Apresentação da universidade
Łódź, Polónia

Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi

Tipo de universidade: outras escolas superiores
Status: privado

I grau licenciado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PedagogiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Asystent osoby starszej z elementami andragogikiEstudos na língua polonêsEducação a distância
CoachingEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolnaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika resocjalizacyjna z elemenatmi socjoterapiiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Bezpieczeństwo i higiena pracy z analitykąEstudos na língua polonês
Bezpieczeństwo państwa i służby munduroweEstudos na língua polonês
Detektywistyka i wywiad gospodarczyEstudos na língua polonês
DietetykaEstudos na língua polonês
Dietetyka medycznaEstudos na língua polonês
Dietetyka sportowaEstudos na língua polonês
PsychodietetykaEstudos na língua polonês
KosmetologiaEstudos na língua polonês
PodologiaEstudos na língua polonês
SPA i odnowa biologiczna z elementami dietetykiEstudos na língua polonês
Wizaż i stylizacjaEstudos na língua polonês
Zarzadzanie kryzysowe i bezpieczeństwo publiczneEstudos na língua polonês

II grau mestrado
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PedagogiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Menadżer projektów społeczno-kulturalnychEstudos na língua polonêsEducação a distância
Opiekun osoby starszejEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika opieki i wychowaniaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Pedagogika wieku dziecięcego z integracją sensorycznąEstudos na língua polonêsEducação a distância
Resocjalizacja w środowisku otwartymEstudos na língua polonêsEducação a distância
Trener biznesuEstudos na língua polonêsEducação a distância
DietetykaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Diet Trener PersonalnyEstudos na língua polonês
Dietetyk wieku dziecięcegoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Dietetyka w odnowie biologicznej i sporcieEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychodietetyka z elementami obesitologiiEstudos na língua polonêsEducação a distância
Żywienie kliniczneEstudos na língua polonêsEducação a distância
KosmetologiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Chemia kosmetyczna w biznesie - nowośćEstudos na língua polonês
Masaż w pracy z ciałem i fitness - nowośćEstudos na língua polonês
Menadżer ośrodków spa i wellnessEstudos na língua polonêsEducação a distância
PodologEstudos na língua polonês
TrychologEstudos na língua polonês

mestrados integrados
Estudos
tempo integral
tempo parcial
PsicologiaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia biznesuEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia klinicznaEstudos na língua polonêsEducação a distância
Psychologia społeczno-wychowawczaEstudos na língua polonêsEducação a distância
FizjoterapiaEstudos na língua polonês
Fizjoterapia i rekreacja seniorówEstudos na língua polonês
Fizjoterapia w uzdrowiskachEstudos na língua polonês
PrawoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Prawo finansowo-gospodarcze z elementami prawa podatkowegoEstudos na língua polonêsEducação a distância
Prawo medyczneEstudos na língua polonêsEducação a distância
Prawo sądoweEstudos na língua polonêsEducação a distância

Estudos de Pós-graduaçãomais »
Biologia Estudos na língua polonês
Ensino Correcional Estudos na língua polonês
Geografia Estudos na língua polonês
História Estudos na língua polonês
Matemática Estudos na língua polonês
Analityk pracy Estudos na língua polonês
Asystent Rodziny Estudos na língua polonês
Bezpieczeństwo i higiena pracy Estudos na língua polonês
Bibliotekoznawstwo i nauka informacyjna Estudos na língua polonês
Coaching Estudos na língua polonês
Coaching dietetyczny Estudos na língua polonês
Diagnoza, terapia pedagogiczna i rewalidacja indywidualna Estudos na língua polonês
Dietetyka z elementami obesitologii Estudos na língua polonês
Doradztwo zawodowe Estudos na língua polonês
Edukacja dla bezpieczeństwa Estudos na língua polonês
Edukacja wczesnoszkolna (wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe) Estudos na língua polonês
Fizyka Estudos na língua polonês
Integracja sensoryczna Estudos na língua polonês
Kosmetologia medyczna w praktyce Estudos na língua polonês
Logopedia Estudos na língua polonês
Masaż medyczny Estudos na língua polonês
Mediacje - uniwersalne narzędzie rozwiązywania konfliktów Estudos na língua polonês
Menadżer Ośrodków Spa i Wellness Estudos na língua polonês
Nauczanie chemii w szkole Estudos na língua polonês
Nauczanie gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej Estudos na língua polonês
Nauczanie informatyki w szkole Estudos na língua polonês
Nauczanie muzyki w szkole Estudos na língua polonês
Nauczanie plastyki w szkole Estudos na língua polonês
Nauczanie przyrody w szkole Estudos na língua polonês
Nauczanie techniki w szkole Estudos na língua polonês
Nauczanie wychowania fizycznego z gimnastyką korekcyjną Estudos na língua polonês
Oligofrenopedagogika - edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób z niepełnosprawnością intelektualną Estudos na língua polonês
Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym Estudos na língua polonês
Pedagogika lecznicza Estudos na língua polonês
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza Estudos na língua polonês
Podologia Estudos na língua polonês
Przygotowanie pedagogiczne Estudos na língua polonês
Psychologia dzieci i młodzieży z elementami diagnozy neuropsychologicznej Estudos na língua polonês
Psychologia sportu Estudos na língua polonês
Psychologia sprzedaży i marketingu Estudos na língua polonês
Psychologiczne wspomaganie rozwoju dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Estudos na língua polonês
Socjoterapia Estudos na língua polonês
Surdopedagogika – edukacja, rehabilitacja i rewalidacja osób niedosłyszących i słabosłyszących Estudos na língua polonês
Trener umiejętności biznesowych Estudos na língua polonês
Wczesne i całożyciowe wspomaganie rozwoju i edukacji uczniów z autyzmem lub/i zespołem aspergera Estudos na língua polonês
Wczesne nauczanie języka angielskiego Estudos na língua polonês
Wiedza o społeczeństwie i edukacja europejska Estudos na língua polonês
Wychowanie do życia w rodzinie Estudos na língua polonês
Zarządzanie oświatą i dydaktyka przedsiębiorczości Estudos na língua polonês

Centros não-residentes
Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi - Filia w RybnikuRybnik

Site da universidade: www.medyk.edu.pl

Mapa

YouTube

« voltar - Universidades
Privacy Policy