Ostrava, Rep. Checa

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Tipo de universidade: university type
Status: público

I grau licenciado
Estudos
ComercializaçãoEstudos na língua tcheco
Desenvolvimento RegionalEstudos na língua tcheco
Economia NacionalEstudos na língua tcheco
GestãoEstudos na língua tcheco
Gestão FinanceiraEstudos na língua tcheco
Indústria MecânicaEstudos na língua tcheco
InformáticaEstudos na língua tcheco
Informática AplicadaEstudos na língua tcheco
NanotecnologiaEstudos na língua tcheco
RobóticaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná a komerční elektronikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná ekonomieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná elektronikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzika materiálůEstudos na língua tcheco
Aplikovaná informatika a řízeníEstudos na língua tcheco
Aplikovaná mechanikaEstudos na língua tcheco
Aplikované vědy a technologieEstudos na língua tcheco
Architektura a stavitelstvíEstudos na língua tcheco
Automatizace a počítačová technika v průmysluEstudos na língua tcheco
Automobilová elektronikaEstudos na língua tcheco
Automobilové elektronické systémyEstudos na língua tcheco
Bezpečnost práce a procesůEstudos na língua tcheco
Biomedicínská technikaEstudos na língua tcheco
Biomedicínské asistivní technologieEstudos na língua tcheco
Biomedicínský technikEstudos na língua tcheco
Chemické a environmentální inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Chemické a fyzikální metody zkoušení materiáluEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie ochrany prostředíEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie ochrany životního prostředíEstudos na língua tcheco
Chemie a technologie palivEstudos na língua tcheco
Diagnostika materiálůEstudos na língua tcheco
Dopravní inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Dopravní stavbyEstudos na língua tcheco
Dopravní stroje a manipulace s materiálemEstudos na língua tcheco
Dopravní systémy a technikaEstudos na língua tcheco
Dopravní technika a technologieEstudos na língua tcheco
Důlní měřictvíEstudos na língua tcheco
Ekonomická žurnalistikaEstudos na língua tcheco
Ekonomika a managementEstudos na língua tcheco
Ekonomika a management v průmysluEstudos na língua tcheco
Ekonomika a řízení v oblasti surovinEstudos na língua tcheco
Ekonomika cestovního ruchuEstudos na língua tcheco
Ekonomika podnikuEstudos na língua tcheco
Ekonomika surovinEstudos na língua tcheco
ElektroenergetikaEstudos na língua tcheco
Energetika 21. stoletíEstudos na língua tcheco
Energetika a životní prostředíEstudos na língua tcheco
Environmentální biotechnologieEstudos na língua tcheco
Environmentální inženýrstvíEstudos na língua tcheco
EurosprávaEstudos na língua tcheco
GeoinformatikaEstudos na língua tcheco
Geologické inženýrstvíEstudos na língua tcheco
GeotechnikaEstudos na língua tcheco
Geovědní a montánní turismusEstudos na língua tcheco
Havarijní plánování a krizové řízeníEstudos na língua tcheco
Hornické inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Hydraulické a pneumatické stroje a zařízeníEstudos na língua tcheco
Informační a systémový managementEstudos na língua tcheco
Informatika a výpočetní technikaEstudos na língua tcheco
Informatika v ekonomiceEstudos na língua tcheco
Inženýrská geodézieEstudos na língua tcheco
Konstrukce stavebEstudos na língua tcheco
Konstrukce strojů a zařízeníEstudos na língua tcheco
Krajinné vodní hospodářstvíEstudos na língua tcheco
Management jakostiEstudos na língua tcheco
Management kvalityEstudos na língua tcheco
Management kvality a řízení průmyslových systémůEstudos na língua tcheco
Marketing a obchodEstudos na língua tcheco
Materiálové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Materiálové technologie a recyklaceEstudos na língua tcheco
Materiály a technologie pro automobilový průmyslEstudos na língua tcheco
Mechatronické systémyEstudos na língua tcheco
MechatronikaEstudos na língua tcheco
Měřicí a řídicí technikaEstudos na língua tcheco
Městské inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Městské stavitelství a inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Mobilní technologieEstudos na língua tcheco
Moderní metalurgické technologieEstudos na língua tcheco
Moderní produkce a zpracování kovových materiálůEstudos na língua tcheco
Neželezné kovy a speciální slitinyEstudos na língua tcheco
Odpadové hospodářství a úprava surovinEstudos na língua tcheco
Petroleum EngineeringEstudos na língua tcheco
Počítačové systémy pro průmysl 21. stoletíEstudos na língua tcheco
Příprava a realizace stavebEstudos na língua tcheco
Procesní inženýrství a metody kontroly kvalityEstudos na língua tcheco
Procesní inženýrství v oblasti surovinEstudos na língua tcheco
Progresivní technické materiályEstudos na língua tcheco
Projektování elektrických systémů a technologiíEstudos na língua tcheco
Projektování elektrických zařízeníEstudos na língua tcheco
Prostředí stavebEstudos na língua tcheco
Provoz energetických zařízeníEstudos na língua tcheco
Průmyslové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Recyklace materiálůEstudos na língua tcheco
Řídící a informační systémyEstudos na língua tcheco
Slévárenské technologieEstudos na língua tcheco
Správa majetku a provoz budovEstudos na língua tcheco
Stavební hmoty a diagnostika stavebEstudos na língua tcheco
Stavební inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Strojírenská technologieEstudos na língua tcheco
Systémové inženýrství v průmysluEstudos na língua tcheco
Technická bezpečnost osob a majetkuEstudos na língua tcheco
Technická diagnostika, opravy a udržováníEstudos na língua tcheco
Technické materiályEstudos na língua tcheco
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmysluEstudos na língua tcheco
Technika tvorby a ochrany životního prostředíEstudos na língua tcheco
Technologie a hospodaření s vodouEstudos na língua tcheco
Technologie letecké dopravyEstudos na língua tcheco
Technologie provozu letecké technikyEstudos na língua tcheco
Technologie tváření a úpravy materiáluEstudos na língua tcheco
Technologie údržby letecké technikyEstudos na língua tcheco
Technologie výroby kovůEstudos na língua tcheco
Telekomunikační technikaEstudos na língua tcheco
Tepelná technika a keramické materiályEstudos na língua tcheco
Tepelná technika a životní prostředíEstudos na língua tcheco
Tepelně energetické inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Těžba nerostných surovinEstudos na língua tcheco
Těžba nerostných surovin a jejich využíváníEstudos na língua tcheco
Trhací práce v hornickém inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Účetnictví a daněEstudos na língua tcheco
Umělecké slévárenstvíEstudos na língua tcheco
Úprava surovin a recyklaceEstudos na língua tcheco
Veřejná ekonomika a správaEstudos na língua tcheco
Voda - strategická surovinaEstudos na língua tcheco
Výpočetní a aplikovaná matematikaEstudos na língua tcheco
Výpočetní matematikaEstudos na língua tcheco
Využívání zdrojů stavebních nerostných surovinEstudos na língua tcheco
Zpracování a zneškodňování odpadůEstudos na língua tcheco
Engenharia CivilEstudos na língua ingles
Indústria EletrotécnicaEstudos na língua ingles
NanotecnologiaEstudos na língua ingles
RobóticaEstudos na língua ingles
Applied and Commercial ElectronicsEstudos na língua ingles
Applied EconomicsEstudos na língua ingles
Applied electronicsEstudos na língua ingles
Applied Informatics and ControlEstudos na língua ingles
Applied MechanicsEstudos na língua ingles
Applied Sciences and TechnologiesEstudos na língua ingles
Architecture and ConstructionEstudos na língua ingles
Automotive Electronic SystemsEstudos na língua ingles
Automotive ElectronicsEstudos na língua ingles
Biomedical Assistive TechnologyEstudos na língua ingles
Biomedical TechnicianEstudos na língua ingles
Biomedical TechnologyEstudos na língua ingles
Blasting Operations in Mining EngineeringEstudos na língua ingles
Building StructuresEstudos na língua ingles
Computational and Applied MathematicsEstudos na língua ingles
Computational MathematicsEstudos na língua ingles
Computer ScienceEstudos na língua ingles
Computer Science and TechnologyEstudos na língua ingles
Computer Systems for the Industry of the 21st CenturyEstudos na língua ingles
Computer Systems for the Industry of the 21st. CenturyEstudos na língua ingles
Control and Information SystemsEstudos na língua ingles
Electrical Power EngineeringEstudos na língua ingles
Energetics and EnvironmentsEstudos na língua ingles
Energetics of the 21st CenturyEstudos na língua ingles
EngineeringEstudos na língua ingles
European Business StudiesEstudos na língua ingles
FinanceEstudos na língua ingles
GeoinformaticsEstudos na língua ingles
Geological EngineeringEstudos na língua ingles
Hydraulics and PneumaticsEstudos na língua ingles
Measurement and Control EngineeringEstudos na língua ingles
Mechanical Engineering TechnologyEstudos na língua ingles
Mechatronic SystemsEstudos na língua ingles
Mining of Mineral ResourcesEstudos na língua ingles
Mining of Mineral Resources and Their UtilizationEstudos na língua ingles
Mobile TechnologyEstudos na língua ingles
Operation of Energy EquipmentEstudos na língua ingles
Petroleum EngineeringEstudos na língua ingles
Telecommunication TechnologyEstudos na língua ingles
Transport Machinery and Material HandlingEstudos na língua ingles
Waste Management and Mineral ProcessingEstudos na língua ingles

II grau mestrado
Estudos
Desenvolvimento RegionalEstudos na língua tcheco
Economia NacionalEstudos na língua tcheco
EletrónicaEstudos na língua tcheco
GestãoEstudos na língua tcheco
Gestão FinanceiraEstudos na língua tcheco
Gestão FinanceiraEstudos na língua tcheco
Informática AplicadaEstudos na língua tcheco
NanotecnologiaEstudos na língua tcheco
RobóticaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná ekonomieEstudos na língua tcheco
Aplikovaná elektronikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzikaEstudos na língua tcheco
Aplikovaná mechanikaEstudos na língua tcheco
Architektura a stavitelstvíEstudos na língua tcheco
Automatické řízení a inženýrská informatikaEstudos na língua tcheco
Automatizace a počítače v surovinovém průmysluEstudos na língua tcheco
Automatizace a počítačová technika v průmyslových technologiíchEstudos na língua tcheco
Automobilová elektronikaEstudos na língua tcheco
Automobilové elektronické systémyEstudos na língua tcheco
Bezpečnostní inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Bezpečnostní plánováníEstudos na língua tcheco
Biomechanické inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Biomedicínské inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Chemické a environmentální inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Chemické a fyzikální metody zkoušení materiáluEstudos na língua tcheco
Chemické inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Diagnostika a design materiálůEstudos na língua tcheco
Dopravní inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Dopravní stavbyEstudos na língua tcheco
Dopravní systémy a technikaEstudos na língua tcheco
Dopravní technika a technologieEstudos na língua tcheco
Důlní měřictvíEstudos na língua tcheco
Ekologizace energetických procesůEstudos na língua tcheco
Ekonomika a managementEstudos na língua tcheco
Ekonomika a management v průmysluEstudos na língua tcheco
Ekonomika a právo v podnikáníEstudos na língua tcheco
Ekonomika a právo v žurnalisticeEstudos na língua tcheco
Ekonomika a řízení v oblasti surovinEstudos na língua tcheco
Ekonomika podnikuEstudos na língua tcheco
ElektroenergetikaEstudos na língua tcheco
Energetické stroje a zařízeníEstudos na língua tcheco
Energetika 21. stoletíEstudos na língua tcheco
Environmentální inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Environmentální managementEstudos na língua tcheco
EurosprávaEstudos na língua tcheco
Evropská škola pro technické znovuvyužitíEstudos na língua tcheco
GeoinformatikaEstudos na língua tcheco
Geologické inženýrstvíEstudos na língua tcheco
GeotechnikaEstudos na língua tcheco
Geovědní a montánní turismusEstudos na língua tcheco
Hornické inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Hydraulika a pneumatikaEstudos na língua tcheco
Informační a komunikační bezpečnostEstudos na língua tcheco
Informační a znalostní managementEstudos na língua tcheco
Informatika a výpočetní technikaEstudos na língua tcheco
Informatika v ekonomiceEstudos na língua tcheco
Inženýrská geodézieEstudos na língua tcheco
Komerční inženýrství v oblasti surovinEstudos na língua tcheco
Konstrukce stavebEstudos na língua tcheco
Konstrukční a procesní inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Kvantitativní podpora managementuEstudos na língua tcheco
Management jakostiEstudos na língua tcheco
Management kvalityEstudos na língua tcheco
Management kvality a řízení průmyslových systémůEstudos na língua tcheco
Marketing a obchodEstudos na língua tcheco
Materiálové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Materiály a technologie pro automobilový průmyslEstudos na língua tcheco
Materiály a technologie pro energetikuEstudos na língua tcheco
Mechatronické systémyEstudos na língua tcheco
MechatronikaEstudos na língua tcheco
Měřicí a řídicí technikaEstudos na língua tcheco
Městské stavitelství a inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Metalurgické inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Minerální biotechnologieEstudos na língua tcheco
Mobilní technologieEstudos na língua tcheco
Moderní metalurgické technologieEstudos na língua tcheco
Neželezné kovy a speciální slitinyEstudos na língua tcheco
Odpadové hospodářství a úprava surovinEstudos na língua tcheco
Petroleum EngineeringEstudos na língua tcheco
Preventivní přístupy v ochraně životního prostředíEstudos na língua tcheco
Procesní inženýrství v oblasti surovinEstudos na língua tcheco
Progresivní technické materiályEstudos na língua tcheco
Projektování elektrických systémů a technologiíEstudos na língua tcheco
Prostředí stavebEstudos na língua tcheco
Provádění stavebEstudos na língua tcheco
Průmysl 4.0Estudos na língua tcheco
Průmyslové a pozemní stavitelstvíEstudos na língua tcheco
Průmyslové inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Recyklace materiálůEstudos na língua tcheco
Řídící a informační systémyEstudos na língua tcheco
Řízení strojů a procesůEstudos na língua tcheco
Slévárenské technologieEstudos na língua tcheco
Stavební hmoty a diagnostika stavebEstudos na língua tcheco
Stavební inženýrství - BIM inženýringEstudos na língua tcheco
Stavební inženýrství - Dopravní stavbyEstudos na língua tcheco
Stavební inženýrství - Geotechnika a podzemní stavitelstvíEstudos na língua tcheco
Stavební inženýrství - Konstrukce stavebEstudos na língua tcheco
Stavební inženýrství - Městské inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Stavební inženýrství - Pozemní a průmyslové stavitelstvíEstudos na língua tcheco
Stavební inženýrství - Prostředí stavebEstudos na língua tcheco
Stavební inženýrství - Stavební hmoty a diagnostika stavebEstudos na língua tcheco
Strojírenská technologieEstudos na língua tcheco
Systémové inženýrství a informatikaEstudos na língua tcheco
Systémové inženýrství v oblasti surovinEstudos na língua tcheco
Systémové inženýrství v průmysluEstudos na língua tcheco
Technická bezpečnost osob a majetkuEstudos na língua tcheco
Technické materiályEstudos na língua tcheco
Technické znovuvyužití BrownfieldsEstudos na língua tcheco
Technika požární ochrany a bezpečnosti průmysluEstudos na língua tcheco
Technologie a hospodaření s vodouEstudos na língua tcheco
Technologie procesů v energeticeEstudos na língua tcheco
Technologie tváření a úpravy materiáluEstudos na língua tcheco
Technologie výroby kovůEstudos na língua tcheco
Telekomunikační technikaEstudos na língua tcheco
Tepelná technika a keramické materiályEstudos na língua tcheco
Tepelná technika a průmyslová keramikaEstudos na língua tcheco
Tepelně energetické inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Těžba nerostných surovinEstudos na língua tcheco
Těžba nerostných surovin a jejich využíváníEstudos na língua tcheco
Trhací práce v hornickém inženýrstvíEstudos na língua tcheco
Účetnictví a daněEstudos na língua tcheco
Úprava surovin a recyklaceEstudos na língua tcheco
Veřejná ekonomika a správaEstudos na língua tcheco
Voda - strategická surovinaEstudos na língua tcheco
Výpočetní a aplikovaná matematikaEstudos na língua tcheco
Výpočetní matematikaEstudos na língua tcheco
Výpočetní vědyEstudos na língua tcheco
Využívání zdrojů stavebních nerostných surovinEstudos na língua tcheco
Zpracování a zneškodňování odpadůEstudos na língua tcheco
Economia NacionalEstudos na língua ingles
EletrónicaEstudos na língua ingles
Integração EuropeiaEstudos na língua ingles
NanotecnologiaEstudos na língua ingles
RobóticaEstudos na língua ingles
Advanced Engineering MaterialsEstudos na língua ingles
Applied EconomicsEstudos na língua ingles
Applied electronicsEstudos na língua ingles
Applied MechanicsEstudos na língua ingles
Architecture and ConstructionEstudos na língua ingles
Automation and Computing in Industrial TechnologiesEstudos na língua ingles
Automotive Electronic SystemsEstudos na língua ingles
Automotive ElectronicsEstudos na língua ingles
Biomedical EngineeringEstudos na língua ingles
Blasting Operations in Mining EngineeringEstudos na língua ingles
Brownfields Technical RedevelopmentEstudos na língua ingles
Building ConstructionsEstudos na língua ingles
Building EnvironmentEstudos na língua ingles
Building Materials and Diagnostics of StructuresEstudos na língua ingles
Chemical and Environmental EngineeringEstudos na língua ingles
Civil Engineering - BIM EngineeringEstudos na língua ingles
Civil Engineering - Building and Industry ConstructionEstudos na língua ingles
Civil Engineering - Building EnvironmentEstudos na língua ingles
Civil Engineering - Building Materials and Diagnostics of StructuresEstudos na língua ingles
Civil Engineering - Building StructuresEstudos na língua ingles
Civil Engineering - Geotechnics and Underground EngineeringEstudos na língua ingles
Civil Engineering - Municipal EngineeringEstudos na língua ingles
Civil Engineering - Transport ConstructionsEstudos na língua ingles
Computational and Applied MathematicsEstudos na língua ingles
Computational MathematicsEstudos na língua ingles
Computational SciencesEstudos na língua ingles
Computer Science and TechnologyEstudos na língua ingles
Control and Information SystemsEstudos na língua ingles
Control of Machines and ProcessesEstudos na língua ingles
Economics and Management in IndustryEstudos na língua ingles
Electrical Power EngineeringEstudos na língua ingles
Energy EngineeringEstudos na língua ingles
European School for Brownfields Technical RedevelopmentEstudos na língua ingles
FinanceEstudos na língua ingles
GeoinformaticsEstudos na língua ingles
Geological EngineeringEstudos na língua ingles
GeotechnicsEstudos na língua ingles
HSE Professional (Health, Safety and Environment Professional)Estudos na língua ingles
Industrial and Building ConstructionsEstudos na língua ingles
Industrial EngineeringEstudos na língua ingles
Industry 4.0Estudos na língua ingles
Information and Communication SecurityEstudos na língua ingles
Marketing and BusinessEstudos na língua ingles
Measurement and Control EngineeringEstudos na língua ingles
Mechanical Engineering TechnologyEstudos na língua ingles
MechatronicsEstudos na língua ingles
Mechatronics SystemsEstudos na língua ingles
Metallurgical EngineeringEstudos na língua ingles
Mining EngineeringEstudos na língua ingles
Mining of Mineral ResourcesEstudos na língua ingles
Mining of Mineral Resources and Their UtilizationEstudos na língua ingles
Mobile TechnologyEstudos na língua ingles
Modern Metallurgical TechnologiesEstudos na língua ingles
Municipal Engineering and ConstructionEstudos na língua ingles
Petroleum EngineeringEstudos na língua ingles
Quality ManagementEstudos na língua ingles
Quality Management and Control of Industrial SystemsEstudos na língua ingles
System Engineering and InformaticsEstudos na língua ingles
Technology of Processes in EnergeticsEstudos na língua ingles
Telecommunication TechnologyEstudos na língua ingles
Thermal Engineering and Ceramic MaterialsEstudos na língua ingles
Traffic EngineeringEstudos na língua ingles
Transport ConstructionsEstudos na língua ingles
Waste Management and Mineral ProcessingEstudos na língua ingles

Doutoramentomais »
Cibernética Estudos na língua tcheco
Ciência Económica Estudos na língua tcheco
Eletrotecnia Estudos na língua tcheco
Eletrónica Estudos na língua tcheco
Gestão Financeira Estudos na língua tcheco
Informática Estudos na língua tcheco
Nanotecnologia Estudos na língua tcheco
Robótica Estudos na língua tcheco
Aplikovaná fyzika Estudos na língua tcheco
Aplikovaná mechanika Estudos na língua tcheco
Automatizace technologických procesů Estudos na língua tcheco
Bioinformatika a výpočetní biologie Estudos na língua tcheco
Chemická metalurgie Estudos na língua tcheco
Chemické a environmentální inženýrství Estudos na língua tcheco
Dopravní a manipulační technika Estudos na língua tcheco
Dopravní systémy Estudos na língua tcheco
Důlní měřictví a geodézie Estudos na língua tcheco
Ekonomika a management Estudos na língua tcheco
Elektrické stroje, přístroje a pohony Estudos na língua tcheco
Elektroenergetika Estudos na língua tcheco
Energetické procesy Estudos na língua tcheco
Energetické stroje a zařízení Estudos na língua tcheco
Geoinformatika Estudos na língua tcheco
Geologické inženýrství Estudos na língua tcheco
Geotechnika Estudos na língua tcheco
Geotechnika a podzemní stavitelství Estudos na língua tcheco
Hornické a podzemní stavitelství Estudos na língua tcheco
Hornictví a hornická geomechanika Estudos na língua tcheco
Komunikační technologie Estudos na língua tcheco
Materiálové vědy a inženýrství Estudos na língua tcheco
Městské inženýrství a stavitelství Estudos na língua tcheco
Metalurgická technologie Estudos na língua tcheco
Ochrana životního prostředí v průmyslu Estudos na língua tcheco
Podniková ekonomika a management Estudos na língua tcheco
Požární ochrana a bezpečnost Estudos na língua tcheco
Procesní inženýrství Estudos na língua tcheco
Řízení průmyslových systémů Estudos na língua tcheco
Řízení strojů a procesů Estudos na língua tcheco
Řízení systémů v oblasti nerostných surovin Estudos na língua tcheco
Stavba výrobních strojů a zařízení Estudos na língua tcheco
Stavební inženýrství Estudos na língua tcheco
Strojírenská technologie Estudos na língua tcheco
Systémové inženýrství a informatika Estudos na língua tcheco
Technická kybernetika Estudos na língua tcheco
Teorie konstrukcí Estudos na língua tcheco
Tepelná technika a paliva v průmyslu Estudos na língua tcheco
Úpravnictví Estudos na língua tcheco
Výpočetní a aplikovaná matematika Estudos na língua tcheco
Výpočetní vědy Estudos na língua tcheco
Berg - und Untergrund Bauwesen Estudos na língua alemão
Betriebswitschaftslehre und Management Estudos na língua alemão
Theorie der Konstruktionen Estudos na língua alemão
Cibernética Estudos na língua ingles
Ciência Económica Estudos na língua ingles
Eletrónica Estudos na língua ingles
Engenharia Civil Estudos na língua ingles
Nanotecnologia Estudos na língua ingles
Robótica Estudos na língua ingles
Applied Mechanics Estudos na língua ingles
Applied Physics Estudos na língua ingles
Automation of Technological Processes Estudos na língua ingles
Bioinformatics and Computational Biology Estudos na língua ingles
Business Economics and Management Estudos na língua ingles
Chemical and Environmental Engineering Estudos na língua ingles
Chemical Metallurgy Estudos na língua ingles
Communication Technology Estudos na língua ingles
Computational and Applied Mathematics Estudos na língua ingles
Computational Science Estudos na língua ingles
Computational Sciences Estudos na língua ingles
Computer Science Estudos na língua ingles
Construction of Production Machines and Equipment Estudos na língua ingles
Control of Machines and Processes Estudos na língua ingles
Economics and Management Estudos na língua ingles
Electric Power Engineering Estudos na língua ingles
Electrical Engineering Science Estudos na língua ingles
Electrical Machines, Apparatus and Drives Estudos na língua ingles
Electrical Power Engineering Estudos na língua ingles
Energy Engineering Estudos na língua ingles
Energy Processes Estudos na língua ingles
Finance Estudos na língua ingles
Fire Protection and Safety Estudos na língua ingles
Geoinformatics Estudos na língua ingles
Geological Engineering Estudos na língua ingles
Geotechnics Estudos na língua ingles
Geotechnics and Underground Engineering Estudos na língua ingles
Informatics Estudos na língua ingles
Management of Industrial Systems Estudos na língua ingles
Material Science and Engineering Estudos na língua ingles
Materials Science and Engineering Estudos na língua ingles
Mechanical Engineering Technology Estudos na língua ingles
Metallurgical Technology Estudos na língua ingles
Mining and Mining Geomechanics Estudos na língua ingles
Mining and Underground Engineering Estudos na língua ingles
Municipal Engineering and Construction Estudos na língua ingles
Process Engineering Estudos na língua ingles
Processing Estudos na língua ingles
System Engineering and Informatics Estudos na língua ingles
Technical Cybernetics Estudos na língua ingles
Theory of Construction Estudos na língua ingles
Thermal Engineering and Fuels in Industry Estudos na língua ingles
Transport and Material Handling Estudos na língua ingles
Transport Systems Estudos na língua ingles
Site da universidade:
www.vsb.cz
Privacy Policy