Apresentação da universidade
Lublin, Polónia

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Tipo de universidade: universidades
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
BiologiaEstudos na língua ingles
Medical MiologyEstudos na língua ingles
Relações InternacionaisEstudos na língua ingles
Global EconomyEstudos na língua ingles
Regional Studies – Central-East EuropeEstudos na língua ingles
Regional Studies Asia and PacificEstudos na língua ingles
Business AnalyticsEstudos na língua ingles
Tourism and ManagementEstudos na língua ingles
ArqueologiaEstudos na língua polonês
Archeologia Polski i powszechnaEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
BioquímicaEstudos na língua polonês
BioanalitykaEstudos na língua polonês
Biologia eksperymentalnaEstudos na língua polonês
Biologia medycznaEstudos na língua polonês
MikrobiologiaEstudos na língua polonês
BiotecnologiaEstudos na língua polonês
Ciência cognitivaEstudos na língua polonês
Ciência EconómicaEstudos na língua polonês
Biznes międzynarodowyEstudos na língua polonês
Przedsiębiorstwo w gospodarce regionalnejEstudos na língua polonês
CriminologiaEstudos na língua polonês
FilosofiaEstudos na língua polonês
Doradztwo i komunikacja w biznesieEstudos na língua polonês
Filozofia teoretycznaEstudos na língua polonês
Kultury azjatyckieEstudos na língua polonês
GeografiaEstudos na língua polonês
Geografia stosowanaEstudos na língua polonês
Monitoring i gospodarowanie zasobami środowiskaEstudos na língua polonês
Organizacja przestrzeni społeczno-gospodarczejEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
E-przedsiębiorczośćEstudos na língua polonês
Menedżer produktuEstudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimiEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
Zarządzanie dziedzictwem kulturowym i komercjalizacja wiedzy historycznejEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
BiomatematykaEstudos na língua polonês
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaEstudos na língua polonês
Matematyka obliczeniowaEstudos na língua polonês
Matematyka teoretycznaEstudos na língua polonês
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)Estudos na língua polonês
Specjalność informatycznaEstudos na língua polonês
Statystyczna analiza danychEstudos na língua polonês
Zastosowanie matematykiEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z doradztwem edukacyjno-zawodowym (specjalność nauczycielska)Estudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną (specjalność nauczycielska)Estudos na língua polonês
Pedagogika resocjalizacyjna (specjalność nauczycielska)Estudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Analityka chemicznaEstudos na língua polonês
Chemia kryminalistycznaEstudos na língua polonês
Chemia podstawowa i stosowanaEstudos na língua polonês
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówEstudos na língua polonês
Chemia w renowacji rzeźbiarskiej i architektonicznejEstudos na língua polonês
Relações InternacionaisEstudos na língua polonês
Integração EuropeiaEstudos na língua polonês
Segurança InternacionalEstudos na língua polonês
Stosunki międzynarodowe w Europie WschodniejEstudos na língua polonês
Studia regionu PacyfikuEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Edukacja międzykulturowaEstudos na língua polonês
Wsparcie rodziny i senioraEstudos na língua polonês
Sociedade da InformaçãoEstudos na língua polonês
E-przedsiębiorczośćEstudos na língua polonês
Elektroniczna administracjaEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
Analityka gospodarczaEstudos na língua polonês
AnglistykaEstudos na língua polonês
Animacja kulturyEstudos na língua polonês
MultimedialnaEstudos na língua polonês
ScenicznaEstudos na língua polonês
Architektura informacjiEstudos na língua polonês
Architektura systemów informacyjnychEstudos na língua polonês
Publikowanie cyfrowe i siecioweEstudos na língua polonês
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiEstudos na língua polonês
Archiwistyka historycznaEstudos na língua polonês
Informatyka biurowa i archiwalnaEstudos na língua polonês
Zarządzanie dokumentacją współczesnąEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem międzynarodowymEstudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznymEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Marketing politycznyEstudos na língua polonês
MedialnaEstudos na língua polonês
E-edytorstwo i techniki redakcyjneEstudos na língua polonês
E-edytorstwo w nowych mediachEstudos na língua polonês
WydawnictwoEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudos na língua polonês
PinturaEstudos na língua polonês
FotografiaEstudos na língua polonês
GrafikaEstudos na língua polonês
IntermediaEstudos na língua polonês
Rzeźba i formy przestrzenneEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
EuropeistykaEstudos na língua polonês
Zarządzanie kulturą i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Zarządzanie zdrowiem i profilaktyka społecznaEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
Redaktorsko-medialnaEstudos na língua polonês
Studium teatralneEstudos na língua polonês
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonês
Bankowość i rynki finansoweEstudos na língua polonês
Finansowanie i opodatkowanie przedsiębiorstwEstudos na língua polonês
Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucjiEstudos na língua polonês
Specjalista bankowyEstudos na língua polonês
FizykaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo jądrowe i ochrona radiologicznaEstudos na língua polonês
Biofizyka molekularna i medycznaEstudos na língua polonês
Fizyka doświadczalnaEstudos na língua polonês
Fizyka teoretyczna i astrofizykaEstudos na língua polonês
GermanistykaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
Specjalistyczny język niemieckiEstudos na língua polonês
HispanistykaEstudos na língua polonês
Języka hiszpański w przekładzie i komunikacji zawodowejEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
Jazz i muzyka estradowaEstudos na língua polonês
Kreatywność społecznaEstudos na língua polonês
KulturoznawstwoEstudos na língua polonês
Antropologia i socjologia kulturyEstudos na língua polonês
JudaistykaEstudos na língua polonês
Krytyka i animacja sztukiEstudos na língua polonês
MedialnaEstudos na língua polonês
Teatrologia i filmoznawstwoEstudos na língua polonês
Lingwistyka stosowanaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
TranslatorycznaEstudos na língua polonês
LogistykaEstudos na língua polonês
Logistyka międzynarodowaEstudos na língua polonês
Zarządzanie przedsiębiorstwem logistycznymEstudos na língua polonês
Logopedia z audiologiąEstudos na língua polonês
Matematyka w finansachEstudos na língua polonês
Matematyka ubezpieczeniowaEstudos na língua polonês
Metody statystyczne w finansachEstudos na língua polonês
Nauczanie matematyki i informatykiEstudos na língua polonês
PolitologiaEstudos na língua polonês
Administração PúblicaEstudos na língua polonês
Doradztwo polityczne i medialneEstudos na língua polonês
Polsko-niemieckie studia kulturowe i translatorskieEstudos na língua polonês
Portugalistyka: studia portugalsko-brazylijskieEstudos na língua polonês
Prawno-administracyjnyEstudos na língua polonês
Prawno-biznesowyEstudos na língua polonês
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoEstudos na língua polonês
Produkcja medialnaEstudos na língua polonês
MultimédiaEstudos na língua polonês
Organizacja produkcji medialnejEstudos na língua polonês
Public Relations i zarządzanie informacjąEstudos na língua polonês
Zarządzanie mediami społecznościowymEstudos na língua polonês
Zarządzanie wizerunkiem,Estudos na língua polonês
RomanistykaEstudos na língua polonês
Język francuski w biznesieEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
TłumaczeniowaEstudos na língua polonês
RusycystykaEstudos na língua polonês
Język rosyjski w biznesieEstudos na língua polonês
Język rosyjski z językiem angielskim w obsłudze ruchu granicznegoEstudos na língua polonês
Technologie cyfrowe w animacji kulturyEstudos na língua polonês
Turystyka historycznaEstudos na língua polonês
Turystyka i rekreacjaEstudos na língua polonês
Indústria HoteleiraEstudos na língua polonês
Organizacja i obsługa ruchu turystycznegoEstudos na língua polonês
Rekreacja ruchowa i zdrowotnaEstudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami turystycznymiEstudos na língua polonês
UkrainistykaEstudos na língua polonês
Język ukraiński w biznesieEstudos na língua polonês
Języka ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznejEstudos na língua polonês
Zarządzanie w politykach publicznychEstudos na língua polonês
Política de SaúdeEstudos na língua polonês
Política EconómicaEstudos na língua polonês
Política RegionalEstudos na língua polonês
Migracje i polityka migracyjna UEEstudos na língua polonês
Polityka kulturalna i edukacyjnaEstudos na língua polonês

I grau engenharia
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Fizyka technicznaEstudos na língua polonês
Fizyka komputerowaEstudos na língua polonês
Fizyka medycznaEstudos na língua polonês
Nowoczesne materiały i techniki pomiaroweEstudos na língua polonês
GeoinformatykaEstudos na língua polonês
Gospodarka przestrzennaEstudos na língua polonês
Ordenamento do TerritórioEstudos na língua polonês
Zarządzanie przestrzeniąEstudos na língua polonês
Inżynieria nowoczesnych materiałówEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PinturaEstudos na língua polonês
Malarstwo użytkoweEstudos na língua polonês
Sztuka obrazuEstudos na língua polonês
PsicologiaEstudos na língua polonês
Psychologia kliniczna i neuropsychologiaEstudos na língua polonês
Psychologia rodzinyEstudos na língua polonês
Psychologia społecznaEstudos na língua polonês
Psychologia wspomagania rozwoju i edukacjiEstudos na língua polonês
GrafikaEstudos na língua polonês
Grafika projektowaEstudos na língua polonês
Grafika warsztatowaEstudos na língua polonês
Sztuka mediów cyfrowychEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
PrawoEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
QuímicaEstudos na língua ingles
Materials ChemistryEstudos na língua ingles
Relações InternacionaisEstudos na língua ingles
Economic DiplomacyEstudos na língua ingles
International Place BrandingEstudos na língua ingles
International Relations in East – Central EuropeEstudos na língua ingles
Education and TherapyEstudos na língua ingles
Occupational TherapyEstudos na língua ingles
Rahabilitation of People with DisabilitiesEstudos na língua ingles
Special Education Needs SupportEstudos na língua ingles
Graphic ArtsEstudos na língua ingles
Intercultural Communication in Education and the WorkplaceEstudos na língua ingles
Administração PúblicaEstudos na língua polonês
ArqueologiaEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
BioquímicaEstudos na língua polonês
BioanalitykaEstudos na língua polonês
Biologia eksperymentalnaEstudos na língua polonês
MikrobiologiaEstudos na língua polonês
BiotecnologiaEstudos na língua polonês
Biotechnologia medycznaEstudos na língua polonês
Biotechnologia ogólnaEstudos na língua polonês
Ciência cognitivaEstudos na língua polonês
Ciência EconómicaEstudos na língua polonês
Ekonomia międzynarodowaEstudos na língua polonês
Gospodarka samorządowaEstudos na língua polonês
Polityka społeczna a rozwój i zabezpieczenie ludnościEstudos na língua polonês
Systemy ekonomiczneEstudos na língua polonês
Ubezpieczenia społeczne i gospodarczeEstudos na língua polonês
CriminologiaEstudos na língua polonês
Kadra kierownicza organów ochrony prawaEstudos na língua polonês
KuratorEstudos na língua polonês
Pracownik socjalny przygotowany do zapewnienia pomocy ofierze przestępstwaEstudos na língua polonês
FilosofiaEstudos na língua polonês
GeografiaEstudos na língua polonês
Klimatologia i gospodarka wodnaEstudos na língua polonês
Wizualizacja kartograficzna i projektowanie mapEstudos na língua polonês
Zarządzanie rozwojem gospodarczymEstudos na língua polonês
Zarządzanie środowiskiemEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
Menedżersko-prawnaEstudos na língua polonês
Systemy informacyjne w administracji i biznesieEstudos na língua polonês
Zarządzanie kapitałem społecznymEstudos na língua polonês
Zarządzanie marką i wizerunkiem firmyEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
Dziedzictwo historyczne regionuEstudos na língua polonês
Historia stosowanaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonês
Deweloperska (programistyczna)Estudos na língua polonês
Inżynieria danychEstudos na língua polonês
Testowanie/analizy/wdrożenia oprogramowaniaEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
BiomatematykaEstudos na língua polonês
Matematyka finansowa i ubezpieczeniowaEstudos na língua polonês
Matematyka teoretycznaEstudos na língua polonês
Matematyka z informatyką (specjalność nauczycielska)Estudos na língua polonês
Specjalność informatycznaEstudos na língua polonês
Statystyczna analiza danychEstudos na língua polonês
Zastosowanie matematykiEstudos na língua polonês
Zastosowanie matematyki w fizyceEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Doradztwo zawodowe i personalneEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną (specjalizacja nauczycielska)Estudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Analityka chemicznaEstudos na língua polonês
Chemia kryminalistycznaEstudos na língua polonês
Chemia materiałowaEstudos na língua polonês
Chemia podstawowa i stosowanaEstudos na língua polonês
Chemia środków bioaktywnych i kosmetykówEstudos na língua polonês
Technologie fotoniczne i światłowodoweEstudos na língua polonês
Relações InternacionaisEstudos na língua polonês
Dyplomacja ekonomicznaEstudos na língua polonês
Międzynarodowy marketing terytorialnyEstudos na língua polonês
Pozaeuropejskie studia regionalneEstudos na língua polonês
Projekty międzynarodoweEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
Sociedade da InformaçãoEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
Analityka gospodarczaEstudos na língua polonês
Anglistyka z uprawnieniami nauczycielskimiEstudos na língua polonês
Animacja kulturyEstudos na língua polonês
Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymiEstudos na língua polonês
Archiwistyka historycznaEstudos na língua polonês
Informatyka biurowaEstudos na língua polonês
Zarządzanie dokumentacją współczesnąEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo w komunikacji międzynarodowejEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzne RPEstudos na língua polonês
CyberbezpieczeństwoEstudos na língua polonês
Zarządzanie w sytuacjach kryzysowychEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Relações PúblicasEstudos na língua polonês
Digital MediaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo on-lineEstudos na língua polonês
RedaktorskaEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudos na língua polonês
ArteterapiaEstudos na língua polonês
Rzeźba i formy przestrzenneEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudos na língua polonês
Muzyka sakralnaEstudos na língua polonês
MuzykoterapiaEstudos na língua polonês
Prowadzenie zespołówEstudos na língua polonês
EuropeistykaEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
MedioznawczaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
Teatrologiczno-filmoznawczaEstudos na língua polonês
WydawniczaEstudos na língua polonês
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonês
Audyt i rachunkowość zarządczaEstudos na língua polonês
Certyfikowany menedżer bankowyEstudos na língua polonês
Doradca finansowyEstudos na língua polonês
Inwestycje kapitałoweEstudos na língua polonês
Menedżer finansowyEstudos na língua polonês
Podatki i finanse publiczneEstudos na língua polonês
Fizyka technicznaEstudos na língua polonês
GeoinformatykaEstudos na língua polonês
GermanistykaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
Specjalistyczny język niemieckiEstudos na língua polonês
Gospodarka przestrzennaEstudos na língua polonês
Economia RegionalEstudos na língua polonês
Urbanistyka i polityka przestrzennaEstudos na língua polonês
GrafikaEstudos na língua polonês
Grafika projektowaEstudos na língua polonês
Grafika warsztatowaEstudos na língua polonês
HispanistykaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
TłumaczeniowaEstudos na língua polonês
Informatologia stosowanaEstudos na língua polonês
Bibliologiczne zasoby dziedzictwa kulturowego w dobie cyfrowejEstudos na língua polonês
Cyfrowe zasoby informacjiEstudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami informacyjnymi w instytucji publicznejEstudos na língua polonês
Inżynieria nowoczesnych materiałówEstudos na língua polonês
KulturoznawstwoEstudos na língua polonês
Antropologia i etnologiaEstudos na língua polonês
Media i kultura popularnaEstudos na língua polonês
Wielokulturowość w Polsce – tradycja i współczesnośćEstudos na língua polonês
Zarządzanie w kulturzeEstudos na língua polonês
Lingwistyka stosowanaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
TranslatorycznaEstudos na língua polonês
LogistykaEstudos na língua polonês
Koordynator procesów logistycznychEstudos na língua polonês
Logopedia z audiologiąEstudos na língua polonês
Logopedia klinicznaEstudos na língua polonês
SurdologopediaEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją dzieci o specjalnych potrzebachEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z edukacją w systemie Marii MontessoriEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z autyzmem i z trudnościami w uczeniu się ( specjalność nauczycielska)Estudos na língua polonês
Resocjalizacja z socjoterapią (specjalność nauczycielska)Estudos na língua polonês
Specjalna terapia pedagogiczna z terapią procesów integracji sensorycznej (specjalność nauczycielska)Estudos na língua polonês
PolitologiaEstudos na língua polonês
Administração PúblicaEstudos na língua polonês
Segurança PúblicaEstudos na língua polonês
PortugalistykaEstudos na língua polonês
Prawno-administracyjnyEstudos na língua polonês
Administracja skarbowa i gospodarczaEstudos na língua polonês
Administracja w procesach globalizacjiEstudos na língua polonês
Służba cywilnaEstudos na língua polonês
Prawno-menedżerskiEstudos na língua polonês
BiznesowaEstudos na língua polonês
MenedżerskaEstudos na língua polonês
Prawo bezpieczeństwa wewnętrznegoEstudos na língua polonês
Prawo międzynarodowe i prawo Unii EuropejskiejEstudos na língua polonês
Direito InternacionalEstudos na língua polonês
Prawo Unii EuropejskiejEstudos na língua polonês
Produkcja medialnaEstudos na língua polonês
Produkcja w branży gierEstudos na língua polonês
Produkcja wydarzenia multimedialnegoEstudos na língua polonês
Realizacja filmowo-telewizyjnaEstudos na língua polonês
RomanistykaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
TłumaczeniowaEstudos na língua polonês
RusycystykaEstudos na língua polonês
TłumaczeniowaEstudos na língua polonês
Technologie cyfrowe w animacji kulturyEstudos na língua polonês
Turystyka i rekreacjaEstudos na língua polonês
Planowanie i zarządzanie w turystyce i rekreacjiEstudos na língua polonês
Turystyka dzieci i młodzieżyEstudos na língua polonês
Turystyka zdrowotnaEstudos na língua polonês
UkrainistykaEstudos na língua polonês
TłumaczeniowaEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Ciências Físicas Estudos na língua polonês
Filosofia Estudos na língua polonês
História Estudos na língua polonês
Linguística Estudos na língua polonês
Matemática Estudos na língua polonês
Pedagogia Estudos na língua polonês
Psicologia Estudos na língua polonês
Ekonomia i finanse Estudos na língua polonês
Literaturoznawstwo Estudos na língua polonês
Nauki biologiczne Estudos na língua polonês
Nauki chemiczne Estudos na língua polonês
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Estudos na língua polonês
Nauki o kulturze i religii Estudos na língua polonês
Nauki o polityce i administracji Estudos na língua polonês
Nauki o zarządzaniu i jakości Estudos na língua polonês
Nauki o Ziemi i środowisku Estudos na língua polonês
Nauki prawne Estudos na língua polonês
Nauki socjologiczne Estudos na língua polonês
Sztuki muzyczne Estudos na língua polonês
Sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Administração Estudos na língua polonês
Administração Pública Estudos na língua polonês
Contabilidade Estudos na língua polonês
Matemática Estudos na língua polonês
Pintura Estudos na língua polonês
Administrowanie sieciami komputerowymi Estudos na língua polonês
Analiza danych Estudos na língua polonês
Architektura książki - projektowanie i edycja Estudos na língua polonês
Archiwistyka Estudos na língua polonês
Arteterapia z elementami psychologii twórczości Estudos na língua polonês
Chemia praktyczna Estudos na língua polonês
Coaching i mentoring Estudos na língua polonês
Compliance w zarządzaniu organizacją Estudos na língua polonês
Diagnoza i terapia neuropsychologiczna Estudos na língua polonês
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Estudos na língua polonês
Diagnoza, edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmu (dla nauczycieli niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Estudos na língua polonês
Diagnoza,terapia i edukacja osób z autyzmem Estudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Estudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Estudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób mających przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej) Estudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (dla osób niemających przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej) Estudos na língua polonês
Edukacja muzealna Estudos na língua polonês
Europejski Certyfikat Bankowca EFCB Estudos na língua polonês
Filozofia i etyka Estudos na língua polonês
Fizyka Estudos na língua polonês
Grafika komputerowa i dtp Estudos na língua polonês
Grafika wydawnicza Estudos na língua polonês
Historia i wiedza o społeczeństwie Estudos na língua polonês
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo - grupa C Estudos na língua polonês
Innowacyjne zarządzanie produkcją Estudos na língua polonês
Języki skandynawskie dla rynku pracy Estudos na língua polonês
Kompetencje wychowawcze Estudos na língua polonês
Logopedia Estudos na língua polonês
Marketing internetowy i brokering informacji Estudos na língua polonês
Mediacja szkolna i sądowa Estudos na língua polonês
Monitoring i zarządzanie środowiskiem Estudos na língua polonês
Muzealnictwo Estudos na língua polonês
Muzykoterapia Estudos na língua polonês
Nauczanie biologii Estudos na língua polonês
Nauczanie chemii Estudos na língua polonês
Nauczanie geografii Estudos na língua polonês
Nauczanie języka polskiego jako obcego Estudos na língua polonês
Neurologopedia Estudos na língua polonês
Nowe technologie dla kultury i administracji Estudos na língua polonês
Nowoczesne techniki badawcze Estudos na língua polonês
Obywatel i przedsiębiorstwo na rynku wewnętrznym Unii Europejskiej Estudos na língua polonês
Ochrona danych osobowych Estudos na língua polonês
Ochrona własności intelektualnej w dziedzinie nauki i kultury Estudos na língua polonês
Pedagogiczne studia kwalifikacyjne Estudos na língua polonês
Pedagogika Marii Montessori Estudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza z terapią pedagogiczną Estudos na língua polonês
Pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią osób nieprzystosowanych społecznie Estudos na língua polonês
Pedagogika specjalna Estudos na língua polonês
Podyplomowe studia humanistyczne dla cudzoziemców Estudos na língua polonês
Podyplomowe Studium Legislacji Estudos na língua polonês
Prawne instrumenty ochrony środowiska Estudos na língua polonês
Prawo dla tłumaczy przysięgłych i specjalistycznych Estudos na língua polonês
Prawo gospodarcze i handlowe studia podyplomowe Estudos na língua polonês
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Estudos na língua polonês
Profesjonalny Event Manager Estudos na língua polonês
Programowanie i bazy danych Estudos na língua polonês
Programowanie i informatyka w szkole Estudos na língua polonês
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela Estudos na língua polonês
Przygotowanie pedagogiczne do zawodu nauczyciela psychologa Estudos na língua polonês
Psychologia sądowa Estudos na língua polonês
Psychologia sportu dla psychologów Estudos na língua polonês
Psychologia sportu dla trenerów i nauczycieli wychowania fizycznego Estudos na língua polonês
Public relations and media marketing Estudos na língua polonês
Radioekologia Estudos na língua polonês
Surdologopedia Estudos na língua polonês
Systemy informacji geograficznej w praktyce Estudos na língua polonês
Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne (Jęz. Angielski, Niemiecki, Francuski, Rosyjski) Estudos na língua polonês
Tłumaczenie ustne (język angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, hiszpański, portugalski) Estudos na língua polonês
Tworzenie kolekcji cyfrowych Estudos na língua polonês
Ubezpieczenia i pośrednictwo finansowe Estudos na língua polonês
Wychowanie fizyczne z elementami edukacji zdrowotnej Estudos na língua polonês
Zamówienia publiczne Estudos na língua polonês
Zarządzanie Transportem-Spedycją-Logistyką Estudos na língua polonês
Administracja samorządowa w państwach Unii Europejskiej - studia w języku ukraińskim Estudos na língua ucraniano

Faculdades (nas universidades)mais »
Wydział Artystyczny
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Ekonomiczny
Wydział Filozofii i Socjologii
Wydział Humanistyczny
Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
Wydział Pedagogiki i Psychologii
Wydział Politologii i Dziennikarstwa
Wydział Prawa i Administracji

Centros não-residentes
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie - Wydział Zamiejscowy w PuławachPuławy
Maria Curie-Skłodowska University (UMCS) in Lublin is the biggest publicly-funded university east of the Vistula river. As an institution with deep roots in the region, it has been fulfilling its culture- and opinion-forming role and significantly contributing to the creation of knowledge-based economy for nearly 70 years. Up to this date, our Alma Mater has produced over 210,000 graduates. Currently, we are educating over 24,000 undergraduate, graduate, post-graduate and doctoral students.
Site da universidade: www.umcs.pl

Mapa

YouTube

« voltar - Universidades
Privacy Policy