Chorzów, Polónia

Uniwersytet WSB Merito Chorzów

Tipo de universidade: universidades
Status: privado

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
GestãoEstudos na língua inglesEducação a distância
Human Resources ManagementEstudos na língua inglesEducação a distância
Project ManagerEstudos na língua inglesEducação a distância
Gestão do MaterialEstudos na língua inglesEducação a distância
Logistics and International ForwardingEstudos na língua inglesEducação a distância
Logistics of Trade and DistributionEstudos na língua inglesEducação a distância
English for Business PurposesEstudos na língua inglesEducação a distância
Business English with GermanEstudos na língua inglesEducação a distância
Business English with SpanishEstudos na língua inglesEducação a distância
International BusinessEstudos na língua inglesEducação a distância
Marketing and SalesEstudos na língua inglesEducação a distância
Innovative MarketingEstudos na língua inglesEducação a distância
Sales Strategies and TechniquesEstudos na língua inglesEducação a distância
Administração PúblicaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Administracja rządowa, podatkowa i celnaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Administracja samorządowaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pracownik służby cywilnejEstudos na língua polonêsEducação a distância
Ubezpieczenia społeczne powszechne i rolniczeEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie w administracji publicznejEstudos na língua polonêsEducação a distância
GestãoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Gestão de EmpresasEstudos na língua polonêsEducação a distância
Gospodarowanie nieruchomościamiEstudos na língua polonêsEducação a distância
International businessEstudos na língua polonêsEducação a distância
Marketing i zarządzanie sprzedażąEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie produkcjąEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie projektamiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie projektami ITEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie zasobami ludzkimiEstudos na língua polonêsEducação a distância
PedagogiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Ensino CorrecionalEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika korekcyjnaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z elementami pomocy społecznejEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią zajęciowąEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika pracy i zarządzanie zasobami ludzkimiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo informacyjne i cyberprzestrzeniEstudos na língua polonêsEducação a distância
Kryminologia z elementami kryminalistykiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pracownik służby cywilnejEstudos na língua polonêsEducação a distância
Służby policyjneEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym i sytuacjami kryzysowymiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bankowość i usługi finansoweEstudos na língua polonêsEducação a distância
Finanse małych i średnich przedsiębiorstwEstudos na língua polonêsEducação a distância
Finanse przedsiębiorstw i podatki z akredytacją ACCAEstudos na língua polonêsEducação a distância
Podatki i skarbowośćEstudos na língua polonêsEducação a distância
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwEstudos na língua polonêsEducação a distância
Grafika komputerowa w multimediachEstudos na língua polonêsEducação a distância
Animacja i grafika gierEstudos na língua polonêsEducação a distância
Grafika, film i fotografiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Język angielski w biznesieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Business english with germanEstudos na língua polonêsEducação a distância
Business english with spanishEstudos na língua polonêsEducação a distância
Business translation – tłumaczenia biznesoweEstudos na língua polonêsEducação a distância
English in game designEstudos na língua polonêsEducação a distância
International Business – biznes międzynarodowyEstudos na língua polonêsEducação a distância
Marketing i sprzedażEstudos na língua polonêsEducação a distância
Content marketing – tworzenie treści marketingowychEstudos na língua polonêsEducação a distância
E-handel i sprzedaż w nowych mediachEstudos na língua polonêsEducação a distância
E-marketingEstudos na língua polonêsEducação a distância
Innowacyjny marketingEstudos na língua polonêsEducação a distância
Public relations i nowoczesna komunikacjaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Strategie i techniki sprzedażyEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie sprzedażąEstudos na língua polonêsEducação a distância
Prawo w biznesieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Negocjacje, arbitraż i mediacjeEstudos na língua polonêsEducação a distância
Prawo i finanseEstudos na língua polonêsEducação a distância
Prawo i zarządzanieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia w biznesieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Negocjacje, arbitraż i mediacjeEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia menedżeraEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia nowych technologii z elementami AIEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia pozytywnaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia w HREstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia zdrowiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Turystyka i rekreacjaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer hotelarstwaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer odnowy biologicznej z elementami wellness and spaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer sportuEstudos na língua polonêsEducação a distância
Obsługa ruchu lotniczegoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Turystyka międzynarodowa i obsługa ruchu turystycznegoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie gastronomią i dietetykaEstudos na língua polonêsEducação a distância

I grau engenharia
Estudos
tempo integral
tempo parcial
InformáticaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Administrator baz danychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Cloud developerEstudos na língua polonêsEducação a distância
Frontend developerEstudos na língua polonêsEducação a distância
Multimedia i grafika komputerowaEstudos na língua polonêsEducação a distância
ProgramowanieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Programowanie urządzeń mobilnychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Sieci komputerowe i bezpieczeństwo systemów informatycznychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Tester oprogramowaniaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Inżynieria zarządzaniaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo i higiena pracyEstudos na língua polonêsEducação a distância
Ekologia i ochrona środowiska w przedsiębiorstwieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Eksploatacja systemów technicznychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Inżynieria jakości w produkcji i usługachEstudos na língua polonêsEducação a distância
Inżynieria wirtualna i sztuczna inteligencjaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Inżynieria zarządzania procesami produkcyjnymiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie inwestycjami budowlanymiEstudos na língua polonêsEducação a distância
LogistykaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Inteligentne systemy logistyczneEstudos na língua polonêsEducação a distância
Logistyka handlu i dystrybucjiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Logistyka i spedycja międzynarodowaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Logistyka produkcjiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Logistyka transportuEstudos na língua polonêsEducação a distância
Logistyka w małych i średnich przedsiębiorstwachEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie usługami logistycznymiEstudos na língua polonêsEducação a distância

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PsicologiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia kliniczna z elementami psychoterapiiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia komunikacjiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia nowych technologiiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia zwierzątEstudos na língua polonêsEducação a distância

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
GestãoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Gospodarowanie nieruchomościamiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer BHPEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer HREstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer marketingu i sprzedażyEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer produkcji i lean manufacturingEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer projektuEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer przedsiębiorstwaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer sportu i turystykiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia w zarządzaniuEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie nowoczesnymi usługami biznesowymiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie projektem – junior project managerEstudos na língua polonêsEducação a distância
InformáticaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Internet rzeczy i sieci przyszłościEstudos na língua polonêsEducação a distância
Programista PythonEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zaawansowane systemy baz danychEstudos na língua polonêsEducação a distância
PedagogiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z poradnictwem rodzinnymEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika zdrowia z psychodietetykąEstudos na língua polonêsEducação a distância
Resocjalizacja i socjoterapiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo narodoweEstudos na língua polonêsEducação a distância
Administracja publiczna w systemie bezpieczeństwaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Kryminologia z elementami kryminalistykiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Służby mundurowe i specjalneEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie kryzysoweEstudos na língua polonêsEducação a distância
Biznes i administracjaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Gospodarka nieruchomościamiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pracownik Działu PrawnegoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Prawo i inwestycjeEstudos na língua polonêsEducação a distância
Prawo w administracji publicznejEstudos na língua polonêsEducação a distância
Finanse i rachunkowośćEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bankowość i innowacje finansoweEstudos na língua polonêsEducação a distância
ControllingEstudos na língua polonêsEducação a distância
Finanse publiczne i podatkiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Kadry i płaceEstudos na língua polonêsEducação a distância
Rachunkowość i finanse przedsiębiorstwEstudos na língua polonêsEducação a distância
Informatyka – dla inżynierówEstudos na língua polonêsEducação a distância
Internet rzeczy i sieci przyszłości – dla inżynierówEstudos na língua polonêsEducação a distância
Programista Python – dla inżynierówEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zaawansowane systemy baz danych – dla inżynierówEstudos na língua polonêsEducação a distância
LogistykaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Lean logisticsEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer TSLEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawEstudos na língua polonêsEducação a distância
Logistyka – dla inżynierówEstudos na língua polonêsEducação a distância
Lean logisticsEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer TSLEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie logistyką i łańcuchami dostawEstudos na língua polonêsEducação a distância
Marketing i sprzedażEstudos na língua polonêsEducação a distância
Agencja kreatywna – organizacja i zarządzanieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Digital marketingEstudos na língua polonêsEducação a distância
Marketing w cyfrowej transformacjiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia sprzedażyEstudos na língua polonêsEducação a distância
Sprzedaż w innowacyjnym przedsiębiorstwieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie dla inżynierówEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie produkcją i usługamiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie systemami informatycznymiEstudos na língua polonêsEducação a distância

MBAmais »
Franklin University Master of Business Administration Estudos na língua ingles
Master of Business Administration (z akredytacją IACBE) Estudos na língua polonês
Master of Business Administration HR Estudos na língua polonês
Master of Business Administration Zarządzanie w podmiotach leczniczych Estudos na língua polonês

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Ensino Correcional Estudos na língua polonêsEducação a distância
Proteção do Ambiente Estudos na língua polonêsEducação a distância
Administrowanie jednostkami wymiaru sprawiedliwości Estudos na língua polonêsEducação a distância
Agile i Scrum. Zwinne zarządzanie projektami Estudos na língua polonêsEducação a distância
Akademia doradców sprzedaży Estudos na língua polonêsEducação a distância
Akademia menedżera sprzedaży – certyfikat Franklin University Estudos na língua polonês
Akademia profesjonalnego coacha Estudos na língua polonêsEducação a distância
Akademia przywództwa kobiet Estudos na língua polonêsEducação a distância
Akademia trenera Estudos na língua polonêsEducação a distância
Akademia zarządzania zmianą i strategią Estudos na língua polonêsEducação a distância
Analityk finansowy Estudos na língua polonêsEducação a distância
Analityk i konsultant Salesforce Estudos na língua polonêsEducação a distância
Analiza danych w Python 3 Estudos na língua polonêsEducação a distância
Angular: komercyjne podejście do programowania Apple Device Support, Deployment and Management - wsparcie, zarządzanie i wdrożenia platform Applex Estudos na língua polonêsEducação a distância
Architekt rozwiązań IT w chmurze obliczeniowej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Audyt śledczy Estudos na língua polonêsEducação a distância
Audyt wewnętrzny i kontrola w organizacji Estudos na língua polonêsEducação a distância
Automatyzacja platform Apple Estudos na língua polonêsEducação a distância
Bankowość Cyfrowa Estudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo i ochrona cyberprzestrzeni Estudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeńwo publicznej infrastruktury krytycznej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Bibliotekoznawstwo Estudos na língua polonêsEducação a distância
Biznes i marketing fotografa Estudos na língua polonêsEducação a distância
Branding i Content Marketing Estudos na língua polonêsEducação a distância
Controlling i audyt wewnętrzny Estudos na língua polonês
Controlling w biznesie Estudos na língua polonêsEducação a distância
Copywriting - jako narzędzie sprzedaży i reklamy Estudos na língua polonêsEducação a distância
Customer Experience Management Estudos na língua polonêsEducação a distância
Diversity and Inclusion - Zarządzanie różnorodnością w organizacji Estudos na língua polonêsEducação a distância
Doradztwo w obszarze nieruchomości komercyjnych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Doradztwo zawodowe i coaching kariery Estudos na língua polonêsEducação a distância
Dydaktyka języków obcych Estudos na língua polonêsEducação a distância
E-Commerce Academy Estudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Estudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną – dla pedagogów specjalnych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) Estudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (surdopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) Estudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (tyflopedagogika) – dla pedagogów specjalnych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu Estudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja i terapia osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu – dla pedagogów specjalnych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Edukacja włączająca Estudos na língua polonêsEducação a distância
Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i inne narzędzia prowadzące do transformacji energetycznej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Employer Branding Estudos na língua polonêsEducação a distância
Energetyka wiatrowa (onshore & offshore) Estudos na língua polonêsEducação a distância
ESG - menedżer ds. zrównoważonego rozwoju Estudos na língua polonêsEducação a distância
Etyka dla nauczycieli Estudos na língua polonêsEducação a distância
Event Manager Estudos na língua polonêsEducação a distância
Executive search. Skuteczne rekrutacje Estudos na língua polonêsEducação a distância
Fintech - innowacje technologiczne na rynku finansowym Estudos na língua polonêsEducação a distância
Home staging z elementami aranżacji wnętrz - przygotowanie nieruchomości do zyskownej sprzedaży Estudos na língua polonêsEducação a distância
HR Biznes Partner Estudos na língua polonêsEducação a distância
Informatyka i edukacja informatyczna dla nauczycieli Estudos na língua polonêsEducação a distância
Inspektor Ochrony Danych - online Estudos na língua polonêsEducação a distância
Integracja sensoryczna Estudos na língua polonêsEducação a distância
International BIM Manager - digital construction management in a multinational environment Estudos na língua polonêsEducação a distância
Inżynieria oprogramowania dla SAP S/4 HANA i programowanie w języku ABAP Estudos na língua polonêsEducação a distância
Inżynieria oprogramowania w JavaScript (TypeScript) Estudos na língua polonêsEducação a distância
IT Product manager – zarządzanie rozwojem produktów cyfrowych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Język niemiecki w biznesie Estudos na língua polonêsEducação a distância
Kadry i płace Estudos na língua polonêsEducação a distância
Kolegium doktorskie Estudos na língua polonêsEducação a distância
Lean management Estudos na língua polonêsEducação a distância
Logistyka w biznesie Estudos na língua polonêsEducação a distância
Logistyka w biznesie - certyfikat Franklin University Estudos na língua polonês
Manager jednostek hotelowych, SPA & Wellness Estudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer bezpieczeństwa biznesu z elementami Whistleblowing Estudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer ds. eksportu Estudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer innowacyjnego projektu ICT Estudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżer zarządzania zakupami Estudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Menedżerska Akademia Analizy Transakcyjnej dla zaawansowanych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Metody aktywizujące w nowoczesnej szkole Estudos na língua polonêsEducação a distância
Nauczanie języka polskiego jako obcego Estudos na língua polonêsEducação a distância
Negocjacje w biznesie – certyfikat Franklin University Estudos na língua polonêsEducação a distância
Neurobiznes Estudos na língua polonêsEducação a distância
Neurodydaktyka Estudos na língua polonêsEducação a distância
Neurologopedia Estudos na língua polonêsEducação a distância
Organizacja i zarządzanie jednostkami pomocy społecznej Estudos na língua polonês
Organizacja i zarządzanie oświatą Estudos na língua polonêsEducação a distância
Organizacja i zarządzanie w ochronie zdrowia Estudos na língua polonês
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) Estudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika korekcyjna (terapia pedagogiczna) – dla pedagogów specjalnych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika resocjalizacyjna – dla pedagogów specjalnych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Pentester - specjalista ds. cyberbezpieczeństwa Estudos na língua polonêsEducação a distância
Planowanie produkcji - nowoczesne narzędzia: SAP S/4 HANA, Siemens Opcenter APS Estudos na língua polonêsEducação a distância
Podatki i doradztwo podatkowe Estudos na língua polonêsEducação a distância
Podstawy programowania Estudos na língua polonêsEducação a distância
Praktyczny marketing internetowy Estudos na língua polonêsEducação a distância
Prawo nowych technologii w biznesie Estudos na língua polonêsEducação a distância
Profesjonalny mentor w organizacji Estudos na língua polonêsEducação a distância
Programista Python Developer Estudos na língua polonêsEducação a distância
Programowanie aplikacji Java Estudos na língua polonêsEducação a distância
Projektowanie interfejsów graficznych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli przedmiotów lub zajęć prowadzonych w szkole podstawowej i ponadpodstawowej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Przygotowanie pedagogiczne – dla nauczycieli teoretycznych przedmiotów zawodowych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Przygotowanie pedagogiczne dla psychologów Estudos na língua polonêsEducação a distância
Psychodietetyka Estudos na língua polonês
Psychologia kryzysu i interwencji kryzysowej Estudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia pozytywna stosowana Estudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia reklamy i komunikacji Estudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia transportu Estudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia w biznesie Estudos na língua polonês
Psychologia w edukacji i wychowaniu Estudos na língua polonêsEducação a distância
Rachunkowość i controlling finansowy Estudos na língua polonês
Rachunkowość i finanse dla kandydatów na głównych księgowych i liderów finansowych Estudos na língua polonês
Rachunkowość i podatki Estudos na língua polonês
Rachunkowość od podstaw Estudos na língua polonêsEducação a distância
SAP S/4 HANA - Nowoczesny system ERP Estudos na língua polonêsEducação a distância
Seksuologia praktyczna Estudos na língua polonêsEducação a distância
Social media i influencer marketing Estudos na língua polonêsEducação a distância
Startup Management Estudos na língua polonêsEducação a distância
Studia menedżerskie Estudos na língua polonês
Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe Estudos na língua polonêsEducação a distância
Sztuczna inteligencja w biznesie Estudos na língua polonêsEducação a distância
Talent Acquisition and Management in IT Estudos na língua polonêsEducação a distância
Terapia zajęciowa Estudos na língua polonêsEducação a distância
Tester Automatyzujący Estudos na língua polonêsEducação a distância
Tester oprogramowania Estudos na língua polonêsEducação a distância
Transformacja cyfrowa w organizacji - Industry 4.0 Estudos na língua polonêsEducação a distância
Transport i spedycja Estudos na língua polonêsEducação a distância
Trener języków obcych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Tworzenie aplikacji internetowych i mobilnych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Wczesne wspomaganie rozwoju Estudos na língua polonêsEducação a distância
Wczesne wspomaganie rozwoju – dla pedagogów specjalnych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Windykacja i zarządzanie wierzytelnościami Estudos na língua polonêsEducação a distância
Wycena nieruchomości Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zamówienia publiczne Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie i inwestowanie w nieruchomości Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie innowacjami w organizacji Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie projektem – Akademia Project Managera Estudos na língua polonês
Zarządzanie w podmiotach leczniczych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzanie zasobami ludzkimi - menedżer HR Estudos na língua polonês
Zarządzanie zasobami ludzkimi – specjalista HR Estudos na língua polonês
Zarządzenie jakością w branży automotive Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzenie logistyką w służbach mundurowych Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzenie nieruchomościami Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzenie produkcją - certyfikat Franklin University Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zarządzenie Strategiczne i Marketing w czasach VUCA Estudos na língua polonêsEducação a distância
Zintegrowany system informatyczny SAP ERP Estudos na língua polonêsEducação a distância

Centros não-residentes
Uniwersytet WSB Merito BydgoszczBydgoszcz
Uniwersytet WSB Merito GdyniaGdynia
Uniwersytet WSB Merito ŁódźŁódź
Uniwersytet WSB Merito OpoleOpole
Uniwersytet WSB Merito SzczecinSzczecin
Uniwersytet WSB Merito w GdańskuGdańsk
Uniwersytet WSB Merito w PoznaniuPoznań
Uniwersytet WSB Merito w ToruniuToruń
Uniwersytet WSB Merito WarszawaWarsaw
Uniwersytet WSB Merito we WrocławiuWrocław
Site da universidade:
www.merito.pl/chorzow

Mapa

« voltar - Universidades
Privacy Policy