Białystok, Polónia

Uniwersytet w Białymstoku

Tipo de universidade: universidades
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Computer ScienceEstudos na língua ingles
English PhilologyEstudos na língua ingles
Physics in the field of Medical PhysicsEstudos na língua ingles
AdministraçãoEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
Ciência EconómicaEstudos na língua polonês
CriminologiaEstudos na língua polonês
Ensino CorrecionalEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Relações InternacionaisEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo i prawoEstudos na língua polonês
EkobiznesEstudos na língua polonês
Ekonomiczno-prawnyEstudos na língua polonês
Filologia angielskaEstudos na língua polonês
Filologia angielska z językiem hiszpańskimEstudos na língua polonês
Filologia angielska z językiem niemieckimEstudos na língua polonês
Filologia angielska z językiem rosyjskimEstudos na língua polonês
Filologia francuska (od podstaw)Estudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
Filologia rosyjskaEstudos na língua polonês
Filologia rosyjska – komunikacja językowa w sferze biznesuEstudos na língua polonês
Filologia rosyjska (od podstaw)Estudos na língua polonês
Filozofia i etykaEstudos na língua polonês
FizykaEstudos na língua polonês
Informatyka i ekonometriaEstudos na língua polonês
Jakość i bezpieczeństwo środowiskaEstudos na língua polonês
Język francuski stosowany z hiszpańskimEstudos na língua polonês
Język francuski z angielskim – profil tłumaczeniowyEstudos na língua polonês
Kognitywistyka i komunikacjaEstudos na língua polonês
KulturoznawstwoEstudos na língua polonês
Lingwistyka stosowana „Wschód-Zachód”Estudos na língua polonês
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudos na língua polonês
MikrobiologiaEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaEstudos na língua polonês
Prawo i podatki w biznesieEstudos na língua polonês
Studia wschodnieEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
PrawoEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Relações InternacionaisEstudos na língua ingles
Computer ScienceEstudos na língua ingles
English PhilologyEstudos na língua ingles
International Economic RelationsEstudos na língua ingles
AdministraçãoEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
Ciência EconómicaEstudos na língua polonês
CriminologiaEstudos na língua polonês
Ensino CorrecionalEstudos na língua polonês
FilosofiaEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Relações InternacionaisEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo i prawoEstudos na língua polonês
Chemia kryminalistyczna i sądowaEstudos na língua polonês
Doradztwo podatkowe i administracja skarbowaEstudos na língua polonês
Filologia angielskaEstudos na língua polonês
Filologia angielska z elementami translatorykiEstudos na língua polonês
Filologia obca nauczycielskaEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
Filologia polska nauczycielskaEstudos na língua polonês
Filologia rosyjska – przekładoznawstwoEstudos na língua polonês
FizykaEstudos na língua polonês
KulturoznawstwoEstudos na língua polonês
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Ciências Físicas Estudos na língua polonês
Filosofia Estudos na língua polonês
História Estudos na língua polonês
Linguística Estudos na língua polonês
Pedagogia Estudos na língua polonês
Ekonomia i finanse Estudos na língua polonês
Literaturoznawstwo Estudos na língua polonês
Nauki biologiczne Estudos na língua polonês
Nauki chemiczne Estudos na língua polonês
Nauki prawne Estudos na língua polonês
Nauki socjologiczne Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Podyplomowe Studia Genealogiczne Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studia Ochrony i Promocji Dziedzictwa Kulturowego Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Administracji Publicznej Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Animacji czytelnictwa, Informacji Naukowej i Bibliotekarstwa Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Archiwistyki Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Bankowość i rynki finansowe Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo Informacji i Ochrona Danych Osobowych w Sektorze Publicznym Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo narodowe w systemie prawnym Rzeczypospolitej Polskiej Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Biologia Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Celno-Podatkowa i Logistyczna Obsługa Międzynarodowego Obrotu Towarowego Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Chemia Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Doradztwo podatkowe Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Duszpasterstwo i Zarządzanie w Jednostkach Kościelnych Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Egzekucja Administracyjna Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Finansów i rachunkowości przedsiębiorstw Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Fizyki Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Historii Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Informatyka dla nauczycieli Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Komunikacji i Public Relations Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Kształcenie Tłumaczy Przysięgłych Języka Angielskiego Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Logopedyczne Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Matematyki Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Mediatorów Sądowych Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Menedżerskie Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Nauczania języka polskiego jako obcego Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Nauczyciel Przyrody Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Ochrony i Promocji Dziedzictwa kulturowego Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Oligofrenopedagogika Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Pedagogika Resocjalizacyjna Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w Systemie Edukacji Integracyjnej i Wyłączającej Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Prawo w nowoczesnych technologiach informatycznych Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Programowanie w edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem gier strategicznych Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Psychologia w Zarządzaniu Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Rachunkowość i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora publicznego Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Socjoterapia Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Statystyczna Analiza Danych Społeczno-Ekonomicznych Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Terapia i Edukacja Osób ze Spektrum Autyzmu Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Terapia Pedagogiczna Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Wczesne Nauczanie Języka Angielskiego Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka z Niepełnosprawnością Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Wyceny i gospodarki nieruchomościami Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Zamówienia publiczne Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Zarządzanie projektami Unii Europejskiej Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego Estudos na língua polonês
Studia Podyplomowe Zarządzanie zasobami ludzkimi Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Instytut Filozofii
Instytut Informatyki
Instytut Socjologii
Instytut Studiów Kulturowych
Instytut Zarządzania
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomii i Finansów
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki
Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych
Wydział Matematyki
Wydział Nauk o Edukacji
Wydział Prawa
Site da universidade:
uwb.edu.pl

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy