Szczecin, Polónia

Wyższa Szkoła Administracji Publicznej w Szczecinie

Tipo de universidade: outras escolas superiores
Status: privado

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Administração PúblicaEstudos na língua polonês
Administracja wymiary sprawiedliwościEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PrawoEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Administracja bezpieczeństwa publicznegoEstudos na língua polonês
Administracja samorządowaEstudos na língua polonês

MBAmais »
Master of Business Administration MBA Estudos na língua polonêsEducação a distância
Master of Public Administration Estudos na língua polonêsEducação a distância
Master of Public Business w Ochronie Zdrowia Estudos na língua polonêsEducação a distância

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Administração Pública Estudos na língua polonêsEducação a distância
Direito Administrativo Estudos na língua polonêsEducação a distância
Direito do Trabalho Estudos na língua polonêsEducação a distância
Administracja ochrony środowiska Estudos na língua polonêsEducação a distância
Administracja wymiary sprawiedliwości Estudos na língua polonêsEducação a distância
Administrowanie opieką nad osobami starszymi Estudos na língua polonêsEducação a distância
Aranżacja wnętrz Estudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo i higiena pracy Estudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Estudos na língua polonêsEducação a distância
Cyberbezpieczeństwo Estudos na língua polonêsEducação a distância
HR menedżer Estudos na língua polonêsEducação a distância
Informatyzacja i cyfryzacja administracji publicznej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Inspektor ochrony danych osobowych (IODO) poziom zaawansowany Estudos na língua polonêsEducação a distância
Inspektor ochrony danych osobowych poziom podstawowy Estudos na língua polonêsEducação a distância
Kadry i płace Estudos na língua polonêsEducação a distância
Kreowanie produktu turystycznego Estudos na língua polonêsEducação a distância
Legislacja administracyjno-samorządowa Estudos na língua polonêsEducação a distância
Menadżer turystyki i hotelarstwa Estudos na língua polonêsEducação a distância
Nowoczesne zarządzanie podmiotami ochrony zdrowia Estudos na língua polonêsEducação a distância
Organizacja i zarządzanie oświatą Estudos na língua polonêsEducação a distância
Poprawna prosta polszczyzna w administracji publicznej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Postępowanie egzekucyjne i windykacja należności Estudos na língua polonêsEducação a distância
Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań jednostek samorządu terytorialnego Estudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia menedżerska Estudos na língua polonêsEducação a distância
Studia rachunkowości i podatki-profil praktyczny Estudos na língua polonêsEducação a distância
Surdopedagogika oraz terapia niedokształcenia mowy o typie afazji (DLD - studia z praktyką zawodową) Estudos na língua polonêsEducação a distância
Ubezpieczenia społeczne Estudos na língua polonêsEducação a distância
Wycena nieruchomości Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zamówienia publiczne Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami Estudos na língua polonêsEducação a distância
Site da universidade:
wsap.szczecin.pl

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy