Apresentação da universidade
Warsaw, Polónia

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie

Tipo de universidade: de pedagogia
Status: público

Contacto:

ul. Szczęśliwicka 40
02-353 Warszawa
tel. (22) 589 36 00
fax: (22) 658 11 18 / Kancelaria

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PedagogiaEstudos na língua polonês
Animacja kulturowa z edukacją medialnąEstudos na língua polonês
Animacja społeczno-kulturowa z edukacją kulturowąEstudos na língua polonês
Edukacja dorosłych z BHPEstudos na língua polonês
Edukacja medialnaEstudos na língua polonês
Pedagogika informatyki i pedagogika zdolnościEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawczaEstudos na língua polonês
Psychopedagogika kreatywnościEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Praca socjalna na rzecz rodzinyEstudos na língua polonês
Praca socjalna w pomocy społecznejEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
Socjologia komunikacji społecznejEstudos na língua polonês
Socjologia kultury – badania i marketingEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudos na língua polonês
Specjalność artystycznaEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PsicologiaEstudos na língua polonês
Psychologia klinicznaEstudos na língua polonês
Psychologia wspierania rozwoju i kształceniaEstudos na língua polonês
Stosowana psychologia społecznaEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
Ensino CorrecionalEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudos na língua polonês
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuEstudos na língua polonês
LogopediaEstudos na língua polonês
SurdopedagogikaEstudos na língua polonês
Terapia pedagogicznaEstudos na língua polonês
TyflopedagogikaEstudos na língua polonês
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PedagogiaEstudos na língua polonês
Doradztwo zawodowe i personalneEstudos na língua polonês
Edukacja zdalna i grafika komputerowaEstudos na língua polonês
Opieka nad dzieckiem i wsparcie społeczneEstudos na língua polonês
Pedagogika korekcyjnaEstudos na língua polonês
Pedagogika kultury i media cyfroweEstudos na língua polonês
Pedagogika pracy i zarządzania zasobami ludzkimiEstudos na língua polonês
Pedagogika szkolna i zdolnościEstudos na língua polonês
Zarządzanie w oświacieEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
Socjologia mediówEstudos na língua polonês
Socjologia zmiany społecznejEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudos na língua polonês
Specjalność artystycznaEstudos na língua polonês
Interdyscyplinarne studia nad dzieciństwem i prawami dzieckaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmemEstudos na língua polonês
Edukacja integracyjna w włączającaEstudos na língua polonês
LogopediaEstudos na língua polonês
Pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społecznąEstudos na língua polonês
Profilaktyka społeczna z resocjalizacją sądowąEstudos na língua polonês
Rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnościąEstudos na língua polonês
Surdopedagogika z terapią pedagogicznąEstudos na língua polonês
Terapia pedagogicznaEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Pedagogia Estudos na língua polonês
Psicologia Estudos na língua polonês
Nauki socjologiczne Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Arteterapia z elementami terapii pedagogicznej Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzne i międzynarodowe Estudos na língua polonês
Coaching, myślenie projektowe i tutoring w edukacji Estudos na língua polonês
Diagnoza i terapia dziecka z zaburzeniami integracji sensorycznej Estudos na língua polonês
Dwulatki i trzylatki w przedszkolu: wspomaganie ich rozwoju, wychowanie i kształcenie Estudos na língua polonês
Edukacja dla bezpieczeństwa Estudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Estudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Estudos na língua polonês
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej Estudos na língua polonês
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli przedmiotu/zajęć nieposiadających kwalifikacji z zakresu pedagogiki specjalnej Estudos na língua polonês
Edukacja integracyjna i włączająca Estudos na língua polonês
Grafika Komputerowa i Multimedialna Estudos na língua polonês
Logopedia Estudos na língua polonês
Matematycznie uzdolnione dzieci: diagnoza, wspomaganie rozwoju i edukacja Estudos na língua polonês
Mediacja sądowa i pozasądowa Estudos na língua polonês
Metodyka wczesnego nauczania języka obcego Estudos na língua polonês
Pedagogika resocjalizacyjna z elementami neopenologii Estudos na língua polonês
Poradnictwo psychologiczne i interwencja kryzysowa Estudos na língua polonês
Praca z dziećmi sprawiającymi trudności wychowawcze Estudos na língua polonês
Prawo oświatowe w zarządzaniu szkołą i placówką Estudos na língua polonês
Przeciwdziałanie Przemocy w Rodzinie Estudos na língua polonês
Psychologia transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego Estudos na língua polonês
Rehabilitacja wzroku słabowidzących Estudos na língua polonês
Socjoterapia Estudos na língua polonês
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego Estudos na língua polonês
Studia Kwalifikacyjne w zakresie przygotowania pedagogicznego dla psychologów Estudos na língua polonês
Studium coachingu Estudos na língua polonês
Surdopedagogika Estudos na língua polonês
Terapia pedagogiczna Estudos na língua polonês
Usprawnianie Dzieci ze Sprzężoną Niepełnosprawnością Estudos na língua polonês
Wczesna interwencja - pomoc dziecku i rodzinie - w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju, w tym z zaburzeniemi ze spektrum autyzmu oraz opieki nad małym dzieckiem Estudos na língua polonês
Wczesne wspomaganie rozwoju małych dzieci ze złożonymi zaburzeniami oraz wspieranie ich rodzin Estudos na língua polonês
Wsparcie dzieci i młodzieży z trudnościami wychowawczymi i edukacyjnymi Estudos na língua polonês
Wspomaganie rozwoju dzieci (0-5) w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach Estudos na língua polonês
Zaawansowana grafika komputerowa i multimedialna Estudos na língua polonês
Zarządzanie w systemie oświaty Estudos na língua polonês

Site da universidade: www.aps.edu.pl

Mapa

YouTube

« voltar - Universidades
Privacy Policy