Slovenj Gradec, Eslovênia

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec

Tipo de universidade: de medicina
Status: privado

Contacto:

Glavni trg 1, p.p 144
2380 Slovenj Gradec
Telefon 02 620 06 45

I grau licenciado
Estudos
Zdravstvena negaEstudos na língua esloveno

Visoka šola za zdravstvene vede Slovenj Gradec je samostojni, zasebni visokošolski zavod, ki sta ga ustanovila Mestna občina Slovenj Gradec in Javni zavod koroško višje in visokošolsko središče (KOVIVIS).

Visoka strokovna šola je bila ustanovljena na Mednarodni dan medicinskih sester, 12. maja 2009. Odlikuje nas odličnost v izobraževanju in raziskovanju na področju zdravstvenih ved. V kratkem obdobju delovanja smo ustanovili Raziskovalni inštitutin ustanovili raziskovalno skupino za področje Zdravstvenih ved, Karierni center, pridobili strandardno ERASMUS listino in sklenili bilateralne pogodbe sodelovanja s tujino ter vzpostavili strokovno knjižnico za področje zdravstvenih ved.

Site da universidade:
www.vszv-sg.si/

Mapa

Privacy Policy