Apresentação da universidade
Łódź, Polónia

Uczelnia Nauk Społecznych

Tipo de universidade: outras escolas superiores
Status: privado

Contacto:

ul. Kamińskiego 21
90-229 ŁÓDŹ
tel. (42) 232 74 99
rekrutacja@uns.lodz.pl

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PedagogiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Doradztwo edukacyjno-zawodoweEstudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja zdrowotna i profilaktyka społecznaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Opieka i wsparcie osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Resocjalizacja i socjoterapiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Terapia pedagogiczna i wczesne wspomaganie rozwojuEstudos na língua polonêsEducação a distância
Trening interpersonalny i mediacjeEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo wewnętrzneEstudos na língua polonêsEducação a distância
Proteção CivilEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo osób i mieniaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Ochrona i obrona narodowaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Przeciwdziałanie zagrożeniom terrorystycznymEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie kryzysowe w administracjiEstudos na língua polonêsEducação a distância

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PedagogiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Doradztwo zawodowe i personalne z elementami coachinguEstudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja inkluzyjna i terapia pedagogicznaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna z wczesnym wspomaganiem rozwojuEstudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja zdrowotna i promocja zdrowiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Gerontologia społeczna i oświatowaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Organizacja i zarządzanie w usługach społecznych i edukacyjnychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodzinąEstudos na língua polonêsEducação a distância
Resocjalizacja i socjoterapiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Trening rozwoju jednostki i grupyEstudos na língua polonêsEducação a distância

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudos na língua polonês
Resocjalizacja i socjoterapiaEstudos na língua polonês
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwojuEstudos na língua polonês

MBAmais »
Executive Master of Business Administration Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Arteterapia Estudos na língua polonês
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Estudos na língua polonês
Coaching i mentoring - Akademia Trenera Estudos na língua polonês
Doradztwo zawodowe Estudos na língua polonês
Edukacja dla bezpieczeństwa Estudos na língua polonês
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Estudos na língua polonês
Gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna Estudos na língua polonês
Integracja sensoryczna Estudos na língua polonês
Interwencja kryzysowa Estudos na língua polonês
Metodyka nauczania języka angielskiego w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej Estudos na língua polonês
Nauczanie drugiego przedmiotu Estudos na língua polonês
Oligofrenopedagogika Estudos na língua polonês
Organizacja i zarządzanie w oświacie Estudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Estudos na língua polonês
Pedagogika specjalna dla nauczycieli Estudos na língua polonês
Pedagogika specjalna dla pedagogów specjalnych Estudos na língua polonês
Przygotowanie do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć Estudos na língua polonês
Przygotowanie pedagogiczne Estudos na língua polonês
Przygotowanie pedagogiczne do nauczania języka obcego Estudos na língua polonês
Resocjalizacja z socjoterapią Estudos na língua polonês
Spektrum autyzmu - diagnoza, edukacja, terapia i rewalidacja Estudos na língua polonês
Studia uzupełniające dla absolwentów kursów kwalifikacyjnych Estudos na língua polonês
Surdopedagogika Estudos na língua polonês
Terapia pedagogiczna Estudos na língua polonês
Tyflopedagogika Estudos na língua polonês
Wczesne wspomaganie rozwoju Estudos na língua polonês

Site da universidade: www.uns.lodz.pl/

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy