Gdańsk, Polónia

Uniwersytet Gdański

Tipo de universidade: universidades
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Criminology and Criminal JusticeEstudos na língua ingles
European Business AdministrationEstudos na língua ingles
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Administracja bezpieczeństwa publicznegoEstudos na língua polonês
Administracja biznesu i finansówEstudos na língua polonês
Administracja gospodarczaEstudos na língua polonês
Administracja organizacji i instytucji międzynarodowychEstudos na língua polonês
Administracja wymiaru sprawiedliwościEstudos na língua polonês
ArqueologiaEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
BiotecnologiaEstudos na língua polonês
Ciência EconómicaEstudos na língua polonês
Biznes elektronicznyEstudos na língua polonês
Ekonomika transportu i logistykaEstudos na língua polonês
Innowacyjność w gospodarceEstudos na língua polonês
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościEstudos na língua polonês
Teoria przedsiębiorstwEstudos na língua polonês
CriminologiaEstudos na língua polonês
EtnologiaEstudos na língua polonês
FilosofiaEstudos na língua polonês
GeografiaEstudos na língua polonês
GeologiaEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąEstudos na língua polonês
Historia w przestrzeni medialnejEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielskaEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
Matematyka nauczycielskaEstudos na língua polonês
Matematyka ogólnaEstudos na língua polonês
OceanografiaEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Ensino CorrecionalEstudos na língua polonês
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaEstudos na língua polonês
Proteção do AmbienteEstudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Analityka i diagnostyka chemicznaEstudos na língua polonês
Chemia biomedycznaEstudos na língua polonês
Chemia kosmetykówEstudos na língua polonês
Chemia żywościEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Asystent senioraEstudos na língua polonês
Asystentura rodzinEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
Antropologia i socjologia kulturyEstudos na língua polonês
Socjologia życia publicznegoEstudos na língua polonês
Akwakultura – biznes i technologiaEstudos na língua polonês
AmerykanistykaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
BioinformatykaEstudos na língua polonês
Biologia medycznaEstudos na língua polonês
NeurobiologiaEstudos na língua polonês
Diagnostyka molekularno-biochemicznaEstudos na língua polonês
Cultural CommunicationEstudos na língua polonês
DyplomacjaEstudos na língua polonês
Dyplomacja publicznaEstudos na língua polonês
Dyplomacja społecznaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Etnofilologia kaszubskaEstudos na língua polonês
Filologia angielskaEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielskaEstudos na língua polonês
Specjalność translatorycznaEstudos na língua polonês
Filologia germańskaEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielskaEstudos na língua polonês
Specjalność translatorycznaEstudos na língua polonês
Filologia klasycznaEstudos na língua polonês
Cywilizacja śródziemnomorskaEstudos na língua polonês
Wiedza o literaturze, książce i teatrzeEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
Specjalność edytorskaEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielskaEstudos na língua polonês
Specjalność publicystyczno-dziennikarskaEstudos na língua polonês
Filologia romańska z drugim językiem romańskimEstudos na língua polonês
Kultura i mediaEstudos na língua polonês
Specjalność translatorycznaEstudos na língua polonês
Filologia rosyjskaEstudos na língua polonês
Nauczanie języka rosyjskiego na specjalistycznych kursach językowychEstudos na língua polonês
Specjalność literacko-kulturowaEstudos na língua polonês
Translatoryka i język biznesuEstudos na língua polonês
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonês
Financial AnalystEstudos na língua ingles
FizykaEstudos na língua polonês
Fizyka medycznaEstudos na língua polonês
Genetyka i biologia eksperymentalnaEstudos na língua polonês
Gospodarka przestrzennaEstudos na língua polonês
Gospodarka wodna i ochrona zasobów wódEstudos na língua polonês
Historia sztukiEstudos na língua polonês
Hydrografia morskaEstudos na língua polonês
IberystykaEstudos na língua polonês
Specjalność międzykulturowaEstudos na língua polonês
Specjalność translatorycznaEstudos na língua polonês
Informatyka i ekonometriaEstudos na língua polonês
Informatyka, profil ogólnoakademickiEstudos na língua polonês
Aplikacje internetowe i bazy danychEstudos na língua polonês
Informatyka ogólnaEstudos na língua polonês
Informatyka, profil praktycznyEstudos na língua polonês
Krajoznawstwo i turystyka historycznaEstudos na língua polonês
KulturoznawstwoEstudos na língua polonês
Animacja kulturyEstudos na língua polonês
Krytyka i popularyzacja kulturyEstudos na língua polonês
Kultura mediów elektronicznych i redakcja stron internetowychEstudos na língua polonês
Lingwistyka stosowanaEstudos na língua polonês
LogopediaEstudos na língua polonês
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudos na língua polonês
International BusinessEstudos na língua ingles
Comércio ExternoEstudos na língua polonês
Biznes międzynarodowyEstudos na língua polonês
Finanse międzynarodowe i bankowośćEstudos na língua polonês
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaEstudos na língua polonês
Międzynarodowy transport i handel morskiEstudos na língua polonês
Projekty w biznesie międzynarodowymEstudos na língua polonês
MISHIH – Międzynarodowe Indywidualne Studia Humanistyczne i SpołeczneEstudos na língua polonês
Modelowanie matematyczne i analiza danychEstudos na língua polonês
Analiza danychEstudos na língua polonês
Eksploracja danych w finansach i ubezpieczeniachEstudos na língua polonês
Matematyka ekonomicznaEstudos na língua polonês
Modelowanie zjawisk fizycznychEstudos na língua polonês
NiemcoznawstwoEstudos na língua polonês
Specjalność biznesowo-turystycznaEstudos na língua polonês
Specjalność historyczno-filologicznaEstudos na língua polonês
Ochrona zasobów przyrodniczychEstudos na língua polonês
Podatki i doradztwo podatkoweEstudos na língua polonês
PolitologiaEstudos na língua polonês
Komunikowanie polityczneEstudos na língua polonês
Międzynarodowe stosunki polityczne i studia regionalneEstudos na língua polonês
Specjalność ustrojowo-samorządowaEstudos na língua polonês
Produkcja form audiowizualnychEstudos na língua polonês
ReligioznawstwoEstudos na língua polonês
RosjoznawstwoEstudos na língua polonês
Specjalność biznesowo-gospodarczaEstudos na língua polonês
Specjalność medioznawczaEstudos na língua polonês
SinologiaEstudos na língua polonês
SkandynawistykaEstudos na língua polonês
SlawistykaEstudos na língua polonês
Studia bałkańskieEstudos na língua polonês
Studia wschodnieEstudos na língua polonês
Język rosyjski z językiem białoruskimEstudos na língua polonês
Język rosyjski z językiem chińskimEstudos na língua polonês
Język rosyjski z językiem japońskimEstudos na língua polonês
Język rosyjski z językiem litewskimEstudos na língua polonês
Język rosyjski z językiem łotewskimEstudos na língua polonês
Język rosyjski z językiem ukraińskimEstudos na língua polonês
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejEstudos na língua polonês
Wiedza o teatrzeEstudos na língua polonês
Zarządzanie instytucjami artystycznymiEstudos na língua polonês
Specjalność menedżerskaEstudos na língua polonês
Specjalność sceniczno-menedżerskaEstudos na língua polonês
Zarządzanie instytucjami służby zdrowiaEstudos na língua polonês

I grau engenharia
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Biznes chemicznyEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PsicologiaEstudos na língua polonês
NeurobiopsychologiaEstudos na língua polonês
Patologie społeczne i psychologia sądowo-penitencjarnaEstudos na língua polonês
Psychologia dzieci i młodzieżyEstudos na língua polonês
Psychologia klinicznaEstudos na língua polonês
Psychologia międzykulturowa i psychologia rodzajuEstudos na língua polonês
Psychologia organizacji, zarządzania i marketinguEstudos na língua polonês
Psychologia pracy i biznesuEstudos na língua polonês
Psychologia rodzinyEstudos na língua polonês
Psychologia sportuEstudos na língua polonês
PsychoseksuologiaEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudos na língua polonês
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuEstudos na língua polonês
Wczesne wspomaganie rozwojuEstudos na língua polonês
PrawoEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
European and International Business LawEstudos na língua ingles
Quantum Information TechnologyEstudos na língua ingles
AdministraçãoEstudos na língua polonês
ArqueologiaEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
BiotecnologiaEstudos na língua polonês
Ciência EconómicaEstudos na língua polonês
Logistics and MobilityEstudos na língua ingles
Diagnozowanie ekonomiczne i funkcjonowanie przedsiębiorstwEstudos na língua polonês
E-commerceEstudos na língua polonês
Ekonomika transportu i logistykaEstudos na língua polonês
Innowacyjność w gospodarceEstudos na língua polonês
Polityka gospodarcza i strategia przedsiębiorczościEstudos na língua polonês
CriminologiaEstudos na língua polonês
EtnologiaEstudos na língua polonês
FilosofiaEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua ingles
HistóriaEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielska – historia i WOSEstudos na língua polonês
Współczesne muzeumEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
Matematyka finansowaEstudos na língua polonês
Matematyka nauczycielskaEstudos na língua polonês
Matematyka teoretycznaEstudos na língua polonês
OceanografiaEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Ensino CorrecionalEstudos na língua polonês
Pedagogika szkolna i opiekuńczo-wychowawczaEstudos na língua polonês
Proteção do AmbienteEstudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Digital ChemistryEstudos na língua ingles
Analityka i diagnostyka chemicznaEstudos na língua polonês
Chemia biomedycznaEstudos na língua polonês
Chemia i technologia środowiskaEstudos na língua polonês
Chemia obliczeniowaEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Asystentura rodzin w pracy socjalnejEstudos na língua polonês
Środowiskowa praca socjalna: animacja, integracja, rozwój społecznościEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
AmerykanistykaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo państwaEstudos na língua polonês
Służby specjalne i graniczneEstudos na língua polonês
Biologia medycznaEstudos na língua polonês
Biznes chemicznyEstudos na língua polonês
Biznes i technologie ekologiczneEstudos na língua polonês
Cultural CommunicationEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Fotografia medialna i reklamowaEstudos na língua polonês
Reklama i public relationsEstudos na língua polonês
Filologia angielskaEstudos na língua polonês
Przetwarzanie języka naturalnegoEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielskaEstudos na língua polonês
Specjalność translatorycznaEstudos na língua polonês
Filologia germańskaEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielskaEstudos na língua polonês
Specjalność translatorycznaEstudos na língua polonês
Filologia klasycznaEstudos na língua polonês
Kształcenie w zakresie językoznawstwaEstudos na língua polonês
Kształcenie w zakresie literaturoznawstwaEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
Media i PREstudos na língua polonês
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudos na língua polonês
Specjalność edytorskaEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielskaEstudos na língua polonês
Filologia romańska i iberystykaEstudos na língua polonês
Filologia rosyjskaEstudos na língua polonês
Język-kultura-mediaEstudos na língua polonês
Przekład-komunikacja-kulturaEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielskaEstudos na língua polonês
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonês
Finance and AccountingEstudos na língua ingles
FizykaEstudos na língua polonês
Fizyka medycznaEstudos na língua polonês
Geografia fizyczna z geoinformacjąEstudos na língua polonês
Geografia społeczno-ekonomiczna z elementami GISEstudos na língua polonês
Gospodarka przestrzennaEstudos na língua polonês
Historia sztukiEstudos na língua polonês
Informatyka i ekonometriaEstudos na língua polonês
Business InformaticsEstudos na língua ingles
Informatyka, profil ogólnoakademickiEstudos na língua polonês
Krajoznawstwo i turystyka historycznaEstudos na língua polonês
KulturoznawstwoEstudos na língua polonês
Kultura audiowizualnaEstudos na língua polonês
Zarządzanie kulturąEstudos na língua polonês
Lingwistyka stosowanaEstudos na língua polonês
LogopediaEstudos na língua polonês
Międzynarodowe stosunki gospodarczeEstudos na língua polonês
International BusinessEstudos na língua ingles
Comércio ExternoEstudos na língua polonês
Comércio InternacionalEstudos na língua polonês
Biznes międzynarodowyEstudos na língua polonês
Finanse międzynarodowe i bankowośćEstudos na língua polonês
Międzynarodowa ekonomia menedżerskaEstudos na língua polonês
Międzynarodowe strategie marketingoweEstudos na língua polonês
Międzynarodowy transport i handel morskiEstudos na língua polonês
Modelowanie matematyczne i analiza danychEstudos na língua polonês
Podatki i doradztwo podatkoweEstudos na língua polonês
PolitologiaEstudos na língua polonês
Europeistyka i przemiany globalne, ustrojowo-samorządoweEstudos na língua polonês
Międzynarodowe stosunki polityczneEstudos na língua polonês
Prawo w administracji i gospodarceEstudos na língua polonês
SkandynawistykaEstudos na língua polonês
SlawistykaEstudos na língua polonês
Telemedycyna i projekty w ochronie zdrowia. Health care technologyEstudos na língua polonês
Ubezpieczenia – studia interdyscyplinarneEstudos na língua polonês
Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnejEstudos na língua polonês
Zarządzanie i komunikacja w sztukach scenicznychEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Arqueologia Estudos na língua polonês
Ciências Físicas Estudos na língua polonês
Ciências Médicas Estudos na língua polonês
Filosofia Estudos na língua polonês
História Estudos na língua polonês
Linguística Estudos na língua polonês
Matemática Estudos na língua polonês
Literaturoznawstwo Estudos na língua polonês
Nauki biologiczne Estudos na língua polonês
Nauki chemiczne Estudos na língua polonês
Nauki o kulturze i religii Estudos na língua polonês
Nauki o sztuce Estudos na língua polonês
Nauki o Ziemi i środowisku Estudos na língua polonês

MBAmais »
Executive MBA Estudos na língua ingles

Estudos de Pós-graduaçãomais »
International Business Estudos na língua ingles
SP Start for Ph.D. in Social Sciences Estudos na língua ingles
Comércio Externo Estudos na língua polonês
Direito Civil Estudos na língua polonês
Direito do Trabalho Estudos na língua polonês
História Estudos na língua polonês
Analiza danych - big data Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe Estudos na língua polonês
Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem Estudos na língua polonês
Design w przestrzeni społecznej (międzyuczelniane) Estudos na língua polonês
Diagnostyka psychologiczna Estudos na língua polonês
Dyplomacja współczesna Estudos na língua polonês
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu dla nauczycieli Estudos na língua polonês
Edukacja integracyjna i włączająca osób z niepełnosprawnością Estudos na língua polonês
Emisja i higiena głosu Estudos na língua polonês
Event manager Estudos na língua polonês
Finanse w małych i średnich przedsiębiorstwach Estudos na língua polonês
Gedanistyka Estudos na língua polonês
GIS - System Informacji Geograficznej Estudos na língua polonês
Historia sztuki Estudos na língua polonês
Italianistyka Estudos na língua polonês
Komercjalizacja nieruchomości Estudos na língua polonês
Legislacja administracyjna Estudos na língua polonês
Logistyka dla nauczycieli Estudos na língua polonês
Logopedia Estudos na língua polonês
Logopedia medialna Estudos na língua polonês
Lokalne struktury władzy - kształtowanie elit samorządowych Estudos na língua polonês
Marketing międzynarodowy Estudos na língua polonês
Mediacje sądowe i interwencja kryzysowa Estudos na língua polonês
Menedżer w instytucjach kultury Estudos na língua polonês
Metodologia badań w naukach prawnych Estudos na língua polonês
Międzywydziałowe studia podyplomowe edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju: morska energetyka wiatrowa Estudos na língua polonês
Międzywydziałowe studia podyplomowe przygotowujące do uzyskania naukowego doktora w dyscyplinie "ekonomia i finanse" oraz "nauki o zarządzaniu i jakości" Estudos na língua polonês
MPS przygotowujące do uzyskania stopnia naukowego doktora w dyscyplinach "Ekonomia i finanse" oraz "Nauki o zarządzaniu i jakości" Estudos na língua polonês
Nauczanie języka kaszubskiego Estudos na língua polonês
Nauczanie języka polskiego jako obcego Estudos na língua polonês
Neurologopedia Estudos na língua polonês
Ochrona danych osobowych Estudos na língua polonês
Ochrona dziedzictwa kulturowego regionu Morza Bałtyckiego Estudos na língua polonês
Organizacja i zarządzanie w transporcie kolejowym Estudos na língua polonês
Podatki i prawo podatkowe Estudos na língua polonês
Podstawy informatyki Estudos na língua polonês
Podyplomowe studia menedżerskie Estudos na língua polonês
Podyplomowe studia przygotowujące do doktoratu z ekonomii Estudos na língua polonês
Postępowanie administracyjne Estudos na língua polonês
Pozyskiwanie, realizacja i rozliczanie projektów europejskich Estudos na língua polonês
Prawa własności intelektualnej i prawa nowych technologii Estudos na língua polonês
Prawo dla mediatorów Estudos na língua polonês
Prawo medyczne Estudos na língua polonês
Prawo rynku finansowego Unii Europejskiej Estudos na língua polonês
Prawo spółek Estudos na língua polonês
Programowanie biznesowych aplikacji internetowych i mobilnych Estudos na língua polonês
Psychologia edukacji Estudos na língua polonês
Psychologia kliniczna Estudos na língua polonês
Psychologia przywództwa w organizacjach Estudos na língua polonês
Psychologia sportu Estudos na língua polonês
Psychologia transportu Estudos na língua polonês
Psychotraumatologia Estudos na língua polonês
Rachunkowość ACCA Estudos na língua polonês
Rachunkowość ACCA - poziom profesjonalny Estudos na língua polonês
Rachunkowość i podatki Estudos na língua polonês
Resocjalizacja i wczesna interwencja społeczna Estudos na língua polonês
Ryzyko w finansach i ubezpieczeniach - z programowaniem i analizą danych Estudos na língua polonês
Skandynawistyka Estudos na língua polonês
Socjoterapia i praca z grupą Estudos na língua polonês
Stosowana analiza zachowania: terapia spektrum zaburzeń autystycznych Estudos na língua polonês
Studia podyplomowe menedżerskie dla kadry kierowniczej jednostek wymiaru sprawiedliwości Estudos na língua polonês
Studia podyplomowe pedagogiczne Estudos na língua polonês
Studia podyplomowe polonistyczne - nauczanie języka polskiego Estudos na língua polonês
Studia podyplomowe uzupełniające terapii logopedycznej Estudos na língua polonês
Surdologopedia Estudos na língua polonês
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży z całościowymi zaburzeniami rozwoju Estudos na língua polonês
Terapia i edukacja dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się Estudos na língua polonês
Tłumaczenia ustne Estudos na língua polonês
Translatoryka - przekład literacki Estudos na língua polonês
Translatoryka - przekład literatury popularnej Estudos na língua polonês
Translatoryka - przekład medyczny Estudos na língua polonês
Translatoryka - przekład specjalistyczny Estudos na língua polonês
Transport i logistyka Estudos na língua polonês
Ubezpieczenia społeczne Estudos na língua polonês
Warunki prawne prowadzenia działalności gospodarczej Estudos na língua polonês
Wczesne wspomaganie oraz edukacja i terapia dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju Estudos na língua polonês
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka dla pedagogów specjalnych Estudos na língua polonês
Wiedza o Oriencie Estudos na língua polonês
Wsparcie logistyczne działalności gospodarczej Estudos na língua polonês
Współczesne metody analityki z elementami diagnostyki molekularnej Estudos na língua polonês
Wycena nieruchomości Estudos na língua polonês
Zaawansowana rachunkowość finansowa, zarządcza i podatkowa Estudos na língua polonês
Zamówienia publiczne Estudos na língua polonês
Zarządzanie jednostkami administracji publicznej Estudos na língua polonês
Zarządzanie kapitałem ludzkim Estudos na língua polonês
Zarządzanie nieruchomościami i projektami deweloperskimi (we współpracy z Euro Styl (Grupa Dom Development) oraz JLL) Estudos na língua polonês
Zarządzanie oświatą z prawem oświatowym Estudos na língua polonês
Zarządzanie podmiotami lotniczymi Estudos na língua polonês
Zarządzanie procesami w biznesie Estudos na língua polonês
Zarządzanie projektami Estudos na língua polonês
Zarządzanie projektami IT Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
Wydział Biologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filologiczny
Wydział Historyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Oceanografii i Geografii
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Zarządzania
Site da universidade:
ug.edu.pl

Mapa


« voltar - Universidades
Privacy Policy