Göteborg, Suécia

Chalmers tekniska högskola

Tipo de universidade: universidades
Status: privado

Contacto:

Chalmers tekniska högskola AB
Institution (eller motsvarande)
Mottagarens namn
412 96 Göteborg
Telefon (växel) 031-772 1000

Doutoramentomais »
Industridoktorand Estudos na língua sueco

Faculdades (nas universidades)mais »
Arkitektur
Bygg- och miljöteknik
Data- och informationsteknik
Energi och miljö
Fundamental fysik
Kemi- och bioteknik
Matematiska vetenskaper
Material- och tillverkningsteknik
Mikroteknologi och nanovetenskap
Produkt- och produktionsutveckling
Rymd- och geovetenskap
Signaler och system
Sjöfart och marin teknik
Teknikens ekonomi och organisation
Teknisk fysik
Tillämpad IT
Tillämpad mekanik
Superkargören William Chalmers (1748-1811) hade skapat en större förmögenhet i Svenska Ostindiska kompaniets handel med bl a Kina, under senare delen av 1700-talet. Influerad av frimurarebrodern Pehr Dubb testamenterade han all sin kvarlåtenskap till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg samt till inrättandet av en industriskola för fattiga barn som lärt sig skriva och läsa. "Chalmersska Slöjdskolan", som invigdes i Göteborg den 5 november 1829, blev upphovet till dagens tekniska högskola.

Emblemet Avancez bildar tillsammans med logotypen, högskolans varumärke. Emblemet har sitt ursprung i donatorn William Chalmers sigill.

Chalmers historia har tecknats vid flera olika tillfällen, främst i samband med jubiléer. I April 1998, 250 år efter William Chalmers födelse, skrevs en kortfattad tillbakablick ända till Chalmersska Slöjdskolans start.
Denna skrift, författad av Jan Hult, ställer utvecklingen på Chalmers i relation till händelser i omvärlden.

Site da universidade:
www.chalmers.se/

Mapa

Privacy Policy