Banská Bystrica, Eslováquia

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Tipo de universidade: universidades
Status: público

I grau licenciado
Estudos
Ciência PolíticaEstudos na língua eslovaco
MatemáticaEstudos na língua eslovaco
Relações InternacionaisEstudos na língua eslovaco
TurismoEstudos na língua eslovaco
Aplikovaná geológiaEstudos na língua eslovaco
Aplikovaná informatikaEstudos na língua eslovaco
Ekonomika a manažment podnikuEstudos na língua eslovaco
Ekonomika a manažment podniku v anglickom jazykuEstudos na língua eslovaco
Environmentálna chémiaEstudos na língua eslovaco
Environmentálny manažmentEstudos na língua eslovaco
Financie, bankovníctvo a investovanieEstudos na língua eslovaco
Geografia a krajinná ekológiaEstudos na língua eslovaco
PrávoEstudos na língua eslovaco
Regionálny rozvoj a verejná správaEstudos na língua eslovaco
Systémová ekológiaEstudos na língua eslovaco
Verejná ekonomika a službyEstudos na língua eslovaco

I grau engenharia
Estudos
Financie, bankovníctvo a investovanieEstudos na língua ingles
Interkultúrna komunikácia v cestovnom ruchuEstudos na língua ingles
Marketingový manažment podnikuEstudos na língua ingles
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikovEstudos na língua eslovaco
Ekonomika a správa územíEstudos na língua eslovaco
Ekonomika podnikov cestovného ruchuEstudos na língua eslovaco
Ekonomika verejných služiebEstudos na língua eslovaco
Financie, bankovníctvo a investovanieEstudos na língua eslovaco
Marketingový manažment podnikuEstudos na língua eslovaco

II grau mestrado
Estudos
Medzinárodné vzťahyEstudos na língua ingles
Ciência PolíticaEstudos na língua eslovaco
MatemáticaEstudos na língua eslovaco
Relações InternacionaisEstudos na língua eslovaco
Aplikovaná geológiaEstudos na língua eslovaco
Aplikovaná informatikaEstudos na língua eslovaco
Environmentálna chémiaEstudos na língua eslovaco
Environmentálny manažmentEstudos na língua eslovaco
Európske štúdiáEstudos na língua eslovaco
Geografia a krajinná ekológiaEstudos na língua eslovaco
PrávoEstudos na língua eslovaco
Systémová ekológiaEstudos na língua eslovaco

Doutoramentomais »
Matematická analýza Estudos na língua ingles
Pravdepodobnosť a matematická štatistika Estudos na língua ingles
Relações Internacionais Estudos na língua eslovaco
Didaktika technických odborných predmetov Estudos na língua eslovaco
Evolúcia ekosystémov a ich ochrana Estudos na língua eslovaco
Matematická analýza Estudos na língua eslovaco
Pravdepodobnosť a matematická štatistika Estudos na língua eslovaco
Teória politiky Estudos na língua eslovaco
Teória vyučovania matematiky Estudos na língua eslovaco
Site da universidade:
www.umb.sk

Mapa

Privacy Policy