Wrocław, Polónia

Uniwersytet Wrocławski

Tipo de universidade: universidades
Status: público

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
BiotecnologiaEstudos na língua ingles
QuímicaEstudos na língua ingles
Business and AdministrationEstudos na língua ingles
BusinessEstudos na língua ingles
FinanceEstudos na língua ingles
GovernanceEstudos na língua ingles
Criminal JusticeEstudos na língua ingles
European CulturesEstudos na língua ingles
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Comunidade TerritorialEstudos na língua polonês
Administracja europejskaEstudos na língua polonês
Administracja sektora publicznegoEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzneEstudos na língua polonês
ArqueologiaEstudos na língua polonês
AstronomiaEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
Biologia człowiekaEstudos na língua polonês
Biologia eksperymentalnaEstudos na língua polonês
Biologia środowiskaEstudos na língua polonês
MikrobiologiaEstudos na língua polonês
NauczycielskaEstudos na língua polonês
BiotecnologiaEstudos na língua polonês
Ciência EconómicaEstudos na língua polonês
Direito FiscalEstudos na língua polonês
Economia InternacionalEstudos na língua polonês
Ekonomia innowacjiEstudos na língua polonês
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonês
Prawo w biznesieEstudos na língua polonês
CriminologiaEstudos na língua polonês
FilosofiaEstudos na língua polonês
GeografiaEstudos na língua polonês
GeologiaEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
AmerykanistykaEstudos na língua polonês
ArchiwistykaEstudos na língua polonês
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąEstudos na língua polonês
DokumentalistykaEstudos na língua polonês
Dokumentalistyka konserwatorskaEstudos na língua polonês
RegionalistykaEstudos na língua polonês
Regionalistyka i kształtowanie społeczności lokalnejEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielska z historiąEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielska z wosEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
Analiza danychEstudos na língua polonês
Matematyka aktuarialno-finansowaEstudos na língua polonês
Matematyka nauczycielskaEstudos na língua polonês
Matematyka stosowanaEstudos na língua polonês
Matematyka teoretycznaEstudos na língua polonês
Matematyka w ekonomiiEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Edukacja dorosłych i marketing społecznyEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńcza z terapiąEstudos na língua polonês
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaEstudos na língua polonês
ResocjalizacjaEstudos na língua polonês
Proteção do AmbienteEstudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Analityka chemicznaEstudos na língua polonês
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiEstudos na língua polonês
Chemia ogólnaEstudos na língua polonês
Relações InternacionaisEstudos na língua polonês
Global StudiesEstudos na língua ingles
Gospodarka i biznes międzynarodowyEstudos na língua polonês
Służby zagraniczneEstudos na língua polonês
Studia europejskieEstudos na língua polonês
Studia niemieckieEstudos na língua polonês
Studia wschodnieEstudos na língua polonês
Zarządzanie komunikacją w stosunkach międzynarodowychEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
Komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Socjologia bezpieczeństwa i porządku publicznegoEstudos na língua polonês
Socjologia edukacji i badań rynku edukacyjnegoEstudos na língua polonês
Społeczności lokalneEstudos na língua polonês
TurismoEstudos na língua polonês
AnglistykaEstudos na língua polonês
Język angielski w komunikacji profesjonalnejEstudos na língua polonês
Tłumaczenia pisemneEstudos na língua polonês
Tłumaczenia ustneEstudos na língua polonês
TłumaczeniowaEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonês
Biologia człowiekaEstudos na língua polonês
Chemia i toksykologia sądowaEstudos na língua polonês
Chemia medycznaEstudos na língua polonês
Dyplomacja europejskaEstudos na língua polonês
Dziedzictwo kultury materialnejEstudos na língua polonês
Gospodarowanie dziedzictwem kultury materialnejEstudos na língua polonês
Turystyka historycznaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo audiowizualneEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo muzyczneEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo prasowe i onlineEstudos na língua polonês
Twórcze pisanie (creative writing): film – teatr – telewizjaEstudos na língua polonês
Etnologia i antropologia kulturowaEstudos na língua polonês
EuropeistykaEstudos na língua polonês
Kadry i europejskiej przestrzeni publicznejEstudos na língua polonês
Kadry w europejskiej przestrzeni publicznejEstudos na língua polonês
Przedsiębiorczość i europejski rynek pracyEstudos na língua polonês
Zarządzanie rozwojem lokalnym i regionalnymEstudos na língua polonês
Filologia chorwacka z językiem serbskimEstudos na língua polonês
Filologia czeskaEstudos na língua polonês
Filologia francuskaEstudos na língua polonês
Filologia germańskaEstudos na língua polonês
Językoznawstwo germanistyczneEstudos na língua polonês
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaEstudos na língua polonês
Literaturoznawstwo germanistyczneEstudos na língua polonês
Filologia hiszpańskaEstudos na língua polonês
Filologia indyjskaEstudos na língua polonês
HindiEstudos na língua polonês
SanskrytEstudos na língua polonês
Filologia klasycznaEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
EdytorstwoEstudos na língua polonês
FilmoznawstwoEstudos na língua polonês
KomunikologiaEstudos na língua polonês
Krytyka literacka i artystycznaEstudos na língua polonês
Lider i animator społecznyEstudos na língua polonês
LogopediaEstudos na língua polonês
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudos na língua polonês
Nauczycielska (język polski i historia)Estudos na língua polonês
Nauczycielska (język polski)Estudos na língua polonês
Nauczycielska (tylko jako kontynuacja z i stopnia studiów)Estudos na língua polonês
Retoryka stosowanaEstudos na língua polonês
TeatrologiaEstudos na língua polonês
Filologia rosyjskaEstudos na língua polonês
Filologia ukraińskaEstudos na língua polonês
Filologia ukraińska z językiem angielskimEstudos na língua polonês
UkrainistykaEstudos na língua polonês
FizykaEstudos na língua polonês
EkonofizykaEstudos na língua polonês
Fizyka doświadczalnaEstudos na língua polonês
Fizyka komputerowaEstudos na língua polonês
Fizyka teoretycznaEstudos na língua polonês
Genetyka i biologia eksperymentalnaEstudos na língua polonês
Gospodarka przestrzennaEstudos na língua polonês
Historia sztukiEstudos na língua polonês
Indywidualne studia informatyczno-matematyczneEstudos na língua polonês
Indywidualne studia międzyobszaroweEstudos na língua polonês
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoEstudos na língua polonês
Specjalizacja nauczycielskaEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielskaEstudos na língua polonês
ItalianistykaEstudos na língua polonês
JudaistykaEstudos na língua polonês
Komunikacja wizerunkowaEstudos na língua polonês
Relações PúblicasEstudos na língua polonês
BrandingEstudos na língua polonês
Communication Design (projektowanie komunikacji)Estudos na língua polonês
KoreanistykaEstudos na língua polonês
Kultura i praktyka tekstu: twórcze pisanie i edytorstwoEstudos na língua polonês
KulturoznawstwoEstudos na língua polonês
Ekologie kulturyEstudos na língua polonês
Kultura filmowaEstudos na língua polonês
Studia miejskie i globalneEstudos na língua polonês
MikrobiologiaEstudos na língua polonês
MilitarioznawstwoEstudos na língua polonês
Animacja odtwórstwa historycznegoEstudos na língua polonês
Popularyzacja wiedzy o militariachEstudos na língua polonês
MuzykologiaEstudos na língua polonês
NiderlandystykaEstudos na língua polonês
Język, kultura i literatura niderlandzka w kontekście środkowoeuropejskim (DCC)Estudos na língua polonês
PolitologiaEstudos na língua polonês
Comparative PoliticsEstudos na língua ingles
Europe in the WorldEstudos na língua ingles
Global SecurityEstudos na língua ingles
Media and PoliticsEstudos na língua ingles
Administração PúblicaEstudos na língua polonês
Marketing politycznyEstudos na língua polonês
Media w polityceEstudos na língua polonês
Przywództwo polityczneEstudos na língua polonês
Służby graniczneEstudos na língua polonês
Służby zagraniczneEstudos na língua polonês
Publikowanie cyfrowe i siecioweEstudos na língua polonês
SinologiaEstudos na língua polonês
Socjologia ekonomicznaEstudos na língua polonês
Socjologia grup dyspozycyjnychEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach militarnychEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo w dyspozycyjnych systemach paramilitarnychEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo w systemach logistycznychEstudos na língua polonês
Studia śródziemnomorskieEstudos na língua polonês
Specjalność arabskaEstudos na língua polonês
Specjalność biblijnaEstudos na língua polonês
Specjalność greckaEstudos na língua polonês
Specjalność italskaEstudos na língua polonês
Specjalność łacińskaEstudos na língua polonês
Specjalność nowogreckaEstudos na língua polonês
Specjalność nowołacińskaEstudos na língua polonês
Zarządzanie migracjamiEstudos na língua polonês
Polityka rozwojowa i pomoc humanitarnaEstudos na língua polonês
Polityka zagraniczna i bezpieczeństwoEstudos na língua polonês
Sztuka komunikacjiEstudos na língua polonês
Wymiary bezpieczeństwa europejskiegoEstudos na língua polonês
Zarządzanie projektami społecznymiEstudos na língua polonês

I grau engenharia
Estudos
tempo integral
tempo parcial
InformáticaEstudos na língua polonês
Informatyka stosowana i systemy pomiaroweEstudos na língua polonês
Inżynieria geologicznaEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PsicologiaEstudos na língua polonês
Psychologia biznesu i organizacjiEstudos na língua polonês
Psychologia kliniczna i wychowawcza dzieci i młodzieżyEstudos na língua polonês
Psychologia kliniczna i zdrowia człowieka dorosłegoEstudos na língua polonês
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonês
Pedagogika specjalnaEstudos na língua polonês
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualnąEstudos na língua polonês
PrawoEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
Administration in International OrganizationsEstudos na língua ingles
Data ScienceEstudos na língua ingles
Global communicationEstudos na língua ingles
Media and/for DevelopmentEstudos na língua ingles
Public DiplomacyEstudos na língua ingles
Public Relations and Corporate CommunicationEstudos na língua ingles
LL.M. International and European LawEstudos na língua ingles
International Business LawEstudos na língua ingles
Modern Human Rights LawEstudos na língua ingles
Medical BiotechnologyEstudos na língua ingles
Public HistoryEstudos na língua ingles
AdministraçãoEstudos na língua polonês
Administracja bezpieczeństwa wewnętrznegoEstudos na língua polonês
Administracja penitencjarna i służba kuratorskaEstudos na língua polonês
Administracja usług publicznychEstudos na língua polonês
Doradztwo podatkowe i podatkiEstudos na língua polonês
Gospodarka mieniem publicznymEstudos na língua polonês
ArqueologiaEstudos na língua polonês
Archeologia powszechnaEstudos na língua polonês
Archeologia w przestrzeni publicznejEstudos na língua polonês
AstronomiaEstudos na língua polonês
BiologiaEstudos na língua polonês
Biologia człowiekaEstudos na língua polonês
Biologia eksperymentalna i mikrobiologiaEstudos na língua polonês
Ekologia i różnorodność biologicznaEstudos na língua polonês
BiotecnologiaEstudos na língua polonês
BioinformatykaEstudos na língua polonês
Biologia molekularnaEstudos na língua polonês
Biotechnologia medycznaEstudos na língua polonês
Biotechnologia peptydów i białekEstudos na língua polonês
Mikrobiologia molekularnaEstudos na língua polonês
Ciência EconómicaEstudos na língua polonês
Master Managerial EconomicsEstudos na língua ingles
Economia InternacionalEstudos na língua polonês
Doradztwo podatkoweEstudos na língua polonês
Ekonomia i społeczeństwoEstudos na língua polonês
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonês
Prawo w biznesieEstudos na língua polonês
FilosofiaEstudos na língua polonês
Studia nad religiami i dialogiem międzykulturowymEstudos na língua polonês
GeografiaEstudos na língua polonês
Tourism and HospitalityEstudos na língua ingles
Analizy lokalne i regionalneEstudos na língua polonês
GeoekologiaEstudos na língua polonês
Geoinformatyka i kartografiaEstudos na língua polonês
Ochrona klimatu i zarządzanie jakością powietrzaEstudos na língua polonês
GeologiaEstudos na língua polonês
Applied GeoscienceEstudos na língua ingles
HidrogeologiaEstudos na língua polonês
Geochemia środowiska i gospodarka odpadamiEstudos na língua polonês
Geologia poszukiwawczaEstudos na língua polonês
Petrologia i mineralogia stosowanaEstudos na língua polonês
HistóriaEstudos na língua polonês
AmerykanistykaEstudos na língua polonês
ArchiwistykaEstudos na língua polonês
Archiwistyka i zarządzanie dokumentacjąEstudos na língua polonês
DokumentalistykaEstudos na língua polonês
Dokumentalistyka konserwatorskaEstudos na língua polonês
RegionalistykaEstudos na língua polonês
Regionalistyka i kształtowanie przestrzeni lokalnejEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielska z historiąEstudos na língua polonês
Specjalność nauczycielska z wosEstudos na língua polonês
InformáticaEstudos na língua polonês
Inteligentne przetwarzanie danychEstudos na língua polonês
MatemáticaEstudos na língua polonês
Analiza danychEstudos na língua polonês
Matematyka aktuarialno-finansowaEstudos na língua polonês
Matematyka nauczycielskaEstudos na língua polonês
Matematyka stosowanaEstudos na língua polonês
Matematyka teoretycznaEstudos na língua polonês
Matematyka w ekonomiiEstudos na língua polonês
PedagogiaEstudos na língua polonês
Animacja społeczno-kulturalnaEstudos na língua polonês
Edukacja dorosłych i marketing społecznyEstudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńcza z terapiąEstudos na língua polonês
Poradnictwo i pomoc psychopedagogicznaEstudos na língua polonês
Poradnictwo rodzinneEstudos na língua polonês
Poradnictwo zawodowe i coaching karieryEstudos na língua polonês
ResocjalizacjaEstudos na língua polonês
Terapia pedagogicznaEstudos na língua polonês
Wczesne wspomaganie rozwoju dzieckaEstudos na língua polonês
Proteção do AmbienteEstudos na língua polonês
Analityka środowiskaEstudos na língua polonês
Ocena oddziaływania na środowiskoEstudos na língua polonês
QuímicaEstudos na língua polonês
Advanced Synthesis In ChemistryEstudos na língua ingles
Analityka instrumentalnaEstudos na língua polonês
Chemia – studia międzynarodoweEstudos na língua polonês e inglesEstudos na língua polonês e ingles
Chemia fizycznaEstudos na língua polonês
Chemia materiałów dla nowoczesnych technologiiEstudos na língua polonês
Chemia nieorganiczna i katalizaEstudos na língua polonês
Chemia organicznaEstudos na língua polonês
Relações InternacionaisEstudos na língua polonês
Global StudiesEstudos na língua ingles
Dyplomacja publiczna i mediaEstudos na língua polonês
Gospodarka i biznes międzynarodowyEstudos na língua polonês
Studia niemieckieEstudos na língua polonês
Studia regionalne i rozwojoweEstudos na língua polonês
Studia wschodnieEstudos na língua polonês
Współczesne służby dyplomatyczneEstudos na língua polonês
Segurança InternacionalEstudos na língua polonês
Serviço socialEstudos na língua polonês
SociologiaEstudos na língua polonês
Intercultural MediationEstudos na língua ingles
Estudo de MercadoEstudos na língua polonês
Edukacja dla bezpieczeństwa wobec zagrożeń społecznychEstudos na língua polonês
Socjologia przestrzeniEstudos na língua polonês
Socjologia sztukiEstudos na língua polonês
Socjologia techniki i ekologiiEstudos na língua polonês
TurismoEstudos na língua polonês
AnglistykaEstudos na língua polonês
Empirical and Theoretical LinguisticsEstudos na língua ingles
Antropologia literatury, teatru i filmuEstudos na língua polonês
Chemia i toksykologia sądowaEstudos na língua polonês
Chemia medycznaEstudos na língua polonês
Dyplomacja europejskaEstudos na língua polonês
Política ExternaEstudos na língua polonês
Segurança InternacionalEstudos na língua polonês
Dyplomacja lokalna i regionalnaEstudos na língua polonês
Kultura polityczna i mediaEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo i komunikacja społecznaEstudos na língua polonês
Journalism and social communicationEstudos na língua ingles
Dziennikarstwo audiowizualneEstudos na língua polonês
Dziennikarstwo specjalistyczneEstudos na língua polonês
Fotografia i filmEstudos na língua polonês
Media relationsEstudos na língua polonês
Etnologia i antropologia kulturowaEstudos na língua polonês
EuropeistykaEstudos na língua polonês
EU Regional PolicyEstudos na língua ingles
Bezpieczeństwo wewnętrzne UEEstudos na língua polonês
Europejski samorząd terytorialnyEstudos na língua polonês
Governance w ueEstudos na língua polonês
UE w stosunkach międzynarodowychEstudos na língua polonês
Filologia chorwacka z językiem serbskimEstudos na língua polonês
Filologia czeskaEstudos na língua polonês
Filologia francuskaEstudos na língua polonês
Filolog francuski w świecie cyfrowymEstudos na língua polonês
Specjalność translatorskaEstudos na língua polonês
Filologia germańskaEstudos na língua polonês
Język niemiecki w komunikacji specjalistycznejEstudos na língua polonês
Języki i kultury SkandynawiiEstudos na língua polonês
Językoznawstwo germanistyczneEstudos na língua polonês
Kultura krajów niemieckojęzycznych i ŚląskaEstudos na língua polonês
Literaturoznawstwo germanistyczneEstudos na língua polonês
Specjalność językoznawcza z elementami komunikacji w biznesieEstudos na língua polonês
TranslatorykaEstudos na língua polonês
Filologia hiszpańskaEstudos na língua polonês
Filolog hiszpański w świecie cyfrowymEstudos na língua polonês
Specjalność translatorskaEstudos na língua polonês
Filologia indyjskaEstudos na língua polonês
Filologia klasycznaEstudos na língua polonês
Filologia polskaEstudos na língua polonês
EdytorstwoEstudos na língua polonês
EdytorstwoEstudos na língua polonês
FilmoznawstwoEstudos na língua polonês
Krytyka literacka i artystycznaEstudos na língua polonês
Lider i animator społecznyEstudos na língua polonês
Nauczanie języka polskiego jako obcegoEstudos na língua polonês
Nauczycielska (język polski i historia)Estudos na língua polonês
Nauczycielska (język polski)Estudos na língua polonês
Filologia rosyjskaEstudos na língua polonês
Filologia ukraińskaEstudos na língua polonês
Filologia ukraińska z językiem angielskimEstudos na língua polonês
UkrainistykaEstudos na língua polonês
FizykaEstudos na língua polonês
Master’s Study of Theoretical PhysicsEstudos na língua ingles
Fizyka doświadczalnaEstudos na língua polonês
Fizyka komputerowaEstudos na língua polonês
Fizyka teoretycznaEstudos na língua polonês
Specjalizacja nauczycielskaEstudos na língua polonês
Genetyka i biologia eksperymentalnaEstudos na língua polonês
Gospodarka przestrzennaEstudos na língua polonês
Historia cywilizacji śródziemnomorskichEstudos na língua polonês
Historia sztukiEstudos na língua polonês
Historia w przestrzeni publicznejEstudos na língua polonês
Archiwistyka cyfrowaEstudos na língua polonês
EdytorstwoEstudos na língua polonês
Interpretacja historiiEstudos na língua polonês
Materialne dziedzictwo cywilizacyjne w przestrzeni publicznejEstudos na língua polonês
Pamięć i polityka historycznaEstudos na língua polonês
PopularyzacjaEstudos na língua polonês
Indywidualne studia międzyobszaroweEstudos na língua polonês
Informacja naukowa i bibliotekoznawstwoEstudos na língua polonês
Biblioteki publiczne i szkolneEstudos na língua polonês
Cyfrowe dziedzictwo kulturyEstudos na língua polonês
InfobrokeringEstudos na língua polonês
Zarządzanie informacjąEstudos na língua polonês
Interdyscyplinarne studia europejskieEstudos na língua polonês
Europeizacja i regionalizacjaEstudos na língua polonês
Pamięć kulturowa i tożsamośćEstudos na língua polonês
Inżynieria geologicznaEstudos na língua polonês
JudaistykaEstudos na língua polonês
Komunikacja wizerunkowaEstudos na língua polonês
Communication ManagementEstudos na língua ingles
Relações PúblicasEstudos na língua polonês
BrandingEstudos na língua polonês
Communication Design (projektowanie komunikacji)Estudos na língua polonês
Kryminologia prawniczaEstudos na língua polonês
KulturoznawstwoEstudos na língua polonês
Kultura i mediaEstudos na língua polonês
Kulturowa krytyka sztukiEstudos na língua polonês
MikrobiologiaEstudos na língua polonês
MuzykologiaEstudos na língua polonês
NiderlandystykaEstudos na língua polonês
PolitologiaEstudos na língua polonês
Administração PúblicaEstudos na língua ingles
Central and East European StudiesEstudos na língua ingles
Democracy and Development in European and CaucasusEstudos na língua ingles
Political CommunicationEstudos na língua ingles
Public PolicyEstudos na língua ingles
Publikowanie cyfrowe i siecioweEstudos na língua polonês
Digitalizacja i publikowanie zbiorówEstudos na língua polonês
Instructional designer – projektant materiałów dydaktycznych i szkoleniowychEstudos na língua polonês
Socjologia ekonomicznaEstudos na língua polonês
Socjologia grup dyspozycyjnychEstudos na língua polonês
Badania i ewaluacja polityk publicznychEstudos na língua polonês
Socjologia bezpieczeństwa paramilitarnegoEstudos na língua polonês
Socjologia zarządzania sektorem bezpieczeństwaEstudos na língua polonês
Socjotechniki wpływu społecznegoEstudos na língua polonês
Zarządzanie strukturami logistycznymiEstudos na língua polonês
Studia śródziemnomorskieEstudos na língua polonês
Specjalność klasycznaEstudos na língua polonês
Specjalność nowogreckaEstudos na língua polonês
Specjalność włoskaEstudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem państwaEstudos na língua polonês
Zarządzanie projektami społecznymiEstudos na língua polonês
Analityk społecznyEstudos na língua polonês
Komunikator w projektach społecznychEstudos na língua polonês
Lider projektów społecznychEstudos na língua polonês
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczymEstudos na língua polonês

Doutoramentomais »
Arqueologia Estudos na língua polonês
Astronomia Estudos na língua polonês
Ciências Físicas Estudos na língua polonês
Filosofia Estudos na língua polonês
História Estudos na língua polonês
Informática Estudos na língua polonês
Linguística Estudos na língua polonês
Matemática Estudos na língua polonês
Pedagogia Estudos na língua polonês
Psicologia Estudos na língua polonês
Geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna Estudos na língua polonês
Literaturoznawstwo Estudos na língua polonês
Nauki biologiczne Estudos na língua polonês
Nauki chemiczne Estudos na língua polonês
Nauki o bezpieczeństwie Estudos na língua polonês
Nauki o komunikacji społecznej i mediach Estudos na língua polonês
Nauki o kulturze i religii Estudos na língua polonês
Nauki o polityce i administracji Estudos na língua polonês
Nauki o sztuce Estudos na língua polonês
Nauki o Ziemi i środowisku Estudos na língua polonês
Nauki prawne Estudos na língua polonês
Nauki socjologiczne Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Administração Pública Estudos na língua polonês
Direito do Ambiente Estudos na língua polonês
Angielski język specjalistyczny Estudos na língua polonês
Archeologia sądowa Estudos na língua polonês
Audyt wewnętrzny podmiotów leczniczych Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo i higiena pracy Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo wewnętrzne w działaniach administracji publicznej – sytuacje zagrożenia Estudos na língua polonês
Compliance w praktyce kadry zarządzającej Estudos na língua polonês
Dziennikarstwo i Public Relations Estudos na língua polonês
Dźwięk i audiosfera Estudos na língua polonês
Egzekucja administracyjna Estudos na língua polonês
Informatyzacja administracji publicznej Estudos na língua polonês
Język czeski w administracji, turystyce i biznesie Estudos na língua polonês
Joga klasyczna Estudos na língua polonês
Komunikowanie i Kreowanie Wizerunku Publicznego Estudos na língua polonês
Kryminalistyka Estudos na língua polonês
Kształcenie Tłumaczy Języka Niemieckiego Estudos na língua polonês
Literatura dla dzieci i młodzieży: kultura – edukacja - nowe media Estudos na língua polonês
Logopedia ogólna i kliniczna Estudos na língua polonês
Nauczanie języka polskiego jako obcego i drugiego Estudos na língua polonês
Nauczanie matematyki Estudos na língua polonês
Nauki sądowe Estudos na língua polonês
Neurologopedia kliniczna Estudos na língua polonês
Ochrona Danych Osobowych Estudos na língua polonês
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Estudos na língua polonês
Podatki Estudos na língua polonês
Pozyskiwanie i wykorzystywanie informacji w sferze publicznej Estudos na língua polonês
PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE Estudos na língua polonês
Prawo Gospodarcze i Handlowe Estudos na língua polonês
Prawo Gospodarki Nieruchomościami Estudos na língua polonês
PRAWO GOSPODARKI ODPADAMI Estudos na língua polonês
Prawo Inwestycyjne Estudos na língua polonês
Prawo Karne Wykonawcze Estudos na língua polonês
Prawo medyczne i bioetyki Estudos na língua polonês
Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych Estudos na língua polonês
Prawo w biznesie Estudos na língua polonês
Prawo zamówień publicznych Estudos na língua polonês
Przekład (filologia angielska) Estudos na língua polonês
Psychodietetyka Estudos na língua polonês
Psychogerontologia Estudos na língua polonês
Psychologia Zarządzania Estudos na língua polonês
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży z trudnościami Estudos na língua polonês
Specjalista ds. Zarządzania rehabilitacją Estudos na língua polonês
Zarządzanie bezpieczeństwem chemicznym Estudos na língua polonês
Zarządzanie oświatą Estudos na língua polonês
Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym "ekoznawca" Estudos na língua polonês
ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW Estudos na língua polonês
Zawód mediatora Estudos na língua polonês

Faculdades (nas universidades)mais »
Kolegium Międzyobszarowych Studiów Indywidualnych
Międzywydziałowe Studium Ochrony Środowiska
Wydział Biotechnologii
Wydział Chemii
Wydział Filologiczny
Wydział Fizyki i Astronomii
Wydział Matematyki i Informatyki
Wydział Nauk Biologicznych
Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych
Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska
Wydział Nauk Społecznych
Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii
Site da universidade:
uni.wroc.pl

Mapa

YouTube

« voltar - Universidades
Privacy Policy