Szczecin, Polónia

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Tipo de universidade: outras escolas superiores
Status: privado

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AdministraçãoEstudos na língua polonêsEducação a distânciaEstudos duais
Administração PúblicaEstudos na língua polonêsEducação a distânciaEstudos duais
Administracja wymiary sprawiedliwościEstudos na língua polonêsEducação a distânciaEstudos duais

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PrawoEstudos na língua polonêsEducação a distância

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AdministraçãoEstudos na língua polonêsEducação a distânciaEstudos duais
Administracja bezpieczeństwa publicznegoEstudos na língua polonêsEducação a distânciaEstudos duais
Administracja samorządowaEstudos na língua polonêsEducação a distânciaEstudos duais

MBAmais »
Master of Business Administration MBA Estudos na língua polonêsEducação a distância
Master of Public Administration Estudos na língua polonêsEducação a distância
Master of Public Business w Ochronie Zdrowia Estudos na língua polonêsEducação a distância

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Administração Pública Estudos na língua polonêsEducação a distância
Direito Administrativo Estudos na língua polonêsEducação a distância
Direito do Trabalho Estudos na língua polonêsEducação a distância
Administracja ochrony środowiska Estudos na língua polonêsEducação a distância
Administracja wymiary sprawiedliwości Estudos na língua polonêsEducação a distância
Administrowanie opieką nad osobami starszymi Estudos na língua polonêsEducação a distância
Aranżacja wnętrz Estudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo i higiena pracy Estudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Estudos na língua polonêsEducação a distância
Cyberbezpieczeństwo Estudos na língua polonêsEducação a distância
HR menedżer Estudos na língua polonêsEducação a distância
Informatyzacja i cyfryzacja administracji publicznej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Inspektor ochrony danych osobowych (IODO) poziom zaawansowany Estudos na língua polonêsEducação a distância
Inspektor ochrony danych osobowych poziom podstawowy Estudos na língua polonêsEducação a distância
Kadry i płace Estudos na língua polonêsEducação a distância
Kreowanie produktu turystycznego Estudos na língua polonêsEducação a distância
Legislacja administracyjno-samorządowa Estudos na língua polonêsEducação a distância
Menadżer turystyki i hotelarstwa Estudos na língua polonêsEducação a distância
Nowoczesne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia Estudos na língua polonêsEducação a distância
Organizacja i Zarządzanie Oświatą Estudos na língua polonêsEducação a distância
Podatki i postępowanie podatkowe Estudos na língua polonêsEducação a distância
Poprawna prosta polszczyzna w administracji publicznej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności Estudos na língua polonêsEducação a distância
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego Estudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia menedżerska Estudos na língua polonêsEducação a distância
Studia podyplomowe dla członków i kandydatów na członków rad nadzorczych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Surdopedagogika oraz terapia niedokształcenia mowy o typie afazji (DLD - studia z praktyką zawodową) Estudos na língua polonêsEducação a distância
Ubezpieczenia społeczne Estudos na língua polonêsEducação a distância
Wycena nieruchomości Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zamówienia Publiczne Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Estudos na língua polonêsEducação a distância
Site da universidade:
wsap.szczecin.pl

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy