Velenje, Eslovênia

Visoka šola za varstvo okolja

Tipo de universidade: escolas de formação profissional superiores
Status: privado

Contacto:

Trg mladosti 2
3320 Velenje
Tel. +386 3 898 64 10

Estudos de Pós-graduaçãomais »

Poslanstvo Visoke šole za varstvo okolja je v zagotavljanju izobraženega in usposobljenega visokokakovostnega kadra, ki bo sposoben in se znal spopadati z izzivi na področju varovanja okolja in novih ekotehnologij.

Šola je usmerjena v:

  • razvoj stroke, ki je v najširšem smislu predmet njenega poučevanja in raziskovanja
  • dolgoročno zagotavljanje kakovostnih strokovnih kadrov s področja varstva okolja v regiji in širšem okolju· sodelovanje z industrijo, z raziskovalnimi in drugimi okoljevarstvenimi ustanovami
  • negovanje pozitivne identifikacije študentov in zaposlenih s poslanstvom in vizijo visoke šole

Vizija šole je postati kakovostna visokošolska ustanova s področja varstva okolja v regiji, v širšem slovenskem prostoru in na področju jugovzhodne Evrope. Šola sledi visokim izobraževalnim in raziskovalnim standardom pri posredovanju strokovnih znanj s področja varstva okolja in okoljskih tehnologij. Na ta način želi prispevati k trajnostnem upravljanju okolja in njegovih naravnih virov.

Visoka šola bo zastavljene cilje izobraževanja in raziskovalnega dela dosegala s približevanjem mednarodnim standardom v stroki ter z uporabo sodobnih učnih metod, izsledkov raziskav in praktičnim delom.

Site da universidade:
vsvo.velenje.si/

Mapa

Privacy Policy