Olsztyn, Polónia

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Tipo de universidade: universidades
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AdministraçãoEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
Applied BiologyEstudos na língua ingles
Biologia stosowanaEstudos na língua polonês
Nauczanie biologiiEstudos na língua polonês
Ciência EconómicaEstudos na língua polonês
CriminologiaEstudos na língua polonês
FilosofiaEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
Matematyka stosowana i analiza danychEstudos na língua polonês
Nauczanie matematyki i informatykiEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Doradztwo zawodowe i personalneEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczaEstudos na língua polonês
Pedagogika szkolna z animacją kulturalnąEstudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Analityka i diagnostyka chemicznaEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
Analityka i zarządzanie publiczneEstudos na língua polonês
Analiza i kreowanie trendówEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzneEstudos na língua polonês
DietetykaEstudos na língua polonês
Doradztwo podatkoweEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Dokumentalistyka medialnaEstudos na língua polonês
Nowe mediaEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudos na língua polonês
Filologia angielskaEstudos na língua polonês
Filologia angielska w zakresie nauczania językaEstudos na língua polonês
Filologia germańskaEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
Nauczanie języka polskiegoEstudos na língua polonês
Wiedza o kulturzeEstudos na língua polonês
Filologia rosyjskaEstudos na língua polonês
Lingwistyka w biznesieEstudos na língua polonês
LogopediaEstudos na língua polonês
MikrobiologiaEstudos na língua polonês
Nauki o rodzinieEstudos na língua polonês
Coaching i tutoring rodzinnyEstudos na língua polonês
Mediacje rodzinneEstudos na língua polonês
PielęgniarstwoEstudos na língua polonês
Politologia i stosunki międzynarodoweEstudos na língua polonês
PołożnictwoEstudos na língua polonês
Produkcja muzyczna i realizacja dźwiękuEstudos na língua polonês
Ratownictwo medyczneEstudos na língua polonês
Turystyka i rekreacjaEstudos na língua polonês
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiEstudos na língua polonês

I grau engenharia
Estudos
tempo integral
tempo parcial
BiotecnologiaEstudos na língua polonês
Indústria da Construção CivilEstudos na língua polonês
Indústria EnergéticaEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonês
Informatyka ogólnaEstudos na língua polonês
Inżynieria systemów informatycznychEstudos na língua polonês
Proteção do AmbienteEstudos na língua polonês
Kształtowanie środowiskaEstudos na língua polonês
Setor AgrícolaEstudos na língua polonês
Produção AgrícolaEstudos na língua polonês
AgrobiznesEstudos na língua polonês
SilviculturaEstudos na língua polonês
Economia FlorestalEstudos na língua polonês
ZootecniaEstudos na língua polonês
Chów i hodowla zwierząt amatorskichEstudos na língua polonês
Hodowla i użytkowanie zwierzątEstudos na língua polonês
Hodowla koni i jeździectwoEstudos na língua polonês
Profilaktyka zootechniczna i rehabilitacja koniEstudos na língua polonês
Architektura krajobrazuEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo i certyfikacja żywnościEstudos na língua polonês
Gastronomia – sztuka kulinarnaEstudos na língua polonês
Geodezja i kartografiaEstudos na língua polonês
Geodezja i geomatykaEstudos na língua polonês
Geodezja i szacowanie nieruchomościEstudos na língua polonês
GeoinformatykaEstudos na língua polonês
Zdalne systemy pomiaroweEstudos na língua polonês
Gospodarka przestrzennaEstudos na língua polonês
Doradztwo na rynku nieruchomościEstudos na língua polonês
Planowanie i inżynieria przestrzennaEstudos na língua polonês
Ichtiologia i akwakulturaEstudos na língua polonês
Inżynieria środowiskaEstudos na língua polonês
Environmental EngineeringEstudos na língua ingles
Inżynieria komunalnaEstudos na língua polonês
Inżynieria w logistyceEstudos na língua polonês
Mechanika i budowa maszynEstudos na língua polonês
MechatronikaEstudos na língua polonês
Technologia żywności i żywienie człowiekaEstudos na língua polonês
Dairy TechnologyEstudos na língua ingles
Segurança dos AlimentosEstudos na língua polonês
Technologia mięsaEstudos na língua polonês
Technologia mleczarskaEstudos na língua polonês
Technologia produktów roślinnychEstudos na língua polonês
Żywienie człowiekaEstudos na língua polonês
Zarządzanie i inżynieria produkcjiEstudos na língua polonês
Zarządzanie innowacjamiEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
MedicinaEstudos na língua ingles
Medicina VeterináriaEstudos na língua polonês
PsicologiaEstudos na língua polonês
Psychologia kliniczna i zdrowiaEstudos na língua polonês
Psychologia wychowawcza i szkolnaEstudos na língua polonês
TeologiaEstudos na língua polonês
Formacja kapłańskaEstudos na língua polonês
Muzyka sakralnaEstudos na língua polonês
Nauczanie religiiEstudos na língua polonês
FizjoterapiaEstudos na língua polonês
Kierunek lekarskiEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
Ensino CorrecionalEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudos na língua polonês
Edukacja i terapia osób ze spektrum autyzmuEstudos na língua polonês
PrawoEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Administracja skarbowaEstudos na língua polonês
Kryminalistyka i nauki pokrewne w postępowaniu karnymEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
Biologia molekularnaEstudos na língua polonês
Ekspertyzy przyrodniczeEstudos na língua polonês
Nauczanie biologiiEstudos na língua polonês
BiotecnologiaEstudos na língua polonês
Biotechnologia farmaceutycznaEstudos na língua polonês
Biotechnologia molekularnaEstudos na língua polonês
Biotechnologia przemysłowaEstudos na língua polonês
Ciência EconómicaEstudos na língua polonês
E-handel i usługiEstudos na língua polonês
Ekonomia menedżerska i doradztwo biznesoweEstudos na língua polonês
Finanse, bankowość i ubezpieczeniaEstudos na língua polonês
CriminologiaEstudos na língua polonês
FilosofiaEstudos na língua polonês
GestãoEstudos na língua polonês
Gestão do MaterialEstudos na língua ingles
LogistykaEstudos na língua polonês
Marketing i zarządzanie produktemEstudos na língua polonês
Rachunkowość i zarządzanie finansamiEstudos na língua polonês
Zarządzanie inwestycjami i nieruchomościamiEstudos na língua polonês
Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwemEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją współczesnąEstudos na língua polonês
Nauczanie historii i wiedzy o społeczeństwieEstudos na língua polonês
Indústria da Construção CivilEstudos na língua polonês
Budowle i konstrukcje inżynierskieEstudos na língua polonês
Budownictwo energooszczędneEstudos na língua polonês
Inżynieria drogowaEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonês
Data Science in PracticeEstudos na língua ingles
Data Science w praktyceEstudos na língua polonês
Projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowychEstudos na língua polonês
Techniki multimedialneEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
Modelowanie matematyczne i analiza danychEstudos na língua polonês
Nauczanie matematyki i informatykiEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Animacja społeczna z projektowaniem edukacyjnymEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńcza z socjoterapiąEstudos na língua polonês
Terapia pedagogiczna i wspomaganie rozwoju dziecka zdolnegoEstudos na língua polonês
Proteção do AmbienteEstudos na língua polonês
Ochrona i kształtowanie środowiskaEstudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Chemia stosowana – nowe materiały i procesyEstudos na língua polonês
Setor AgrícolaEstudos na língua polonês
Proteção da FloraEstudos na língua polonês
Zarządzanie produkcjąEstudos na língua polonês
SilviculturaEstudos na língua polonês
Nowe trendy w leśnictwieEstudos na língua polonês
ZootecniaEstudos na língua polonês
Biotechnologia w hodowli zwierzątEstudos na língua polonês
Hodowla i użytkowanie zwierzątEstudos na língua polonês
Kształtowanie jakości produktów zwierzęcychEstudos na língua polonês
Produkcja mieszanek paszowych i doradztwo żywienioweEstudos na língua polonês
Analityka i zarządzanie publiczneEstudos na língua polonês
Analiza i kreowanie trendówEstudos na língua polonês
Architektura krajobrazuEstudos na língua polonês
Kształtowanie i ochrona krajobrazuEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo regionalne i lokalneEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo w stosunkach międzynarodowychEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzneEstudos na língua polonês
DietetykaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo radiowo-telewizyjneEstudos na língua polonês
Komunikacja wizerunkowaEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznychEstudos na língua polonês
Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznejEstudos na língua polonês
Edukacja muzyczna szkolnaEstudos na língua polonês
Muzyka estradowaEstudos na língua polonês
Filologia angielskaEstudos na língua polonês
Filologia angielska w zakresie nauczania językaEstudos na língua polonês
Filologia germańskaEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
Edytorstwo tekstówEstudos na língua polonês
Nauczanie języka polskiegoEstudos na língua polonês
Filologia rosyjskaEstudos na língua polonês
Gastronomia – sztuka kulinarnaEstudos na língua polonês
Geodezja i kartografiaEstudos na língua polonês
Geodesy and GeoinformaticsEstudos na língua ingles
Geodezja i technologie informatyczneEstudos na língua polonês
Geodezja inżynieryjnaEstudos na língua polonês
Technologie satelitarne w geomatyceEstudos na língua polonês
Gospodarka przestrzennaEstudos na língua polonês
Gospodarowanie przestrzenią i nieruchomościamiEstudos na língua polonês
Zarządzenie przestrzeniąEstudos na língua polonês
Interdyscyplinarne studia strategiczneEstudos na língua polonês
Inżynieria precyzyjna w produkcji rolni-spożywczejEstudos na língua polonês
Inżynieria środowiskaEstudos na língua polonês
BiotecnologiaEstudos na língua ingles
Environmental BiotechnologyEstudos na língua ingles
Process Engineering and Environmental ProtectionEstudos na língua ingles
Inżynieria sanitarna i wodnaEstudos na língua polonês
Lingwistyka w biznesieEstudos na língua polonês
LogopediaEstudos na língua polonês
Mechanika i budowa maszynEstudos na língua polonês
Eksploatacja i diagnostyka pojazdów i maszynEstudos na língua polonês
Inżynierskie zastosowanie komputerów w budowie maszynEstudos na língua polonês
MechatronikaEstudos na língua polonês
MikrobiologiaEstudos na língua polonês
Nauki o rodzinieEstudos na língua polonês
Diagnostyka konfliktów i reintegracja rodzinyEstudos na língua polonês
Mediacje rodzinneEstudos na língua polonês
Odnawialne źródła energiiEstudos na língua polonês
PielęgniarstwoEstudos na língua polonês
Politologia i stosunki międzynarodoweEstudos na língua polonês
Technologia żywności i żywienie człowiekaEstudos na língua polonês
Food EngineeringEstudos na língua ingles
Tecnologia AlimentarEstudos na língua polonês
Inżynieria przetwórstwa żywnościEstudos na língua polonês
Żywienie człowiekaEstudos na língua polonês
TowaroznawstwoEstudos na língua polonês
Zarządzanie procesami w produkcji i usługachEstudos na língua polonês
Turystyka i rekreacjaEstudos na língua polonês
Zwierzęta w rekreacji, edukacji i terapiiEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Ciências Médicas Estudos na língua polonês
História Estudos na língua polonês
Linguística Estudos na língua polonês
Medicina Veterinária Estudos na língua polonês
Pedagogia Estudos na língua polonês
Ekonomia i finanse Estudos na língua polonês
Inżynieria lądowa i transport Estudos na língua polonês
Inżynieria mechaniczna Estudos na língua polonês
Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka Estudos na língua polonês
Nauki biologiczne Estudos na língua polonês
Nauki prawne Estudos na língua polonês
Nauki teologiczne Estudos na língua polonês
Rolnictwo i ogrodnictwo Estudos na língua polonês
Technologia żywności i żywienia Estudos na língua polonês
Zootechnika i rybactwo Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Administração Pública Estudos na língua polonês
Agricultura Biológica Estudos na língua polonês
Contabilidade Estudos na língua polonês
Direito à Segurança Social Estudos na língua polonêsEducação a distância
Direito do Trabalho Estudos na língua polonês
Matemática Estudos na língua polonês
Administracja i zarządzanie w administracji Estudos na língua polonês
Audyt i kontrola wewnętrzna (PATRONAT INSTYTUTU AUDYTORÓW WEWNĘTRZNYCH IIA POLSKA) Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo i higiena pracy Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo i higiena pracy z elementami ergonomii Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzne i narodowe Estudos na língua polonês
Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa Estudos na língua polonêsEducação a distância
Coaching menedżerski Estudos na língua polonês
Creating e-learning content and conducting classes using distance learning methods and techniques Estudos na língua polonês
Data science w praktyce Estudos na língua polonêsEducação a distância
Data science w Python Estudos na língua polonêsEducação a distância
Diagnostyka i terapia psychopedagogiczna Estudos na língua polonês
Doradztwo zawodowe i personalne Estudos na língua polonês
Doskonalenie specjalistyczne z teologii Estudos na língua polonês
Edukacja informatyczna dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej (studia doskonalące) Estudos na língua polonês
Ekonomia – rachunkowość budżetowa Estudos na língua polonês
Ekonomika gospodarstwa rolnego Estudos na língua polonês
Eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych o napięciu do 15 kV Estudos na língua polonês
Gleboznawcza klasyfikacja gruntów i kartografia gleb Estudos na língua polonês
Gospodarka nieruchomościami i podstawy geodezji Estudos na língua polonês
Hagiologia kulturowa Estudos na língua polonês
Hortiterapia Estudos na língua polonês
Ichtiologia i akwakultura Estudos na língua polonês
Informatyka (studia doskonalące) Estudos na língua polonês
Informatyka dla nauczycieli Estudos na língua polonês
Integrowana produkcja i ochrona roślin Estudos na língua polonês
Menedżer jakości i bezpieczeństwa żywności Estudos na língua polonês
Metodyka i metodologia pracy socjalnej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Obrona terytorialna w systemie bezpieczeństwa publicznego Estudos na língua polonês
Ochrona danych osobowych i bezpieczeństwa informacji w jednostkach sektora publicznego Estudos na língua polonês
Odnawialne źródła energii Estudos na língua polonês
Pedagogika szkolna (studia kwalifikacyjne) Estudos na língua polonês
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Estudos na língua polonês
Prawo zamówień publicznych Estudos na língua polonês
Produkcja pasz przemysłowych i doradztwo żywieniowe Estudos na língua polonês
Produkcja rolnicza i ogrodnicza Estudos na língua polonês
Rolnictwo dla absolwentów kierunków nierolniczych - uwarunkowania i organizacja agrobiznesu Estudos na língua polonês
Socjoterapia Estudos na língua polonês
Trenerstwo, coaching oraz rozwój osobisty Estudos na língua polonês
Tworzenie materiałów e-learningowych oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Estudos na língua polonês
Urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni Estudos na língua polonês
Wycena nieruchomości Estudos na língua polonês
Zaawansowane metody analizy danych i data mining w biznesie Estudos na língua polonês
Zaawansowane metody analizy i eksploracji danych Estudos na língua polonês
Zaawansowane technologie informatyczne Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zamówienia publiczne i podatki pośrednie Estudos na língua polonês
Zarządzanie i marketing w oświacie Estudos na língua polonês
Zarządzanie logistyką Estudos na língua polonês
Zarządzanie produkcją w przemyśle mleczarskim Estudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimi Estudos na língua polonês
Zwalczanie wybranych kategorii przestępstw w Polsce Estudos na língua polonês
Żywienie człowieka i dietetyka Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Szkoła Zdrowia Publicznego
Wydział Bioinżynierii Zwierząt
Wydział Biologii i Biotechnologii
Wydział Geoinżynierii
Wydział Humanistyczny
Wydział Lekarski
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Wydział Nauk Ekonomicznych
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Nauk Technicznych
Wydział Nauki o Żywności
Wydział Prawa i Administracji
Wydział Rolnictwa i Leśnictwa
Wydział Sztuki
Wydział Teologii

Centros não-residentes
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie - Filia w EłkuEłk

Site da universidade:
www.uwm.edu.pl

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy