikaEstudos na língua tcheco
Obecná lingvistika a teorie komunikaceEstudos na língua tcheco
Ochrana a tvorba životního prostředíEstudos na língua tcheco
Ochrana obyvatelstvaEstudos na língua tcheco
Optika a optoelektronikaEstudos na língua tcheco
OptometrieEstudos na língua tcheco
Počítačová fyzikaEstudos na língua tcheco
Politologie a evropská studiaEstudos na língua tcheco
Polská filologieEstudos na língua tcheco
Polská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyEstudos na língua tcheco
Polština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastEstudos na língua tcheco
Portugalská filologieEstudos na língua tcheco
Praktická nizozemská filologieEstudos na língua tcheco
Právo ve veřejné správěEstudos na língua tcheco
Přírodopis se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Přístrojová fyzikaEstudos na língua tcheco
Přístrojová optikaEstudos na língua tcheco
Radiologický asistentEstudos na língua tcheco
RekreologieEstudos na língua tcheco
ReligionistikaEstudos na língua tcheco
Ruská filologieEstudos na língua tcheco
Ruská filologie v kontextu evropské kultury a literaturyEstudos na língua tcheco
Ruština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastEstudos na língua tcheco
Školský managementEstudos na língua tcheco
Sociální a humanitární práceEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Španělská filologieEstudos na língua tcheco
Speciaľnaja pedagogika - andragogikaEstudos na língua tcheco
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaEstudos na língua tcheco
Speciaľnaja pedagogika - intervencijaEstudos na língua tcheco
Speciaľnaja pedagogika - vaspitátěľnaja rabótaEstudos na língua tcheco
Speciaľnaja pedagogika doškolnovo vózrasta - pedagogika dlja djetskih sadovEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - andragogikaEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - dramaterapieEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - intervenceEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - vychovatelstvíEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika předškolního věku - učitelství pro mateřské školyEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyEstudos na língua tcheco
Společenské vědy se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Systematická biologie a ekologieEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sportEstudos na língua tcheco
Teologická studiaEstudos na língua tcheco
Teologické naukyEstudos na língua tcheco
Teologie a spiritualita zasvěceného životaEstudos na língua tcheco
Teorie a dějiny dramatických uměníEstudos na língua tcheco
Trenérství a sportEstudos na língua tcheco
Učitelství praktického vyučování a odborného výcvikuEstudos na língua tcheco
Učitelství pro mateřské školyEstudos na língua tcheco
Ukrajinská filologieEstudos na língua tcheco
Ukrajinština se zaměřením na hospodářsko-právní a turistickou oblastEstudos na língua tcheco
Uměnovědná studiaEstudos na língua tcheco
Všeobecná sestraEstudos na língua tcheco
Výchova ke zdraví se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
VychovatelstvíEstudos na língua tcheco
Výpočetní technikaEstudos na língua tcheco
Vyšší justiční úředníkEstudos na língua tcheco
Výtvarná tvorba se zaměřením na vzděláváníEstudos na língua tcheco
Základy technických věd a informačních technologií pro vzděláváníEstudos na língua tcheco
ŽurnalistikaEstudos na língua tcheco
Educação SanitáriaEstudos na língua ingles
Chinese PhilologyEstudos na língua ingles
Deutsche PhilologieEstudos na língua ingles
English Language in EducationEstudos na língua ingles
English PhilologyEstudos na língua ingles
Humanities and Social StudiesEstudos na língua ingles
Jewish and Israeli StudiesEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationEstudos na língua ingles
Mathematics in EducationEstudos na língua ingles
Music Culture in EducationEstudos na língua ingles
Preschool Special Needs Education Teaching - Nursery School Teacher TrainingEstudos na língua ingles
Special Needs Education - After-school EducationEstudos na língua ingles
Special Needs Education - AndragogyEstudos na língua ingles
Special Needs Education - Drama TherapyEstudos na língua ingles
Special Needs Education - InterventionEstudos na língua ingles

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Ciência JurídicaEstudos na língua tcheco
Clínica GeralEstudos na língua tcheco
Medicina DentáriaEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
Katolická teologieEstudos na língua tcheco
Křesťanská výchovaEstudos na língua tcheco
LogopedieEstudos na língua tcheco
Matematika a její aplikaceEstudos na língua tcheco
Učitelství hry na nástroj nebo zpěvu pro střední školy a základní umělecké školyEstudos na língua tcheco
Učitelství hudební výchovy pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství křesťanské výchovy pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a anglický jazyk pro 1. stupeň základní školEstudos na língua tcheco
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Clínica GeralEstudos na língua ingles
DentistryEstudos na língua ingles
Primary School Teacher Training in Special Needs EducationEstudos na língua ingles
Speech and Language TherapyEstudos na língua ingles

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
ArqueologiaEstudos na língua tcheco
BioquímicaEstudos na língua tcheco
BotânicaEstudos na língua tcheco
Ciência PolíticaEstudos na língua tcheco
Educação FísicaEstudos na língua tcheco
FilosofiaEstudos na língua tcheco
Geografia RegionalEstudos na língua tcheco
HistóriaEstudos na língua tcheco
InformáticaEstudos na língua tcheco
Informática AplicadaEstudos na língua tcheco
NanotecnologiaEstudos na língua tcheco
PsicologiaEstudos na língua tcheco
Química AnalíticaEstudos na língua tcheco
SociologiaEstudos na língua tcheco
ZoologiaEstudos na língua tcheco
AndragogikaEstudos na língua tcheco
Anglická filologieEstudos na língua tcheco
Angličtina se zaměřením na tlumočení a překladEstudos na língua tcheco
Anorganická chemieEstudos na língua tcheco
Aplikace matematiky v ekonomiiEstudos na língua tcheco
Aplikovaná ekonomická studiaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná tělesná výchovaEstudos na língua tcheco
Aplikované pohybové aktivityEstudos na língua tcheco
Bioanorganická chemieEstudos na língua tcheco
BiochemistryEstudos na língua tcheco
BiofyzikaEstudos na língua tcheco
BioinformatikaEstudos na língua tcheco
Bioorganická chemieEstudos na língua tcheco
Bioorganická chemie a chemická biologieEstudos na língua tcheco
Biotechnologie a genové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Biotechnology and Genetic EngineeringEstudos na língua tcheco
Česká filologieEstudos na língua tcheco
Charitativní a sociální práceEstudos na língua tcheco
Chemie životního prostředíEstudos na língua tcheco
Čínská filologieEstudos na língua tcheco
Dějiny výtvarných uměníEstudos na língua tcheco
Digitální a přístrojová optikaEstudos na língua tcheco
Diskrétní matematikaEstudos na língua tcheco
Divadelní vědaEstudos na língua tcheco
Ekologie a ochrana životního prostředíEstudos na língua tcheco
Environmentální geologieEstudos na língua tcheco
Evropská studia a mezinárodní vztahyEstudos na língua tcheco
Evropská studia se zaměřením na evropské právoEstudos na língua tcheco
Experimentální biologieEstudos na língua tcheco
Filmová vědaEstudos na língua tcheco
Francouzská filologieEstudos na língua tcheco
Fyzikální chemieEstudos na língua tcheco
Fyziologie rostlinEstudos na língua tcheco
FyzioterapieEstudos na língua tcheco
GeoinformatikaEstudos na língua tcheco
Historie - Starší dějinyEstudos na língua tcheco
HydrobiologieEstudos na língua tcheco
Italská filologieEstudos na língua tcheco
Japonská filologieEstudos na língua tcheco
Judaistika. Dějiny a kultura ŽidůEstudos na língua tcheco
KatechetikaEstudos na língua tcheco
Kombinace dvouoborových akreditovaných studijních oborůEstudos na língua tcheco
Komunikační studiaEstudos na língua tcheco
Kulturální studiaEstudos na língua tcheco
Kulturní antropologieEstudos na língua tcheco
Latinská filologieEstudos na língua tcheco
Management zdravotnictvíEstudos na língua tcheco
Matematické a počítačové modelováníEstudos na língua tcheco
Matematika a její aplikaceEstudos na língua tcheco
Materiálová chemieEstudos na língua tcheco
Mediální studiaEstudos na língua tcheco
Mezinárodní humanitární a sociální práceEstudos na língua tcheco
Mezinárodní rozvojová studiaEstudos na língua tcheco
Molekulární a buněčná biologieEstudos na língua tcheco
Molekulární biofyzikaEstudos na língua tcheco
Muzejní a galerijní pedagogikaEstudos na língua tcheco
MuzikologieEstudos na língua tcheco
Německá filologieEstudos na língua tcheco
Nizozemská filologieEstudos na língua tcheco
Nizozemská filologie se zaměřením na odborný jazykEstudos na língua tcheco
Obecná fyzika a matematická fyzikaEstudos na língua tcheco
Obecná lingvistikaEstudos na língua tcheco
Obecná lingvistika a teorie komunikaceEstudos na língua tcheco
Ochrana a tvorba krajinyEstudos na língua tcheco
Ochrana a tvorba životního prostředíEstudos na língua tcheco
Odborná francouzština pro hospodářskou praxiEstudos na língua tcheco
Odborná ruština pro hospodářskou praxiEstudos na língua tcheco
Optika a optoelektronikaEstudos na língua tcheco
OptometrieEstudos na língua tcheco
Organická chemieEstudos na língua tcheco
Ošetřovatelská péče v interních oborechEstudos na língua tcheco
Pedagogika - vzdělávací politikaEstudos na língua tcheco
Politologie a evropská studiaEstudos na língua tcheco
Polská filologieEstudos na língua tcheco
Portugalská filologieEstudos na língua tcheco
Předškolní pedagogikaEstudos na língua tcheco
RekreologieEstudos na língua tcheco
Řízení volnočasových aktivitEstudos na língua tcheco
Ruská filologieEstudos na língua tcheco
Ruština pro překladateleEstudos na língua tcheco
Sociální pedagogikaEstudos na língua tcheco
Španělská filologieEstudos na língua tcheco
Speciaľnaja pedagogika - dramatěrapijaEstudos na língua tcheco
Speciaľnaja pedagogika - kansuľtirovanijeEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - dramaterapieEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika - poradenstvíEstudos na língua tcheco
Speciální pedagogika pro 2. stupeň základních škol a pro střední školyEstudos na língua tcheco
Spirituální a křesťanská formace dospělýchEstudos na língua tcheco
Tělesná výchova a sportEstudos na língua tcheco
Teologická studiaEstudos na língua tcheco
Teologické naukyEstudos na língua tcheco
Teorie a dějiny dramatických uměníEstudos na língua tcheco
Trenérství a management sportuEstudos na língua tcheco
Učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie a environmentální výchovy pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství biologie v ochraně životního prostředí pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství chemie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství deskriptivní geometrie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství fyziky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství geografie pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství geologie a ochrany životního prostředí pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství hudební výchovy pro střední školy a 2. stupeň základní školEstudos na língua tcheco
Učitelství informatiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství matematiky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství náboženství pro základní školyEstudos na língua tcheco
Učitelství německého jazyka pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství odborných předmětů pro zdravotnické školyEstudos na língua tcheco
Učitelství přírodopisu a environmentální výchovy pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství technické a informační výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství výpočetní techniky pro střední školyEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Učitelství výtvarné výchovy pro střední školy a základní umělecké školyEstudos na língua tcheco
Učitelství základů společenských věd a občanské výchovy pro střední školy a 2. stupeň základních školEstudos na língua tcheco
Ukrajinská filologieEstudos na língua tcheco
BioquímicaEstudos na língua ingles
NanotecnologiaEstudos na língua ingles
Adapted Physical ActivityEstudos na língua ingles
Applied MathematicsEstudos na língua ingles
Biotechnology and Genetic EngineeringEstudos na língua ingles
Deutsche PhilologieEstudos na língua ingles
English PhilologyEstudos na língua ingles
EurocultureEstudos na língua ingles
European Studies and International RelationsEstudos na língua ingles
International and European LawEstudos na língua ingles
International Development StudiesEstudos na língua ingles
Jewish StudiesEstudos na língua ingles
Leisure Time Activities Counselling and ManagementEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in Biology and Environmental EducationEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in English LanguageEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in Health EducationEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in MathematicsEstudos na língua ingles
Lower Secondary School Teacher Training in Special Needs EducationEstudos na língua ingles
Material ChemistryEstudos na língua ingles
Physical Activity and Active LivingEstudos na língua ingles
Pre-primary EducationEstudos na língua ingles
Special Needs CounsellingEstudos na língua ingles
Special Needs Education - CounsellingEstudos na língua ingles
Special Needs Education - Drama TherapyEstudos na língua ingles
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Music EducationEstudos na língua ingles
Upper and Lower Secondary School Teacher Training in Technical and Informational EducationEstudos na língua ingles
Upper Secondary School and Primary Art School Teacher Training in Visual ArtsEstudos na língua ingles

Doutoramentomais »
Biologia Estudos na língua tcheco
Bioquímica Estudos na língua tcheco
Ciência Política Estudos na língua tcheco
Ciências Físicas Estudos na língua tcheco
Cirurgia Estudos na língua tcheco
Cuidados de Enfermagem Estudos na língua tcheco
Filosofia Estudos na língua tcheco
Geografia Estudos na língua tcheco
Geologia Estudos na língua tcheco
Informática Estudos na língua tcheco
Matemática Estudos na língua tcheco
Medicina Dentária Estudos na língua tcheco
Medicina Social Estudos na língua tcheco
Neurologia Estudos na língua tcheco
Pedagogia Estudos na língua tcheco
Pediatria Estudos na língua tcheco
Psicologia Estudos na língua tcheco
Psiquiatria Estudos na língua tcheco
Química Estudos na língua tcheco
Sociologia Estudos na língua tcheco
Teologia Estudos na língua tcheco
Anatomie, histologie a embryologie Estudos na língua tcheco
Andragogika Estudos na língua tcheco
Aplikovaná matematika Estudos na língua tcheco
Biochemistry Estudos na língua tcheco
Ekologie a ochrana prostředí Estudos na língua tcheco
Filologie Estudos na língua tcheco
Fyziologie a patologická fyziologie Estudos na língua tcheco
Geology Estudos na língua tcheco
Gynekologie a porodnictví Estudos na língua tcheco
Historické vědy Estudos na língua tcheco
Humanitní studia Estudos na língua tcheco
Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie Estudos na língua tcheco
Kinantropologie Estudos na língua tcheco
Lékařská biofyzika Estudos na língua tcheco
Lékařská biologie Estudos na língua tcheco
Lékařská chemie a biochemie Estudos na língua tcheco
Lékařská chemie a klinická biochemie Estudos na língua tcheco
Lékařská farmakologie Estudos na língua tcheco
Lékařská genetika Estudos na língua tcheco
Lékařská imunologie Estudos na língua tcheco
Lékařská mikrobiologie Estudos na língua tcheco
Mediální a komunikační studia Estudos na língua tcheco
Neurovědy Estudos na língua tcheco
Onkologie Estudos na língua tcheco
Otorinolaryngologie Estudos na língua tcheco
Patologická anatomie a soudní lékařství Estudos na língua tcheco
Specializace v pedagogice Estudos na língua tcheco
Speciálnaja pedagogika Estudos na língua tcheco
Speciální pedagogika Estudos na língua tcheco
Teologia Estudos na língua tcheco
Teoretické právní vědy Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny divadla, filmu a masmédií Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny hudebního umění Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny literatury Estudos na língua tcheco
Teorie a dějiny výtvarných umění Estudos na língua tcheco
Urologie Estudos na língua tcheco
Vnitřní nemoci Estudos na língua tcheco
Zobrazovací metody Estudos na língua tcheco
Biologia Estudos na língua ingles
Ciência Política Estudos na língua ingles
Cirurgia Estudos na língua ingles
Filosofia Estudos na língua ingles
Geografia Estudos na língua ingles
Matemática Estudos na língua ingles
Neurologia Estudos na língua ingles
Pediatria Estudos na língua ingles
Psicologia Estudos na língua ingles
Psiquiatria Estudos na língua ingles
Química Estudos na língua ingles
Sociologia Estudos na língua ingles
Anatomy, Histology and Embryology Estudos na língua ingles
Applied Mathematics Estudos na língua ingles
Computer Science Estudos na língua ingles
Ecology and Environmental Protection Estudos na língua ingles
Education Estudos na língua ingles
Gynaecology and Obstetrics Estudos na língua ingles
Hygiene, Preventive Medicine and Epidemiology Estudos na língua ingles
Imaging Methods Estudos na língua ingles
Internal Medicine Estudos na língua ingles
Kinanthropology Estudos na língua ingles
Medical Biology Estudos na língua ingles
Medical Biophysics Estudos na língua ingles
Medical Chemistry and Biochemistry Estudos na língua ingles
Medical Chemistry and Clinical Biochemistry Estudos na língua ingles
Medical Genetics Estudos na língua ingles
Medical Immunology Estudos na língua ingles
Medical Microbiology Estudos na língua ingles
Medical Pharmacology Estudos na língua ingles
Neurosciences Estudos na língua ingles
Oncology Estudos na língua ingles
Otorhinolaryngology Estudos na língua ingles
Pathological Anatomy and Forensic Medicine Estudos na língua ingles
Pediatrics Estudos na língua ingles
Physics Estudos na língua ingles
Physiology and Pathological Physiology Estudos na língua ingles
Special Education Estudos na língua ingles
Specialisation in Education Estudos na língua ingles
Stomatology Estudos na língua ingles
Theoretical Legal Science Estudos na língua ingles
Urology Estudos na língua ingles

Faculdades (nas universidades)mais »
Cyrilometodějská teologická fakulta
Fakulta tělesné kultury
Fakulta zdravotnických věd
Filozofická fakulta
Lékařská fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Přírodovědecká fakulta
Site da universidade: www.upol.cz

Mapa

Privacy Policy